FSM Covid edition: Cestování mimo okres

Featured Image

Máme tady jeden zcela speciální FSM, který si vynutil vznik zdravotně policejní diktarury v posledních týdnech. Hodně čtenářů si o něj psalo a tak tady je.

Původně jsem myslel, že nemá valný význam psát FSM na specifickou situaci, kterou nastolila vláda omezením cestování mezi okresy svým Usnesením č. 216, protože jej vláda zpočátku deklarovala jako časově omezené. Nicméně v posledních dnech začíná být jasné, že opatření „na tři týdny“ je jen báchorka a koncentrák bude udržován podstatně déle, protože to tak vládě vyhovuje. Takže se s policejní buzerací na silnicích a kontrolami účelu cesty budeme setkávat ještě několik dalších týdnů či měsíců.

Je třeba mít na paměti, že současná omezení pohybu sice většině lidí vadí a jejich epidemiologický přínos je blízký nule, ale na druhé straně existuje o to vlivnější menšina, kterým toto opatření vyhovuje a budou se ho snažit udržet co nejdéle. Zejména se jedná o ministerstvo vnitra a jeho orgány, které si budou nárokovat peníze a personál „na zajišťování úkolů“. Například policie, může si nakupovat auta, vybavení, nabírat lidi (což bude zdůvodňovat právě bezchybným „plněním úkolů“ při omezování pohybu obyvatelstva), rozdávat vyznamenání a odměny a další benefity. Tyto skupiny samozřejmě budou omezení pohybu udržovat co nejdéle, protože tím dokazují, že je jich potřeba a že jsou důležití. To na vysvětlenou pro ty jedince, kteří si myslí, že omezení pohybu brzy skončí, protože ho nikdo nechce. Možná ho nechcete vy nebo já, ale je tu dost lidí, kteří ho chtějí a vítají.

Jaká je legislativní situace? Omezující opatření při pohybu mezi okresy jsou stanovena v Usnesení vlády ČR č. 216, jehož plné znění naleznete v souboru s názvem IHOABYLUPWWU.pdf. Přesně pod tímto názvem ho většina lidí totiž bude hledat.

Vláda tímto opatření zakazuje opustit všem osobám okres nebo území hl.m. Prahy (dále pouze okres), na jehož území mají trvalé bydliště a dále stanoví výjimky z tohoto opatření. Výjimky jsou nárokové, tzn. nevyžadují ničí povolení.

Dále vláda nařídila všem osobám nad 15 let věku prokazovat důvodnost využití těchto výjimek. Tzn. Děti žádná potvrzení mít a ukazovat nemusejí. Vláda stanoví, že potvrzení musí být písemné, ale nestanoví jeho formu, nemusí tedy být na předepsaném formuláři a dokonce nemusí být ani na papíře, ale pak budete riskovat, že na nějaké vaše elektronické zařízení bude hrabat nějaký poskok státu prstama, kterýma se ještě před chvílí vrtal v nose.

Když sumarizujeme výjimky a způsoby jejich prokazování, vypadá to asi takto:

Výjimka Prokazování
II/1 Cesta do zaměstnání IV/1 Písemné potvrzení nebo pracovní smlouva
II/1  Cesta k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a IV/1 Písemný doklad s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává
II/1  Cesta k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, IV/2 Písemný doklad nebo čestné prohlášení s uvedením konkrétního důvodu podle příslušného bodu

II/2 Nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc – výčet je pouze demonstrativní),

II/2 Nezbytná cesta za účelem zajištění péče o děti

II/2 Nezbytná cesta za účelem zajištění péče o zvířata,
II/2 Nezbytná cesta za účelem odkládání odpadu,
II/3 Nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
II/4 Cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých

II/5 Výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění a) až f)

II/6  Účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob

II/7 Cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

II/8 Účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX,
II/9 Cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu X,
II/10 Cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,
II/11 Cesta za účelem vycestování z České republiky; Dokumenty související s vycestováním z České republiky;

 

Jak vidíte, vyplatí se ta vládní nařízení číst, nikoli pouze vycházet z toho, co nám řeknou pánové Hamáček, Blatný a Havlíček. Proč? Oni totiž většinou citují z těch sraček nepřesně nebo na něco důležitého zapomenou. To pak vede k takovým těm situacím jako před časem, „jo a mimochodem, taky jsme zavřeli hranice“. Pravděpodobně jim to píšou úplně někde jinde a jim to jen dají přečíst, nebo je proces vzniku těchto usnesení tak chaotický, že se v tom prostě sami nevyznají.

