Švédská utopie

Featured Image

Co se děje v nejrychleji rostoucí země v Evropě? V roce 1975, kdy se země rozhodla stát multikulturní, mělo Švédsko 8 208 442 obyvatel. V roce 2014 populace čítala 9 743 087. Jedná se o nárůst 18,7%. [3] V minulém roce přibilo dalších 150 tisíc lidí. [2] 30% populace má celkové nebo poloviční cizinecké kořeny (alespoň jeden rodič nemá Švédské občanství, takže v tomto čísle nejsou zahrnuty třetí a další generace migrantů). [1]

Jedním z hate-faktů, které Švédská vláda neuznává (od roku 1998), je etnikum, proto neexistují žádné oficiální etnické statistiky obyvatelstva nebo migrantů. Existují ovšem statistiky národnostní historie (země původu). Proto lze množství muslimů pouze odhadovat. Odhad se udává mezi 1,8 – 4,4 %. [4]

Pořád to však není dost, tak ministryně se slzami v očích oznamuje, že bohužel už není schopná přijímat více migrantů. [5]

Protože je není schopná ubytovávat, a to i přes úpornou snahu ministra pro bydlení, protože uprchlíci mnohem radši spí venku v mrazech, než aby sdíleli ubikace s jinými uprchlíky, vymlouvajíce se například na duchy. [6] Anebo prostě odmítají vystoupit z autobusu, protože se jim ubytování nelíbí, kvůli zimě a lokalitě. [7] Na začátku krize ještě lidé nabízeli migrantům možnost ubytování u nich doma, dnes už žádné nabídky neexistují. Proto vláda zvažuje možnost zabavení domů. [8] Jedním z důvodů aktuální nechuti pomoci „bližnímu“ svému by mohl být i případ, kdy švédský transvestita (54 let, s parukou a v ženských šatech) nabídl jídlo a přístřeší dvěma náctiletým migrantům. Když dorazili k němu domů, tak mu sklouzla paruka a migranti zjistili, že se nejedná o ženu. Samozřejmě, že logický postup v takové situaci je umučit tohoto transvestitu k smrti, kolem krku mu omotat mrtvého hada a pak natočit nad jeho mrtvolou nenávistná videa o homosexuálech. A také mu vykrást byt. Vrah je 16letý migrant ze Severní Afriky, tvrdí, že se pouze bránil. [9]

Ale ten primární důvod, proč už nejsou ubytovací kapacity je prostý – všechny byly vypáleny. Vypalování míst, kde by šlo ubytovat migranty, je nový švédský národní sport. Už jich shořelo několik desítek. A dochází i k útokům na migranty. [10] A objevují se povzbudivé zprávy pro migranty (napsané arabštinou špatným směrem): „Toto je poslední varování. Opusťte naše město. Nepřežijete zimu. Jestli neopustíte toto místo, zemřete. Pamatujte, tady není žádná policie, můžeme si s vámi dělat, co chceme.“ [11]

Dalo by se namítnout, že toto jsou ojedinělé případy, nevystihující pocity majority. Ty se bohužel nedozvíme, protože Švédsko vydalo zákon, který zakazuje kritiku migrační politiky. [12] Mohl by nám napovědět nárůst preferencí anti-imigrační strany na 20% v průzkumech. [13] Ale reálné číslo se nedozvíme dříve než 2018, protože se vládnoucí strany domluvily s opozicí na tom, že odsunou své rozpory, které měly vyústit v předčasné volby, aby anti-imigrační strana nedej bože nedostávala hlasy. [14] Z toho samého důvodu šéf policie zatajuje trestné činy migrantů například na hudebním festivalu, kde byla situace tak špatná, že policie zvažovala rozdělení davu na muže a ženy. „Nechtěli jsme říct, jak to bylo, protože věříme, že by to mohlo prospět špatným politickým stranám,“ řekl šéf policie Peter Agren.

Proč by někdo odmítal migranty? Například tohoto nejrychlejšího 14letého chlapce na světě (nejedná se o vtip), který zaběhl 100m za 11,82 vteřiny (ten vlevo). Nebo 16letého – ten s medvídkem. A co se jedná? Jde o to, že pokud nějaký migrant dorazí bez dokumentů a tvrdí, že je nezletilý, je s ním tak zacházeno, protože věkové testy jsou přece další hate-fakt. [15] Jedná se o pragmatickou vypočítavost, hlavně z hlediska možnosti slučování rodin a rychlejšího azylového řízení pro osamocené děti. Pak ale někteří z těchto „dětí“ napadají personál sirotčinců, ostatní (pravé – věkem) děti anebo se pokoušejí znásilnit dívky. Proto je jim raději zařízen byt, kde bydlí sami. [16]

