EULA

Slon v místnosti – racionální důvody proti E-governmentu, Digitálu a Cashless, o kterých nikdo nemluví

Debatě ohledně e-governmentu, cashless a digitální revoluce dominují dva zcela synergické hlavní proudy. Zastánci prohlašují, že proti online revoluci neexistuje žádný argument vyjma hloupých konspiračních teorií – a ruku v ruce konspirační teoretici prohlašují, že celé je to globální spiknutí. To zcela vytěsňuje a umlčuje racionální kritiku, která sice není tak bombastická – zato je reálná, doložená nezpochybnitelnými fakty… A pro digitalizaci neopravitelná. Nejsou to totiž chybky, nýbrž zásadní systémová rizika, zneužití a defekty, plynoucí ze samé podstaty a vlastností digitalizace a onlinu.


D-FENS © 2017