Historie se nemůže opakovat?

Featured Image

Následující seznam uvádí 29 z více než 400 zákonných omezení uvalených na Židy během prvních šesti let nacistického režimu v Německu. Při procházení dnešních médií mě napadlo v tomto seznamu zaměnit slovo Žid za slovo neočkovaný a rázem se dávná minulost začíná dost nepříjemně podobat naší současnosti.

Kolik lidí by dnes pod vlivem mediální masáže s těmito nařízeními nadšeně souhlasilo?  A kde jsou dnes všichni bojovníci proti fašismu?

1933

31. března: Vyhláška berlínského městského komisaře pro zdravotnictví pozastavuje neočkovaným lékařům činnost v městské sociální péči.
7. dubna: Zákon o obnovení profesionální státní služby odstraňuje neočkované ze státních služeb.
7. dubna: Zákon o přijímání do právnických profesí zakazuje přijímání neočkovaných do advokacie.
25. dubna: Zákon proti přeplněnosti škol a univerzit omezuje počet neočkovaných studentů na veřejných školách.
14. července: Zákon o denaturalizaci odebírá občanství naturalizovaným neočkovaným a „nežádoucím osobám“.
4. října: Zákon o redaktorech zakazuje neočkovaným zastávat redakční funkce.

1935

21. května: Armádní zákon vylučuje neočkované důstojníky z armády.
15. září: Norimberské rasové zákony vylučují německé neočkované z říšského občanství a zakazují jim uzavírat manželství nebo mít sexuální vztahy s osobami „německé nebo s Němci spřízněné krve“.

1936

11. ledna: Vládní nařízení o říšském daňovém zákoně zakazuje neočkovaným pracovat jako daňoví poradci.
3. dubna: Říšský zákon o veterinárních lékařích vylučuje neočkované z této profese.
15. října: Říšské ministerstvo školství zakazuje neočkovaným učitelům působit na veřejných školách.

1937

9. dubna: Starosta Berlína nařizuje veřejným školám, aby až do odvolání nepřijímaly neočkované děti.

1938

5. ledna: Zákon o změně rodinných a osobních jmen zakazuje neočkovaným měnit si jména.
5. února: Zákon o povolání dražebníka vylučuje neočkované z této profese.
18. března: Zákon o zbraních zakazuje neočkované obchodníky se zbraněmi.
22. dubna: Dekret proti maskování firem neočkovaných zakazuje měnit názvy podniků vlastněných neočkovanými.
26. dubna: Nařízení o zveřejnění majetku neočkovaných nařizuje neočkovaným nahlásit veškerý majetek přesahující 5 000 říšských marek.
11. července: Říšské ministerstvo vnitra zakazuje neočkovaným vstup do lázní.
17. srpna: Vládní nařízení o zákonu o změně rodinných a osobních jmen ukládá neočkovaným, přijmout další jméno: „Neočko“ pro muže a „Neočka“ pro ženy.
3. října: Vyhláška o konfiskaci majetku neočkovaných upravuje převod majetku neočkovaných na očkované v Německu.
5. října: Říšské ministerstvo vnitra ruší platnost všech německých pasů, které měli neočkovaní. Neočkovaní musí odevzdat své staré pasy, které se stanou platnými až poté, co do nich bude vyraženo písmeno „N“.
12. listopadu: Výnos o vyloučení neočkovaných z německého hospodářského života uzavírá všechny podniky vlastněné neočkovanými.
15. listopadu: Říšské ministerstvo školství vylučuje všechny neočkované děti ze státních škol.

28. listopadu: Říšské ministerstvo vnitra omezuje svobodu pohybu neočkovaných.
29. listopadu: Říšské ministerstvo vnitra zakazuje neočkovaným chovat poštovní holuby.
14. prosince: Vládní nařízení k zákonu o organizaci národní práce ruší všechny státní zakázky uzavřené s firmami vlastněnými neočkovanými.
21. prosince: Zákon o porodních asistentkách zakazuje výkon povolání všem neočkovaným.

1939

21. února: Nařízení o odevzdání drahých kovů a kamenů ve vlastnictví neočkovaných ukládá neočkovaným odevzdat zlato, stříbro, diamanty a další cennosti státu bez náhrady.
1. srpna: Prezident německé loterie zakazuje prodej losů neočkovaným.

Zdroj


14.11.2021 Ebner Bonur


Související články:


12345 (257x známkováno, průměr: 1,52 z 5)
20 683x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017