Další zajímavostí je, že z důvodu nepoměru pohlaví mezi migranty, je dnes ve Švédsku 123 chlapců na 100 dívek ve věku 16-17 let. Toto číslo je horší než v Číně s politikou jednoho dítěte, kde je to 117 na 100. Nevidím, jaké by tohle mohlo mít negativní důsledky do budoucna (sarkasmus). [17]

Samozřejmě ne každý migrant dostane azyl. Proto někteří radši ubodají dva lidi v obchodním domě Ikea, než aby byli vyhoštěni. [18] Opět lze namítnout, že se jedná o velmi extrémní případ. Pravda, většina, pokud má být deportována, tak beze stopy zmizí – například velmi nenápadných 14 000 lidí. A i v případě, že se podaří nějakého z nich dopadnout, tak státy jako Afganistán, Írán, Libye, Somálsko, Eritrea, Libanon a Maroko nikoho z nich nepřijmou zpět. [19]

Ve Švédsku existuje 55 no-go zón, kam se neodváží ani policie, které korelují se 186 vyčleněnými územími obývanými migranty. Kde po těch, co tam nejsou vítáni, hází kameny. [20] A policisté se tam odváží pouze těžce vyzbrojení. A samozřejmě tam neplatí zákony. [21] [22] Původně byla zpráva o těchto zónách na oficiálních stránkách policie. Už tam není.

Samozřejmě, když bude nejhůř, tak vždycky lze povolat armádu, že? To by ale Švédsko muselo nějakou mít. Situaci nejlépe vykresluje tato výborná parodie (video). Švédsko není členem NATO. A bez jeho pomoci jejich „Armáda by byla schopna ubránit jednu konkrétní lokalitu po dobu jednoho týdne,“ pokud bychom uvažovali tu nejlepší možnou situaci. A to neřekl jen tak někdo na internetu, jedná se o zprávu nejvyššího velitele ozbrojených sil z roku 2013. Za toto prohlášení byl obviňován z vyzrazení státního tajemství a ohrožení národní bezpečnosti. Švédská armáda už po několik desetiletí nezná nic jiného než škrty, dospěla do fáze, kdy prakticky ani není bojeschopná. Armáda a válka samozřejmě nezapadají do idealistického utopistického náhledu světa, který je doktrínou ve Švédsku, vyjádřenou například v komentáři onoho parodického videa: „Proč by na nás Rusko útočilo, vždyť máme jen sníh a stromy.“ A Rusko Švédsku otevřeně vyhrožuje, že pokud by se stalo členem NATO, pocítí následky. Rusko také s oblibou provokuje ponorkami ve Stockholmském pobřeží nebo přelety stíhaček přes území. [29] A armáda stojí peníze, které přeci potřebují všemožní chudáčci, například migranti. Odzbrojení je tak masivní, že pokud srovnáme čísla z poloviny 80. let a současnost, tak dostane 6% mužů ve zbrani. Je možné, že někdo by mohl namítnout profesionalizací armády, ale lze zemi srovnat s okolními nordickými státy, které jsou rozlohou mnohem menší, ale mají větší armády. Panuje diskuze také o nakládání s prostředky vynaloženými na obranu, když jeden švédský voják stojí čtyřnásobek toho, co německý. Anebo situaci, kdy nakoupí 120 moderních drahých tanků, ale mají posádku pouze pro třetinu z nich. [28]

Ještě by se šlo ve článku o Švédsku zmínit o jejich kradení dětí. O tom, že Norská sociálka krade děti, se u nás ví. Ale stejné praktiky používají i ve Švédsku. Policie proti matkám, které odmítají odevzdat své dítě, používá například omračovací granáty (když je dítě samozřejmě v místnosti s ní). [23] Pro švédskou sociálku platí, že oni samozřejmě vědí, co je pro dítě to nejlepší. Ale berou děti cizinců bez předchozích varování nebo je přímo unášejí, bez vědomí matky (která se o tom dozví o týden později z úředního dopisu). Nebo dítě odeberou rodičům, když se celá rodina zrovna chystá odcestovat do rodné země matky, a už sedí v letadle, které je připraveno vzlétnout. [24] [25] [26] U tohoto kradení dětí je veselé, že sociálka neváhá děti svěřit k adopci usvědčeným pedofilům. [27]

Následují téma, které je velmi ožehavé, existuje kolem něj spousta záměrných lží a polopravd. Také nejde zcela jasně určit, protože by bylo třeba hate-faktů, které ale Švédsko neeviduje. Ba dokonce naopak – přijalo zákony v roce 1998, které zakazují provádět statistiky kriminality dle etnik. Vrháme se do vod kriminality a hlavně – znásilnění.

Beztak se těším, až mi altruisti z FreeHate můj článek „rozcupují“ (link).

