Právní souvislosti nočních dopravních nehod s chodci

Featured Image

Narazil jsem na velmi zajímavý dokument: DANĚK, V. Právní souvislosti nočních dopravních nehod s chodci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017. https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/70049

Autor v něm podrobně zpracoval 56 soudních rozhodnutí a pokusil se o stanovení rozhodovacích hranic pro zproštění viny, podmíněné a nepodmíněné odsouzení řidiče. Autor rozebírá pouze případy nehod za snížené viditelnosti a zároveň popisuje všechny kombinace vlivu alkoholu (řidič, chodec, oba…)

Práce má 297 stran a je složena především z citací soudních spisů.

Nechci zacházet do podrobností, bylo by to vykrádání obsahu cizí práce, která je unikátní právě pro svůj rozsah. Určitě však stojí zdůraznit, že ve zpracovaných případech proběhl jeden nebo více znaleckých posudků, které jsou také citovány.

Pro lepší představu, jak může probíhat znalecký posudek ověřením na místě nehody, přikládám následující odkaz. Noční vyšetřovací pokus (zapamatujte si ten obrázek, bude se hodit pro lepší pochopení závěrů)

Přejdu rovnou k závěru, který bude parafrázovat autorovu diplomovou práci (Opět upozorňuji na celou diplomovou práci, neboť tam jsou citace platné legislativy i s právním výkladem)

  1. Rozdělení podle následků pro řidiče

Nepodmíněný trest odnětí svobody: 13

Podmíněný trest odnětí svobody: 26

Zproštěno obžaloby, odloženo usnesením, správní řízení: 12

Ostatní (probíhá): 5

Zhruba polovina případů závažných dopravních nehod s fatálními následky končí podmíněným trestem odnětí svobody, vyhodnocením nejčastěji udíleného trestu je trest 2 roky odnětí svobody podmíněně a trest zákazu řízení na dva roky.

  1. Technická příčina dopravní nehody dle soudních rozhodnutí

Rychlost (nepřiměřená nebo nedovolená): 29

Porušení pravidel ze strany chodce: 4

Nevěnování se řízení, nesledování provozu, nepřizpůsobení jízdy: 7

Alkohol: 7

Ostatní: 9

  1. Důvody proč sejmuli řidiče

Nedbalost: Porušení dopravního předpisu bylo v příčinné souvislosti s havárií. Při nedbalosti je třeba, aby pachatel měl a mohl si představit, že se takto příčinný vztah může rozvinout.

Příklad: Předjíždím-li kolonu na úzké cestě a nevidím dostatečně do dálky, mám smůlu, protože přece můžu předpokládat, že v protisměru může jet auto…

Dále: Řidič smí jet nejvýše takovou rychlostí, jaká mu umožní bezpečně zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. Srazím-li opilce na rovné cestě, protože jsem ho neviděl – mám smůlu. Totiž jestliže jedu tak, že nevidím překážku a nestačím zabrzdit, tak jedu příliš rychle (!). Pozor, pokud zkouška dokáže, že jsem ho mohl vidět, tak jsem na tom ještě hůř, protože jsem nevěnoval pozornost jízdě a proto jsem ho přejel… (o sjetých destičkách, prasklé žárovce se ani nezmiňuji)

Jakmile mi prokáží nedbalost, mám problém a nezáleží na tom, jestli oběť je ožralá.

Alkohol nebo jiné závadné chování: Jakmile mi naměří nebo provedu něco zavrženíhodného, např. neposkytnutí pomoci, tak bude podmínka nebo hůř. Rozhodně nepočítat s osvobozením.

Naprosto katastrofické pro řidiče bývá posuzování bezpečné rychlosti ve vztahu se světly automobilu. Většinou se dojde k závěru, že bezpečná rychlost v městě byla pod 40km/hod (!), takže pokud pachatel jel 50, nebo více, tak má nedbalost…

Abych byl zproštěn, nesmím mít nedbalost a vina musí být 100% na druhé straně. Jak toho dosáhnout (pokud nejsem prase, co si zaslouží přijít o řidičák)? O tom D-FENS psal v mnoha článcích. Např. nebavit se s policií, nekomentovat situaci před potenciálními svědky obžaloby, bez právníka ani slovo.

Pokud vás nedostanou na technických záležitostech (jedu prokazatelně rychle, nebrzdí mi to…), tak vás dostanou na blbých řečech. (Ten vožrala je tady každý večer, nemám seřízená světla – chtěl jsem jít zítra do servisu, o tom dítěti jsem věděl….)

Nesprávný nebo nepochopený znalecký posudek: Nutná spolupráce s právníkem a nový posudek – pokud opravdu ukáže jiné skutečnosti….

Nestandardní rozhodnutí soudu: Cca 10% případů je zatíženo nějakým „úletem“ soudce. Obrana právníkem a odvolání se…

Co říci úplně závěrem? Když jsem si pročítal jednotlivé soudní spisy, tak jsem tam poznal některé známé případy. Je zajímavé, že když se seznámíte s podrobnostmi, tak je to trochu jinak než jak se to prezentovalo v médiích…

 


13.05.2018 Thyratron


Související články:


12345 (106x známkováno, průměr: 1,23 z 5)
8 441x přečteno
Updatováno: 13.5.2018 — 22:09
D-FENS © 2017