Zpráva evropského komisaře o stavu lidských práv v Musulmanské Lhotě

Featured Image

Při příležitosti 10. výročí prvních svobodných voleb v Musulmanské Lhotě podává se Evropské komisi tato zpráva evropského komisaře.

Před 10 lety se podařilo, díky společnému úsilí Agentury základních práv, Evropského střediska pro sledování rasismu, Evropského institutu pro rovné postavení žen a mužů, a Výboru pro občanské svobody, svobodu a bezpečnost, dosáhnout zorganizování prvních svobodných voleb v Musulmanské Lhotě.
¨
Stav lidských práv v Musulmanské Lhotě před přijetím demokratizačních změn byl tristní. V obci vládl autoritativně nikým nevolený starosta, vesničané k němu museli být loajální, kdo nebyl, byl z obce vyhnán nebo mu hrozil pobyt v obecní šatlavě. Občané mohli sice pracovat a studovat v zahraničí, ale za cenu povinné loajality k starostovi a navíc při udělování stipendií se nepostupovalo dle zásad genderové rovnosti, kdy studijní stipendium bylo přiznáno z 57% loajálním mužům a jen z 43% loajálním ženám.
Úřad starosty byl navíc zcela prolezlý korupcí.

Společným úsilím našich institucí, diplomatickým nátlakem a hrozbou sankcí se podařilo přimět starostu k vypsání prvních demokratických voleb v Musulmanské Lhotě. Nepotvrdily se námitky škarohlídů, kteří tvrdili, že k moci se dostanou síly horší než sám starosta. Radikální Muslimské bratrstvo získalo jen 80% hlasů a tím 8 radních v nové desetičlenné obecní radě. Nemohlo za to, že zbylí dva členové rady se krátce po volbách ztratili a byli prohlášeni za nezvěstné. Volby přinesly do obce řadu změn. Byl popraven starosta a vyhnáni vesničané židovského původu. V obci byla zřízena universita, takže vesničané již nemuseli studovat v zahraničí. Tím odpadl problém se stipendii, neboť na levnější domácí universitě jich nebylo třeba a také s genderovou nevyvážeností při jejich rozdělování, jelikož na universitě se studoval jen korán a šaría, jejichž studium je zapovězeno ženám. Všechny změny byly řádně odhlasovány v obecní radě, kde se hlasovalo transparentně, podle nových pravidel, zvednutím pravé ruky a výsledky hlasování byly zveřejňovány. Demokratické procedury tak byly zachovány. Jen s korupcí se nepodařilo pohnout, ba situace se trošku zhoršila, protože co stačilo jednomu starostovi, nestačilo osmi radním. Holky přestaly nosit sukně nad kotníky.

Neutěšená situace s korupcí dala vzniknout novému hnutí v Musulmanské Lhotě – Talibanu. Byli trochu radikálnější než bratrstvo. Nejdříve byli dva členové kooptováni do obecní rady za zmizelé členy, později se dostali do vedení policie a odhalili korupci osmi radních. V souladu s právem šaría jim byla useknuta pravá ruka, ale politická práva potrestaných radních zůstala nedotčena. Následně Taliban navrhl zpřísnění zákonů a dal o návrhu hlasovat. Marně mávali při hlasování rady korupčníci svými pahýly. Zákon hovořil jasně. Hlasuje se zvednutím pravé ruky. Z právního hlediska se zdrželi hlasování a zákon prošel poměrem 2:0. Demokratické procedury byly zachovány. Nadále měli propadnout hrdlem všichni Židé, Američané a jejich pomahači. Jelikož Židy vyhnala již původní obecní rada, byl zřízen při zdejší mateřské školce pyrotechnický kroužek, který pořádal poznávací zájezdy do sousední Hebrejské Lhoty, aby mohl být zákon naplňován. Byl popraven vůdce Muslimského bratrstva, holky začaly nosit hidžáb a Muslimské bratrstvo se stalo umírněnou islámskou opozicí.

Další růst radikalismu v Musulmanské Lhotě byl zapříčiněn nepochopitelným a otřesným jednáním nedaleké obce Hebrejská Lhota. Tato obec se obehnala 5 metrů vysokým betonovým plotem s žiletkovým drátem. V důsledku toho nebylo nadále možné organizovat poznávací zájezdy pyrotechnického kroužku, což způsobilo radikalizaci mládeže v Musulmanské Lhotě. Toto zaostalé jednání, kterým byl narušen proces vzájemného kulturního poznávání mezi obcemi a které patří někam do 19. století, mělo za následek vítězství Al Kajdy v nejbližších volbách. Byly přijaty nové zákony. Hrdlem propadli všichni jinověrci, pokud nepřijali proroka Mohameda. Byl vypálen křesťanský kostel v obci. Jakkoli je takové jednání odsouzeníhodné, je pochopitelné. Šlo o reakci na předchozí události. Vypálení totiž předcházelo vyplenění nedalekého městečka křesťany. Stalo se tak roku 1168 a pachateli byli templáři. Nová obecní rada umožnila znovu studium v zahraničí. Vybraní zájemci dostali možnost studovat pilotní kursy v USA. Byl popraven vůdce Talibánu, holky začaly nosit nikáb a Talibán se stal umírněnou islámskou opozicí.

V důsledku neuvážených amerických sankcí, které zavinily, že nadále nebylo možné studovat pilotní kursy a absolvovat cvičné lety v USA, se ještě více radikalizovala mládež v Musulmanské Lhotě. V posledních volbách, které byly doprovázeny náhlými úmrtími jiných kandidátů, zvítězila organizace ISIL. Byly přijaty nové zákony. Hrdlem propadli muslimové nesunitského směru, byla odpálena šíitská mešita, včetně modlících se věřících. Značně se rozvinul společenský život v obci. Každé pondělí byly organizovány trhy s jezídskými sexuálními otrokyněmi, ve středu se konalo veřejné uřezávání hlav odpadlíků od islámu, v pátek shazování homosexuálů z věže obecního minaretu a v neděli kamenování jezídských sexuálních otrokyň za to, že mezi pondělkem a nedělí provozovaly mimomanžeslský sexuální styk. Byl popraven vůdce Al Kajdy, holky začaly nosit burky a Al Kajda se stala umírněnou islámskou opozicí.

Na závěr je třeba konstatovat, že proces demokratizace Musulmanské Lhoty se zdařil. Nepotvrdily se pesimistické předpovědi o radikalizaci islámských uskupení. Pravdou je, že v obci existuje radikální uskupení ISIL, avšak oproti dřívějšku zde existují tři umírněná islámská sdružení, zatímco dříve v obci žádné umírněné islámské uskupení nepůsobilo. Poměr umírněných a radikálů je 3:1, zatímco za bývalého starosty to bylo 0:0. Statistická data hovoří jasně. Díky demokratizačnímu úsilí našich organizací je islám v Musulmanské Lhotě čím dál umírněnější.

Z Musulmanské Lhoty
Evropský komisař.


28.09.2015 Miloš Zbránek
 


Související články:


12345 (82x hodnoceno, průměr: 1,61 z 5)
5 981x přečteno
D-FENS © 2017
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!