Jako první bezcitná čísla. K tomu, jak propaganda tato čísla vysvětluje, se dostanu později. Za posledních 40 let vzrostl počet násilných trestních činů o 300% a počet znásilnění o 1500%. V roce 2012 bylo Švédsko v počtu znásilnění na obyvatele třetí zemí na světě za jihoafrickými státy Lesotho a JAR (není zahrnuto do statistiky 60 zemí, které znásilnění neevidují). [30] V roce 2010 bylo Švédsko šesté. [31] V roce 2010 to bylo 63,5 znásilnění na 100 tisíc obyvatel, v roce 2014 to dělalo 69 případů na 100 tisíc obyvatel (meziroční nárůst o 11% oproti roku 2013). [32] Pro srovnání – v ČR se pohybuje toto číslo okolo 5 případů/100 tisíc obyvatel.

Švédsko patří někam do mezi nejhorší státy Afriky. Jak ale tato čísla interpretují lidé, kteří podporují migraci? No, přece absolutním převrácením významu čísel. Kdy tvrdí, že: „Tato čísla jsou vysoká, protože Švédsko je velmi vyspělá země, kde se oběti nebojí znásilnění ohlásit.“ Také operují s tím, že: „Švédská definice znásilnění je specifická, proto nelze porovnávat s jinými státy.“ [33] (Toto je také zdroj, ze kterého čerpali zmrdi z FreeHate). I kdybych byl ochoten uznat tyto patetické výmluvy, tak tato zkreslování reality nelze aplikovat, u výmluvy 1 – na sousední státy, kde jsou kulturně-sociální zvyklosti prakticky identické, ale například v Dánsku je počet znásilnění desetinový. A u výmluvy 2 – porovnání jednotlivých let ve Švédsku mezi sebou. Poslední výmluva, kterou uvedu, proč jsou ta čísla tak vysoká, je ta, že „pokud je oběť znásilněna třeba 300 krát (!?), a až pak tyto činy nahlásí, berou se jednotlivě“… (Když jsem se tuhle sračku snažil pochopit, tak jsem to nezvládl). Jo, a víte kolik je z těchto 69 oznámených činů skutečně odsouzeno? 3,7. [34] Co se týče odhadů v počtu činů nahlášených/nenahlášených, tak se pohybují odhady mezi 10-30%. Co jsem se ale nedočetl, tak jestli když proběhne skupinové znásilnění jedné ženy deseti muži, tak jestli je to bráno jako jedno nebo deset…

Pokud sesumírujeme statistiky ze Švédska dohromady, tak nám vyjde, že 1 žena z 2 (!!!) se během svého života stane obětí sexuálního násilí (v ČR 1 z 30). Je to statistika dost přitažená za vlasy, ale tyhle čísla jsem dostal následně: (počet žen v zemi)/((počet nahlášených případů za rok * 4[pouze 25% je nahlášených])*(průměrný věk dožití))

Ale proč mluvit jen o ženách, že? Bavíme se o státu progresivním. Švédsko je první země na světě, která otevřela kliniku určenou speciálně pro mužské oběti znásilnění. Slovo butthurt ve Švédsku nabylo zcela nového významu. [35]

Pořád ale nepadla zmínka o migrantech. Přece mohli i původní obyvatelé zvlčet. To těžko, bílí Švédové jsou kastráti klanějící se feministkám. I když feministky uvádějí, že nárůst násilí vůči ženám, je následek toho, že se muži bojí o své „mužství.“ Ale jak už jsem několikrát zmiňoval, selektování pachatelů dle rasy by znamenalo sbírat nenávistná fakta. Proto jsou k dispozici pouze odhady dnešních čísel. Poslední OFICIÁLNÍ (státem vydaná) data jsou z roku 2001, než byly tyto statistiky zakázány: cizinec byl průměrně 5,5krát pravděpodobnějším násilníkem než rodilý Švéd (a to i pokud bereme, že třetí generace jsou „rodilí Švédové“). U Iráčanů to dělalo 20 násobek. U Severních Afričanů 23 násobek. Afričanů (zbytek) 17 násobek. [32] Neoficiální statistika uvádí, že lidé ze 2% populace (muslimští muži) páchají 77% znásilnění. [36]

Když přijde řeč na znásilnění, tak vždycky najdete někoho, kdo bude tvrdit, že ve většině případů oběť pachatele zná. No, tak ve Švédsku tomu tak není, 58% obětí byly znásilněni zcela cizím mužem. [37] Kapitola sama o sobě jsou skupinová znásilnění, které se v minulosti nestávala, v současnosti jsou běžná.

