Jak jsme stavěli Nároďák neboli libertariánství v Čechách

Featured Image

Že je ta budova nádherná? Jen se podívejte, jak se blýská na sluníčku. A to zlato?! Sarapatičky na fasádě? A to jste ji ještě neviděli v noci! Jako v pohádce! Jo, jo, dneska by se něco takového z dotací nepostavilo.

Půlka peněz by se rozkradla, budova by už chátrala, nebo by ani už nestála, a nikdo by k ní neměl vůbec žádný vztah – to mi věřte! Já si ještě pamatuji, jak to kdysi bývávalo… To byly časy, to byli lidé! Žádné dotace, sbírali jsme na divadlo korunku ke korunce, zlatku ku zlatce, celý národ – od toho nejchudšího až po toho nejbohatšího. Snad všichni přispěli, ba dokonce i samotná císařská rodina – Rakušáci! To jste nevěděli? Ano. Já vám říkám, bylo to tak! Já nezapomínám…

To byla sláva, když položili základní kámen, všenárodní veselka. Takovou veselku jste ještě nikdá neviděli! Dnes si to vůbec nedokáži představit. Pustit se budovat něco takového v tomto státě a to ještě za vlastní penízky! Ano, myslíte, že by dnes někdo dal alespoň vindru na takový Nároďák? Tak to pochybuji… A to jsou tu skoro všichni vlastenci!

Avšak tehdá, tehdá to byli vlastenci – národ sobě! Celý národ sbíral penízky, kolik úsilí to bylo! Ne každý na to měl. Ale kolik bylo obětavosti! Někdo dal krejcar, jiný zlaťák, někdo věnoval „Poučení o škodném hmyzu na řípě boráku“. Všecko se hodilo. Každý přiložil ruku k dílu.

A co naši boháči? Tak ten Lobkovic dal 6 tisíc zlatých, i Chotkovic rodina přispěla 4 a půl tisíce, Kolowrat-Krakovský, Schwarzenberkové, Kinští, Černínové, Nostici, Harrachové, ba dokonce František Josef II. a to dvakrát – jednou 5 tisíc a později dalších 13! Jo, jo, byla to společenská, úctyhodná a záslužná pocta přispět na něco takového!

Samozřejmě se vyznamenala i naše buržoazie, a také vědci a umělci – takový Ringhoffer, Rott, Palacký, Rieger, Vilímek!

Všichni se na tom chtěli podílet…

Všude se konaly různé domovní, obecní a spolkové sbírky, dražby, besedy, plesy i výlety! Penízky přicházely dokonce i z celého Rakouska-Uherska, ba i z ciziny – Ameriky, Asie i Afriky! Víte to?

Byli i tací, co pracovali na budování divadla zdarma, firmy, co poskytovali zdarma stavebniny!

I když pak divadlo vyhořelo a dílo bylo zničeno, našlo se znovu dost prostředků a sil překonat celonárodní pohromu, a divadlo vybudovat nové a ještě do větší krásy než bylo původně!

Jen se na něj podívejte, to je ale krása! Můžeme být na něj všichni moc pyšní…

Ale kolik lidí by bylo dnes schopné říci totéž o takové D8? Co myslíte?

Upřímně, kdo vlastně potřebuje budování státem?! A musíme mít na vše dotace, bez nich by to nešlo?! Když je na světě tolik ochotných a schopných lidí! Vězte, lidé svobodné vůle dokážou vybudovat takový Nároďák v každé době a vlastně i cokoli jiného…!

 


www.libertarianskyinstitut.cz

07.05.2017


Související články:


12345 (108x známkováno, průměr: 2,06 z 5)
8 383x přečteno
Updatováno: 7.5.2017 — 0:03
D-FENS © 2017