řízení

Boj s dezinformacemi je příznakem krize řídících struktur

Vláda plna odhodlání vyrazila jako těžkooděnec do boje s dezinformacemi, které zpochybňují její pravdu. Rozhodla se přitvrdit a prosadit silou svůj pohled na věc, ale tím si pod sebou podřezává větev. Potlačování kritických informací znamená, že veřejná správa ztrácí kontrolu nad řízením státu. Bohužel platí zákon, jestliže někdo ztrácí, jiný získává.


D-FENS © 2017