Pokud někdo upozorní na kriminalitu migrantů, tak je napaden na sociálních sítích. Nebo rovnou hnán k soudu. Jako například politik Michael Hess, který byl obviněn z „hanobení etických skupin“, když si dovolil říct: „Kdy si vy novináři uvědomíte, že znásilňování a brutalita k ženám, odmítající učení Islámu, je hluboce zakořeněna v Islámské kultuře. Existuje silné spojení mezi znásilňováním ve Švédsku a přílivem migrantů ze Středního východu a Severní Afriky.“ Dostal pokutu a podmínku, do vězení nemusel, protože měl čistý rejstřík. [38]

Co dál? Popisovat jednotlivé případy? Dávat sem fotky zohavených mrtvol (to jsem vidět nemusel, díky google)? Popsat bezzubost trestů, kdy za znásilnění 12 leté dívky dostal pachatel 180 hodin veřejných prací? Popsat líčení, kdy soudy uvěřili pachatelům, kteří tvrdili, že žena chtěla mít sex s šesti osmi muži? Události, kdy média záměrně lhala o národnosti pachatelů? A tak dále…

Objevil i perličky jako:

Policie, namísto poskytnutí ochrany před protestujícím davem, vtrhla do galerie vystavující „rasistické“ umění (například fotografie černocha v oprátce), zatkla umělce Dana Parka (dostal půl roku za hanobení etnických skupin), zabavila 9 obrazů. A nechala galerii napospas, přičemž se majitel bál, že dav vtrhne dovnitř. [39]

Policie zastavila svalnatého muže na ulici, protože byl moc „nabušený.“ Zatkla ho, soud vydal povolení k domovní prohlídce. Proč? Protože steroidy jsou ilegální. A toto se událo i přesto, že ombudsman upozornil policii, že svalstvo není adekvátní důvod k zatčení. [40]

U 60 dívek na základní škole, ve městě Norrköping, bylo zjištěno provedení ženské obřízky, u 28 dívek toho nejextrémnějšího typu, kdy celé vnější pysky (nebo je to správně vulva?) jsou odřezány, otvor zašitý, kromě malého otvoru pro močení. Toto zohavení se provádí na dívkách už v dětství, pokud rodiče nenajdou nikoho, kdo by to udělal ve Švédsku, odjíždějí kvůli tomu do zahraničí. V případě tohoto města se na to přišlo, když jedna dívka dostala silné menstruační bolesti, kvůli kterým musela do nemocnice. [41] Odhady hovoří, že ve Švédsku je 38 000 obřezaných žen.

Somálský migrant ukradl královské klenoty. Ne, tohle není vtip. Je to jako taková zvrácená multikulturní pohádka: Bylo, nebylo. Sestra Švédského krále jednoho krásného dne (i když samozřejmě ve Švédsku jsou všechny dny krásné, nemají tam xenofoby a podobnou havěť) se svým manželem dělali obchůzky ghet… ehm, melaninově bohatých městských částí. I narazili na malého (18 let) černouška ze Somálska. „Jé, ten je roztomilý, vezmeme si ho domů?“ Pravila královská sestra. Její muž nic nenamítl, přece jenom je tolerantní, navíc bude mít parťáka na chlastání. I tak si ho vzali domů do královského paláce. A starali se o něj. Avšak netušili, že si pod křídlem pěstují hada. I našel klíč od trezoru, z trezoru vybral královské klenoty, naplánoval to svést na služebnou, nějaké klenoty vyměnil za peníze na marihuanu, a tiáru, kterou ukradl už dříve, prý hodil do řeky. Potápěči ji ale nenašli. [44] [45]

Ve městě Malmö padají návrhy, aby procentuální zastoupení zaměstnanců měst odpovídalo místnímu národnostnímu složení. Tzn., když má město 42% migrantů, tak má být 42% zaměstnanců města migranti. V tom samém městě se odehrálo několik bombových útoků na justiční centrum.

Švédsko se vší silou snaží, aby se stalo první zemí na světě, která zcela vymítala rozdíl mezi pohlavími. Proto se zavádějí společné záchody, školky přestávají používat výrazy „kluci“ a „holky“, zrušili rozdělení oblečení v obchodech na klučičí/holčičí, vniklo (a bylo přidáno do oficiálního slovníku) nové pohlavně neutrální zájmeno (nejsem lingvista, ale u nás už existuje – ono, ale rozhodně ho nikdo nepoužívá, když mluví o osobě), vznikla první pohlavně-neutrální knížka (kde jsou, parafrázuji do češtiny, výrazy „máma“ a „táta“ převedeny na „máta“ a „táma“, aby nebylo zřejmé, kdo nosí sukni a kdo má koule. I když samozřejmě sukni [nebo burku] můžou nosit oba rodiče a/nebo můžou oba mít koule… vůbec, za tohle sexistické projektování rolí bych byl nejspíše ve Švédsku uvězněn). Přepisují se koledy. Stát sponzoruje konference o „vyhýbání se tradičním pohlavním modelům“, kde se učitelé dozvědí, že pokud si například děti hrají na rodinu, tak nemají si hrát jenom maminku a tatínka, ale taky na tatínka a tatínka, maminku a maminku, tetu a strejdu a psa a tři migranty. Strana Zelených navrhuje, aby každá školka měla „učitele na pohlaví“, kteří mají fungovat jako hlídací psi vymáhající pohlavní neutralitu. Některé škol(k)y odstraňují hračky, které jsou „pohlavně zakódovány“ – jako autíčka. Když si kluci… a jejej, tohle zase smrdí kriminálem… ehm, ehm… když si ono hráli s auty a jiné ono o auta nejevily zájem, tak jim auta prostě odstranili. Jiné školky zrušily volnou hru bez dozoru, protože když děti neustále nehlídali, „objevovaly a utvrzovaly se stereotypické pohlavní vzorce chování.“ Firmy prodávající hračky se přizpůsobily a v reklamě nepoužívají klasické pohlavní role, minimálně ke hračce postaví obě pohlaví, možná z přesvědčení, možná, že ví, že by jim to feministky daly pořádně sežrat. Takže kluci jezdí s kočárkem a holky na motorce. Což by asi bylo docela úplně jedno, ale alespoň máme částečnou představu, proč potomci migrantů ve školkách a školách v některých městech říkají bílým dětem: Svennebög (Švédská buzno) a Svennehora (Švédská kurvo). [42] [43]

