Každá miliarda z Fondu Obnovy EU je jedna zelená mafie a naše zkáza

Featured Image

Mám pro vás skvělý návrh. Radikálně vám zdražím maso, benzin, spotřební elektroniku i oblečení a na oplátku z vybraných peněz vytvořím novou třídu zelených politických podnikatelů a šmíráků, kteří vás budou šikanovat, kádrovat a proti vaší vůli vám vnucovat zelené produkty a dekarbonizaci. Líbí? Přesně to v Bruselu „vyjednal“ Babiš, kterého k tomu společně výslovně zmocnili a ponoukali KSČM, ANO, TOP09, STAN, Piráti a Lidovci.

O podvodu století jménem „Fond Obnovy EU“, také nazývanému „New Generation EU“ protože se jedná o největší skok v integraci EU od Lisabonské úmluvy, jsem tu již podrobně psal. Víte tedy, že více jak 2/3 ze stamiliard EUR má být „investováno“ výhradně do „uhlíkově neutrální ekonomiky“ (která by ČR stála 2 biliony kč zejména na cenách energií, a obratem zbídačila ekonomiku i obyvatele) a do „digitalizace“.

New Gen EU a Green deal: zbídačení obyvatel a vznik EU superstátu

Tím prvním se rozumí masivní represe totalitního charakteru (tj. zasahující každou oblast života každého jedince bez možnosti úniku) spojená s finančním odebráním nejméně 30% majetku všem obyvatelům s cílem zabránit jim utrácet=vypouštět CO2; tím druhým se rozumí hlavně digitální plošné šmírování v rámci projektů jako TEN-T (plošný dohled a telemetrika aut a řidičů – od rychlosti až po spotřebu), Smart cities („senzorifikace měst“, tzn. tisíc a jedno šmírovacích zařízení od kamer s rozpoznáváním obličejů, přes mikrofony na veřejných prostranstvích až po sledování mobilních zařízení a CO2 ve vzduchu) a „Smart governance“ (propojování státních databází o občanech a svědomité elektronické zdokumentování každé interakce s úředníky).

Víte také, že Dluhová Unie EU (o svých dluzích nerozhoduje vláda ČR, nýbrž EU) je již nyní výslovně používána Macronem a Merkelovou k prosazení budoucí Daňové Unie (o svých daních nerozhoduje ČR, nýbrž EU):

„prostřednictvím evropského daňového systému, který se chystáme vybudovat“, dodal Macron

a potažmo Fiskální Unie (o svém rozpočtu nerozhoduje ČR, nýbrž EU). Dluhová Unie byla právě schválena poté, co Rutte a Kurz vyjednali pouze kvantitativní, nikoli kvalitativní ústupky. Daňová Unie spočívá ve výslovně europoslanci probíraných návrzích na „vlastní zdroje financování EU“ v souvislosti s Dluhovou Unií. To je typické unijní mlžení: oficiálně se jedná pouze o komuniké COM(2020)445, které EU dovolí se zadlužit v rozporu se základními smlouvami o EU. Jenže Macron, Merkelová a Komise potom neoficiálně mluví o „vlastních zdrojích EU“ v souvislosti se zavedením EU-daní a EU-cel, která by měla nastoupit nikoli teď (to by byl balíček neprošel), nýbrž až od příštího rozpočtového období EU (typický gradualismus). A to takto:

  1. EU zavede dekarbonizační dovozová cla, kterými zdraží produkty dovážené z ekonomik které nejsou „uhlíkově neutrální“ (čti: daň z CO2 na importované produkty)
  2. EU zavede CO2 daně ve členských státech (čti: benzin i veškeré zboží nebude zatíženo pouze DPH a popř. Spotřební daní, nýbrž navíc i Uhlíkovou daní která má být cíleně nastavena tak, aby prohibitivně zdražila „zlé CO2 vypouštějící“ komodity jako paliva, maso apod.)

Připravte se tedy na zdražení veškerého importu – oblečení a spotřebičů z Číny, aut, high-tech komponent a zbraní z USA, elektroniky z Taiwanu – o desítky procent tak, aby zdražily na úroveň nekonkurenceschopných „zelených bezuhlíkových produktů“ z EU. A pak se připravte na „druhou spotřební daň“, která by vás měla demotivovat od kupování aut se spalovacími motory, masa, benzinu atd., takže ty vám zdraží klidně na dvojnásobek. To vše podle již schválené Zelené taxonomie.

Všem novinářům, komentátorům, politikům a Babišovcům, kteří nyní jásají že náš premiér vyjednal z Fondu Obnovy 8,7 miliard EUR (230mld. Kč), ale naprosto uchází ten nejzásadnější protože dlouhodobý dopad: de facto Fiskální Unie.

