Oficiální cíl „denacifikace Ukrajiny“ podle Rusů samotných: likvidace ukrajinských elit a armády, ztrestání civilistů, vygumování státnosti

Featured Image

Ruskou invazi provázela pozoruhodná nejednoznačnost. Putin se oháněl termíny jako „denacifikace“ a „demilitarizace“, ovšem jak zaznělo z tajných služeb – „to nejsou analytické kategorie a není možné je objektivně vyhodnotit.“ Ano, nejsou to analytické kategorie – jsou to ideologické kategorie. Ale ruský politický stratég a ideolog Timofej Sergejsev je v ruských státních médiích vysvětlil. Zabít všechny ukrajinské vojáky, ztrestat civilisty, zrušit Ukrajinu a zakázat jméno „Ukrajina“, nahradit „nezávislými republikami“ podle mustru DLR a LLR „přímo řízenými kádry“ z Moskvy. To byly cíle ruské „denacifikace“. Přeložme si je.

Ideologický článek v neuvěřitelných detailech popisující jak praktické cíle ruské „denacifikace“ Ukrajiny, tak jejich kuriózní ideologické zdůvodnění a ospravedlnění, vyšel na stránkách ruského státního média Ria Novosti, součásti ruského státního zpravodajského konglomerátu Rosíja Segodňa (v roce 2013 osobně vytvořeného Putinovým dekretem), dne 3.4.2022 pod titulkem Co má Rusko udělat s Ukrajinou – „Что Россия должна сделать с Украиной“. (archivovaná záloha zde.)

Autor, Timofej Sergesjev není žádné bezvýznamné Béčko. Není to primárně novinář – je to „politický stratég, zastánce Aktivního přístupu podle Sedrovičkije a Moskevského Metodologického Kruhu.“ Vedl volební kampaň pro řadu ukrajinských (ironií mj. Kučmu a Juščenka) i ruských politiků, až do jeho pádu pracoval pro ukrajinského prezidenta Janukoviče jako poradce, a dnes pracuje pro Katedru globálních procesů Moskevské státní univerzity. Mimo to napsal knihy „Osud impéria – ruský pohled na evropskou civilizaci“ a „Ideologie ruského národa – Kontinent Rusko“, ve kterých vynáší recepty na to jak se Rusko má chovat a bojovat se Západem.

Podstatné je, že článek vyšel době, kdy už platil ruský zákon trestrající „dezinformace o speciální operaci na Ukrajině“ odnětím svobody až na 15 let. Je tedy vyloučeno, aby v ruském státním médiu v době totální centrální kontroly nad informováním o Ukrajině vyšlo něco, co by nebylo v souladu se státní linií Ruska ohledně Ukrajiny.
UPDATE: na stejné téma napsal úvahu i exprezident Medvěděv, dostupná zde – О фейках и настоящей истории. To ještě více potvrzuje, že následující narativ je typicky „oficiálně-neoficiální“ pozice Kremlu.

Pokud máte čas, projděte si Sergesjevův článek celý. Je to brutální nářez plně srovnatelný s nejlepšími projevy Goebblese nebo Lenina. Pro ostatní ale přináším výcuc toho nejhutnějšího v českém překladu a paralelním ruském originále, aby si každý mohl ověřit primární zdroj a sám si udělat vlastní překlad. Zde jsou.

Rusko považuje ukrajinské civilisty za „pasivní nacisty“ se kterými zatočí:

Denacifikace – to je komplex opatření pro vypořádání se s nacifikovanou většinou obyvatelstva, které technicky není možné potrestat jako válečné zločince. Krom toho je vinna také značná část [civilní] populace, která je nacisty pasivně, je podpůrci nacistů.

(Денацификация — это комплекс мероприятий по отношению к нацифицированной массе населения, которая технически не может быть подвергнута прямому наказанию в качестве военных преступников. Однако, помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивными нацистами, пособниками нацизма.)

