Příběh našich životů

Featured Image

Děti mají rády pohádky a dospělí příběhy. A tak si jeden řekneme. Tam za velkou louží je země, o které můžeme jenom snít. Je to totiž nejlepší demokracie na světě. Je to země, ve které vládnou ti nejmoudřejší a nejzodpovědnější a je to země, kde média říkají celou pravdu a nic než pravdu. Říkejme jí Wonderland. Wonderland udržuje stabilitu a mír v celém světě.

Oproti této zemi existuje také Mordor. Mordor je pravý opak Wonderlandu. Mordor je hrozbou pro celý svět. O hrozbách Mordoru média pravidelně a uvědoměle informují.

Demokracie není bohužel všude na světě. Že není v Mordoru, asi nikoho nepřekvapí. Ale demokracie není ani na severu nejchudšího kontinentu, Africe. Místní barbarští vládci nechtějí o demokracii ani slyšet. Demokracii tam nahrazují ropou. Zodpovědné vládce Wonderlandu nedostatek demokracie na severu Afriky tíží. Rádi by místním obyvatelům nějak pomohli. Je mezi nimi jeden senátor, kterého nedostatek demokracie ve světě tíží opravdu převelice. Jmenuje se Joe Biden. Rád by demokracii šířil i silou. Obyvatelstvo Wonderlandu však není šíření demokracie silou příliš nakloněno. A tak svět strádá.

Řešení však přichází samo. Pár extremistů z Hornaté země uspořádalo 11/9/2001 útok dopravními letadly na dvě nejvyšší budovy ve Wonderlandu. V oblasti „dvojčat“ lstivě zbořili dvěma letadly tři budovy. Na tomto útoku vůbec nikdo z Wonderlandu nevydělal, seismografy nezaznamenaly otřesy před nárazy letadel a vůbec, všichni věřili, že vše se odehrálo tak, jak informovala média.

Nálada obyvatelstva Wonderlandu se po této události mění. Jednak se nechají dobrovolně šacovat na letištích, a jednak zvažují, jestli nemají svůj postoj k šíření demokracie silou přehodnotit. V hornaté zemi sice není ropa, ale je tam alespoň opium. Šíření demokracie v Hornaté zemi se příznivě projevuje na HDP Wonderlandu (výdaje na zbrojení jsou součástí HDP). Joe Biden si však uvědomuje, že Hornatá země není jediným nebezpečím pro světový mír. Demokracii je třeba šířit usilovněji.

I do not believe this is a rush to war, I believe it’s a march to peace and security.”

Joe Biden, 2002.

V roce 2010 vypukají na severu Afriky nepokoje. Obyvatelstvo zřejmě není spokojeno s jejich barbarskými vládci. Zodpovědní vládci Wonderlandu by opět rádi zasáhli a lidem v severní Africe nějak pomohli. Jenže voliči ve Wonderlandu jsou již unaveni válkou, pardon, šířením demokracie, v Hornaté zemi. Nevypadá to totiž, že by na šíření demokracie v Hornaté zemi vydělávali všichni obyvatelé Wonderlandu stejně. Dost možná někteří na šíření demokracie Wonderlandem i doplácí.

Naštěstí řešení přichází opět samo. Barbarský vládce Ropné země, Husajn, totiž vlastní chemické zbraně. Tedy tvrdí to vládci Wonderlandu a s nimi i Joe Biden. Husajn je jisto jistě hrozbou pro světový mír.

Wonderland začíná šířit demokracii i v severní Africe. Dílo se daří. Do zemí severní Afriky přichází nové banky a o těžbu a prodej ropy se starají nové firmy. Bohatství země se rozděluje mnohem spravedlivěji a průhledněji. Vládci Wonderladu si z toho berou pouze malou provizi za zprostředkování demokracie. Důkazem budiž rostoucí životní úroveň obyvatel severní Afriky. Na své si přichází i developeři a stavební firmy. Země také dostaly výhodné půjčky od Mezinárodního Měnového Fondu.