Tak například se dozvíte, že k cestování mezi okresy za účelem výkonu podnikatelské činnosti vám postačuje nějaký doklad, nikoli potvrzení vystavené objednatelem, nebo že na cestě zpět do místa trvalého bydliště je postačující doklad o trvalém bydlišti a nikoli o tom, odkud jedete, jakkoli to fízly přirozeně zajímá. Některé formulace v usnesení jsou až úsměvné. Většina lidí si myslí, že je zakázaná účast více než 15 osob na pohřbu, ve skutečnosti je zakázáno opustit území okresu za účelem účasti na pohřbu, o kterém (asi předem?) víte, že na něm bude více než 15 osob. Atd.

 

Kontrolní kontrola

Jelikož mám tu čest cestovat za prací do jiného okresu, absolvoval jsem už celkem 7 kontrol v 10 dnech. V posledních dnech policie ve své kontrolní činnosti značně polevila.

Kontrolám jsem většinou ponechával volný průběh, abych si udělal představu, do jaké míry je zákonné chování příslušníků PČR. Poznatky jsou nepřekvapivé:

  • policisté bez výjimky požadovali různé dokumenty, aniž by si o ně zákonem předvídaným způsobem řekli. Většinou postupují zcela neformálně podle hesla „ukažte mi nějakej doklad, ať to máme za sebou“.
  • Pokud policisté chtějí od občana poskytnout nějakou informaci, jediným možným nástrojem je podání vysvětlení. Ani o něj si ani v jednom případě řádně neřekli. Nedojde tedy k poučení před podáním vysvětlení a úkon je proveden natolik ledabyle, že v podstatě odpovídá konverzaci s popelářem, metařem nebo nějakým jiným pracovníkem komunálu. V tomto ohledu nejvíce vynikla věta příslušnice AČR: „Tak kampak jedete?“
  • V jednom případě se fízl domáhal toho, abych mu večer při cestě domů předložil potvrzení o zaměstnání. Na to jsem mu sdělil, že cestuji do místa trvalého bydliště a jsem proto ochoten mu předložit pouze doklad o trvalém bydlišti. Bez keců to akceptoval, nejspíš to sám dobře věděl.
  • Při jedné z kontrol došlo k diskusi ohledně antiradaru, který jakýsi arogantní fízlí zmrd vytrvale nazýval „předmět v zorném poli“ a sděloval, že mi za to hrozí pokuta až 2.000 Kč. Oznámil jsem mu, že pokud má podezření, že došlo ke spáchání dopravního přestupku, aby to neprodleně ohlásil místně příslušnému správnímu orgánu. Na další jeho píčování jsem už nereagoval, nechal jsem ho vykecat všechno, co jeho fízlí duši mučilo a pak jsem se zeptal, zda jsem omezen na svobodě či zda mohu jet. K dalšímu řízení nedošlo. Tedy, je nutné počítat s tím, že fízlové v honbě za čárkami použijí situaci k tomu, aby vybírali pokuty i za jiné delikty.

Až na uvedené dva menší excesy to tedy celé probíhalo v pohodě a docela rychle. Pokud bylo zastaveno více aut, odjížděl jsem obyčejně jako první. To má svůj důvod. K fízlovi jsem přistupoval vždy zcela zjevně s despektem a čuměl jsem na něj jako na něco, co žije pod kamenem. Nepozdravil jsem, na dotazy jsem odpovídal jednoslovně nebo vůbec a na veškeré požadavky reagoval se zjevnou nechutí a neochotně. To fízlové nemají rádi, jsou seřízeni na bodrou devótnost lidí, co se nahoře hrbí a dole šlapou, a všech ostatních se raději rychle zbaví.

Popsaná laxnost policistů provádějících kontroly však představuje určitou potenciální procesní výhodu, takže bych se jí nesnažil nějak vzepřít.

Občas jsem zaznamenával, že někteří řidiči u kontrol zastavují, aniž by k tomu byli vyzváni pomocí zastavovacího terče, což jsem vnímal jako projev podlézání silovým složkám a na místě jsem je proklel až do pátého kolene, protože takoví lidé nám tady stejně k ničemu nejsou.

Ready4trip?

Výše uvedený seznam výjimek dává dostatek prostoru k tomu, aby si občan zařídil cestu v podstatě kamkoli, zvláště pokud má živnostenský list. Ale ani pokud ho nemá, není nic ztraceno.

Potenciál má například péče o zvířata. Copak asi dělají moje sýkorky v okrese Chomutov? Eventuálně moje brněnské žížaly? Rybky v Bečvě, jak se jim plave? Rovněž vyvážení odpadu není potenciálu prosto. K němu můžete přibrat např. partnerku nebo registranta, aby vám s tím pomohli.

