Úsporný balíček

Featured Image

Vláda je připravena předložit optimální složení úsporného balíčku. Ten je sice v mírném rozporu s předvolebními sliby, ale kdo by se o ně zajímal rok či dva po volbách. Jsme připraveni přivést zemi zpět mezi elitu Evropy. Takto se vyjádřil stávající premiér a za frenetického potlesku představil navrhované změny.

Aby alespoň částečně dodržel předvolební záruku, že nebude daně zvyšovat, rozhodl se zavést i daně nové.

Školné jako daň ze vzdělání se neobjevuje v návrhu poprvé, dříve však mířila jen na posluchače vysokých škol. Je jasné, že vzdělanější lidé mají nečestnou výhodu na trhu práce před ostatními. Kompenzace je nutná nejen pomocí progresivní daně z příjmu, ale i zdaněním vzdělání. Ve světě to není nic neobvyklého a například i u nás v soukromých školách a školkách jsou daně v podobě školného vybírány i dnes zcela bezostyšně a nikomu to nevadí. Daň budou napříště platit všichni studenti nejen po celou dobu školní docházky. Vláda si slibuje, že dojde ke zmírnění náporu studentů na vysoké, střední i základní školy a školky, které již dnes nezvládají nápor uchazečů. Namísto toho se budou upřednostňovat levnější učební obory a na trhu práce se objeví i méně kvalifikované síla, která bude mít dostatek uplatnění ve výrobních a montážních halách rozesetých po celé republice. K čemu jsou nám vědátoři, když si sami neopraví ani pračku!

Daň z bydlení je další z řady uvažovaných daní. Bude strukturovaná tak, aby obyvatelstvo odradila od vlastnění nemovitého majetku, neboť trhem s byty zmítá realitní krize. Zavedením daně se zvýší i mobilita pracovní síly a pro obyvatelstvo bude mnohem snadnější se za příslibem výdělku přestěhovat na šluknovsko nebo do Mostu. Mezi základní lidská práva bude napříště považováno i právo na bydlení, dotované ceny stanů a spacích pytlů pak mohou motivovat nájemce trávit teplé letní měsíce v levných kempech kolem průmyslových zón, namísto dojíždění na vzdálenější a dražší podnikové ubytovny.

Daň z dědictví zaručí sociální spravedlnost pro velkou část populace. Daň je uvažovaná ve výši 95 procent, aby rodiče nehromadili majetek pro své děti na úkor ostatních. Je žádoucí, aby každý se domohl jmění jen podle svého úsilí a zásluh.

Harantova daň je jednou z daní, od které se očekávají slibné výnosy. Podle úsloví „Kdo chce opičku, musí mít na banány“ motivuje budoucí rodiče k vyšší odpovědnosti při početí. Výše daně je progresivní a je přímo úměrná počtu dětí. Současně s jejím zavedením bude bez náhrady zrušen rodičovský příspěvek, mateřská dovolená i sleva na nepracující manželku. Porod a šestinedělí bude považováno za nemoc a celé spadá do prodloužené karenční doby, kdy nemocenskou proplácí zaměstnavatel, nikoliv stát. V případě, že manželé žijí ve společné domácnosti s tchyní, je dotyčná započtena jako další tři děti a dodaněna.

Společně s tím je předložený i návrh na redukci počtu státních svátků ze čtrnácti na dva. Zůstávají Nový rok a Velikonoční pondělí. V tyto dny, lidově nazývané Dny kocoviny, většina národa stejně není schopna pracovat. Oproti tomu bývalo tradicí, že se pracovalo i o Štědrém dnu a jak hezká slavnostní nálada vládla na pracovištích.

