Für Volk, Rasse und Honig!

Featured Image

Další skandální odhalení Einsatzkommanda Eichler je zde. Nejen Landa, ale taky Čmelda a Brumda jsou neonacisté, ultrapravičáci a meganáckové.

Když pomineme skandál s celosvětovou rasovou svatou válkou, kterou vyhlásili oba čmeláci v písni bílá, bílá, bílá, je naprosto zřejmé, že v řádění čmeláčích komand je skryt výrazný rasový podtext.

1. Čmelda a Brumda pochází z tradičního rodinného prostředí. Rodina je rasově jednotná, otec je heterosexuální čmelák a matka je čmelákyně (označení „samička čmeláka“ je genderově nespravedlivé a poukazuje na kopulační podstatu vztahu obou bytostí). Bydlí ve společné domácnosti, kterou s nimi nesdílejí ani narkomani, ani příbuzní, ani přátelé z předchozího výkonu trestu. Doma musejí být pravidelně do pěti. Právě z takových rigidních  poměrů se často vyvíjejí nejzarytější odpůrci multikulturního soužití.

2. Jedná se o tradicionalistickou rodinu, matka si hledí svého medu a otec pořád někde lítá. Dá se předpokládat, že i malí čmeláci byli infikováni touto vizí soužití natolik nekompatibilní s genderovou rovností. Kdyby otec byl například učitelem v mateřské školce a matka specialistkou na protitankové rakety, byl by obraz rodiny podstatně modernější a realističtější.

3. Hlavní protagonisté sami tvoří genderově a menšinově nevyrovnanou komunitu. Blonďatý Brumda je navíc přímo prototypem nordického čmeláka. V neposlední řadě, oba jsou heterosexuální a v rodině není provozován incest.

4. Z některých příhod, které čmeláci prožijí, zcela jasně vyplývá, že popírají základní myšlenky multikulturního soužití.

a) v příhodě Kroupový: Brumda atakuje Berušku, že je houby beruška, když nemá puntíky. Jednoznačný pokus o segregaci na základě barvy pleti, v tomto případě barvy krovek.
b) v epizodě Strašidlový: raper a angažovaný Róm Pučmeloud obsadí domeček Čmelákových, aby tam zřídil squatt a sociálně-ekologické informační centrum. Čmeláci ho vyženou za pomoci větru (alegorie na použití otravných plynů).
c) v epizodě Světluškový: (černý) krtek je vyobrazen jako subjekt, který zničí Čmelákům domeček. Osoby tmavé barvy pleti tak epizoda prezentuje jako ničitele bytové výstavby
d) v epizodě Čtyřlístkový: čmeláci uniknou ze sklenice, protože s sebou mají čtyřlístek. Odkaz na starogermánskou mystiku, tvarová podobnost čtyřlístku a hákového kříže.
e) Ubrečený: Pučmeloud se věnuje činnosti, která je odjakživa příznačná pro jeho etnikum a vykrádá byty. Čmeláci jej donutí odevzdat kořist a tím naruší jeho menšinovou emancipaci a sebeuvědomování, naruší tak jeho další vývoj útokem na jeho etnické vývojové kořeny
f) epizoda Rohatý, nejvýraznější projev čmeláčího extrémismu. Čmeláci natírají nabílo, co jim přijde pod ruku. Demonstrativně přebarví například duhového motýla (alegorie k násilným akcím proti queer pochodům homosexuálních spoluobčanů). Chytí je brouk Roháč, který symbolizuje neúnavnou a často nedoceňovanou práci represívních složek. Následně jsou oba čmeláci odsouzeni k veřejně prospěšným pracem.
g) úvodní epizoda Zlobivý, blonďatý čmelák atakuje gaye motýla a ještě je na něj drzý

5. Další skupina výhrad směřuje k skrytým nebo naopak chybějícím podprahovým vjemům. Pruhovaný outfit obou rasistických čmeláků je jen jiné barevné provedení svetru od Thor Steinar. V úvodní znělce jsou zmíněny berušky, světlušky, čmeláci apod., přičemž nikdo nebere ohledu na gaye a Rómy. Rozkvetlá louka, po které se rasistický hmyz pohybuje, nereflektuje dostatečně aktuální hrozby globálního oteplování a může vyvolat falešný dojem, že příroda je už tak dost krásná a nepotřebuje chránit. Nejsou zachyceny žádné vymírající druhy, děj nekonči globální katastrofou. Na loukách nejsou vyznačeny cyklostezky a před cukrárnou v epizodě Bonbónová chybí parkovací místo pro vozíčkáře.

Závadnost tohoto večerníčku svojí nenápadností zachází ještě dále než urážky biozemědělců v Krkonoškých pohádkách. Celkově lze pouze konstatovat, že nejen jedna píseň, ale celý večerníček o čmelákách je zralý na zásah bratrstva pravdy a lásky. Zákaz a šmitec. Narozdíl od progresívní pohádky o Křemílkovi a Vochomůrkovi, dvou gayích žijících v registrovaném svazku v chaloupce z biomasy, je tohle písek sypaný přímo do soukolí modernizace společnosti.


20.07.2009 D-FENS

12345 (24x známkováno, průměr: 1,33 z 5)
1 418x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:59
D-FENS © 2017