Když už jsme u té školy, tak si můžeme přiblížit školství. To Švédské se v mezinárodních žebříčcích propadá. Byla by to dlouhá analýza proč, ale zkráceně – v 90. letech proběhla liberalizace školského systému. Stát se rozhodl, že zaplatí jakoukoli školu, pro kterou se rodiče rozhodnou. A stát nebude zasahovat do škol, ty se měly vyprofilovat na základě nabídky-poptávky. To selhalo, protože rodiče měli hlavně požadavek, aby jejich dítě lehce „prolezlo“ (ne všichni, ti ale skončili na několika elitních školách). A kdokoliv si může založit školu, třeba i „náboženství“ scientologie nebo Plymouth Brethren. A taky židé, křesťané a muslimové. Náboženských škol je 10%. Některé sponzorují organizace (např. Al-Haramain) podléhající mezinárodním sankcím za podporu terorismu. Další aspekt liberalizace škol je nahrazení klasického systému systémem progresivním a individuálním. Což znamená, že děti nemají být do učení nuceny, známkovány, memorovat si látku, opakovat, dostávat úkoly. Výklad nahradily „skupinové projekty.“ Také se uvolnila pravidla, děti tak například můžou být v kapucích a mít ve vyučování telefony. Švédsko, ze zemí OECD, má nejvíce dětí, které chodí pozdě, také mají špatnou třídní disciplínu a vytrvalost při řešení úkolů. A pomalé tempo: 15letý student v typickém výukovém programu má 741 hodin výuky, průměr OECD je 942. Švédské školství bylo okolo roku 1990 jedno z nejlepších v industrializovaných zemích, dnes je jedno z nejhorších. Situace je tak vážná, že studenti hlásící se na univerzity mají problém se čtením a psaním. [46] [47] [48] [49] [50]

Už jen zkratkovitě, zdrojování už mám plné zuby, použijte google:

Feministická iniciativa – politická strana, pohybuje se pod volební hranicí do parlamentu. V městských zastupitelstvích už lidi má. Výňatky z programu: převýchovné tábory pro muže; zrušení armády; absolutní otevření hranic; zákony přikazující zaměstnavatelům zaměstnat víc lidí, pokud to stát rozkáže; zákaz domácích úkolů; povolení polygamie; zákaz aut ve městech; omezit pracovní na 6 hodin denně; bezmasé pondělí; povinná sexuální výchova ve školkách.

Zacházení s navrátivšími bojovníky ISIS: bydlení zadarmo, renta dokud nedostanou práci, zdravotní péče, včetně psychologa, zdarma.

Úředníci z úřadu práce – migranti ve speciálním vládním programu, kteří měli pomoci svým krajanům se začlenit do společnosti a najít jim práci, rekrutovali pro ISIS a spící teroristické buňky. Taky podváděli s dávkami.

Švédsko má úřad práce v Etiopii.

Ze Švédska emigruje tolik lidí, jako okolo roku 1880, kdy odcházeli většinou do USA. (50600 v roce 2013).

O umělci Danu Parkovi už jsem psal. Nedal si chlapec pokoj, a pořád provokoval, tak prokurátor nařídil psychiatrické vyšetření, aby mohl být zavřen v blázinci. Přece jenom psaní článků je známka šílenství, před kterou musí být obyvatelstvo chráněno. Bohužel zákony toto nereflektují a psaní článků, dělání fotek a jiné provokace nejsou trestný čin, tak se holt musí hledat jiné cesty.

Švédsko uznalo Palestinu.

Švédská ministryně zahraničí má za své výroky zakázaný vstup na území Izraele.

