Digitalizace

Karte macht frei!

Velmi mě potěšil článek pana kolegy Mrcasíka na téma budoucí měny v digitálním koncentráku, přičemž příklad s proměnou vztahu mezi koncovým uživatelem a výrobcem software v důsledku jeho „digitalizace“ pokládám za velmi trefnou a přiléhavou, Mám však potřebu k tomu něco doplnit a to něco směřuje k lidem, kteří žádný software nekupují, žijí v klidu a myslí si, že cloud není prostě jen počítač patřící někomu jinému.


Slon v místnosti – racionální důvody proti E-governmentu, Digitálu a Cashless, o kterých nikdo nemluví

Debatě ohledně e-governmentu, cashless a digitální revoluce dominují dva zcela synergické hlavní proudy. Zastánci prohlašují, že proti online revoluci neexistuje žádný argument vyjma hloupých konspiračních teorií – a ruku v ruce konspirační teoretici prohlašují, že celé je to globální spiknutí. To zcela vytěsňuje a umlčuje racionální kritiku, která sice není tak bombastická – zato je reálná, doložená nezpochybnitelnými fakty… A pro digitalizaci neopravitelná. Nejsou to totiž chybky, nýbrž zásadní systémová rizika, zneužití a defekty, plynoucí ze samé podstaty a vlastností digitalizace a onlinu.


D-FENS © 2017