Nezkracujme dětem život! – Brno edition

Featured Image

K napsání toho článku mě vlastně přiměla diskuze v Otázkách Václava Moravce, která proběhla 24. ledna a ve 27. minutě se MUDr. Kubek snaží argumentovat, jak je hrozné, že republika přišla o 100 000 let života (Year of Life Lost).

V tuto chvíli ho však doc. Balík zcela argumentačně „setře“: za prvé pacienti před sebou neměli všichni očekávanou dobu života (což je dáno tím, že primární příčina úmrtí není často COVID-19, ale počítáme i pacienty „s COVID-19“). Druhým, daleko pádnějším argumentem je zkrácená délka života těch, kteří jsou postižení opatřením tzv. „lockdownem“. Na toto téma vyšla na podzim v odborném časopise studie „Estimation of US Children’s Educational Attainment and Years of Life Lost Associated With Primary School Closures During the Coronavirus Disease 2019 Pandemic“, která ukázala, že počet let, které ztratily děti při lockdownu v USA, je násobně vyšší, než o kolik přišla celá společnost tím, že někteří lidé umřeli předčasně. Vypočítat naději na dožití je poměrně složité a pěkně je to popsáno zde. Obecně platí, že s věkem naše naděje na dožití roste (vyhnuli jsme se rizikům v nižším věku). Necítím se odborně zdatný říci, o kolik let života průměrně každý z nás kvůli lockdownu přišel, protože jsme tím zase někoho zachránili (alespoň se to tvrdí).

Nicméně můžeme si udělat jednoduchý výpočet týkající se žáků a studentů základních a středních škol. K 30. 9. 2020 bylo dle statistik MŠMT 961,2 tisíc žáků základních škol a 408,5 tisíce studentů středních škol, dohromady tedy 1369,7 tisíc lidí. Pokud tedy v průměru přišli za rok, kdy skoro nechodili do školy, měli omezený pohyb bez kroužků a byli vystaveni stresu, o 6 týdnů ze své očekávané délky života, máme to celkem 158 000 ztracených let! Pokud to vezmeme z perspektivy těch zemřelých, kterým je v průměru kolem 80 let a mají očekávanou délku života dalších cca 10 let (což je hrubý odhad vzhledem k tomu, že i věk se mění) pak to odpovídá 15 800 mrtvých s COVIDem. Otázka zní: zachránili jsme tolik lidí tím, že jsme zavřeli základní a střední školy? Otázka je to samozřejmě hypotetická. Navíc, proti loňskému jarnímu uzavření škol lze asi těžko protestovat, protože jsme nic nevěděli o nebezpečnosti působení viru na děti.

Nyní jsme však v jiné situaci: jsme zemí s nejhorší bilancí nemoci COVID-19 a vláda vytrvale odmítá změnit svou strategii – zavřela „pro jistotu“ všechny školy i školky. Za uvedenou bilanci s COVIDem si můžeme sami, protože jsme si zvolili takové politiky, jaké máme (čest výjimkám). Teď si to „vyžereme“ minimálně do voleb. Naprostou většinu z nás to bude ještě něco stát a těžko za to můžeme vinit někoho mimo Českou republiku.

Kdo za současnou situaci však určitě nemůže jsou děti, které nemají volební právo. Stejně tak ani my nemáme žádné morální právo jim zkracovat život, abychom někoho dospělého zachraňovali. Už teď jim zanecháme nesplatitelné dluhy a více rozdělenou společnost. Mně na životě dětí záleží více než na mém, tak jsem si řekl dost: je na čase „něco udělat“. Vytvořili jsme kampaň „Nezkracujme dětem život“ viz plakát níže.

Píšu my, protože jsou mezi námi lidé, kteří bojují za návrat dětí do škol už měsíce (např. www.vratmedetidoskoly.cz, zdraveforum.cz a další). Bylo mi ctí některé tyto lidi potkat osobně a naplnilo mě to optimizmem, že to s naší společností není tak špatné, jak to v oficiálních médiích vypadá. Když jsme se doma rozhodli „rozbít prasátko“ a zaplatit tisk a vyvěšení těchto plakátů v Brně na oficiálních plakátovacích plochách, nečekal jsem pozitivní vlnu, jaká se zvedla. Dostalo se mi nečekané podpory jak technické, tak i finanční (díky Dane) a stačilo třeba jen telefonicky říct, čeho se kampaň týká (děkuji tajemné paní na telefonu).

Od pondělí 22. 3. do Dne učitelů v ČR 28. 3. budou viset tyto plakáty na všech oficiálních plakátovacích místech a věřím, že napíšete svůj vzkaz na plakát, nebo na nalepovací papírek (POST-IT) přilepený na dveře vaší školy. Další akce s podobným motivem „Nezkracujme dětem život“ budou určitě následovat a máte šanci se zapojit. Nebojte se, nejste sami, jak si možná myslíte.


21.03.2021 Saman

12345 (161x známkováno, průměr: 1,73 z 5)
7 267x přečteno
Updatováno: 21.3.2021 — 21:59
D-FENS © 2017