Biolaboratoře na Ukrajině: nebyly tajné, byly mezinárodně auditované, nedělaly biozbraně – a celé to sídlilo v Moskvě

Featured Image

Každou chvíli se tu někdo ožene „tajnými americkými biolaboratořemi na Ukrajině“ a údajnými šokujícími zjištění Ruska. Tragikomické na tom je, že je vše přesně naopak, než si ruská státní TV a alternativní diskutéři cucají z prstu. Není to tajné, nýbrž veřejné; není to americké, nýbrž mnohonárodnostní a do roku 2010 celý ten program sídlil v Moskvě; není to překvapení, protože ruští vědci v přesně těchto „amerických biolabech“ pracovali a Rusové dvě tyto laboratoře na Ukrajině drží od roku 2014 resp. 15. Samo ruské ministerstvo obrany laskavě poskytlo důkazy, že tam nikdy nebylo možné vyvíjet biologické zbraně. Vše procházelo mezinárodním auditem – a Rusové odstoupili právě proto, že už nechtěli mít ruské biolaby pod dohledem a pod audity. Není to ani nic nového, protože ruská státní TV přinášela tatáž „šokující odhalení“ již v letech 2015, 2016 a 2021.

A k dovršení všeho se právě ruští biologové ze státních akademií v březnu 2022 veřejně vymezili proti těm nařčením a prohlásili, že nic takového, co tvrdí Kreml, tam neprobíhalo. Což tedy chtělo dost odvahu.

Ale popořadě. Vše, co se děje nyní, je jen výslednicí historie – a chceme-li pochopit současnost, musíme znát minulost a její kontext.

Jaderné zbraně a vědci na útěku – počátek amerických finančních toků postsovětským státům

Když se rozpadl SSSR, jednak země jako Pákistán a Írán začaly lovit a úspěšně lákat sovětské jaderné vědce i s jejich know-how, a jednak proběhlo několik incidentů narušení sovětských jaderných základen. Například „Lidová Azerbajdžánská Fronta“ se pokusila přemoct sovětskou ostrahu a ukrást sovětské jaderné zbraně v Baku.

Navíc v průběhu puče 1991 Gorbačov ztratil svůj jaderný kufřík, který mu zabavila armáda a tudíž přestaly existovat pojistky proti odpalu jaderných zbraní oddělením rolí a hesel – což USA velmi vystrašilo, protože hardlinerů v armádě se báli, a nyní nad nimi neměl politickou kontrolu nikdo, s kým vyjednávali. Důsledek byl dvojí: Bush tedhy začal jednat s doposud spíše ignorovaným Jelcinem namísto Gorbačova, CIA si našla nového strašáka v podobě akutního riziko „loose nukes“ a krádeže jaderné hlavice teroristy… A na to reagovali američtí zákonodárci.

Senátoři Sam Nunn a Richard Lugan úspěšně prosadili zákon o financování postsovětské infrastruktury zbraní hromadného ničení. USA zaplatily Rusku stovky milionů dolarů na obnovu zabezpečovací infrastruktury a ostrahy jejich jaderných zbraní (což pak Putin prokazatelně „odklonil“ do vývoje MBŘS Bulava, kterou tak Rusům zaplatily USA – ironie dějin). Ukrajinu Budapešťským memorandem dotlačily k tomu, aby se jaderných zbraní vzdala ve prospěch „bezpečného“ Ruska. A všechnu infrastrukturu na území odstatních postsovětských států štědře zaplatily k rozřezání. Myslím si -ale nejsem si jist- že právě tak byla tehdejší česká vláda v roce 1996 „motivována“, aby zlikvidovala naše operačně-taktické rakety OTR-23 Óka.

Tím vším byly zabezpečeny jaderné zbraně a štěpné materiály, ale nikoli vědci samotní – na to už bylo pozdě. CIA a Mossad následující dlouhá desetiletí sledovaly, jak ruští jaderní vědci pomáhají s vývojem jaderných zbraní Íránu aj.

