šílení střelci

Mass shooting survival

Tento článek je překladem stejnojmenného článku z blogu Kathy Jackson. Po každé takové události se vždy vyrojí spousta chytráků, kteří přesně vědí co se mělo, mohlo, nebo by se mohlo udělat či stát jinak – ať už tam byli či ne. Je velmi snadné věřit myšlence, že víme co by se bývalo stalo, kdyby to či ono bylo jinak, ale ve skutečnosti nevíme. Ohlédnutí do minulosti je ve všech směrech stejně omezené jako pohled do budoucnosti. Říká nám (Také pouze to může!) co se ve skutečnosti stalo, ale už ne co by se stalo, kdyby se věci měly jinak.


D-FENS © 2017