Česká pošta

Podivuhodné příhody s Českou poštou

V době covidové jsem si dovolil sepsat spíše pro odlehčení tento článek o mých zkušenostech s tímto prazvláštním podnikem, který každého občana naší malé republiky stojí nemálo peněz, za které nám poskytuje dosti zvláštní služby. Skoro každé setkání se službami této organizace poskytuje důvod, pro zadumání nad smyslem existence této firmy.


D-FENS © 2017