Už víte, proč platíte vyšší povinné ručení?

Featured Image

Každá pojišťovna, která poskytuje pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, musí odvádět 3% z vybraného pojistného do tzv. fondu zábrany škod. Tato povinnost je platná od 1.1.2014 a nelze se jí zprostit.

Zákon prolobbovala Česká kancelář pojistitelů za podpory ČSSD a TOP09. Návrh novely zákona byl předložený poslanci  Rudolfem Chladem, Jeronýmem Tejcem a Janem Pajerem. Pokud vás zajímají výsledky hlasování, najdete je zde. Přijetí zákona v jeho podobě významně podpořil bývalý esenbák, komunista a poslanec ČSSD Huml, jinak zástupce policejní lobby. Česká kancelář pojistitelů je správcem tohoto fondu. Pokud uvažujeme přibližně 6 miliónů motorových vozidel registrovaných v ČR a pojistné ve výši 2.000 Kč za každé (což je jak jistě uznáte velmi konzervativní odhad), sejde se ve Fondu zábrany škod ročně 360 mil. Kč.

V době předkládání zákona byly občanské ovce opakovaně ujišťovány o tom, že zavedení této skryté daně bude mít velmi pozitivní dopad, protože přispěje k odstranění nebezpečných míst na českých silnicích, hasiči si za ně pořídí modernější techniku (jako by i tak nebyli placeni ze svých daní a asistenci u dopravních nehod se nemohli nechat od pojišťoven proplácet) apod.

„Jeho účinností dojde k lepšímu vybavení jednotek Integrovaného záchranného systému a dojde k poklesu škod, tedy pojišťovny samotné ušetří. To, co dají navíc na zábranu škod, ušetří na výplatě za škody, které by vznikly.“ , řekl například poslanec za ČSSD Váňa.

Rozhodně jste ale nikde nečetli, že fond bude používat pro financování svých záměrů Policie ČR. Například že bude moci vynaložit 115 mil. Kč, tedy asi třetinu výše odhadnutých ročních příjmů tohoto fondu, na nákup 88 aut s radary.

V této reportáži Českého rozhlasu je doslova uvedeno:

Šéf dopravní policie také vysvětlil, kde policisté získali potřebných 115 milionů korun:

„Z prostředků nově vzniklého fondu zábrany škod, který byl určen k tomu, aby se za něj pořizovala technika, která bude snižovat následky dopravních nehod.“

Zejména zde zaujme výklad policejního důstojníka, který si přiohnul zákony a nakoupení naprosto neužitečných policejních aut s radary, které dosud nezabránily ani jediné nehodě, interpretoval jako techniku, která bude snižovat následky nehod. Dále policejní důstojník uvádí, že se bude jednat o náhradu starších vozidel nyní používaných k témuž účelu. Nabízí se tedy úvaha, jak vlastně tato měřící technika přispívá ke snížení následků nehod, když ji policie používala i doposud, její přínos se za tu dobu nepodařilo identifikovat nehledě na to, že preventivní složka této činnosti neexistuje, protože měření je prováděno téměř výhradně skrytě.

Zajímavá je i sama částka, o kterou policie tento fond podojila. Je to jak uvedeno necelých 32% z ročního příjmu fondu, přičemž zákon uvádí následující pravidla pro dělení lupu, pardon, distribuci prostředků:

a) nejméně 60 % HZS ČR podle článku 1 písm. a) nebo b), který zabezpečí přidělení nejméně 20 % z této částky zřizovatelům jednotek SDH obcí, podle zásad stanovených MV – GŘ HZS ČR,
b) nejméně 15 % Policii ČR, poskytovatelům zdravotnické záchranné služby kraje podle článku 1 písm. a) na pořízení techniky nebo věcných prostředků potřebných pro jejich činnost jako základní složky IZS a ostatním složkám IZS poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel,
c) nejméně 15 % na realizaci projektů realizací projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu schválených vládou a realizací programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel, které navrhla Komise pro tvorbu programů prevence škod.

Jelikož nákup vozidel pro měření rychlosti a výběr pokut nespadá do kategorie a) ani c), muselo se patrně nějak vhodně přiohnout písmeno b). Pokud je výše uváděný odhad příjmů skutečně konzervativní, pak se asi muselo přiohnout ještě víc věcí, jinak by Policie nemohla ze sociálnědemokratického vemene vydojit 115 miliónů.

Každopádně, pokud nějaký bláhový občan očekával, že se za své peníze dočká bezpečnějších silnic, tak si asi bude muset počkat, až se z fondu obslouží už takhle rozpočtově řádně napapaná policie a nakoupí si buzerační techniku a další hračky.

Informace o tom, kde končí peníze z fondu, se nikde nezveřejňují. Dá se očkávat, že se z něj financují i jiné podobné záměry. Každopádně si tímto zákonným opatřením policejní lobby opatřila skvělou dojnou krávu.

Takže teď už víte, kde skončily vaše peníze.


17.04.2015 D-FENS

12345 (14x známkováno, průměr: 1,43 z 5)
1 382x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:51

Reklama

D-FENS © 2017