Podle bodu II/4 lze konat i cesty, které nejsou nezbytné. Nepotřebuje vás někdo při jednání na úřadě jako podpůrce?

Za účelem cestovního plánování se skvěle hodí generátor čestných prohlášení zde.

Game changer ovšem představuje pohřeb. Jet vyvážet odpadky z Budějovic do Ostravy není nic moc, ale takovej funus… Ultimátní generátor smutečních oznámení se nachází zde, výsledek je profesionální. Na pohřeb lze samozřejmě cestovat s celou rodinou.

Samozřejmě všech prostředků cestovního plánování ve zdravotně policejní diktatuře je třeba užívat s rozmyslem. Zatěžko asi bude poskokovi státu vysvětlit, že jedete na pohřeb do Harrachova a v té rakvi na střeše je dědeček zemřelý s COVIDem.

 

Máme problém

Co nadělat, když nás zastaví policie a dělá problémy?

Pokládám za dětinské provokovat fízly s metrem a kárat je o dodržování odstupu, lepit na auto nějaké vzkazy apod. Fízlové jsou na konfrontaci školeni, jejich nadřízení v nich pěstují kult agrese a utvrzují je v tom, že běžný občan je jejich nepřítel. Takové akce tento mindset pouze podporují a v jejich přesvědčení je utvrzují. To ničemu nepomůže.

My jsme slušní svobodní lidé, kontrolující fízl je nám u prdele a musí to být na nás poznat. Uvědomme si, že při této činnosti policie vůbec nehájí zájmy občanů, ale pomáhá vládě prosazovat drakonické a ničím neodůvodněné omezení pohybu, jaké nikdy v moderní historii žádná vláda nezavedla, a to včetně vlády protektorátní. Musíme být proto nad věcí a strážit naše práva.

Nemá také žádný význam policistu upomínat, že si o podání vysvětlení řádně neřekl nebo k předložení dokumentů řádně nevyzval. Když dělá státní pohůnek chybu, tak ho nechme ji dělat. On je nepřítel, je na druhé straně a jeho chyba může být potenciální naše výhoda, jak ukážu dále.

Předně, s ohledem na dikci vládního nařízení, přestupkem je nejen opustit okres bez zákonného důvodu, ale také porušení povinnosti prokázat důvodnost využití výjimky.

Popotahován tedy bude nejen občan, který opustil okres bez zákonného důvodu k výjimce, ale také ten, který cestuje mezi okresy zcela v souladu s vládním nařízením, ale nemá o tom papír. Není mi zatím známo, že by policie druhé zmíněné jednání pokutovala, protože takovému kovidímu desperátovi zatím „jen“ znemožní další jízdu, dokud nepředloží papír. Nicméně myslím, že je jen otázkou času, kdy k tomu dojde, protože výběr pokut představuje lákadlo, kterému žádný fízl neodolá.

Kdo nemá u sebe potvrzení ani čestné prohlášení a současně vstoupí do jiného okresu bez právního důvodu, dopouští se vlastně dvou přestupků v jednočinném souběhu.

Jako cesta nejmenšího odporu vychází buď předložit fízlovi příslušný dokument nebo hlídku objet. Za tím účelem se hodí mapa policejních hlídek.

Většina lidí udělá chybu v tom, že policii udá nesprávný důvod cesty, tedy řekne, že jede nakupovat nebo za příbuznými na návštěvu. To je samozřejmě špatně. Nakupovat je možné jen v rámci okresu a za příbuznými je možné jet jen za účelem zajištění péče nebo doprovodu.

Žijeme ve zdravotně policejním státě a nelze být lehkovážný, před misí je třeba se připravit a sesumírovat si zákonný důvod k cestě. Dále vygenerovat potvrzení, které musí být písemné, avšak nemusí být na nějakém formuláři. Písemnou formu splňuje i forma elektronická nebo ho třeba můžete napsat fixem na kapotu nebo na fasádní polystyren.

Jako při všech jiných příležitostech, kde dochází k interakci s fízlama, veškerou komunikaci s policií je zapotřebí nahrávat.

Pokud se fízl domáhá nějakého vysvětlení, odpovězte mu krátce, kam jedete, předložte mu dokument a pokud to požaduje, prokažte svou totožnost. Pokud by se domáhal dalšího vysvětlení, sdělte mu, že mu žádná další vysvětlení podávat nebudete a všechno, co jste povinni mu podle nařízení vlády a podle zákona předložit, to už dostal a že nevidíte právní důvod mu sdělovat cokoli dalšího.

