dotace

Květináče a evropská dotační marnost

Asi před týdnem informovalo ministerstvo europropagandy, že Česká republika přijala z rozpočtů EU o 45 miliard více, než do ní vložila. Pro mnoho lidí je právě pozice čistého příjemce argumentem, proč by Česká republika měla v EU sertvat., protože prostě dostáváme „unijní“ peníze, což ve velké míře pozitivně ovlivňuje náš životní standard.


Struktura dotací

Tento text volně navazuje na včerejší článek „Vrtěti psem“, se kterým rozhodně souhlasím, nicméně bych rád trochu rozvinul jedno téma, kterého se autor letmo dotkl, když vyčítal Janu Jetmarovi, že při své adoraci EU sice poukázal na necelých šest set miliard, jež unie poslala do ČR formou dotací, nicméně tak trochu zamlčel těch skoro dvě stě miliard zaplacených českým daňovým poplatníkem směrem opačným, tedy do EU; něco podobného je samozřejmě od pana Jetmara hrubě nekorektní, leč i opravený závěr, že „jsme dostali 410 miliard v náš prospěch“, považuji za hrubě zavádějící.


O evropských dotačních fondech

V rámci všemožných diskusí na téma přínosů a nevýhod našeho členství v EU je často citovaným argumentem na podporu našeho členství fakt, že peněz, které jsme (si) nacpali do Brusele, je o trošku méně než těch, které nám Brusel vytlačila zpět. Vadou na kráse tohoto nezvratného faktu je pochopitelně to, že zatímco tok peněz směrem z ČR do EU tak nějak vůbec nezávisí na tom, co s těmi penězi EU udělá, avšak ve směru opačném musí být ty peníze vždy vázány na nějaký konkrétní výdaj; a není tak těžké uhodnout, kdo stanovuje v této hře pravidla. Ten problém s dotacemi […]


D-FENS © 2017