Poselství

Featured Image

Důležité je znát protivníka. Nepodceňovat jej. Nepřetržitě sledovat jeho záměry, jeho metody a argumentace. Znát argumenty a nepřátelské snahy, což je nezbytný krok, abychom se jako národ staly imunní vůči zvráceným politickým a ideologickým pokusům.


Jsme pokusní králíci v jediné globální laboratoři. Můžeme s tím něco dělat? Ano. Pokud chceme být v ideologickém nástupu lepší, musíme znát mechanismus dnešní nepřátelské propagandy. Musíme jej odhalovat. Nečekejme, s čím protivník přijde. Neupadejme do pasivní polemiky. Nenechávejme se zastrašit nátlakem, že nesmíme mluvit, ani veřejně poukazovat na dnešní palčivé problémy, které nás tlačí systematicky do defenzívy. Nepropadejme defétizmu! Nenechávejme se spoutat těmi všemi problémy, které nám nepřátelská ideologie vnucuje, kterými nás bombarduje, kterými nás indoktrinuje a tím systematicky působí na myšlení milionů lidí. Tohle je ideologická válka, je zrovna tak významná jako kterákoliv jiná. Dnešní multikulturní ideologie je jako dioxin, těžce odbouratelná a vysoce toxická. Indispozice dnešní ideologie je jasná.

Nejlepší odpovědí na všechny nepřátelské plány a spekulace je semknutí národa, vyprovokování vlastního zdravého intelektu k nejlepším možným výkonům. Spolupráce se všemi zeměmi-národy, které nesouhlasí s dnešní multikulturní ideologií a jejími aktivními složkami a organizacemi, které systematicky, s pomocí všemožných spekulativních intrik a nepravd v médiích, překrucují skutečná fakta a vnucují nám model, který se neslučuje s naším národním uvědoměním, naší morálkou, mentalitou ani kulturou. Pokud nebudeme posilovat vlastní ideové koncepce, naše myšlení, staneme se dalším pasivním národem, který padne na oltář nepřátelské ideologické diverzi. Staneme se tupým stádem, které se bude bát vyjádřit vlastní názor, bude muset učit vlastní děti potají sám, protože ve škole budou děti ideologicky masírovány tak, aby zapadaly do globálního multikulturního vzorce nepříliš chytrého globálního občana. Do multikulturní společnosti, kde lidé budou dost chytří na to, aby pracovali a dost hloupí na to, aby samostatně mysleli. Budou se učit psát jen tiskacími písmeny, protože klávesnice má jen tiskací písmena a ta jsou univerzální a přelouská je v podstatě každý, kdo se naučí trochu číst a psát. Ptám se, tohle chceme?

Naše společnost už si zažila mnoho experimentů. Je na čase vymanit se, udržet správné hodnoty naší kultury, národní pospolitost a logický morální status. Nenechat se zmást psychologickým nátlakem ani výroky, že i pedofil má svá práva uskutečňovat své zvrácené fantazie, protože přece láska je láska. Uvědomme si, co chceme, jestli společnost, která funguje na základních principech zdravé morálky a skutečného vědění, anebo společnost, ve které nám sice wécérobot utře zadnici, zoofil bude veřejně oddán se svým psem, ale už nebudeme vědět, kdo byl Jan Hus nebo Sokrates a co je nukleární rodina a že byl kdysi nějaký český národ. Vědění a historická skutečnost, kterou nám zanechali naši předci, je největším poselstvím a hybnou silou, jakou můžeme, co by řadoví občané, uplatnit v boji s nepřátelskou ideologickou diverzí, která k nám proniká na všech úrovních pomocí vědeckotechnické revoluce. Jde o ideologický boj v masovém globálním měřítku. Narůstá a bude se zostřovat. To povede jen k nárůstu další nepřátelské ideologické propagandy, která nám bude vnucovat inkluzi na všech úrovních a všech se všemi. Právo a morálka už nebudou rozumně vymahatelné, neboť celý právní systém bude postrádat smysl základního principu, na kterém byl postaven a zhroutí se.

Jde i o boj s neokolonialismem. Nyní skrze migranty se mění charakter a celá dosavadní struktura národních států a složitá vnitřní situace, kterou zaznamenáváme v západních státech. Rozněcuje nenávist a poskytuje nepřátelským reakčním silám stále více prostoru k uskutečňování jejich vlastních cílů. Většina původních etnik v Evropě bude zatlačena do zoufalé defenzívy a nakonec převálcována naprosto odlišnou kulturou, mentalitou, jinými zákony. Selektivní soužití původního etnika bude považováno za něco nepřátelského, vzdorujícího a zhoubného. Pracovitost, talentovanost a dlouhodobé tradice národních států budou nahrazeny průměrností, uniformitou myšlení a opěvováním hlouposti, zvráceností a demagogie. Pokud budeme jako národ dělat politické a ideologické ústupky, náš osud je zpečetěn a z tohoto marasmu pomýlené futurologie se možná už náš český národ nikdy nevzpamatuje. Odpovězme si na otázku, jestli chceme všechny tyto nastavené futurologické koncepce?

Vzhledem k ekonomickému a vědeckotechnickému soutěžení jistých egoentit jsme se stali všichni rukojmí a je jen na nás, jestli chceme setrvat v tomto neutěšeném stavu, anebo se explicitně postavit na odpor a změnit status quo. Naše argumenty musí být silnější, ideologický boj efektivnější, naše znalosti ohromující a drtivé. Naše odhodlání, žít ve správně nastavené demokratické společnosti, musí být podpořeno takovými politiky, kteří s námi spolupracují, rozumí problémům futurologické koncepce a hlavně – nejdou ideologicky ani lidsky ani amorálně proti nám.

 


17.09.2017 -ed-


Související články:


12345 (128x známkováno, průměr: 2,23 z 5)
12 486x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017