Když byli Američané hotovi s jadernou hrozbou a když si po 11. září 2001 a „antraxové aféře“ CIA našla ještě nového strašáka teroristických bakteriologických útoků, Nunn-Lugan byl rozšířen. Napříč SSSR byly totiž virologické výzkumáky, které brilantně popsal nedostižný renesanční člověk Petr Kubáč ve svém článku covid-19 versus Vnukovo-32. Jejich úkolem bylo vždy a všude:

– Zkoumat viry z přírody a vytvářet jejich katalog
– vybírat nadějné viry pro biologické zbraně
– pokoušet se vyrábět biologické zbraně
– zkoumat a pokoušet se odhalit biologické zbraně protivníka
– vyvíjet vakcíny proti biologickým zbraním svým i cizím

Bývalý SSSR měl tyto ústavy opravdu ve velmi hojných počtech – kromě civilních virologických a epidemiologických ústavů měl i dalších 65 tisíc biovědců v programu Biopreparat:

Biopreparat je považovaný za největší projekt na výrobu biologických zbraní v historii. Zaměstnával snad až 65 tisíc lidí v laboratořích a výzkumných centrech po celé SSSR. Západ se o existenci Biopreparatu dozvěděl až v roce 1989, a to díky přeběhlíkům ze SSSR. Michail Gorbačov byl donucen přiznat jeho existenci a Boris Jelcin pak nařídil jeho ukončení. Program skončil v roce 1992.

To vše chtěly USA nejlépe zrušit – jenže žádný z postsovětských států nebyl ochoten se přinejmenším civilních epidemiologických a virologických výzkumáků vzdát tak, jako balistických raket. Protože narozdíl od gain-of-function a PPP šílenství, kdy se globálně uměle sbírají a importují nejhorší viry z celého světa a ještě je nutí k evoluci, tyto VÚ sbíraly jen viry lokální, které již v místě působení způsobily nějakou nákazu lidí nebo dobytka a proto bylo přínosné mít uložených jejich vzorek, aby:

 1. v případě opakování nákazy bylo možné okamžitě poznat, o co se jedná
 2. bylo možné porovnat, zda je to ta samá nákaza a kmen, nebo něco nového, jenom podobného
 3. bylo možné rychle vyvinout vakcínu nebo terapeutikum

V praxi to ovšem typicky vypadalo tak, že uprostřed hlavního města byl obyčejný třípatrový panelák nebo stará nemocnice, kde měli v ledničce extrémně nakažlivé patogeny a kde biologové třeba už několik měsíců nedostávali plat, nebo jen minimální. Byl zázrak, že už to neuteklo (viry ani vědci.)

Když se tedy USA nelíbily tyto nebezpečné postsovětské biologické výzkumné ústavy, ale postsovětské státy se jich kategoricky odmítaly vzdát a jen tak je zavřít bez ohledu na nabízené peníze, co s tím? Zůstala jen jediná možnost. Přestat se snažit ty výzkumáky zavřít, a namísto toho je zrekonstruovat tak, aby se snížila hrozba úniku virů (i vědců).

A přesně to USA po roce 2001 zahájily v rámci programu Cooperative Biological Threat Reduction, financovanému na základě zmocnění Nunn-Lugar Act of 1991 opět z rozpočtu amerického ministerstva obrany.

Údajný „tajný americký program laboratoří“ ve skutečnosti transparentně sídlil v Moskvě

Rekonstrukce laboratoří ale řešila jen „virus leak“, nikoli „brain drain“. Jak tedy zajistit i to, aby virology samotné nenaverbovaly nežádoucí asijské a muslimské entity? Jedině garantovat jim pracovní pozici a granty tam, kde jsou, a uměle jim vytvořit nějakou neškodnou, civilní práci.

Za tím účelem USA vytvořily nadnárodní vědecký program sídlící v Moskvě, který všem vědcům v post-sovětských virologických ústavech garantoval místo a plat na „mírových civilních projektech“ a bojoval proti šíření technologií hromadného ničení – takzvaný ISTC.

Ukrajina nebyla přímo součástí moskevského ISTC, ale byla partnerem skrze analogické a sesterské středisko STCU sídlící v Kyjevě:
https://www.istc.int/news/Targeted%20Initiative%20on%20Expert%20Controls
Kde STCU, stejně jako ISTC, je „mezivládní organizace zasvěcená boji proti šíření jaderných, biologických a chemických zbraní a technologií, která pomáhá výzkumníkům a vědcům v těchto oborech najít civilní zaměstnání v jejich oborech.“
http://www.stcu.int/weare/index.php
Mimochodem, STCU nezaložili, narozdíl od ISTC, Američané, nýbrž EU.

