covid_humor

Make Královec Czech Again

Konečné výsledky referenda o připojení Královce k České Republice, které proběhne v pondělí v Praze, hovoří jasně. Královec, dosud neprávem nazývaný Kaliningrad, se jednomyslně připojuje vůli 99,5% voličů k České republice.


Řeporyje papers!

Do čela tažení proti zákeřné variantě omikron, která své vražedné choutky maskuje za lehčí příznaky a kdysi se jí říkalo rýma, se postavila opravdová esa. Flegr a Novotný. Být virus, tak to rovnou sbalím a zmutuji v žábí lejno.


Festival covidové debility

Vždycky jsem si kladl otázku, zda jsou evropské elity blbé nebo navedené. Nakonec jsem dospěl k závěru, že jsou navedené a zmrdovsky iniciativní. Zmrdi posedlí touhou vyniknout nad jiné a být papežštější než papež vymýšlí opravdové perly. Bylo by škoda, kdyby opatření a obecně jejich zásluhy zapadly v závějích času, a tak jsem si dovolil sestavit svůj přehled covidové debility.


Zpráva o zániku civilizace na planetě Zemi

K rukám jeho galaktického veličenstva: Tato zpráva je důvěrnou analýzou příčin a následků zániku civilizace na planetě Zemi. Smutný konec lidstva předpověděla vědma Baba Vanga, když na přímý dotaz, zda lidstvo bude vyhubeno novým coronavirem odpověděla: „Nikoliv, covid lidstvo nevyhubí, ale vypukne takový boj s nákazou, že nezůstane kámen na kameni.“


Dodrceno jest!

Rád bych vážené čtenáře seznámil s jedním skromným úspěchem, kterého se podařilo dosáhnout v pandemické válce s hrozným smrtícím virem. Koronavirus přestal drtit a nemohou za to ty skvělé vakcíny.


Manuál pro tubusáky

Tubusák = osoba, která zcela věří vládním nařízením proti covid-19, naprosto oddaně uctívá roušku/respirátor a nasazuje je sobě i svým dětem i na prázdné ulici či v lese, radostně očkuje sebe i své děti rok vyvíjenými vakcínami, a agresivně útočí na všechny, kteří se odmítají dusit v hadru, testovat a očkovat. Polotubusák = osoba, na kterou se vztahuje některá část z ustanovení.


D-FENS © 2017