Energetika

PET a plastový odpad

Pohyboval jsem se několik let dlouho v klasické energetice (uhelné elektrárny), dnes v obalovém průmyslu a vždy mě zajímaly odpady. Nejraději bych si doma postavil sběrnu a třídírnu, ale nejbližšímu i obecnímu okolí se tato idea jaksi nelíbí. Věřím v maximální efektivitu, ale za rozumnou cenu. Nejnovější nápady s tříděním a zálohováním PET lahví se mi však hrubě nelíbí.


Dokument „Energetická bezpečnost v aktualizované Státní energetické koncepci ČR“ ve světle veřejné volby

Prostudoval jsem dokument Energetická bezpečnost v aktualizované Státní energetické koncepci České republiky. Jako příslušník starší generace jsem se přitom po celou dobu jen těžko bránil všudypřítomnému pocitu déjà vu – ponecháme-li stranou módní anglicismy, připomíná styl, syntax a koneckonců i ostatní užitá slovní zásoba dokumenty centrálního plánování z dob nedávno minulých. Jak mohla taková situace nastat? Jaké příčiny stojí v pozadí?


D-FENS © 2017