Střelba na FF UK vs. legislativa aneb námět pro dotčené

Featured Image

Vzpomínáte na dobu cca před 2-3 roky? Tehdy nás státní moc buzerovala přes krizový zákon (z. 240/2000 Sb.). Pokud se tedy jedná o dnešní situaci, vždyť už dávno podle tohoto zákona musí mít jednotlivé státní subjekty zpracovány krizové plány (a to i vzhledem k předchozím obdobným incidentům r. 2015 UB, r. 2019 Nemocnice Ostrava).

Dokonce i vláda podle toho zákona „ukládá úkoly ostatním orgánům krizového řízení, řídí a kontroluje jejich činnost,“. Tak o čem je pořád řeč, kdo, jak a přesně kdy měl konat.

Stačí projít tyto dokumenty a hned bude jasno, kdo a co měl přesně dělat.

Kdo si ještě pamatuje r. 2015 a události v UB. Co bylo (respektive mělo být) výsledkem:

Poučení z Uherského Brodu: Střelce zpacifikují speciální hlídky, dorazí do 10 minut (ČT)

Denik.cz: Prvosledové hlídky vyráží do ulic Zlína. Budou mít i samopaly

Tzn. na místě do 10 min. měly být prvosledové hlídky, vybavené í dlouhými zbraněmi (vybavené kolimátorem, příp. optikou, viz obrázky) vč. balistické ochrany se speciálním výcvikem.

Tak by neměl být problém eliminovat osobu, které se dle zveřejněných záběrů nekryje. Na 50 m trefíte s dlouhou i na otevřená mířidla.

Protože informace veřejnosti sdělují v některých případech naprostí neumětelové. Tak, kdo si chce udělat objektivnější názor, tak ať si nejprve projde zákon o zbraních (z. 119/2002 Sb. – ZoZ)

Z něj např. zjistíte, že spolehlivostí není „spolehlivosti bude nejspíše míněna možnost uchovat zbraň na bezpečném místě„.

Ale zjistíte i další zajímavé věci. Např. zákon nezná žádné „útočné zbraně“, jak se nám média snaží vnutit. A bylo by zajímavé vědět, jak lze poznat např. „útočnou“ pistoli od pistole „obranné“. A legislativa také nezná „poloautomatický kulomet“. Cože to je?

Dále, dle „uniklých“ záznamů událostí, měl být dotyčný držitelem i samopalu, viz seznam zbraní registrovaných na Davida K.: pistole, pušky, brokovnice, samopal, tlumič. Že by sama policie nevěděla, jaké zbraně dotyčný přesně má, příp. neznala jejich zařazení???

Samopal zcela jistě bude zbraň kategorie A, tj. výjimka (účely nabytí viz §9 ZoZ), která je nenároková. A jen tak se k ní nedostanete.

Navíc, pokud by dotyčný byl opravdu držitelem zbraně kategorie A, tak zákon přímo umožňuje:

„Příslušný útvar policie je oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí.“

Tzn. padlo by to PČR sdělované, my vlastně nic dělat nemůžeme.

Což samozřejmě lze. Viz i další ustanovení ZoZ, držení zbraně, zabezpečení zbraně a střeliva.

Hořekování nad množstvím zbraní. Kde, že se vlastně měly najít? Jednou nás média informují o nálezu arzenálu v bydlišti dotyčného, pak zase o arzenálu na FF. Tak, kde se vlastně ty zbraně opravdu našly?.

I když jich budete mít třeba 100, tak reálně v jednom okamžiku dokážete použít pouze jednu z nich. Ano, třeba ve westernech a jiných filmech můžete vidět, že dotyčný má třeba 2 zbraně a střílí s nimi současně.

Komu se daná situace hodí. Je třeba nahlédnout do návrhu zákona o zbraních.

Všem občanům a to bez rozdílu doporučuji zejména §122 (jedná se o VŠECHNY zbraně tedy i např. airsoft, vzduchovka nejen o držitele ZP!) „může příslušník policie za účelem jejich zadržení vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek, má-li důvodné podezření, že se zde zbraň nebo střelivo nalézají. „

A dále §123:

„Krajské ředitelství policie může rozhodnout o zajištění zbraně podléhající registraci nebo zbraně kategorie PO, střeliva kategorie S1, S2 nebo S3 nebo souvisejícího dokladu nebo listiny,

„je-li po osobě, která s nimi nakládá, vyhlášeno pátrání jako po pohřešované osobě

pokud ze stanoviska nebo informace orgánu veřejné moci vyplývá, že osoba, která s nimi nakládá, představuje vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek nebo bezpečnost.

Daný návrh obsahuje i další „špeky“. Jedním z nich je např. „elektronizace“ dokladů (ZP, Průkaz zbraně). Aby pak nenastalo divení jako v diskusi pod článkem o velkých TP

Co se týká těch navrhovaných psychologických vyšetření. Viz stávající §20a ZoZ. To je málo? Naopak První, kde je třeba toto zavést je vláda, poslanci, státní úředníci apod. A povinně výsledky z těchto vyšetření zveřejnit. Když někdo může ze své pozice likvidovat průmysl, stovky tisíc lidí, tak ať je napřed také vyšetřen.

Navíc, zaznamenal někdo takový razantní tlak na řidiče třeba po této události? Zatím ne, protože řidičů je podstatně více, ale otázka času, kdy na to také dojde.

No celé to na mne působí jako provokace (viz i to „aby byl útočník vidět a byl zachycen na videu, jak střílí a to bez míření“, tzv. vzkaz o přiznání v domě, který ale měl díky nástražnému systému explodovat, na sociálních sítích měl psát rusky a inspirovat se v Rusku, co třeba ta postava v místnosti u rozsvíceného okna, jak je vidět na záznamu atd., atd.). Kdo si vzpomene třeba na tento neúspěšný zásah agenta provokatéra?

Nekrmí nás ta tzv. oficiální média nesmysly? Co na to Jan Tleskač? Co na to říká KRIT?

Běžný občan má jedinou jistotu. Tak jako státní moc zametla UB, nemocnici Ostrava, a že těch otazníků zůstalo, tak zamete i toto. Výsledkem bude jen další žádané „utažení šroubů“.

Na závěr malé odlehčení. V diskuzích i proběhlo, že dotyčný se už nemohl dívat, co na FF učí a děje.

Našel jsem si jednu práci.

Dotyčný se v této DIZERTAČNÍ práci zabývá např. validací dat (nádherně str. 45 a následující). Z toho mi vyplynulo, že hodně občanů už by muselo být profesory, protože takovou samozřejmost jako je ověřit formát dat (řetězce), filtrování to snad dá už absolvent střední školy po cca r. 2000.

 


07.01.2024 RK


Související články:


12345 (155x známkováno, průměr: 1,30 z 5)
12 421x přečteno
D-FENS © 2017