Naše vláda zaregistrovala oblibu internetu, včetně náhrady poštovního styku zasíláním emailových zpráv. Z toho důvodu bude bez náhrady zrušena Česká pošta a jejím zaměstnancům bude nabídnuto jiné zaměstnání v rámci Ministerstva vnitra. Očekává se posílení policie, zvláště pak pěších hlídek v ulicích. V tom se projeví synergický efekt znalosti prostředí a návyk nosit uniformu. Jen brašnu nahradí bývalí pošťáci obuškem a pistolí. Pokud se změny osvědčí, budou aplikovány i na hasiče.

Sociální pojištění bude přejmenováno na sociální daň, aby veřejnost napříště lépe chápala jeho smysl. Je nemyslitelné, aby trvání vyplácení důchodových dávek přesáhlo desetinu lidského věku. Při průměrné době dožití osmdesáti let bude sociální systém nastaven tak, aby důchodci mohli bez obav čelit ekonomickým tlakům osm let. Prostým výpočtem se tak dostáváme k věku 72 let, kdy bude mít každý právo odejít do důchodu. Výše důchodu bude stejná pro všechny z důvodu zvýšení spravedlnosti ve společnosti a snížení administrativní náročnosti výpočtu. Po dosažení osmdesátky nastupuje after-důchodový stav, bude ukončeno vyplácení dávek a přestárlí budou závislí jen na péči dětí, vnuků či neziskovek. To by mělo motivovat k vylepšení mezilidských rodinných vztahů. Pro sociálně odpovědné důchodce zavádíme i pohřeb zdarma po celou dobu pobírání důchodové dávky.

Podstatné změny se projeví i ve zdravotnictví. Vzhledem k nedostatku lékařů, sester a peněz bude vhodné si drobné operace provést doma, primárně odoperování jednodušších, méně potřebných orgánů, jako je slepé střevo, mateřská znaménka, mandle či mozek. Pro zapálené amatéry budou dostupné příručky typu Udělej si sám, včetně potřebných nástrojů určených na jedno použití a instruktážních videí na YouTube.

Nemocnice budou zásadně ambulantní, lůžkovou část nahradí ubytováním hotelového typu včetně možnosti donášky jídel na pokoj. Ceny budou srovnatelné s ubytovacími zařízeními obdobného typu, namátkou hotel Don Giovanni či Hilton.

Změnám neunikne ani spotřební daň. V současnosti je uvalena na cigarety, alkohol a pohonné hmoty, nově bude zavedena i daň z cukru a nadváhy. Vláda si od nově zavedených spotřebních daní slibuje nejen zvýšený příjem do státního rozpočtu, ale i podstatný nárůst zdraví obyvatelstva.

Silniční daň je jednou z daní, u kterých nedojde k navýšení, jen k administrativně plošnému rozšíření. Je spravedlivé, aby ji platili všichni, kdo používají komunikace. Daň bude uvalena na veškeré dopravní prostředky označené SPZ. Povinnost označení poznávací značkou bude rozšířena na veškerá vozidla včetně kol, koloběžek a kočárků.

Navíc bude zavedeno i elektronické mýtné pro občany při vstupu do supermarketů.

Daň z majetku je zavedena na četné žádosti monetárně diskriminovaných. Účelem jejího zavedení je snížení majetkové nerovnosti ve společnosti. Tato daň, ve spolupráci s daní z nemovitostí zajistí, že dojde k snížení bohatství střední třídy, jejímu postupnému zničení a splynutí s dělnickou třídou a proletariátem. Tento postup je ve světě oblíbený, je úspěšně aplikován v mnoha státech jako je například Kuba, Severní Korea či Rusko.

Je třeba říct, že se vláda zaobírala i úsporami. Sněmovnou je protlačen v prvním čtení návrh na zdražení potravin v poslanecké kantýně. Pokud návrh projde, bude to velké vítězství koalice a signál, že to s úsporami myslíme skutečně vážně a neváháme mířit i do vlastních řad.

 


20.8.2023  Stařec na chmelu

12345 (175x známkováno, průměr: 1,52 z 5)
9 909x přečteno
Updatováno: 20.8.2023 — 21:16
D-FENS © 2017