Tento most je vyvážen zlatem!

Featured Image

Part I. Šimpanzi na mostě

Včera kolem poledního jsem se vydal do zdravotnického zařízení zvaného Poliklinika Jih. Protože vím o tom, že se tam nedá většinou zaparkovat, projel jsem do Havlíčkovy kolonie a auto zanechal tam, protože je odtud do paneláku plného lékařů jen pár kroků. Naskytl se mi skutečně zvláštní výjev.

Okolo Modrého mostu, který byl uzavřen, otevřen, uzavřen, otevřen a před nedávnem opět uzavřen pro zlá auta a je otevřen jen pro hodná kola a ještě hodnější chodce, stálo celkem šest městských policistů. Všichni číhali, až na most vjede někdo autem. Spoléhají zde na sílu zvyku řidičů, kteří byli po dva roky navyklí po mostě jezdit. Most je totiž poměrně chabě označen jedinou dopravní značkou v každém směru, na jeho uzavření upozorňují sporadicky rozmístěné tabule a pokud by městu skutečně šlo o to, aby na něj nevjížděla auta, mohli zákaz vjezdu lépe vyznačit nebo tam umístit zábranu; nestalo se však a teď je z mostu ideální past, kde se dají vybírat pokuty.
 
Uchopil jsem mobilní telefon a vyfotografoval celou skupinu. Připadal jsem si jako Sigourney Weaver ve filmu Gorily v mlze, pouze tam chyběla mlha. Na snímku vidíte pět strážníků, šestý byl mimo záběr ve Škodě Roomster.
 

 
BVP alias Bojové vozidlo parazitů
 
Jeden už se pakuje
 
Kráčel jsem dále směrem ke strážníkům a dále pořizoval snímky, poslední z nich asi ze vzdálenosti 10m. Chtěl jsem k nim dojít a zeptat se, kdo je velitel hlídky nebo má z přítomných strážníků nejvyšší hodnost, abych se ho dotázal, z jakého operačně-taktického důvodu musí na pořádek na mostě dohlížet šest strážníků. Bohužel jsem tuto otázku nemohl položit. Strážníci jakmile zjistili, že jedna ovce opustila stádo a jeví zájem větší než obvyklý, začali se ke mně otáčet zády a rozcházet se do všech možných směrů. Mizeli mi z očí. Během dvou minut nezbyl na mostě ani jeden troglodyt.
 
Myslím že tolik ozbrojených mužů (a žen) nechránilo ani most u Remagenu. Fascinuje mě tato neuvěřitelná koncentrace ozbrojených ochránců pořádku. Shodou okolností čteme srdcervoucí příběhy o tom, jak státní policie nemá na náboje, na benzín, za chvíli nebude mít ani na obušky, na vodu do vodních děl a na čepice, takže jim bude pršet do krku, ale tady může šest strážníků zevlovat na mostě. Nikoho tam neokradou, neoloupí, nekopne ho do hlavy, nezničí mu majetek, jen tam možná vjede roztržitý zapomětlivý řidič. Nebylo by podstatně efektivnější celou takovou silovou složku zrušit a ušetřené peníze vynaložit jinak? Pořád se hovoří o fašismu a vojenských diktaturách, o totalitě v Číně, prý že všude stojí vojáci se zbraněmi, aby zastrašili slušné lidi … a tohle je co? Jak byste to nazvali?
 
Mějte tento snímek před očima vždy, až vás bude starosta Thoma nebo někdo jiný přesvědčovat, že strážníků je málo a jejich práce je namáhavá. Bylo jich tam šest, všichni nás stáli jako daňové poplatníky peníze na mzdách, provozních výdajích a vybavení a jejich přínos pro veřejnost byl naprosto nulový, protože tam jen zevlovali, klábosili a smáli se.
 
Part II. Most
 
Pokud by čtenáře Thomadorfu zajímalo, proč nemohou jezdit po mostě, který si ze svých daní takový zaplatili a dokonce už jednou úspěšně nechali zkolaudovat k tomu, aby po něm jezdily osobní automobily, nechť si prostudují rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 As 41/2009 – 91. Vyplývá z něj, že město České Budějovice (pod vedením současného primátora Thomy) postupovalo nesprávně při stavebním řízení. Jednalo se o stavební řízení ze dne 17.6.2008, které se apriori netýkalo mostu, ale úprav komunikací s ním souvisejícími. Ve stavebním řízení se měly účastnit nejen subjekty vyjmenované ve stavebním zákoně, ale také subjekty, které mají tento nárok podle zákonů jiných. V tomto případě se jednalo o stěžejní nástroj postdemokracie, totiž zákon o ochraně přírody a krajiny. Rozhodnutím ve prospěch o.s. Modrý most (a v neprospěch vedení města) by se celá událost měla vrátit před Krajský soud.
 