Vše bylo cíleně velmi transparentní a publikované i online. Nad všemi virologickými ústavy byl zřízen mezinárodní dohled, úmyslně fungovaly jako pracoviště s mnohonárodnostní účastí, rotovali na nich hostující vědci z jiných států, všechna manipulace s biologickým materiálem byla pečlivě sledována a vykazována online. Samozřejmě i americká účast byla maximálně transparentní – u úplně každé takto rekonstruované laboratoře bylo zveřejněno kdo ji rekonstruuje a za kolik na straně USA i kontraktorů, jaká instituce to bude provozovat na postsovětské straně, kdo k tomu vydal souhlas, atd. Například tady jsou tedy veřejné informace o jeho ukrajinské části:
https://ua.usembassy.gov/embassy/kyiv/sections-offices/defense-threat-reduction-office/biological-threat-reduction-program/

V sekci „Fact sheets“ vpravo je podrobná dokumentace ke každé jedné laboratoři účastnící se programu a financované USA. Například zde charhkovská. Ovšem daleko důležitější je luhanská veterinární biologická laboratoř na adrese Krasnodonskaja 9a, Luhansk.

I tu totiž rekonstruovali Američané, platilo to ministerstvo obrany z fondu Biological Threat Reduction, účastnila se plně přesně toho programu, o jakém nyní Rusko vznáší sví obvinění… Jenže Rusům padla do rukou již v roce 2014, když obsadili Luhansk… A kde nic, tu nic. Žádné důkazy, žádná šokující odhalení. Tehdy si totiž Rusové nepotřebovali vymýšlet takové záminky.

Dalším takovým pracovištěm je laboratoř na monitorování moru v Simferpolu na Krymu – která se účastnila těchtýž iniciativ STCU, byla identicky placená Západem – ministerstvem obrany USA a EU – jenže když Rusům padla do rukou, opět ani slovo o čemkoli, žádné důkazy, žádná obvinění. Dokonce i záhadně chybí na „seznamu amerických biolaboratoří na Ukrajině.“

Právě transparentnost a mezinárodní dohled nad účastnícími se biolaboratořemi však začala vadit Rusům. Skřípali zuby nad tím, že právě v rámci „transparentnosti a zabezpečení“ vlastně Američané i okolní státy mají dohled nad vším, co se děje v ruských virologických laboratořích a také ohledně uložení přebytečných a vyřazených ruských jaderných zbraní a štěpných materiálů – že nemají žádné utajení a nemohou tam provádět žádné utajené výzkumné programy. Úplně nejvíce je pak štvalo, že Američané tam coby sponzoři a plátci mohli provádět inspekce a nejen doporučovat, ale prakticky nařizovat zlepšení a zpřísnění bezpečnostních opatření.

Proto od poloviny nového milénia ruská vláda začala stále hlasitěji prohlašovat, že

Proces zajištění bezprizorních vědců s expertizou v oboru jaderných, biologických a chemických zbraní v civilních oborech -prvořadá odpovědnost střediska- byl dokončen. Mise ISTC byla úspěšně završena. Rusko již nepotřebuje zahraniční programy pomoci se zajištěním nebezpečných materiálů a laboratoří – naopak, tyto programy narušují tajemství národní bezpečnosti. Rusko se postavilo na vlastní nohy a dokáže si samo zajistit své zabezpečení.

A v roce 2010 prezident Medvěděv jednostranně z Ruska vypověděl všechnu transparentnost ohledně virologických laboratoří a zavřel moskevské centrum ISTC. To se muselo přestěhovat do kampusu státní univerzity v Kazachstánu, odkud v dohledu a mezinárodních rotacích a návštěvách na „amerických biolaboratořích“ – ve skutečnosti tedy Američany rekonstruovaných postsovětských biolaboratořích pod mezinárodním dohledem – pokračují.

Ruská návštěva v laboratoři financované Američany

Jak laboratoře pod financováním Biological Threat Reduction, zapojené do ISTC či sesterského STCU, vypadají a jak Kreml lže můžeme velmi názorně vidět v Gruzii. I tam jsou tytéž laboratoře, jako na Ukrajině – sovětské rekonstruované za peníze amerického MoD v rámci Biological Threat Reduction. I tam Rusko začalo tvrdit, že je to americké spiknutí za vývojem biologických zbraní a jedná se o „nejpřísněji utajenou laboratoř, které místní přezdívají ‚tajná pobočka Pentagonu'“ (tak moment, je tajná nebo rozkecaná?), že se snaží „obklíčit Rusko biolaboratořemi“ a vypouštět z nich smrtící viry, a že je „nacistická“ že by se za ni nestyděl ani Mengele. Deja vu?

