multikulturalismus

Poselství

Důležité je znát protivníka. Nepodceňovat jej. Nepřetržitě sledovat jeho záměry, jeho metody a argumentace. Znát argumenty a nepřátelské snahy, což je nezbytný krok, abychom se jako národ staly imunní vůči zvráceným politickým a ideologickým pokusům.


Švédská utopie

Co se děje v nejrychleji rostoucí země v Evropě? V roce 1975, kdy se země rozhodla stát multikulturní, mělo Švédsko 8 208 442 obyvatel. V roce 2014 populace čítala 9 743 087. Jedná se o nárůst 18,7%. [3] V minulém roce přibilo dalších 150 tisíc lidí. [2] 30% populace má celkové nebo poloviční cizinecké kořeny (alespoň jeden rodič nemá Švédské občanství, takže v tomto čísle nejsou zahrnuty třetí a další generace migrantů). [1]


D-FENS © 2017