Ze Švédského vojenského erbu, heraldického lva (jako je náš Český lev – ten má taky nakreslený penis), byl odstraněn lví penis. Na žádost feministek.

Jako „obrana“ před ruskými ponorkami byla ve Stockholmu umístěna svítící neonová gay cedule pod vodní hladinu. Na vysvětlenou – jedná se o umění.

Bývalý premiér Fredrik Reinfeldt, šéf strany Umírnění, řekl: „Švédsko patří migrantům, ne Švédům.“ Na základě tohoto výstupu jeho strana ztratila velké množství voličů.
Radikální hackerská skupina Researchgruppen (sami si přezdívají Švédská STASI) získává privátní informace a tisk tyto informace používá k zneškodňování lidí, pokud zjistí, že podporují nacionální stranu SD.

V zemi operuje násilnická AFA (AntiFAšisti), jejichž motto je: „Mrtví zmrdi nemůžou volit.“ Pominu demonstrace, anti-demonstrace a dělání bordelu v ulicích, to se děje asi všude na světě. Ale členové této skupiny přišli přímo domů jednomu reprezentantu Švédských demokratů (SD). Nebyl doma, byla tam pouze jeho přítelkyně. Vyhrožovali jí nožem, svázali ji a zalepili ústa páskou. Když ji táhli pryč z bytu, tak upadla ze schodů a zranila se. Útočníci pak utekli, našel ji soused ležet na schodišti.

Probíhají zajímavé integrační programy. Například výuka střelby. Musím ale uvést, že stříleli z biatlonových zbraní. Nicméně zájem je obrovský, na střelnici bylo, během návštěvy novin, více než 50 lidí. „(Někteří) mají zájem a jsou velmi talentovaní,“ řekl inspektor střelnice Birgit Höglin.

Politicky korektní média dostávají státní dotace.

Ve škole zakázal ředitel Švédskou vlajku, protože věří, že porušuje rasistický zákon. A zakazuje se taky hymna.

Za upadající výsledky dětí ve školách můžou historické „pohlavně nevyrovnané“ knihy, prohlásil ministr školství.

Ve volbách v roce 2014 pošťáci odmítali doručovat volební lístky strany SD (Švédští demokraté – jsou proti-imigrační), udály se případy, kdy z volebních obálek byly lístky nahrazeny jinými. Při jiných volbách (do EU parlamentu) jeden sčítač hlasů veřejně na facebooku napsal: „My, kteří jsme počítali lístky, jsme se ptali sami sebe, jestli nemáme všechny SD hlasy hodit do koše.“

ISIS zrekrutovala víc lidí z jednoho Švédského města Gothenburg než z celých USA.

Policie má zvláštní jednotku… Jmenuje se „Dialogová policie“ a jejich úkol je rozmlouvat s násilníky, vysvětlit jim omyly v jejich chování a… grilovat jim halal párky v rohlíku. Ale všechna policejní auta dostala neprůstřelná skla, protože jim je pro zábavu rozbíjeli v no-go čtvrtích.

Jiná jednotka policie – SÄPO (zkratka Säkerhetspolisen – Bezpečnostní policie) byla 1. 1. 2015 vyčleněna ze všech ostatních policejních jednotek, přestala zodpovídat veřejnosti a dnes tak zodpovídá pouze vládě. Její úkolem je nyní sledování obyvatelstva, může libovolně odposlouchávat telefony, sledovat komunikaci, umisťovat štěnice a kamery u soukromých subjektů. Byla jí přidělena pravomoc k povolání armády k zásahu proti domácím cílům.

Posádky sanitek požadují vojenskou ochranou výbavu pro zasahování v no-go zónách.

Synagogy musí být opevněny železnými ploty s ostnatým drátem.

Švédské zdravotnictví je v krizi. V 60. letech mělo 120 tisíc lůžek. Dnes je to 20 tisíc. V mezinárodních žebříčcích se propadá. Mnohahodinové fronty na akutní ošetření, mnohaměsícové čekací lhůty na specialisty. Jeden příklad: Doktor při 55 hodin trvajícím porodu odmítl přes žádosti sester provést císařský řez, dítěti při vytahování zlomil krční páteř, matka Johanna Svensson byla roztrhaná tak, že musela podstoupit pět operací. Doktor vyvázl bez trestu.

Švédské dráhy jsou v krizi. Nejsou schopny zajistit obslužnost, kontrolu, opravy, bezpečnost.

ankovnictví je v krizi. Ceny nemovitostí jsou nafouklé. Lidé mají obrovské dluhy.

Švédský superhrdina – Kapitán Tolerance

Čím víc si nacházím informací o téhle zemi, tím míň tomu odmítám uvěřit.