Realita je daleko prozaičtější:

Mnoho ze vzorků virů, které jsou nyní v „muzez patogenů“ laboratoře, byly původně přechovávány ve starém institutu uprostřed Tbilisi, kde ohrožovaly veřejnost. Podle personálu laboratoře je mnohem bezpečnější je mít uložené v na míru postavené laboratoři až na předměstí.

Podle ředitel laboratoře, Paata Imnadze, laboratoř jen pokračuje v tom, co dělala již za sovětské éry – monitoring a zvládání infekčních nemocí. „Monitoring infekčních nemocí se v Gruzii prováděl od roku 1937. Děláme zde přesně tu samou práci, jako v bývalé laboratoři, akorát v mnohem bezpečnějším prostředí.“

Dotčenou „tajnou“ laboratoř opakovaně navštívili novináři, které pustili úplně všude, do každé místnosti včetně „virového muzea“ s nejnebezpečnějšími patogeny. Pracovali tam ruští vědci (v rámci ISTC). A ačkoli Moskva dštila oheň, síru a obvinění z „tajného vývoje biologicých zbraní“ každou chvíli – jako protireakci na americké obvinění, že Rusko nesplňuje své závazky ze smluv o kontrole zbraní, a jako reakci na obvinění z vraždy Skripala… Překvapivě nikdy nevznesla diplomatický požadavek ani aby USA ukončily svou podporu laboratoři, ani aby hostující státy laboratoř zavřely nebo vypověděly spolupráci s USA. Nevznesla ani diplomatickou nótu… Jen obviňuje na státní televizi. O čem to vypovídá?

Ruští biologové z ruských dokumentů prokázali, že obvinění jsou lživá

Zlatý hřeb však přišel v roce 2022. Když Rusko vpadlo na Ukrajinu, pumpovalo do svých médií celou plejádu naprosto nesouvisejících záminek. Například že dva ukrajinské obrněné transportéry napadly Rusko, takže invaze je vlastně protiútok. A jedna z těchto záminek byly opět již minimálně počtvrté vytažené tyto „tajné laboratoře“ (strašně tajné, když bylo všechno online a Rusko o tom mluvilo skoro každý rok. Úplné šokující odhalení!)

Jenže se stalo něco nečekaného. Do této agitky hodili vidle dokonce i ruští biovědci, kteří potvrdili že se tam žádné biozbraně nedělaly a je to vycucané z prstu a vylhané.
https://theintercept.com/2022/03/17/russia-ukraine-bioweapons-misinformation/

Prvním kritikem byl Eugene Lewitin, biolog promovaný na Moskevské státní univerzitě pracující pro ruský státní výzkumný ústav GosNIIgenetika. Ten prošel tvrzení ruského ministerstva obrany i seznamy patogenů údajně nalezených v obsazených biolaboratořích na Ukrajině a v jejich dokumentech, a tvrzení Konašenkova označil za naprosté a vědomé lži:

Seznam zničených patogenů, zveřejněný RIA Novosti a dalšími ruskými médii, neobsahuje ani jeden zvláště nebezpečný kmen. Ten seznam obsahuje jen kmeny, které se typicky nachází v mikrobiologických a tím spíše epidemiologických laboratořích. Tvrzení generála Konašenkova o přítomnosti „moru, antraxu, tulamerie a cholery“ v těchto seznamech jsou naprostá fikce.

Navíc by mělo být zdůrazněno, že myšlenka o zvláštní „slovanské DNA, na kterou mají cílit biologické zbraně“, jak ji propaguji ruská média, je zcela vyšinutý nesmysl na úrovni nacistické propagandy o její „nadřazené árijské rase“.

Záhy se do tématu pustili i další ruští vědci. Devět biologů, z toho 4 z Běloruska, 3 z Ruska a 2 vystěhovalci z Ruska za lepším, systematicky prošlo vše, co zveřejnila ruské média a ministerstvo obrany jako „důkazy o vývoji biologických zbraní na Ukrajině“, všechny jejich podklady a materiály – a prokázali, že pokud se někdo btěžuje si přečíst to, co se tam skutečně píše, a nikoli slepě věřit tomu, co někdo jen tvrdí že se tam píše, prokáže pravý opak.