To by vysvětlovalo ono nepochopitelné, ale důsledně geolokované a potvrzené ostřelování civilní panelákové zástavby Charkova už od prvních dní války dělostřelectvem, aniž by tam byly jakékoli vojenské jednotky Ukrajiny (první+geolokace+následky; druhé+geolokace, třetí+geolokace).
A stejně tak útok separatistů Grady do civilní zástavby Mariupole už v lednu 2015 (dashcam+následky+geolokace+vyšetřování OBSE) jako trest za to, že ji neobsadili, na civilní pozice kilometr od nejbližšího ukrajinského vojenského stanoviště. Žádné osvobozování ukrajinského ruskojazyčného civilního obyvatelstva – v těch civilních panelácích jsou „pasivní nacisti“! Tak prásk do nich salvovým raketometem!

Denacifikace znamená primárně vyhlazení ukrajinské armády:

Nacisti, kteří pozvedli zbraně, musí být pobiti v maximální možné míře na bitevním poli. Nehodí se rozlišovat mezi pravidelnou ukrajinskou armádou, tak zvanými nacbataliony, ani k bojovým formacím teritoriální obrany. Všichni z nich se stejnou měrou účastní ke krutostem proti civilnímu obyvatelstvu, nesou stejnou vinu na genocidě ruského národa

(Нацисты, взявшие в руки оружие, должны быть по максимуму уничтожены на поле боя. Не следует проводить существенных различий между ВСУ и так называемыми нацбатами, а также примкнувшей к этим двум видам военных формирований территориальной обороной. Все они равно причастны к запредельной жестокости в отношении мирного населения, равно виновны в геноциде русского народа)

Podotýkám, že za 8 let nepřineslo Rusko ani jeden jediný důkaz o údajné „genocidě“ na Ukrajině, Krymu nebo Donbase – pokud nepočítáme oficiální lži ruské státní televize, ruského ekvivalentu ČT1, Rossija-1. Ta 12. června 2014 odvysílala reportáž, podle které Ukrajinci ve Slavjansku „ukřižovali malého chlapečka a jeho matku uvláčeli tankem“ a „viděla to spousta svědků“ – akorát že když redaktor ruské Novaje Gazety tedy do Slavjansku odjel a místních se přeptal, všichni takové události popřeli. A zdroj tohoto svědectví, Galina Pušnijaková, měla za manžela separatistu bojujícího po boku Arsena „Motoroly“ Pavlova – takže asi nejpodjatější „svědek“, jakého bylo možné vyrobit. Rossija-1 také odvysílala reportáž, podle které ukrajinské prezidentské volby nevyhrál Porošenko jako ve skutečnosti, nýbrž vůdce Pravého Sektoru Jaroš. A v předvečer invaze 2022 Rossija-1 také odvysílala prokazatelně zfalšovanou reportáž o údajné invazi dvou ukrajinských KOT a 5 vojáků na území Ruska – akorát že „ukrajinský“ KOT předložený jako „důkaz“ byl ruský typ, který Ukrajina nikdy ve výzbroji neměla. Ukázkový false-flag který zdiskreditoval sám sebe.

Ale je to ještě lepší. Ukrajina totiž ruské tvrzení o „genocidě ruského obyvatelstva“ zažalovala jako pomluvu u Mezinárodního soudního dvora OSN.
Když ale soud vyzval Rusko, ať tedy předloží své důkazy o genocidě – Rusko odmítlo jakékoli důkazy o genocidě předložit.
Namísto toho předložilo právní názor, že neexistuje žádný soud, který by mohl rozsoudit zda jsou ruská obvinění Ukrajiny z genocidy pravdivá či nikoli – takže všichni mají prostě věřit Rusku bez důkazů.

Výslovně: likvidace Ukrajiny jako suverénního státu, povinné zakotvení státní ideologie Ruska:

Denacifikovaný stát nemůže být suverénní. Denacifikující stát – Rusko – nemůže pojmout denacifikaci z liberálních pozic. Ideologie denacifikátora nemůže být zpochybňována vinným státem, který je denacifikován.

(денацифицируемая страна не может быть суверенна. Денацифицирующее государство — Россия — не может исходить в отношении денацификации из либерального подхода. Идеология денацификатора не может оспариваться виновной стороной, подвергаемой денацификации.)