Každá dotace z EU vytvoří politickou mafii a lobbisty

Granty, dotace a půjčky z Fondu Obnovy jsou vázány na tzv. Zelenou Taxonomii EU, která kádruje které obory ekonomiky jsou „čisté“ protože „bezuhlíkové“, a které jsou naopak „špinavé“ protože stejně jako lidé a stromy vypouštějí zlý nejzlejší CO2. To znamená, že ČR pošle do Bruselu peníze, pak je z něj dostane nazpět – ale pod podmínkou, že je smí dát pouze zeleně-taxonomicky „čistým“ oborům. Solárníkům, biopalivářům, elektromobilistům a dalším. De facto nám tím EU bude diktovat, jaký máme mít rozpočet a do čeho máme investovat. A to má zcela zásadní implikace.

Historie nám totiž přesvědčivě dokazuje, že všechny dotace z EU pokaždé vytvořily novou sortu toho, čemu se pejorativně a trefně říká „političtí podnikatelé“: lidé, kteří neumí podnikat poctivě ale pouze z dotací od státu a nejlépe skrze státní lobbing, který lidem přikáže nedobrovolně kupovat jejich předražené a nechtěné produkty a kteří díky dotacím získají nekalou konkurenční výhodu, kterou převálcují ty slušné podnikatele.

Příkladů jsou stovky, možná tisíce. Od tiskáren a fabrik vybudovaných na zelené louce zdarma za dotace, které dumpingem převálcovaly poctivou konkurenci jež si své stroje a budovy musela poctivě zaplatit ze svého zisku a musela je odepisovat:

Před 25 lety koupil Petr Fryč s dalšími dvěma dědici státní Východočeské tiskárny v Pardubicích za 24 milionů korun na 21procentní úrok. Dluh se za čtyři roky podařilo splatit. Roku 2004 se Východočeská stěhovala do nové haly. Stavba a nové stroje se tak jako celých deset let předtím pořizovaly na úvěr.

Téhož roku proběhlo ještě rozšíření Evropské unie na východ a čistě díky dotacím vznikaly tiskárny na zelené louce; jiné, už zaběhnuté tiskárny si teď díky dotacím významně polepšily. Možná neobratnější byla tiskárna HRG Litomyšl, ta do roku 2014 jen z Operačního programu podnikání a inovace získala 95 milionů korun.

Fryč neudělal chybu tím, že by špatně odhadl návratnost investice, ale že nedocenil, co unijní dotace provedou s cenami na tiskařském trhu. Během čtyř pěti let už ceny za tisk klesly v průměru o dvacet až třicet procent. Východočeská tiskárna zatížená úvěrem se propadala do ztráty, přišla druhotná platební neschopnost, soudy, exekuce.

Přes farmy, zemědělce, jídelny a cateringy, které berou dotace na své provozní náklady a představují tak nekalou konkurenci pro kohokoli, kdo by dotace nebral (a neposlouchal na slovo jakékoli dotační podmínky si EU nastaví):

chudé jihoitalské Mezzogiorno, které má ještě nižší ekonomický výkon než Řecko, označují ekonomové často za odstrašující příklad místa, kam se jen roky bezvýsledně posílají dotace. Většinou se neinvestují do rozvoje, ale platí se z nich například nová pracovní místa a zvyšují se z nich platy. Mzdy tak rostou, produktivita pokulhává daleko za nimi a tamní podniky nemají šanci konkurovat.

Až po provařené „solární barony“ a „řepkové barony“, kteří jednak berou dotace na své podnikání a jednak mají na své straně nařízení, že musí občané povinně odebírat jejich předrženou energii či zboží. I tito političtí podikatelé válcují slušnou konkurenci:

Tady jsme všichni platili 300 korun za hektar. Jenže pak začaly dotované věci jako bioplynky, soláry, řepky a další alternativy. A ti, co do toho šli, tak na to dostávali platby a mohli si dovolit přeplácet nájmy.

Podstatná je v tom všem kladná zpětná vazba. Ten, kdo se naučí podnikat nepoctivě skrze dotace a povinný výkup svých předražených produktů, bohatne více než poctivá konkurence. Zároveň prorůstá do unijních struktur, státní správy, médií a lobbingu, protože to je klíčová součást jeho „podnikání“. A tak se kruh uzavírá a političtí podnikatelé získávají víc dotací, víc povinných odkupů svých zmetků a víc lobbistické, mediální a politické moci, až systém sám vygeneruje tisíc a jednoho nového Babiše kteří formují legislativu i ekonomiku ku obrazu svému.