Stejně tak nepřipusťte žádnou diskusi o nezbytnosti cesty zejména podle bodů II/2 a II/3. Do toho fízlovi nic není, nezbytnost cesty určujete vy na základě svých osobních poměrů.

Pomněte, že na cestě zpátky z cíle mise do trvalého bydliště jste v jiném právním režimu, jmenovitě podle bodu II/10. K doložení účelu cesty postačí předložit doklad o bydlišti, což může být občanka nebo nějaká faktura. Policie nemá oprávnění zkoumat, kde jste byli a požadovat o tom doklad, protože doklad potřebujete jen na cestu „tam“, tedy k opuštění okresu.

Pokud by fízl měl dojem, že bude prohledávat vaše vozidlo, aby tam hledal například odpad, který se chystáte vyvézt, tak mu sdělte, že vozidlo je oprávněn prohlížet jen ze zákonných důvodů (§ 42 zákona o policii) a že mu nařízení vlády žádná další oprávnění ke kontrole vozidla nedává. Fízl se může domáhat otevření vozidla tím, že začne vykřikovat „jménem zákona“ apod., což zpravidla signalizuje eskalaci celého úkonu směrem k zákroku. V tom případě mu vyhovte, je to jedno, protože i kdyby touto cestou zajistil nějaké důkazy, stejně budou nepoužitelné.

 

Pokutu? Zapomeň, fízle.

Myslím, že tlak na fízly ohledně výběru pokut za porušení vládního nařízení bude sílit. Vládní komunikace je už dlouhé měsíce vystavěna na fikci, že ta jejich Kulveit-Ludwig-hokus-pokus opatření jsou skvělá, přelomová a světoborná, ale lidé ta nařízení nedodržují a tím znehodnocují práci skvělých odborníků a datových vědců, které vláda angažovala. Je nutné to prezentovat takhle, protože jak známo ta opatření nefungují a pokud by se ukázalo, že lidé nařízení dodržují a opatření přesto nefungují, vyšlo by najevo, že ta opatření jsou nesmyslná, protože je například navrhli lidé postrádající kredibilitu a odbornost.

Z toho důvodu bude nutné začít „vyrábět pachatele“. Je to obdobná situace jako v případě dopravních přestupků, kdy jsou chronicky postihována jednání, která na bezpečnost silničního provozu nemají žádný vliv a mezi počty dopravních nehod a vybranými pokutami nelze najít žádnou korelaci.

Může se tak stát právě vám, že přemotivovaný zmrd v uniformě pojme podezření, že došlo k porušení vládního nařízení a bude se domáhat pokuty příkazem na místě, aby měl čárku.

V případě, že by fízl požadoval pokutu, tak mu ji neplaťte, nic na místě nepodepisuje a s fízlem vůbec o ničem nediskutujte. Neříkejte vůbec nic jiného, pouze opakujte, že pokud má policista podezření o spáchání přestupku, nechť ho oznámí správnímu orgánu.

Trvejte na projednání ve správním řízení, a to z následujících důvodů:

a) vždy existuje pravděpodobnost, že soud následně shledá vládní nařízení protiústavním, protože je například nedostatečně odůvodněné. Nebo ex-post zruší celý opakovaně vyhlášený nouzový stav. To se už několikrát stalo a vzhledem k drakoničnosti a chabému odůvodnění tohoto nařízení je poměrně velká šance, že nějaký soud zruší i toto nařízení.

b) pokud by na to nedošlo, můžete se bránit ve správním řízení standardními prostředky. Jako první úroveň obrany bych zvolil, že jsem onoho dne měl zcela oprávněně z výjimku ze zákazu cestování mimo okres, ale policii jsem příslušný dokument nepředložil, protože mě policista zákonem předvídaným způsobem k předložení příslušného potvrzení nevyzval a podání vysvětlení zákonem předpokládaným způsobem nevyžadoval.

c) pokud jste blbý a fízlům jste udal nesprávný důvod k opuštění okresu, pokoušel jste se ho opustit bez nároku na výjimku, tzn. řekl jste, že jedete do vedlejšího okresu nakupovat nebo třeba na ryby, policisté to nejspíš zaznamenají v oznámení přestupku a správní orgán z toho bude vycházet. V tomto případě bych ve správním řízení uvedl, že jsem například vyvážel odpad nebo jel na pohřeb, a jakákoli vyjádření na místě že si policie vymyslela, jsou nevěrohodná a v řízení je nelze tak jako tak použít, protože se jedná o podání vysvětlení, které jak známo nemůže sloužit jako důkaz.

d) v neposlední řadě bych operoval s otázkou zavinění. Vládní nařízení lze porušit jen protiprávním opuštěním území okresu, ale nikde není stanoveno, kde vlastně hranice okresů jsou. Pojem „okres“ nelze v žádném případě pokládat za notorietu, tedy něco, co „ví každý“. Pokud byste k opuštění území okresu použili například motorové vozidlo, nemáte možnost poznat, že už jste okres opustili, protože se policie neobtěžovala území okresu nějak vyznačit. Stejně tak, pokud hranici okresu hodláte překročit vlakem, ani tam nemáte jak poznat, kde hranice okresu je. Samy okresy jako samosprávné celky byly zrušeny.

