terorismus

Účtování s demagogy

K napsání tohoto kratičkého článku, mě inspirovalo setkání s jedním normálním sluníčkářem. Ten se ve své omezenosti a slepotě snažil bagatelizovat oběti včerejšího útoku proti autobusu s turisty pod Velkými pyramidami. Dokolečka se snažil dokázat, že takové magory máme i v Čechách a terorismus se odehrává i v Čechách. Poukázal na případ toho chlapa, co prý v záchvěvu lásky k SPD, pokácel nějaký menší strom přes železniční trať.


Boj s terorismem je maska

Na základě skutečností, které se odehrávají v posledních letech v Evropě i mimo ní, můžu již s jistotou říct, že dlouhodobé vedení psychologické války nese své „ovoce“ a že skutečnosti, které se v dnešním světě dějí mají specifickou posloupnost a účel, který světí prostředky.


Prdy v Bruseli

Začněme u informací a zpráv: jsou to stromy, bez kterých by sice nebylo lesa, ale kvůli kterým není ten les příliš zřetelný. Čím víc stromů, tím víc lesů můžeme vidět. Čím víc informací máme, tím víc existuje příběhů, kterým můžeme věřit. Každý člověk má hranici, kde končí jeho poznání a nastupuje důvěra. U důvěry (případně víry) to tedy vždycky končí. V případech, kdy je ověření pravdivosti podávaných informací nemožné, to důvěrou i začíná.  


D-FENS © 2017