Shrnutí

Až do teď jsem popisoval povětšinou fakta a novinové zprávy. Na závěr bych chtěl popsat, co vlastně se ve Švédsku stalo, že jeden z nejvyspělejších a nejliberálnějších států na světě šel do prdele. Bude se jednat o mou vlastní interpretaci, nebudu uvádět žádné zdroje, i když samozřejmě z nějakých informací vycházím. Popisovaná situace se děje prakticky ve všech západních zemích, ve větší či menší míře. Jsem neskonale rád, že u nás tyto tendence ještě nejsou oficiální doktrínou. Ale už se objevují.

Děje se extrémní sociální inženýrství, autoritářský liberalismus, označovaný i neomarxismus. Existují lidé, kteří si myslí, že ve své bezmezné toleranci dosáhli dalšího vývojového stupně člověka, ne Švéda, ne Němce, ne Čecha, ale „Obyvatele planety Země.“ Tito lidé tvrdí, že rasa je sociální konstrukt. Dvě pohlaví, a jejich role, jsou výmysl, vnucený dětem. Rodina je překonaná. A že je třeba se podělit o své bohatství s celým světem, protože „Evropa patří všem.“ Tito lidé nenávidí svou vlastní kulturu, rasu a zemi. Záměrně se snaží zničit všechny tradiční hodnoty. Požadují absolutní závislost všech lidí na státu a bezpodmínečné podvolení jejich ideologii, toho chtějí dosáhnout tak, že učiní člověka zcela bezbranným, bez možnosti se sám bránit. Samozřejmě v rámci „bezpečnosti všech.“ Pokud s jejich snahami někdo nesouhlasí, chtějí jej zdiskreditovat či rovnou zavřít, označí jej za sexistu, rasistu, otrokáře,… Protěžují multikulturalismus, domnívajíc se, že ze vzniklé destrukce budou profitovat, což je absolutní blbost, protože si neimportují progresivně smýšlející pansexuální-genderfluid-bio-vegany (pokud jste se nesetkali s těmito slovy, závidím Vám), ale zaostalé lidi z válečných oblastí, vyznávající milionkrát drsnější kulturu. Někteří takovíto politici to vykonávají zcela vědomě, ví, že negramotní idioti budou v budoucnu volit levici. Jiní konají dobro, dle rčení „cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.“ Tito lidé si nedokáží představit, že by jejich činy mohli mít negativní důsledky. Když se ostatní lidé cukají, zavádějí Orwellovský stát. Včetně verze newspeaku – politické korektnosti. Všechny tady tyto tendence jsou výsledkem neskutečného bohatství a bezpečnosti Západu, kde lidé žijící v této bezpečné bublině, nedokáží představit, čeho jsou lidé jinde ve světě schopni.

Švédsko je příkladem země, kde se tato doktrína stala oficiální.

Je v tom určitá strašlivá krása vidět kolaps civilizace. Užijte si to, tohle se stává jednou za tisíciletí.

PS: Psal jsem nakonec jen o Švédsku, i když jsem začínal psát tenhle článek, tak jsem původně měl v plánu popsat více států a incidentů v nich. Emigraci židů ze Západu, kteří radši jdou do bezpečnější země – Izraele. Jak jsou synagogy v Berlíně hlídány 24 hodin denně. Jak Merkelová řekla v televizi: „Musíme akceptovat, že kriminalita migrantů je vysoká,“ anebo „Multikulturalismus selhal.“ Nebo ukázat článek o „Nových Němcích.“ Jak se musí člověk kvůli cenzuře dozvídat nálady obyvatelstva například skrze analýzu vyhledávání klíčových slov na googlu. Jak po 70 letech vyšel v Německu Mein Kampf a byl vyprodaný během pár hodin. Nebo Británii, jak vypadá jejich kandidátka na starostku Londýna. Nebo rozbor populace Londýna. Či jak pákistánský gang mohl několik let beztrestně prodávat bělošky ke znásilňování, protože policie odmítala cokoliv udělat, aby nebyla nařčena z rasismu. Jak noviny upravují fotky pachatelů, kdy jim dělají světlejší kůži. Různé cenzury, manipulace, případy. Je toho strašně moc…

Následují zdroje. Snažil jsem se opravdu vynechat záměrné hoaxy a lži. Přesto je možné, že některé z těchto stránek jsou nedůvěryhodné. U některých linků jsem čerpal z více zdrojů popisující danou situaci, ale uvedený link jsem zvolil proto, že je nejpřehlednější. Některé z linků nejsou přímo zdroje, ale na zdroje (povětšinou Švédské) odkazují, přišlo mi rozumnější, poskytnou anglický. Po 50+ zdroji už se mi nechtěly další přidávat, proto jsem do textu dával jména, aby šlo najít, na co konkrétně odkazuju.

