OSBID news 09/2007

Featured Image

Hej hola. Máme tu dárek k probíhajícímu Evropskému týdnu mobility.

O záměru vytvořit občanské sdružení hájící zájmy v něm registrovaných uživatelů individuální dopravy, tedy řidičů osobních aut a motocyklů, jsme se na tomto webu už vícekát zmínili.

Jak někteří z nás vědí, začátkem roku bylo vytvořeno OSBID fórum, na kterém mohli zaregistrovaní jedinci – bylo jich asi osmdesát – vyjádřit svoje představy o fungování budoucího sdružení. Nějaké rozumné myšlenky se v tomto „think tanku“ shromáždily a především nám dorazilo několik vysoce konkrétních nabídek pomoci a propagace, což vše ukazovalo na to, že záměr je životaschopný.

V dubnu byl vytvořen přípravný výbor sdružení a na jeho bázi začala příprava stanov. Kromě členů výboru se na tomto procesu podíleli ještě zakládající členové, tedy i moje maličkost. Výsledkem „vnitrostranické diskuse“ byla pátá verze stanov. S tímto materiálem požádal výbor MVČR o registraci. Mezitím se uskutečnila schůzka přípravného týmu, ze které jsem odjel s pozitivními pocity a záměr začal dostávat čím dál konkrétnější podobu.

Jenže copak se nestalo. Žádost o registraci nebyla ze strany MVČR přijata. Důvodem byly některé formální, některé faktické chyby ve stanovách. Po revizi stanov tedy výbor předložil žádost znovu a ta nebyla opět co? Přijata. Problémem bylo, že a) v záhlaví wordovského dokumentu byl uveden název sdružení bez o.s. na konci (ačkoli v textu to bylo správně) b) stanovy konstatovaly možnost, že by sdružení realizovalo příjmy z poradenské činnosti c) způsob jednání a rozhodování statutárního orgánu nebyl ve stanovách dostatečně jasně formulován. Zejména to druhé mi připadá jako chabý důvod k odmítnutí registrace, protože MVČR při schvalování občanských sdružení není dozorčí orgán a pokud by sdružení realizovalo neoprávněný zisk, pak by se jednalo o práci pro místně příslušný finanční úřad, ale budiž. Pokorně jsme provedli patřičné úpravy a požádali již potřetí o registraci. Výsledek se dostavil v podobě sdělení, že OSBID byl registrován jako občanské sdružení dne 27.8.2007.

Upřímně řečeno, byl jsem do jisté míry fascinován důsledností ministerských úředníků zejména poté, co jsem pročetl na webu stanovy některých již existujících a registrovaných sdružení a nacházel v nich stejné chyby.

Informace o dalším dění ve sdružení najdete na jeho prozatímním webu. Plánujeme vytvořit dokonalejší na jiné doméně, ale prozatím funguje toto provizorium. Stejně tak zůstalo funkční fórum OSBID, jen z něj byla vymazána počáteční brainstormingová fáze. Největším problémem se jeví, jak se zdá, zaneprázdněnost jednotlivých aktérů přípravného procesu.

Kdo má tedy zájem, může se na uvedených stránkách přihlásit jako člen sdružení, nebo se dozvědět o něm více, případně všemi možnými formami sdílet s výborem nebo ostatními členy náměty a myšlenky ve fóru. Musím však připomenout, že OSBID je občanské sdružení nikoli politická strana, jeho posláním je především uspokojovat potřeby a zájmy jeho členů a nikoli vyhlašovat křižácká tažení ve jménu „vyššího principu“, jak činí mnohá jiná o.s.

Sdružení zatím nevyvíjí žádné aktivity směrem navenek, protože prochází určitou konsolidací, protože je třeba zařídit hodně interních a provozních záležitostí, jako třeba účet, účetnictví, systém evidence členů apod a ty nás dost zaměstnaly. Rozhodujícím okamžikem pro další plánování bude ustavující členská schůze. Plánována je na listopad 2007, konkrétně to bude jedna sobota dopoledne a odehraje se v Praze. Bližší podrobnosti najdete na webu OSBIDu, až nadejde čas.

Samozřejmě jsem potěšen, že se celý záměr podařilo dovést do tohoto bodu a pevně doufám v ještě lepší budoucnost.


15.09.2007 D-FENS

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
259x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:04

Reklama

D-FENS © 2017