Zde je ruský originál:
https://threadreaderapp.com/thread/1502555006855262212.html
A zde anglický překlad od Ilji Lozovského:
https://threadreaderapp.com/thread/1503077582539005953.html

Perličky: některé z „šokujících důkazů“ spinují rutinní ničení patogenů po ukončení experimentů, řada patogenů byla koupena z Ruska (!) ze „Všeruské kolekce mikroorganismů“, a dokumenty hovoří o likvidaci pouze 25-40 „zkumavek“:

„Nikoli bioreaktorů, a dokonce ani ne Erlenmeyerových baněk. Bez jakékoli ironie a řečeno mírně, to není dostačující na jakýkoli výzkum biologických zbraní. (…) A naopak, pokud by seznam tohoto materiálu měl indikovat vývoj biologických zbraní, potom jsou biologické zbraně vyvíjeny v takřka každé biolaboratoři, včetně Ruska.“

Co ale Nulandová?!

Ach ano, samozřejmě je tu Nulandová. Miláček všech přátel Ruska, kteří rádi projektují do jejich výroků své teorie. Nulandová řekla:

„Na Ukrajině jsou biologické výzkumné laboratoře. Máme obavy, že by se jich ruští militanti mohli zmocnit. Pracujeme s ukrajinskou stranou na zajištění toho, že biologické výzkumné materiály nepadnou do rukou ruských sil.“

(„There are biological research laboratories in Ukraine. We are currently concerned that the russian militants may take control of them. We are working with the Ukrainian side to ensure that the materials of biological research do not fall into the hands of russian forces.“)

Jak prokázal seznam zveřejněný samotným ruským ministerstvem obrany, v ukrajinských laboratořích nebyly žádné patogeny BSL-4, žádné biologické zbraně, a žádné vybavení (bioreaktory ad.) k jejich výrobě. Nebylo ani zničeno dost materiálu, aby to jakýkoli takový vývoj mohlo zakrýt či schovat.

O co tedy šlo? Někteří zmiňují hrozbu úniku patogenů úrovní 2 a 3 – a skutečně, ruské síly dělostřelecky ostřelovaly Charkovský biologický institut. Jenže to neštymuje s výrokem Nulandové o „padnutí do rukou ruských sil“. Pokud ale ruským silám nemohly padnout a nepadly do rukou žádné důkazy i biologických zbraních na Ukrajině, čemu se tedy mělo zabránit? Nejpravděpodobnější a jedinou logickou odpověď zná historie.

V biologickém výzkumu je naprosto jednoznačně identifikované, který kmen patogenů pochází odkud. Pokud dojde k šíření nákazy, a patogen z jejích vzorků se shoduje se vzorkem, o jakém bylo známo, že byl v určité laboratoři – je to jednoznačný důkaz. Rusové v době výroku Nulandové vypouštěli konspirační teorie, že Ukrajina chce provést biologický útok na Rusko. Kdyby se zmocnili ukrajinských patogenů, byť poměrně neškodných – mohli by je vypustit v Rusku a měli by rázem nezpochybnitelný objektivní důkaz, že v Rusku řádí patogen původem z ukrajinské laboratoře. K témuž výsledku mohlo dojít i neplánovaně – pokud by se nějací Kalmykové nebo Buratové v laboratoři čistě svou nešikovností nakazili, opět by Rusko mohlo veřejně prokázat, že „bojovníci ruské armády byly nakaženi virem prokazatelně z ukrajinské biolaboratoře“ a tvrdit, že je to důkaz, že Ukrajina proti Rusku vede bakteriologickou válku.

To, jakým způsobem ruské Televize a Spolek Přátel Ruska překrucuje objektivní fakta, krásně ilustroval výše zmíněný Lewitin:

Představte si, že v určité místnosti najdete na stěne nápis: „Instrukce pro uklizeče: dvakrát denně setřít podlahu na mokro.“
Z toho vyvodíte, že je to důkaz, že v této místnosti ukronáckové dvakrát denně rozřezávají lidi zaživa na kusy a obětují je Cthulhu, a potom zakrývají stopy po svém řádění.