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Sweden
[2] http://countrymeters.info/en/Sweden
[3] http://www.gatestoneinstitute.org/5195/sweden-rape
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Rape_in_Sweden
[5] http://www.theguardian.com/world/video/2015/nov/24/asa-romson-sweden-deputy-prime-minister-cries…
[6] http://sputniknews.com/art_living/20151230/1032512296/sweden-refugees-ghost-house.html
[7] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2894696/Forty-asylum-seekers-refuse-bus…
[8] http://pamelageller.com/2015/09/europe-seizing-homes-to-house-muslim-migrants.html/
[9] http://www.dailymail.co.uk/news/article-3364353/North-African-teenager-stabs-Swedish-transvestite-death-hangs…
[10]http://www.dailymail.co.uk/news/article-3315739/The-tranquil-Swedish…
[11] http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-sweden-idUSKCN0SR1BA20151102
[12] http://www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/18116-new-swedish-law-criminalizes-anti-immigration-internet-speech
[13] http://news.yahoo.com/anti-immigration-sweden-democrats-rise-20-percent-major-085904164–business.html
[14] http://www.thelocal.se/20141227/sweden-to-scrap-new-election-report
[15] https://acidmuncher.wordpress.com/2015/10/21/the-refugee-children-of-sweden/
[16] http://www.gatestoneinstitute.org/6190/sweden-refugee-children
[17] http://www.politico.com/magazine/story/2016/01/europe-refugees-migrant-crisis-men-213500
[18] http://zpravy.idnes.cz/k-ubodani-zakazniku-v-ikea-se-priznal-eritrejec…
[19] http://www.breitbart.com/london/2015/11/28/swedish-police-14000-migrants-due-deportation-vanished/
[20] http://www.breitbart.com/london/2015/10/27/journalist-stoned-in-swede-no-go-zone/
[21] http://swedenreport.org/2015/05/18/police-yes-there-are-no-go-zones-in-sweden/
[22] https://www.youtube.com/watch?v=upFClsDqaeU
[23] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2511791/Police-use-stun-grenades…
[24] https://www.rt.com/news/sweden-russian-children-mother-slams-authorities/
[25] http://www.cbn.com/cbnnews/world/2012/march/swedish-homeschool-family-broken-to-pieces/?mobile=false
[26] http://www.christianvoice.org.uk/index.php/swedish-social-services-kidnap-child/
[27] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2515524/Paedophile-sexually-abused-year-old-girl-given-permission-adopt-child-Sweden.html
[28] http://www.breitbart.com/london/2015/08/09/report-swedens-national-defences-have-vanished-and-russia-is-laughing/
[29] http://www.natoaktual.cz/rusko-varuje-svedsko-pred-vstupem-do-nato-fiq-/na_media.aspx?c=A150619_154839_na_media_m02
[30] https://en.wikipedia.org/wiki/Rape_statistics
[31] http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Crime/Violent-crime/Rapes-per-million-people
[32] https://en.wikipedia.org/wiki/Rape_in_Sweden
[33] http://www.bbc.com/news/magazine-19592372
[34] http://www.project-syndicate.org/commentary/sweden-s-other-rape-suspects-by-naomi-wolf
[35] http://www.dailymail.co.uk/news/article-3277006/Sweden-opened-world-s-rape-centre-male-sexual-violence-victims.html
[36] https://muslimstatistics.wordpress.com/2015/03/19/sweden-77-6-percent-of-all-rapes-in-the-country…
[37] http://www.gatestoneinstitute.org/5195/sweden-rape
[38] http://chersonandmolschky.com/2014/05/11/swedish-politician-fined-hate-speech-islam/
[39] http://www.d-intl.com/2014/07/05/gallery-owner-in-shock-wants-to-leave-sweden/?lang=en
[40] http://www.theweek.co.uk/europe/59885/swedish-man-arrested-for-being-too-buff
[41] https://www.rt.com/news/167368-genital-mutilation-sweden-girls/
[42] http://moonbattery.com/?p=10515
[43] http://www.gatestoneinstitute.org/6122/sweden-creative-destruction#_ftn3
[44] http://www.whyileftsweden.com/?p=413#more-413
[45] http://www.thelocal.se/20120614/41442
[46] http://www.nationalreview.com/agenda/383304/sweden-has-education-crisis-it-wasnt-caused-school-choice-tino-sanandaji
[47] http://www.slate.com/articles/news_and_politics/the_dismal_science/2014/07/sweden_school_choice_the_country…
[48] http://www.economist.com/news/europe/21588959-swedish-pupils-have-fallen-behind-their-international-peers-fixing-swedens-schools
[49] http://www.thelocal.se/20101006/29452
[50] http://www.eurotopics.net/en/home/presseschau/archiv/article/ARTICLE163966-Sweden-lets-even-the-dumbest-go-to-college


14.02.2016 Sana


Související články:


12345 (848x známkováno, průměr: 1,25 z 5)
76 632x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017