diesel

DPF aneb past na peníze pro masy

Nejprve bychom se měli podívat na ty „saze“. Čeština pro to, co lítá dieselu z roury, nemá adekvátní jediné slovo. Dokonce ani Vratislav Filler nebo Stanislav Huml by to nevěděl. Používá se termín PM + číslo, PM znamená Particle Matter, česky pevné částice, číslo jejich velikost. Když se řekne „saze“, ukazuje to pouze na produkt spalování a to ponejvíce uhlík. Ve skutečnosti je problematika širší. Kdekoli se cokoli láme, tře, eroduje, spaluje, tedy narušují se vazby mezi částicemi jakéholi materiálu, jsou uvolněné částice emitovány do ovzduší. Ano, jízdní kolo také produkuje částice. V případě vznětového motoru, v důsledku nedokonalého spalování […]


D-FENS © 2017