Na Ukrajině sice nejsou silné nacistické strany, zákony ani vůdci – ale to je jen maskirovka:

Zvláštnost současné nacifikovanosti Ukrajiny spočívá v ambivalentnosti a amorfnosti, které umožňují maskovat nacismus jako „nezávislost“ nebo „evropanství“, západní proamerický „rozvoj“. Tvrdit, že na Ukrajině „není žádný nacismus, jen jednotlivé excesy.“ Vždyť tam není hlavní nacistická strana (všechny nacistické či krajně-pravicové strany dostaly ve volbách dohromady <5% a propadly, pozn. překl.) ani žádný führer, ani plnohodnotné rasové zákony, jen jejich varianta v podobě represe proti ruskému jazyku.

(Особенность современной нацифицированной Украины — в аморфности и амбивалентности, которые позволяют маскировать нацизм под стремление к „независимости“ и „европейскому“ (западному, проамериканскому) пути „развития“ (в реальности — к деградации), утверждать, что на Украине „нет никакого нацизма, лишь частные единичные эксцессы“. Нет ведь ни главной нацистской партии, ни фюрера, ни полноценных расовых законов (только их урезанный вариант в виде репрессий против русского языка). Как следствие — никакой оппозиции и сопротивления режиму.)

Ukrajina je údajně větší hrozba pro Rusko, než německý nacismus WW2:

Ale to vše nedělá ukrajinský nacismus „lehčí verzi“ než německý nacismus první poloviny 20. století. Naopak. (…) Ukrajinští nacisté nejsou menší hrozba, ale naopak větší hrozba pro mír a Rusko, než německý nacismus Hitlerovských armád.

(Однако все перечисленное не делает украинский нацизм „лайт-версией“ нацизма немецкого времен первой половины ХХ века. Напротив (…) Укронацизм несет в себе не меньшую, а большую угрозу миру и России, чем немецкий нацизм гитлеровского извода.)

Velká Vlastenecká Válka (selektivně osekaná verze WW2 tak, aby do ní nepatřila říšsko-sovětská invaze do Polska ani sovětský zábor Pobaltí, takže začíná teprve rokem 1941) je přitom ruský oficiální Národní Mýtus, která tvoří kostru moderního ruského národa a univerzální vysvětlení a zdůvodnění jakékoli ruské politiky. Prohlásit, že dnešní Ukrajina je větší hrozba, než Hitlerovy invazní armády – to je v Rusku synonymum pro nutnost totální likvidace Ukrajiny.

Likvidace Ukrajiny jako státu i fenoménu a její náhrada miniaturními republikami dle mustru DLR/LLR:

Název „Ukrajina“ očividně nemůže zůstat názvem žádného z plně denacifikovaných státních útvarů na územích osvobozených od nacistického režimu. Nové národní republiky, vytvořené na území osvobozeném od nacismu, vyrostou na principech samosprávy a sociálního zabezpečení, obnovy a modernizace systémů podpory života.

(Название „Украина“, по-видимому, не может быть сохранено в качестве титула никакого полностью денацифицированного государственного образования на освобожденной от нацистского режима территории.
Вновь созданные на свободном от нацизма пространстве народные республики должны и будут расти из практики хозяйственного самоуправления и социального обеспечения, восстановления и модернизации систем жизнеобеспечения населения.)

S tím mimochodem rezonují zprávy, které prosákly když Rusové obsadili Cherson – proslýchalo se, že plánují založit „Chersonskou Lidovou Republiku“.

Neutralita nepřipadá v úvahu, kádry musí být řízené přímo z Moskvy:

Jejich politické zakotvení nemůže být neutrální – náprava jejich viny za to, že se k Rusku chovaly jako k nepříteli, může být uskutečněna pouze tak, že se budou opírat o Rusku v procesech obnovy, oživení i rozvoje. Žádný „Marshallův plán“ na těch územích nemůže být dopuštěn. V souvislosti s denacifikací nemůže být žádná „neutralita“ v ideologickém ani praktickém smyslu. Kádry a organizace, které budou instrumenty denacifikace v nových denacifikovaných republikách, se nemohou neopírat na přímou podporu a organizaci z Ruska.

(Их политическая устремленность на деле не может быть нейтральной — искупление вины перед Россией за отношение к ней как к врагу может реализоваться только в опоре на Россию в процессах восстановления, возрождения и развития. Никаких „планов Маршалла“ для этих территорий допускать нельзя. Никакого „нейтралитета“ в идеологическом и практическом смысле, совместимого с денацификацией, быть не может. Кадры и организации, являющиеся инструментом денацификации в новых денацифицируемых республиках, не могут не опираться на прямую силовую и организационную поддержку России.)

