Klimatická, nebo mentální nouze?

Featured Image

Horečka klimatické změny stále nabírá na teplotě. Teorií nevratného oteplování zemského povrchu, způsobeného zvýšenými emisemi kysličníku uhličitého, se dnes řídí myšlení a skutky většiny politiků. Důsledkem jsou probíhající masivní změny ve společnosti i v celých průmyslových odvětvích. Řada měst, u nás pak například Praha 7, vyhlašují klimatickou nouzi.

Celá věc má ale několik velkých háčků. Pokud si někdo dal tu práci a snažil se teorii o vlivu skleníkových plynů více porozumět, musel narazit na řadu rozporných údajů. Jak to, že historická data tuto teorii nepotvrzují? Jak to, že v minulosti koncentrace CO2 změny teploty nepředcházela, ale naopak – následovala ji? Jak to, že v minulosti koncentrace CO2 velmi široce kolísala a například v některých dobách ledových byla DESEKRÁT vyšší, než je dnes? Proč se nenaplňují další a další katastrofické předpovědi? Takový zvědavý člověk si nevyhnutelně musel položit dvě otázky:

Otázka první: Je-li teorie o vlivu skleníkových plynů nesprávná, je nějaká jiná, věrohodnější?

Otázka druhá: Je-li teorie o vlivu skleníkových plynů nesprávná, jaké jsou dopady tohoto znevěrohodnění?

Pokusím se na obě otázky odpovědět. Nejdříve se rozhlédněme, jestli existuje jiná, věrohodnější teorie, popisující zemské klima?

Ano, existuje. Ve světě vědy se v současnosti velmi široce diskutuje teorie, se kterou přišli v roce 2017 Ned Nikolov a Karl Zeller a kterou nazvali Global Mean Annual near-surface equilibrium Temperature (GMAT, česky snad Obecná střední povrchová teplota). Jejich přístup byl velmi jednoduchý. Vzali povrchové teploty pevných planet sluneční soustavy a zkoumali, najdou-li závislost, která by jejich teploty vysvětlovala. Jejich stěžejní materiál je zde: Zeller – Nikolov GMAT. Vyšlo jim, že povrchové teploty planet sluneční soustavy s pevným jádrem závisí na vzdálenosti od Slunce a na jejich atmosférickém tlaku. Nezávisí na složení jejich atmosféry. Nezávisí na koncentraci skleníkových plynů.

Ještě jednou: Povrchové teploty planet sluneční soustavy s pevným jádrem závisí na vzdálenosti od Slunce a na tlaku jejich atmosféry. Nezávisí na složení jejich atmosféry. Nezávisí na koncentraci skleníkových plynů.

Teorie GMAT velmi dobře koreluje se současnými údaji. Ačkoliv se na ni sesypali kritici ze všech možných stran, pokud je mi známo, stále odolává. Cílem článku není tuto teorii podrobně vysvětlovat, jeho rozsah na to nepostačuje. Informace na toto téma se dají na internetu snadno najít. Každý si může udělat názor sám.

Odpověď na položenou otázku bych tedy shrnul takto: o povrchových teplotách planet sluneční soustavy včetně Země máme v podobě GMAT k dispozici teorii, podstatně důvěryhodnější, než je dnes jediná oficiální prosazovaná teorie o zásadním vlivu skleníkových plynů. Podle této teorie klima nemůžeme ovlivnit (Zemi asi od Slunce neposuneme ), a také ho neovlivňujeme. Kontroverzní teorie o vlivu skleníkových plynů by se tedy měla vrátit tam, kam patří, do vědeckých kruhů, a opustit politická kolbiště, studentské stávky, dotační programy a evropské regulace.

A teď odpověď na otázku druhou. Pokud přijmeme jako fakt, že možných teorií o zemském klimatu je více, a některé jsou podstatně důvěryhodnější, než teorie založená na vlivu skleníkových plynů (což řada lidí nikdy nepřestala prohlašovat, ale byli dehonestováni jako popírači a klimaskeptici), potom:

  • stěžejní pilíř evropské politiky posledních dvaceti let se s rachotem hroutí k zemi. Bez komentáře.
  • všechny pokusy omezit emise CO2 (soláry, biopaliva, omezení fosilních paliv, omezení emisí CO2 u automobilů, prosazování elektromobility a mohu pokračovat) jsou zhola nemyslné a co je zvlášť paradoxní je fakt, že bez výjimky škodí životnímu prostředí.
  • uměle vyvolané, zcela zbytečné, negativní externality (mám na mysli zejména masivní přerozdělování veřejných prostředků a regulatorní úsilí dirigující rozvoj v řadě oborů) negativně ovlivňují prosperitu celé společnosti. Zejména v Evropě jsou dopady drastické a každý z nás se s nimi potýká denodenně.

Cílem článku není prohlašovat, že existuje jediná správná teorie, které bychom měli všichni věřit. Čtenáři tohoto webu jsou dostatečně inteligentní a samostatní na to, aby si názor bez předsudků udělali sami. Cílem je poukázat na to, že v ochotě lidské populace napáchat ve jménu jediné správné ideologie děsivé škody se toho od dob nacismu a komunismu příliš nezměnilo. Znovu podléháme věrozvěstům, kteří nám tvrdí, že jen oni vědí, co je pro nás nejlepší a zařídí to pro nás.

Měla tedy Praha 7 vyhlásit klimatickou nouzi? Nikoliv. Není k tomu žádný důvod. Obyvatelé Prahy 7, a nejen oni, by ale měli vyhlásit stav mentální nouze sami na sebe za to, jak právě takovým věrozvěstům znovu sedli na lep.

 


16.06.2019 jenyk


Související články:


12345 (286x známkováno, průměr: 1,29 z 5)
12 367x přečteno
D-FENS © 2017