Obyvatelé zemí dotčených šířením demokracie byli z nového mocenského uspořádání natolik nadšeni, že se rozhodli, že musí vidět, jak to vypadá v zemích, kde již demokracie dosáhla svého vrcholu. V zemích, kde práva menšin jsou vyzdvihována nad práva většiny, v zemích kde dětským utečencem můžete být zhruba do pětatřiceti a v zemích kde i tvar banánu je podle normy. Nechtěli se drze pozvat sami, a tak jim soudružka, pardon, kancléřka Merkelová udělila pozvání. Merkelová je vůdce jedné ze zemí Evropského svazu Banánových republik.

V této době média stále zodpovědně informují o nebezpečí ze strany Mordoru. Chemické zbraně se v Ropné zemi nikdy nenašly. Píšou se o tom knihy a točí filmy, ale koho by takový detail zajímal. Při šíření demokracie je třeba přimhouřit oko.

Pak se ale stala hrozná věc. V roce 2016 vyhrál prezidentské volby ve Wonderlandu Kačer Donald. Kačer Donald již nechtěl šířit demokracii. Média hrozila, že vyvolá světovou válku. O tom, že Kačer Donald vyhrál volby podvodem, nebylo pochyb. Psala to média, a ta píšou vždy pravdu. Do bitvy ve volbách ve Wonderlandu se totiž zapojil i Mordor. Mordor měl také na svědomí i neúspěšnou instalaci demokracie v barbarské zemi Bashara Assada. Šíření demokracie ve světě se zastavilo a hrozila světová válka. Se světem to šlo z kopce.

V prosinci roku 2019 přišla další rána. Na rybím trhu v zemi Rudého draka se objevil nový virus. Přinesli ho netopýři. Svět však již byl naštěstí částečně připraven. Jednak světová organizace Bill&Melinda Gates foundation, pardon WHO, nedlouho před tím snížila limity počtu nakažených pro vyhlášení pandemie. A jednak dne 18.10.2019 se v hotelu Pierre v New Yorku konalo cvičení „Event 201“ . Toto cvičení mělo simulovat „hypotetickou, ale vědecky pravděpodobnou pandemii“ a konalo se pod záštitou World Economic Forum, John Hopkins University a Bill&Melinda Gates foundation. I přez tuto svědomitou přípravu se však nepovedlo zabránit přenosu viru ze země Rudého draka dále do světa.

Zdálo se, že vše je ztraceno. Média poctivě aktualizovala počty nakažených a mrtvých a přinášela aktuální zprávy z „bojiště“. John Hopkins University přinášela aktuální čísla mrtvých a nakažených z celého světa. Přesto však byla situace stále horší. Světová ekonomika se téměř zastavila, obyvatelstvo propadalo do deprese.

A právě v tuto kritickou chvíli dokázal svaz Evropských Banánových republik světu, že i on je schopen generovat kapacity, které mohou zachránit svět. Nejen, že je možné nový vir porazit, ale je možné i tuto hrozbu změnit v příležitost. V příležitost jak změnit svět.

Zrodil se světový myslitel Klaus Schwab. Schwab je jeden z nejrychlejších myslitelů a spisovatelů na světě. Během pouhých tří měsíců od chvíle, co dorazil nový vir do Evropského svazu Banánových republik, vymyslel jak hrozbu nového viru proměnit v příležitost, napsal téměř třísetstránkovou knihu, s názvem COVID-19 The great reset, provedl korektury, a knihu nechal vytisknout a distribuovat po celém světě.

Klaus naštěstí není jen tak kdejaký pisálek. Již v roce 1971 založil organizaci, která se dnes jmenuje World Economic Forum. Jedná se o charitativní organizaci, která sdružuje leadery z celého světa. Klaus a jeho tým se tak pravidelně setkává s těmi nejvýznamnějšími manažery na světě a významnými politiky. Ti s jeho myšlenkami ve velké většině souzní, a někteří se dokonce fotí s jeho knihou. Klaus definoval několik základních myšlenek, které jsou potřeba pro zvládnutí pandemie a přechod do nového zlatého věku:

