Nepřiměřená rychlost

Featured Image

Proč není v příčinách nehod uvedena „nepřiměřená rychlost“ a pokud tam je uvedena, pak to není statistika, ale manipulace.

Pojem „Nepřiměřená rychlost“ se v převážné většině nyní používá ve významu „větší rychlost, než je v místě maximální povolená“. Respektive tak je to prezentováno.

Má to ale naprosto jiné souvislosti. Rychlost, která je přiměřená, nebo nepřiměřená je zcela konkrétní veličina v konkrétním čase na konkrétním místě pro konkrétní případ.

Není pravda, že pokud jedu v místě, kde je rychlost omezena místní úpravou na například 30 km/h rychlostí například 42 km/h, je tato rychlost v té chvíli nepřiměřená.

Stejně, jako není pravda, že pokud za jiných podmínek jedu v tom samém místě 28 km/h, že je rychlost přiměřená.

Statistika není bulvár a strašení lidí. Statistika musí pracovat se správnými daty.  Tady se určuje skutečná příčina nehody. Aby mohla být poté odstraněna. Tedy nevěnování se řízení nemůžete uvádět ve statistice jako telefonní hovor s matkou.

Jel v té chvíli příliš rychle = nepřiměřeně rychle = nepřiměřená rychlost.

Ale nepřiměřeně vůči čemu?

Vůči rozestupu mezi vozidly? = Nedodržel bezpečnou vzdálenost?

Pokud by se nevěnoval se řízení, pak by bylo příliš rychle i 1 km/h. Jakou jel rychlostí determinuje do velké míry pouze následky, nikoli příčinu.

Při snaze zlepšit poměry na silnici a zmenšit počet nehod je nutné určit primární příčinu.

Pokud napíšu, že řidič vjel do protisměru, je to jistě příčina té nehody, protože pokud by tam nevjel, nehoda by se patrně nestala. Ale dokud například nezjistím, že skutečnou příčinou toho, že vjel do protisměru je to, že se pokoušel na dotykovém displeji zmrzlou rukou zapnout vyhřívání sedačky, nemohu s počtem takových nehod udělat vůbec nic.

Statistika, kde bude pouze uvedeno „vjetí do protisměru“ je ovšem zcela dostatečná, pokud budu zkoumat následky takové nehody a budu se snažit zvýšit pasivní bezpečnost, případně protikolizní systémy, které zabrání tomu, aby příčina měla fatální následek.. Tedy ne za účelem odstranění příčiny.

Nejspíše bude většina případů nehod ve vysoké rychlosti v kolonce „nezvládnutí řízení vozidla“.

Doufám, že vám můj příspěvek pomohl pochopit, kam se „ztratila“ ze statistik položka „nepřiměřená rychlost.“ A že teď už poznáte, kdy se díváte na statistiku a kde na účelové tvrzení a pokus o to, udělat z vás hlupáky“

„Rychlost zabíjí“ je posměšný titulek, který ukazuje, že ho píše hlupák (pokud to myslí vážně) stejně, jako „Zbraně zabíjí“, nebo „elektřina zabíjí“ Zakažme elektřinu! Ostatně „Častou příčinou požárů v elektrických zařízeních bývají nesprávně používané, špatně namontované nebo vadné elektrické přístroje a spotřebiče“

Jezděte bezpečně.
Tomáš Jedno BSC.

Podpořte prosím mou iniciativu na snížení maximálního povoleného napětí ve městech na 30V. I kdyby to mělo zachránit jediný život!!


04.10.2021 Vector

12345 (196x známkováno, průměr: 1,41 z 5)
12 451x přečteno
Updatováno: 4.10.2021 — 0:09

Reklama

D-FENS © 2017