Díky NewGenEU alias Balíčku Obnovy by ČR ovládla Zelená lobby

Nejhorší dopad New Generation EU, resp. lži jménem „Balíček obnovy“ tedy kupodivu nespočívá v zadlužení samotném a dokonce a ni v zavedení CO2 daní. To je všechno sice katastrofální, ale právě proto zřejmé a odstranitelné demonstracemi proti dekarbonizačnímu zbídačování – jako byly francouzské žluté vesty -, nebo v ultimátním případě Czexitem.

Nejhorší je, že miliardové dotace výslovně vázané na „uhlíkově neutrální ekonomiku“ by u nás v ČR vytvořily 5. kolonu nesmírně bohatých a mocných zelených politických podnikatelů a lobbistů, jejichž veškerá moc, vliv a bohatství by byly vybudovány a existenčně svázány s dekarbonizační politikou a okrádáním a zpoplatňováním občanů ve jménu dekarbonizace.

Vzniklo by něco jako politická strana, či spíše politická mafie, těch nejfanatičtějších a nejnebezpečnějších zelených totalitářů. Takových, kteří chtějí Čechy zbídačovat, bít represí, okrádat a regulovat nikoli amatérsky kvůli dekarbonizační ideologii, nýbrž pragmaticky a s nesmírnou efektivitou a politickou i mediální mocí kvůli svému prospěchu, protože dekarbonizace je perfektní záminka jak všechny oškubat úplně všude a za všechno: jídlo, cestování, majetek, koníčky, ze všeho se sypou „zelené“ penízky.

Na západě už to tak funguje. Například slavný klimaalarmista Al Gore na „dekarbonizaci“ a emisních povolenkách vydělal slušných 218 milionů dolarů, část z nichž reinvestuje do školení profesionálních klimaaktivistů, díky nimž má obratem ještě větší zisky ze zpoplatňování CO2. A kruh se uzavírá.

Jakmile by tato politická mafie dekarbonizačních politických podnikatelů jednou vznikla v ČR, byl by to pro nás konec. Nedala by se ničím zrušit ani zastavit – ani volbami, ani vystoupením z EU, prostě ničím. Aby zachovala svou existenci a bohatství, lobbovala by, propagovala se v médiích i na školách, sponzorovala aktivisty, uplácela politiky – cokoli jen aby zůstal zachován její dekarbonizaní business. Který je pro nás všechny ostatní zkázou protože je postaven na tom, že každého občana brutálně oškube pod záminkou poplatků, povolenek a daní za CO2 obsažené v jakékoli činnosti či nakupovaném produktu.

(Pro „digitalizaci“ typu plošného sledování a sběru dat, jejímiž vlajkonoši jsou u nás Piráti, platí úplně tentýž princip: jakmile vzniknou firmy existenčně závislé na šmírovací digitalizaci a její infrastruktuře, prorostlé s lobbisty a médii, budou lobbovat za stále větší moc a šmírování a není jak se jich zbavit.)

Proto platí, že každá miliarda dotací na Zelenou ekonomiku, klimatickou neutralizaci, dekarbonizaci a digitalizaci, kterou Babiš s mandátem od nesvaté eurohujerské koalice ANO+KSČM+TOP09+STAN+Pirátů vyjednal v Bruselu, je hřebíček do naší rakve.

A že nejlepší by pro nás paradoxně bylo, kdyby Babiš a europoslanci pro ČR (a vyšegrádskou čtyřku) z dotací a celého Plánu Obnovy, resp. New Gen EU a EU Green Deal, nevyjednali absolutně vůbec nic a my jsme nedostali ani korunu na zeleno-digitální ekonomiku. Nebo kdybychom alespoň nedokázali ani korunu na Zelenou a digitální revoluci čerpat. Nebo nám v reakci na Babišovy dotačním podvody byly všechny dotace nevratně zastavené.

Jenže EU i naše eurohujerská koalice má naopak eminentní zájem na tom, abychom zeleno-digitální dotace a půjčky dostávali. Protože zasadit u nás páté kolony Dekarbonizační lobby zelených politických podnikatelů a Smart-šmírovací lobby digitálních politických podnikatelů je zároveň prostředek a cíl ničeho menšího než „zeleno-digitální revoluce“, o níž bruselští „pokrokáři“ otevřeně sní.

Pamatujte tedy alespoň, kdo to Babiše výslovně a nadšeně poslal do Bruselu takto schválit: ANO, KSČM, TOP09, STAN, a Jurečkovi Lidovci. A spočítejte jim to všem tak, jako občané Straně Zelených spočítali za její solární barony.

 


26.07.2020 Jan Mrcasik


Související články:


12345 (277x známkováno, průměr: 1,12 z 5)
11 851x přečteno
D-FENS © 2017