  • Bojem proti novému viru je očkování a doživotní podpora imunity obyvatel
  • Je potřeba lépe kontrolovat pohyb a chování obyvatel a je potřeba obyvatelstvo roztřídit podle toho, jak zodpovědně se chovají ve vztahu k boji za lepší svět
  • Je potřeba větší dohled a kontrola nad peněžními prostředky obyvatel. K tomu má posloužit biometrická digitální identifikace obyvatelstva spojená s peněženkou.
  • Je potřeba postupně zrušit soukromé vlastnictví. Potřebné statky a služby mají být poskytovány z jakéhosi globálního fondu
  • Je potřeba napojit lidskou mysl na internet a kontrolovat lidské myšlení, pardon, vytvořit rámec pro správné lidské myšlení

To co si myslím, že je tolik důležité pro svobodnou a otevřenou společnost je svoboda myšlení. Doteď jsme vedli debaty pouze o svobodě slova. Až získáme přístup k lidským myšlenkám a emocím, musíme vytvořit prostředí, kde budou moci lidé svobodně myslet…“

Nita Farahany, Duke University, World Economic Forum – čtvrtá průmyslová revoluce.

Vypadá to, že svět může být zachráněn. V tomto novém báječném světě budeme konečně moci nejen svobodně mluvit, ale i svobodně myslet. Světoví lídři se radují.

Válka s virem pokračuje. Obyvatelstvo se dobrovolně nechává zavírat v domácích karanténách. Instaluje si aplikace na trasování svého pohybu, nosí roušky a stojí fronty na životy zachraňující očkování. Vypadá to, že spolu to zvládneme.

Jenže pak přichází další rána. Objevuje se skupina magorů a šílenců, která tvrdí, že nový vir vznikl uměle. Že má posloužit ke větší kontrole nad obyvatelstvem. Že výsledkem bude zavedení Covid pasů a tlak na postupnou eliminaci hotovosti. Že nošení respirátoru venku nedává moc smysl a že očkování malých dětí, které vir téměř neohrožuje, nevyzkoušenou vakcínou, je velmi iracionální. Všechna tato tvrzení se samozřejmě postupně ukázala jako lživá. Počet stoupenců těchto bláznů, nazývejme je třeba konspirátory, však stále stoupá. Svět je v ještě větším ohrožení, než byl při příchodu nového viru.

Globální mediální platformy a i některé vlády reagují na tuto hrozbu okamžitě. Začínají cenzurovat, pardon, vytvářet rámec pro správné svobodné myšlení. Začínají vytvářet seznamy toho, co se smí a nesmí říkat a psát. Vznikají fact checkingové organizace, které se stoprocentní spolehlivostí určují, co je a co není pravda. I přes tuto užitečnou snahu se však světem šíří demonstrace konspirátorů bojujících proti přechodu do nového zlatého věku. Média informace o těchto demonstracích zodpovědně potlačují. Přesto informace o těchto demonstracích prosakují ven a počet stoupenců konspirátorů dále stoupá.

V roce 2020 přichází konečně obrat k lepšímu. Prezidentské volby ve Wonderlandu vyhrává Joe Biden  a naprosto přesvědčivě poráží Kačera Donalda. Hlasů pro Joea bylo tolik, že je počítače Dominion Voting System nestíhaly počítat. Počítání hlasů muselo být dokonce na čtyři hodiny zastaveno a pozorovatelé voleb ze strany Kačera Donalda museli být vyvedeni, aby zhruba čtyři miliony hlasů pro Joe Bidena mohly být v klidu dopočítány. Oproti předchozím prezidentským volbám  roce 2016 ve Wonderlandu, v těchto volbách nepanovaly žádné pochybnosti o regulérnosti voleb mezi lidmi a ani v médiích.

A tak jsme se postupně dostali až do února 2022, kdy se dvacetileté volání médií konečně vyplnilo a Mordor zaútočil. Tento příběh žijeme všichni. Lišíme se pouze v tom, jak moc ho vnímáme ironicky. Pokračování příště …

 


13.3.2022 EY

12345 (269x známkováno, průměr: 1,75 z 5)
8 295x přečteno
Updatováno: 13.3.2022 — 21:30
D-FENS © 2017