Denacifikace = deukrajinizace, náhrada Maloruskem a Novoruskem:

Denacifikace se nevyhnutelně rovná deukrajinizaci – odkazu zveličování etnického charakteru obyvatel historických území Novoruska a Běloruska, který začal ještě za sovětských časů. Bývalý nástroj komunistické velmoci v podobě umělého etnocentrismu nezůstal bez povšimnutí. Přešel jen ve služby druhé velmoci -takové, která stojí nad národními státy- vlády Západu. Je nutné jej odkázat do jeho přirozených hranic a odstranit jeho politickou funkci.

(Денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией — отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии. Будучи инструментом коммунистической сверхвласти, после ее падения искусственный этноцентризм не остался бесхозным. Он перешел в этом своем служебном качестве под начало другой сверхвласти (власти, стоящей над государствами) — сверхвласти Запада. Его необходимо вернуть в естественные границы и лишить политической функциональности.)

Ukrajina musí úplně přestat existovat, protože je prý inherentně nacistická a protiruská:

Historie ukazuje, že narozdíl od Gruzie nebo států Pobaltí nemůže Ukrajina mít charakter národního státu, a pokusy vytvořit ukrajinský národní stát zákonitě vedou k nacismu. Ukrajina – umělá protiruská konstrukce – nemá svůj vlastní civilizační obsah. Je to cizorodý prvek podřízený cizím civilizacím. Debanderizace by sama o sobě pro denacifikaci nestačila, protože banderovský prvek je jen maskirovka evropského projektu nacistické Ukrajiny. Denacifikace Ukrajiny proto musí znamenat i její deevropizaci.

(В отличие, скажем, от Грузии и стран Прибалтики, Украина, как показала история, невозможна в качестве национального государства, а попытки „построить“ таковое закономерно приводят к нацизму. Украинизм — искусственная антирусская конструкция, не имеющая собственного цивилизационного содержания, подчиненный элемент чужой и чуждой цивилизации. Дебандеризации будет самой по себе недостаточно для денацификации — бандеровский элемент есть лишь исполнитель и ширма, маскировка для европейского проекта нацистской Украины, поэтому денацификация Украины — это и ее неизбежная деевропеизация.)

Ukrajinské elity musí být fyzicky zlikvidovány, civilisté musí být ztrestáni válkou:

Banderovská věrchuška musí být zlikvidována, protože není možné ji převychovat. Bahno společnosti, které ji aktivně i pasivně podporovalo jak činy, tak nečinností, musí zakusit těžkosti války, aby si nitěrně prožilo trest a pokání za své dějinné hříchy.

(Бандеровская верхушка должна быть ликвидирована, ее перевоспитание невозможно. Социальное „болото“, активно и пассивно ее поддержавшее действием и бездействием, должно пережить тяготы войны и усвоить пережитый опыт как исторический урок и искупление своей вины.)

Shrnutí cílů Putinovy operace:

Denacifikace jako cíl speciální vojenské operace a v jejím rámci je chápána jako vojenské vítězství nad kijevským režimem, osvobození pzemí od ozbrojených příslušníků nacifikace, likvidace nesmiřitelných nacistů, zajetí válečných zločinců, a vytvoření systematických podmínek pro pozdější denacifikaci v době míru.

To druhé musí prozměnu začít zorganizováním místních orgánů samosprávy, milic a domobran, očíštěných od nacistických prvků. Na nich bude založen konstituční proces vytvoření nových republik, úzce integrovaných s ruským oddělením pro denacifikacu Ukrajiny (nově založeným nebo předělaným z řekněme Rossotrudničestva); přijetím zákoných podkladů pro legislativní vymezení ruské kontroly nad novými republikami; vytvoření tribunálu pro zločiny proti lidskosti v bývalé Ukrajině. Při tom by Rusko mělo vystupovat jako garant Norimberského procesu.

(Денацификация как цель специальной военной операции в рамках самой этой операции понимается как военная победа над киевским режимом, освобождение территорий от вооруженных сторонников нацификации, ликвидация непримиримых нацистов, пленение военных преступников, а также создание системных условий для последующей денацификации мирного времени.