Upínáme se k laptopu Hundera Bidena

No a konečně, někdo by mohl chtít argumentovat Bidenovým laptopem – jenže i tam hovoří fakta proti takovým „důkaz o Cthulhu snahám“, pokud se podíváte na to, co se v Hunterových mailech skutečně píše:
https://echoprime.cz/a/Sk6Nb/jeste-jednou-k-americkym-biolaboratorim-na-ukrajine

Úkolem Metabioty bylo najímání a výcvik pracovníků laboratoří tak, aby jejich postupy odpovídaly světovým standardům. Nezdá se, že by sama Metabiota přikládala své práci na Ukrajině přílišnou důležitost. Podle listu Washington Post její ukrajinská pobočka zaměstnávala zhruba šest lidí, z toho pět Ukrajinců. Přímo od ministerstva obrany Metabiota mezi lety 2014 a 2017 obdržela 18,4 milionu dolarů, ale pouze 307,091 dolarů šlo na „ukrajinské výzkumné projekty“.

Odkud tedy pocházejí e-maily v laptopu Huntera Bidena? Biden byl zapojen na pár měsíců v roce 2014. Ukrajinská revoluce a následný chaos v zemi vylekaly Američany a ti nařídili pauzu projektu. Metabiota začala hledat alternativní financovaní a Biden měl na Ukrajině kontakty, v té době byl členem správní rady plynařské ukrajinské firmy Burisma.

Suma sumárum, vše je přesně naopak, než osočují Rusové a altermédia

Pokud Konašenkov a jiní povídají o „tajných amerických biolaboratořích na Ukrajině vyvíjejích biologické zbraně“, ideálně podle Konašenkova „proti Slovanům“, naprosto to neodpovídá realitě, právě naopak:

 • Nikdy nebyly tajné, nýbrž od počátku naprosto transparentně zveřejněné.
 • Nebyly netransparentní, nýbrž v nich prováděly opakované inspekce všechny státy účastnící se STCU, potažmo ISTC
 • Nebyly neveřejné, nýbrž všechny podstatné dokumenty zveřejňovaly online – včetně všeho, co Rusové následně lživě vydávali za „šokující zjšitění“, jako online žádost o grant na netopýry nebo online americké financování laboratoří
 • Naprosto v nich chyběly patogeny, materiály i výbava pro jakýkoli vývoj biologických zbraní, což prokázalo samo proti sobě ruské ministerstvo obrany zveřejněným seznamem (u kterého spoléhalo, že si jej nikdo nepřečte)
 • Rusové od let 2014 resp. 2015 drželi v rukou dvě nedotčené ukrajinské laboratoře účastnící se projektů STCU a Biological Threat Reduction s americkým a unijním financováním – v Luhansku a Simferpolu -, ale naprosto žádné důkazy o neřádstvech tam nenašli, a existenci obou laboratoří zametli pod koberec
 • Jelikož v Rusy dobytých laboratořích nebyly podle samotných Rusů žádné biologické zbraně, jejich prerekvizity, prekurzory, ani vysoce nebezpečné patogeny, výrok Viktorie Nulandové se dá vykládat jen v kontextu hrozby false-flag vypuštění méně škodlivého patogenu Rusy a křivého obvinění Ukrajiny z vedení bakteriologické války patogenem, který by jednoznačně ukazoval na ukrajinskou laboratoř
 • Celý americký program sídlil po léta v Moskvě, ruští vědci pracovali v ukrajinských a gruzínských laboratořích financovaných USA a nikdy tam neodhalili žádné neřády ani spiknutí
 • Rusové jednostranně odstoupili z amerického programju financování laboratoří v roce 2010 naopak proto, aby nemuseli být transparentní a nikdo jim nemohl v rámci amerického programu hlídat, co tajného si dělají ve svých biolaboratořích ani provádět mezinárodní audity

Tedy všechno přesně naopak, než tvrdí ruská státní TV a místní neformální Spolek Přátel Ruska. Důkazy jsou jednoznačné a Rusové usvědčili sami sebe. Můžete se z toho vzteknout, ale je to tak.

Ale že jsem vůči našim rusofilním soudruhům smířlivý, dám vám dobrý tip. Není vše ztraceno, pořád se to dá spinovat a přerámovat Narativ ve prospěch Ruska! Všimněte si, s jakým důvodem Medvěděv odstoupil a co řekli Gruzínci o „biologickém monitorování a včasné výstraze daleko od USA okolo Ruska“. Celý ten program nemá za cíl „vyvíjet biologické zraně“, ale provádět špionáž a containment ruských biologických programů! Špionáž v rouše beránčím! Škandál!


Související články:


12345 (380x známkováno, průměr: 2,81 z 5)
19 478x přečteno
D-FENS © 2017