global warming hoax

Počasí, počasí…

Počasí lidi fascinovalo vždycky a asi není příliš složité pochopit proč – jejich existence na něm v podstatné míře závisela (což moderní doba dokázala změnit jen částečně) a jedná se o soubor jevů jen obtížně uchopitelný, ovlivnitelný či předpověditelný (což moderní doba nezměnila vůbec).


Klimatická, nebo mentální nouze?

Horečka klimatické změny stále nabírá na teplotě. Teorií nevratného oteplování zemského povrchu, způsobeného zvýšenými emisemi kysličníku uhličitého, se dnes řídí myšlení a skutky většiny politiků. Důsledkem jsou probíhající masivní změny ve společnosti i v celých průmyslových odvětvích. Řada měst, u nás pak například Praha 7, vyhlašují klimatickou nouzi.


Spiritus Sylvestre

  Alchymistův učeň Jan Baptista van Helmont se jal vážit hořící uhlí, a při tom zjistil, že se při hoření kamsi ztrácí hmota. To vedlo k dalším pokusům, při kterých se zjistilo, že rostoucí strom skutečně nabírá na hmotě. Kruh se uzavřel izolováním „Lesního plynu“, jenž dnes známe pod chemickým názvem kysličník uhličitý, CO2.


D-FENS © 2017