Последняя, в свою очередь, должна начинаться с организации местных органов самоуправления, милиции и обороны, очищенных от нацистских элементов, запуска на их базе учредительных процессов основания новой республиканской государственности, интеграции этой государственности в тесное взаимодействие с российским ведомством по денацификации Украины (вновь созданным или переделанным, скажем, из Россотрудничества), с принятия под российским контролем республиканской нормативной базы (законодательства) по денацификации, определения границ и рамок прямого применения российского права и российской юрисдикции на освобожденной территории в сфере денацификации, создания трибунала по преступлениям против человечности на бывшей Украине. В этом отношении Россия должна выступить хранителем Нюрнбергского процесса.)

Rusové věřili, že většina Ukrajinců je proruská a jen porobená Kyjevem…:

Vše výše uvedené znamená, že pro dosažení cílů denacifikace je zapotřebí podpora populace, která přejde na stranu Ruska když bude osvobozena od teroru, násilí a ideologického působení kyjevského režimu, a vyjde z informační izolace. Rozumí se samo sebou, že bude potřeba nějaký čas, aby se lidé zotavili z šoku válečných událostí a uvěřili dlouhodobým cílům Ruska – že je neodhodí. Není možné předvídat, na jakých územích/okresech taková [proruská] populace vytvoří potřebnou kritickou většinu.

(Все вышесказанное означает, что для достижения целей денацификации необходима поддержка населения, переход его на сторону России после освобождения от террора, насилия и идеологического давления киевского режима, после вывода из информационной изоляции. Разумеется, должно пройти некоторое время, за которое люди оправятся от шока военных действий, убедятся в долгосрочных намерениях России — в том, что „их не бросят“. Невозможно предвидеть заранее, на каких именно территориях такая масса населения составит критически необходимое большинство.)

A nepřátele Ruska odsunou do protektorátu pod Damoklovým mečem:

„Katolické provincie“ (západní Ukrajina ve smyslu pěti oblastí) nejspíše nepřejdou k proruským oblastem. Linie odcizení tedy bude nalezena empiricky. Za ní zůstanou nepřátele Ruska, nicméně tato vynuceně neutrální a demilitarizovaná Ukrajina s oficiálním zákazem nacismu. Tam budou přemístěni ti, kteří nenávidí Rusko. Garance zachování tohoto zbytku Ukrajiny s neutrálním statusem by měla být podmíněna hrozbou okamžitého prodloužení vojenské operace při nedodržení [ruských] podmínek. Je možné, že by proto na jejím území musela být permanentní dislokace ruských vojsk.

(„Католическая провинция“ (Западная Украина в составе пяти областей) вряд ли войдет в состав пророссийских территорий. Линия отчуждения, однако, будет найдена опытным путем. За ней сохранится враждебная России, но принудительно нейтральная и демилитаризованная Украина с запрещенным по формальным признакам нацизмом. Туда уедут ненавистники России. Гарантией сохранения этой остаточной Украины в нейтральном состоянии должна быть угроза немедленного продолжения военной операции при несоблюдении перечисленных требований. Возможно, для этого потребуется постоянное российское военное присутствие на ее территории.

A další – plánované hromadné popravy a nucené práce, milice po vzoru Donbasu atd.:

Článek pak pokračuje tezemi o poválečném uspořádání, kde jen tak mezi řečí zmiňuje poválečné „masivní lustrace“, kde všichni „kolaboranti s nacismem“ = Kyjevskou vládou budou buď nasazeni na nucené práce, nebo uvězněni – nebo popraveni.

Jako první krok by ale byly vytvořeny místní milice z proruských obyvatel, tzn. totéž jako byly separatisté v roce 2014 na Donbase. Stačí vzpomenout na Horlivku. Tu v roce 2014 obsadil Igor Bezler – a podle samotných separatistů očividně nikoli po dobrém, protože zakladatel a vůdce donbaských separatistů Igor Strelkov vzpomínal, že „bez mé pomoci by Bezler nikdy Gorlivku neobsadil a proto mi byl trochu zavázán“.

