Ze zisků z Bitcoinů žádné daně neplaťte!

Featured Image

Blíží se roční termín splatnosti daně z příjmů a Češi prý investují do kryptoměn ve velkém a stát řeší, jak je přinutit přiznat zisky. A já říkám nasrat!

Daně z kurzových zisků Bitcoinů, pokud by je stát požadoval, jsou totiž nezákonné a dokonce bych řekl, že protiústavní. Bez ohledu na to, jak se na to tváří zkorumpovaná žumpa Ústavního soudu či obecných soudů.

V čem spočívá nezákonnost požadavku na zdanění Bitcoinů?

Článek 11 Listiny základních práv a svobod garantuje občanovi nezadatelné, nepromlčitelné, nezcizitelné a nezrušitelné právo vlastnit majetek. Odstavec 5 článku 11 pak stanoví, že toliko zákon určuje, jak lze ukládat daně či jiné poplatky.

Daně se v případě fyzických osob řídí zákonem č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů. Ten ve svém paragrafu 4 odst. 1 písm ze) jasně stanoví, že od daně jsou osvobozeny veškeré kurzové zisky při směně zahraničních měn, pokud není účet v obchodním majetku firmy.

Bitcoin je od září 2021 oficiální legální měnou Salvadoru. Není tedy věcí libovůle sprosté úřednické fiskální chamradi, jak Bitcoin interpretovat. Bitcoin je legální měnou. Doposud stát – notabilně Česká národní banka a Česká finanční správa obcházely Ústavní pořádek tím, že tvrdily, že Bitcoin je „nehmotná movitá věc“, a že se nejedná o platidlo. To, zda se ale o platidlo jedná nebo nikoli, není na svévolném rozhodnutí úředníků motivovaným vůlí sprostě okrádat své bližní, nýbrž se jedná o stav regulovaný mezinárodně-právními závazky, který musejí úřední zmrdi z ČNB a ČFS repektovat. Na základě mezinárodních smluv Česku republika uznává stát Salvador. Je tedy zcela zřejmé, že je povinností České republiky uznat i kryptoměnu Bitcoin jako zákonné platidlo v Salvadoru.

Bitcoin a další kryptoměny jsou velmi volatilní a je s podivem, že zatímco zisky z kurzového rozdílu kryptoměn by stát chtěl danit, tak započítat si ztrátu pro daňové účely z obchodování vám státní chamraď nedovolí. Kurzovou ztrátu z obchodování kryptoměn si můžete dovolit započítat pouze v případě, že je váš kryptoměnový účet součástí obchodního majetku firmy. Že bychom příkladmo poté, co utrpíme ztrátu při obchodování s kryptoměnami nebo akciemi si odepsali tuto ztrátu z celkového nákladu na daně z příjmu ze závislé činnosti a rolovali tuto ztrátu po dobu 5 let, to by se fiskální zlodějské chamradi věru nelíbilo. Ale srát se vám do zisků, to ano.

Jakékoli obcházení či účelové interpretace a násilné vymáhání daní a pokut jsou přezkoumatelné správním soudnictvím, nicméně příliš pochopení u justičního ksindlu bych v této věci nečekal. Proto je lepší raději své zisky z Bitcoinů tajit.

K tomu, abyste mohli tajit své zisky, je nejlepší mít účet v zahraničí. Rozhodně nedoporučuji Británii. Zde jsou Bitcoiny daněny 40% Capital Gains Tax, přičemž ke zdaňovacímu okamžiku dojde i v případě, že směníte různé typy kryptoměn. Pokud vám přijde na účet částka z kryptoměnové burzy, banky pilně bonzují své klienty. Naše banky rovněž – je to dokonce jejich zákonná povinnost. Předtím, než budete převádět eventuelní zisky na české koruny, si pořádně pročtěte zákon č. 253/2008 Sb. Fradulentní bankozmrdi se samozřejmě zašťiťují tím, že musí bdít, abyste se nestali obětí nějakého terorismu a na základě tohoto zákona jsou oprávnění (či snad dokonce povinni) vás naprášit Finančně analytickému útvaru MFČR, což je horda zlodějských úředníků, jejíž pravomoci kdekomu zakleknout na krk bez možnosti odvolání dále posílil agent Bureš.

Nicméně i v rámci EU přistupují jednotlivé země k záležitosti zdanění kryptoměn  různě. Kryptoměny nedaní Německo. Pokud kryptoměnu držíte déle než rok a/nebo pokud zisk ze směny kryptoměn je menší než 692 EUR, kryptoměnové zisky vůbec v Německu nedaníte. Podobný přístup ke kryptoměnám zastává i Portugalsko. Specifický postoj vůči kryptoměnám má i Malta, která rovněž dlouhodobě držená aktiva kryptoměn nijak nedaní.

Založit si fiktivní živnost a účet v bance v Německu a následně eventuelně živnost zrušit nemůže snad být takový problém. Na Maltě to již vůbec žádný problém není, půjdete do Bank of Valetta a založí vám jej na počkání i se zahraniční adresou (aspoň to tak vždy bylo). Pokud by byl problém, tak si tam zajeďte na dovolenou a Malťané vám na nutnou dobu nemovitost k bydlení s adresou rádi pronajmou. Získání maltské ID karty je věcí cca týdne a pak můžete jít na to. Portugalskou zkušenost nemám. Dejte však pozor, až budete zisky převádět do Čekoprasečáku – snad bude lepší si pořídit platební kartu a životní základy realizovat přímo za cizí měnu, protože naši fradulentní bankozmrdi vás napráší na finanční správu a ti pak sprostým fízlům.