Pokud se vláda rozhodla použít pojem „okres“ k realizaci svých pomýlených diletantských protiepidemických strategií, měla současně definovat, co pro tyto účely okres je. Pokud nemáte jako občan možnost rozeznat, kde pro účely vládního nařízení okresy jsou, nemohlo dojít k porušení vládního nařízení úmyslně ani z nedbalosti.

K dnešnímu dni, tedy 13.03.2021 20:00 CET, jsem nikde nenalezl, jak se hranice okresu určuje, a to ani na stránkách ministerstva vnitra. Může se vám tedy snadno stát, že pojedete třeba nakoupit nebo k lékaři a nevědomky překročíte nikde nedefinované hranice okresu, protože jste neměl jak je rozpoznat.

Fízlovi se přirozeně nebude líbit, že mu nechcete dát peníze a přivoláváte na něj čárkovou dietu. Bude vám tedy tvrdit, jako obvykle, že ve správním řízení vám hrozí pokuta 20 000 Kč, uříznutí ucha, nabodnutí na kůl a další hrozné věci, takže byste měl změnit názor a dát mu nějakou menší sumičku, třeba pětikilo, a podepsat příkaz na místě. Pak budou všechny bytosti štastny. On získá čárku a vy nebudete muset na úřad.

Tak to leda hovno.

Během projednávání na místě si zaznamenejte služební čísla všech příslušníků PČR, se kterými jste jednal. Jak řečeno, pořizujte audiozáznam, ten si pro účely pozdějšího řízení dobře uschovejte.

Rozhodně nedovolte, aby fízl situaci eskaloval k omezení na svobodě nebo použití donucovacích prostředků. Policisté jsou den ode dne agresivnější, jsou přemotivováni jejich nadřízenými a nacházejí se v iracionálním stavu, kdy už nepoužívají rozum a mnohdy se odcizili roli, kterou policie v právním státě má. Nesnažte se s nimi domluvit nebo je něčem přesvědčovat, i když je vám zřejmé, že operují mimo zákon. Podobně jako mnoho jiných věcí, i stížnost nebo zásahová žaloba chutná nejlépe za studena. Rezistenci proti eskalaci úkonu dobře popsala Mgr. Záhumenská zde.

Paralelně bude existovat i jiný proces. V zemích kolem nás není vůbec neobvyklé, že se policisté odmítají z přesvědčení podílet na instalaci zdravotní diktatury a například se během zákroku proti demonstrantům otáčejí zády. I mezi řadovými policisty bude hodně takových, kterým takový způsob výkonu služby nevyhovuje. Oni tohle nedělají dobrovolně, poslal je na nás Babiš, Hamáček a Blatný.

 

K zamyšlení

Do buzerování obyvatelstva za účelem snižování jeho mobility se zapojilo přes 20 000 příslušníků policie, zhruba 4 000 vojáků a zhruba stejný počet celníků. Celkem se tady do vynucování vládního nařízení č. 216 zapojilo na 30 000 příslušníků silových složek, kteří museli prakticky ze dne na den zanechat své „práce“ a vyrazit ven buzerovat. Zajímavé je přitom sledovat nejen to, co kvůli tomu nastalo, ale také to, co nenastalo. Všimli jste si? Země se nepropadla do chaosu. Zločinci neovládli zemi (když vynecháme Babišovu vládu), silniční piráti nepozabíjeli matky s kočárky. Nikdo se nemusí bát o svůj život, protože za každým rohem nečíhají vrazi a násilníci. Spíš je pravděpodobné, že vás napadne agresivní strážník a před očima vašeho vlastního dítěte vás odvleče někam na služebnu, než že byste byl oloupen. Těch 30 000 příslušníků ozbrojených složek by se dalo propustit ihned, ze dne na den, a nikdo by vůbec nic nepoznal.

 


14.03.2021 D-FENS


Související články:


12345 (522x známkováno, průměr: 1,17 z 5)
46 791x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017