Záhy byl namísto starosty instalován „lidový starosta“ Vjačeslav Ponomarjov. Ten se na videech sám s gustem chlubil novinářům, jak místní bankéře přesvědčil k financování separatistů tím, že jim přiložil pistoli k hlavě nebo do rozkroku. Nechával se natočit, jak novinářům vyhrožuje že je postřílí. Zřídil sklepní mučírnu „ukrajinských špionů, sabotérů a diverzantů“, kam opět zavřel i některé novináře. A záhy se našla mrtvola pro-ukrajinského radního Rybaka, utopená v místním rybníce a s rozřezaným břichem a údajně i vypíchnutýma očima poté, co jej separatisté zatkli za zločin vyvěšení ukrajinské vlajky na radnici.

Shrnutí

Tak tohle byla oficiální ruská představa, jak má invaze probíhat, zveřejněná na ruském státním zpravodajství věhlasným „politickým stratégem“ a úzkým poradcem prezidentů včetně Janukoviče v situaci, kdy ruská vláda zcela ovládá informační prostor a jakékoli informováníé o válce na Ukrajině, které se ruské vládě nelíbí, je trestné 15 lety natvrdo.

Dobytí Kyjeva. Popravení ukrajinské vlády a „likvidace“ elit. Pozabíjet celou ukrajinskou armádu i zálohy. Cíleně nechat civilní populaci zakusit hrůzy války „za trest“ za jejich dějinnou vinu.

Zrušit Ukrajinu jako stát, zakázat název Ukrajina, vygumovat existenci a historii čehokoli kulturně-ukrajinského. nahradit ji na jedné straně „samosprávnými republikami“ po vzoru DLR a LLR, přímo kontrolovanými ruskými úřady. A na druhé straně protektorátem pod kontrolou ruské armády, kam by byli odsunuti protiruští Ukrajinci a kde by nad nimi neustále visel Damoklův meč pokračování „speciální operace“ v její plné brutalitě.

Na dobytých územích zrušit všechny státní struktury a nahradit je divokými proruskými milicemi a kádry jako na Donbase 2014. Zavést masové lustrace a zatýkání obyvatelstva po vzoru Donbasu a Sýrie – a po vzoru stalinských Trojek vydávat pouze rozsudky „nekolaborant“, „nucené práce“ nebo „poprava“.

Řečeno s Čapkem – lidé se nemění, jen je teď poznat, kdo je kdo. Tenhle autentický ruský státní zdroj je totiž prubířský kámen.

Vím přesně, jakých 6 základních kategorií reakcí se na něj objeví z obou stran. Ta jediná podstatná jsou ale lidé, kteří s tím ruským článkem niterně souhlasí. Protože je mi líto – požadovat ztrestání civilního obyvatelstva, fyzickou likvidaci všech elit (=politických i kulturních), zrušení státu a vygumování jeho existence i historie, zábor a anexi jeho území v dobyvačné válce, uvěznění či popravu všech odpůrců? Právě lidé, kteří s tímto souhlasí, jsou tu ti skuteční nacisté. A že se drze ohánějí vlajkou „antifašismu“ nebo ruské role ve WW2 nic nemění na tom, že to oni jsou dnes ti největší nacisti a revizionisti. Nacismus ve jménu boje proti nacismu.

Je to absurdní a nekonečně tragické. Ve 21. století máme tolik historických pramenů, jako ještě nikdy. Máme (měli jsme) globalizovaný internet s možností si zjisit fakta z obou stran a vyfiltrovat objektivní pravdu.

Celý svět se mohl poučit z historie i z pokrytectví a neopakovat ty nejhorší hříchy minulosti, nekopírovat zločinné chování. „Nebýt jako oni“ – ani jako historičtí zločinci, ani jako nepřátelé. A co přišlo místo toho? Celosvětová epidemie „ve jménu boje proti X buďme přesně stejní, jako X.“

Tragické. Ostudné. Arogantní. Chucpe.


UPDATE #1: článek vyšel v dubnu, nikoli v březnu, takže byl vydán již za platnosti ruského „protidezinformačnízo zákona“
UPDATE #2: doplněn odkaz na Medvěděvův článek v podobném duchu


Související články:


12345 (729x známkováno, průměr: 1,98 z 5)
53 051x přečteno
D-FENS © 2017