§ 2 zákona č. 6/1993 o České národní bance ve svém odstavci 1 ukládá České národní bance, aby pečovala o cenovou stabilitu. Litera zákona však bledne proti úřednímu sprosťáctví, násilí, svévoli a samozřejmosti, s jakou se vám stát hrabe ve vašich kapsách. Tahle chamraď „pečuje“ o vše jiné jen ne o cenovou stabilitu. Proč si vlastně pořizujeme takové věci, jako jsou akcie nebo kryptoměny? Nemnoho libertariánů tak činí možná z politického přesvědčení, ale většina obyčejných lidí tak činí z čirého zoufalství, protože české měně nevěří, když na ni bankovní rada a další státní instituce podnikají pravidelné loupeživé nájezdy pomocí tisku ničím nekrytých aktiv ve státní tiskárně cenin. I tyto protizákonné loupeživé nájezdy jsou jasnou odpovědí na otázku, zda protipandemická opatření jednoho dne skončí: protipandemická opatření neskončí, protože ospravedlňují tuto loupež za bílého dne, vláda národního neomarxismu je naopak významně utužuje a zdokonaluje tak, aby nad lidmi získala co největší kontrolu, pokud by se lidem loupeživé nájezdy státních soudruhů na jejich peněženky nelíbily. Covidismus a zlodějství fradulentních bankozmrdů jsou totiž spojité nádoby.

Zkuste si ale někde stěžovat nebo někoho žalovat, dovolávat se zákona či snad dokonce morálky, jak asi dopadnete? Pro státní chamraď se největšími ctnostmi staly vlastní lenost, násilí a sprostá arogance. Mají na své straně všechny trumfy, platí si „nezávislé“ soudce, novináře, statistiky, kteří vždy promění vodu ve víno a případně poštvou státem vydržované příslušníky underclassu a důchodce proti střední třídě, na kterou stát svými loupeživými opatřeními cílí, protože tam je ještě co ukrást.

Diskutuje se, zda podvodně nízce prezentovanou míru inflace lze jakkoli „zkrotit“ a fradulentní bankozmrdi internetem šíří ničím nepodložená zbožná přání tvrdící, že „oni za nic nemůžou“ a že „inflace je dovezená“ a tak podobně. Inflace byla, je a bude odjakživa způsobena nepoměrem mezi množstvím obíhající měny a množstvím obíhajícího zboží. Množství obíhajícího zboží se v případě, že nekrachují hromadně firmy, prakticky nemění. Takže vinni jsou bankozmrdi, protože tiskli peníze, jak na běžícím páse a rozdávali je bezzáshluhově svým politickým kamarádům, to je vše. Političtí kamarádi bankozmrdů ovšem nemají dost a tak chtějí peníze ještě z vašich aktiv a chystají se vás zmáčknout, kde to jen bude možné, k čemuž jim dopomáhá i nerespektování zákonů, které si sami napsali. Aby jim to prošlo, musejí mít ke všemu ochotné soudce, kteří nebudou kousat do pracky, která je živí a bez veškerých pracovních zásluh jim zprostředkuje nadstandardní životní styl.

Soudruzi z ČNB, kteří nerespektují ani ustanovení mezinárodního práva týkající se legálních platidel samozřejmě mají nástroje, jak snížit inflaci prakticky skokově. Tihle zloději totiž mohou místo úrokových sazeb zvýšit míru povinných minimálních rezerv třeba na 10%, což by mělo za důsledek přenastavení peněžního systému více ve prospěch tzv. „full-reserved bankingu“, tedy pokud bude bankozmrd chtít získat úvěr, bude muset střadateli nabídnout takový finanční produkt, pro který se mu vyplatí nechat peníze v bance a nesahat na ně do té doby, dokud dlužník svůj dluh nesplatí. V tuto chvíli může běžný komerční bankozmrd na střadatele srát, protože jeho peníze prakticky nepotřebuje, když si jich několika údery na klávesnici může v podstatě vykouzlit, kolik chce.

Místo toho se centrální bankozmrdi rozhodli udělit komečním bankozmrdům prázdniny v podobě vyšší RePo a Lombardní sazby, takže soudruzi z komerčních bank mohou hotovost, kterou vy u nich máte, uložit u ČNB a dostanou za ni toho času 3,75% p.a., zatímco vám komerční bankozmrdi garantují za vaše peníze leda tak suché z nosu. S tím si tahleta verbež zlodějská pokryje své náklady, aniž by musela hnout prstem.

Existuje cesta, jak ty zmrdy donutit, aby si začali plnit povinnosti ke svým zákazníkům a klientům a tím je okamžitý výběr všech finančních aktiv z bankovních účtů, nejlépe koordinovaně v jeden den. To se ale nestane. Takže pokud budete mít nějaký zisk z investic vašich finančních aktiv, žádné daně za to neplaťte. Svými daněmi podporujete své nepřátele.


24.01.2022 Challenger

12345 (272x známkováno, průměr: 1,39 z 5)
19 679x přečteno
Updatováno: 30.1.2022 — 17:36

Reklama

D-FENS © 2017