islám

Integrace naruby

V souvislosti s imigrační vlnou, které se do Evropy valí zejména z Afriky a dalších oblastí světa se často vedou diskuze o tzv. „integraci“ nebo přizpůsobení se příchozích stávajícím podmínkám panujícím v cílové destinaci a zejména mentalitě a kultuře místního obyvatelstva. Panují rozličné názory na tuto problematiku. Někteří tvrdí, že by se imigranti měli přizpůsobit bezpodmínečně a zcela, jiní říkají ať si dělají co chtějí, pokud tím nebudou narušovat současný stav věcí, jiní se dožadují tolerance k nim a někdo dokonce říká, že jsme to my kdo se bude muset přizpůsobit.


Prdy v Bruseli

Začněme u informací a zpráv: jsou to stromy, bez kterých by sice nebylo lesa, ale kvůli kterým není ten les příliš zřetelný. Čím víc stromů, tím víc lesů můžeme vidět. Čím víc informací máme, tím víc existuje příběhů, kterým můžeme věřit. Každý člověk má hranici, kde končí jeho poznání a nastupuje důvěra. U důvěry (případně víry) to tedy vždycky končí. V případech, kdy je ověření pravdivosti podávaných informací nemožné, to důvěrou i začíná.  


D-FENS © 2017