To, že se po mostě nesmí jezdit autem, je způsobeno tím, že:
a) město neprovedlo korektně stavební řízení
b) město nedovedlo svoje rozhodnutí obhájit, a to za situace, kdy si o.s. Modrý most najalo za právníky ekozmrdy z Ekologického právního servisu. EPS je organizace, která se specializuje na nejrůznější „právní“ podporu ekologického aktivismu a ekologického fundraisingu (staročeštinou se tomu říká vydírání), popsali jsme např. zde.
c) město reagovalo iracionálně vyloučením automobilového provozu na mostě. Rozhodnutí se totiž netýkají samotného mostu a jeho způsobu používání, ale přípojných komunikací k němu. Pokud soud rozhodl, že stavební řízení nebylo provedeno správně, pak by ze sporných úseknů mělo vyloučit veškerou dopravu.
 
Ještě dodatečně, město také nepředložilo žádný rozbor, že provoz po mostě skutečně dopravu ve městě usnadňuje, ale vytrvale to tvrdí. Neměl jsem ten dojem, kdykoli jsem tam jel. Viděl jsem pouze zácpu na křižovatce ulic Lidické a Matice školské.

Tohle je od začátku do konce bordel radnice. Proto není správné, když občané Thomadorfu obracejí svůj hněv na obyvatele Havlíčkovy kolonie. Oni za to nemohou, dokonce myslím, že většina z nich na to doplatila hůře nežli kdokoli jiný, protože cestou do nemocnice, do Rožnova nebo kamkoli tím směrem musejí objíždět město. Pouze malá část z nich, v podstatě jednotlivci, se rozhodla, že se typicky po česku „šprajcne“ a povedlo se jim to. Vytrestat městské úředníky není nikdy špatné, i oni (a dokonce především oni) musejí dodržovat zákony. Ukazuje se, že při dostatečné míře důslednosti a informovanosti můžete z pozice občana úspěšně napadnout téměř jakékoli rozhodnutí správního orgánu. Oni sice osobně i v médiích působí ohromně sebejistě, ale ve skutečnosti stojí na vodě.
 
Part III. He who trades…
 
Nikdy bych nezaplatil byť symbolickou pokutu ani se nenechal napomenout za porušení zákazu vjezdu na most, protože podle mého názoru nejsou naplněny znaky přestupku. Neexistuje zájem chráněný zákonem, který by řidič takovým jednáním porušil, jeho jednání má pouze některé znaky přestupku (např. porušení povinností, které vyplývají z dopravní značky). Most se stal pro auta nepřístupným kvůli tomu, co jsem popsal a trest si zaslouží ti úředníci, kteří zpackali stavební řízení.

Ukazuje to na zcela absurdní situaci, kdy po dva roky bylo něco správné a normální, ale už dnes je to škrtem pera nezákonné a trestuhodné a je třeba kvůli tomu zaměstnat šest strážníků, přestože se fakticky nic nezměnilo.
 
Part IV. Happening
 
Stránky na facebooku jsou sice fajn, ale jinak je to kprdu. Testuji tímto, zda je mezi budějovickými zájem o happening, který by srozumitelně a humornou formou ozřejmil členům sdružení Modrý most, a to klidně všem třem, že auta na ten most patří a taky tam budou. Byl postaven tak, jak byl postaven – tedy technicky přizpůsobený pro dvojsměrný provoz aut do 3,5 tuny – za naše peníze a tak ho jako daňoví poplatníci chceme takto používat. Všechno ostatní je zlodějna. Napadlo mě dokonce něco poměrně zábavného, co by dokonce udělalo dětem radost. Pokud máte zájem na této nebo klidně i důraznější ideodiverzi, neváhejte mě kontaktovat.


02.08.2011 D-FENS
 
 

12345 (1x známkováno, průměr: 1,00 z 5)
336x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:56

Reklama

D-FENS © 2017