Letící šíp

Featured Image

Měli bychom být solidární, je hezké, když je svět multikulturní, zaznělo od některých našich i přivandrovalých umělců, kteří si u nás vesele umělecky (bez pardonu) dovádí.


Takové hřejivé, laskavé, mírumilovné, naivní pohlazení. Pojetí demokracie, svobody a lásky od některých umělců mě vždycky děsí víc, než muslim na dvoře. Jakmile se začne rozplývat nad multikulturalismem člověk, který je z Kuby, ale usadí se v Česku, umělecky se tady živí, zblbne naše české umělce, protože oni mají prostě tu duši polétavou a umělecky věčně hárající, začne mi v hlavě blikat červená kontrolka jak o život.
Hned jsem si vzpomněla na Fidela Castra Ruze, prezidenta Kubánské republiky a na jeho boj za konečnou nezávislost Kuby. Představím si agresivní politiku Bushovy administrativy vůči Kubě, vzpomenu na 20. květen 2002, kdy Bush na schůzce s miamsko teroristickou mafií žádal na Kubě novou ústavu. Destabilizace Kuby měla začít jen proto, že její systém nebyl kompatibilní s americkým pojetím demokratismu. Statisícům Kubánců žijícím v USA bylo zapovězeno navštěvovat své příbuzné na Kubě, povolení k návštěvám svých blízkých dostávali jednou za tři roky a to jen vybraní jedinci. Nebyly plněny ani dohody o legální migraci. Byly odmítnuty návrhy na spolupráci v životně důležitých oblastech jako je předcházení teroristickým akcím a boj proti obchodu s lidmi a drogami. Kuba byla okamžitě označena jako teroristická země, která plánuje „elektronickou“ válku, aby rušila spojení Američanů s jinými zeměmi, a vznikaly nepodložené fámy, že je plná biologických zbraní a tajně je vyrábí. A to všechno jen proto, že Kuba si dovolila nechat vlastní ústavu dle vlastních pravidel a zákonů. Cílem bylo vystupňovat genocidní agresi přesně tak, jako to později začalo v Iráku. Ti Američané, kteří měli na Kubě imunitu pod záštitou jakýchsi „Zájmových kanceláří a rezidencí“ Spojených států, fungovali jako záškodničtí agenti proti kubánskému režimu. Porušování telekomunikačních norem bylo na denním pořádku, vysílání z amerického letounu EC-130J, což byly provokační a nelegální lety. Klasické kontrarevoluční vysílání proti Kubě.

USA nabídly Kubě 50 tisíc dolarů jako humanitární pomoc na odstranění škod po uragánu, ovšem na vysílání proti Kubě bylo vyčleněno 37 930 000 dolarů (v roce 2006) a v roce 2007 to bylo 2 931 000 dolarů na nákup, pronájem, výstavbu a zkvalitňování přijímacích a vysílacích rozhlasových a televizních zařízení a nákup, instalace a pronájem potřebného zařízení, včetně letounů na příjem rozhlasu a televize. Bývalá mluvčí Kubánsko-americké nadace v miamské televizi oznámila, že Venezuela jako solidární pomoc na odstranění následků uragánu nabídla Kubě „spoustu tun konstrukcí na věže sloužící k blokování vysílání ze Spojených států, k rekonstrukci věží na blokování signálu atd.“ Solidarita venezuelské vlády a vznik Telesunu okamžitě rozproudily debatu, že by bylo vhodné zahájit televizní a rozhlasové vysílání i do Venezuely. V podstatě vykreslování mediálního obrazu, že v těchto zemích je pořád krize a chaos a nenápadné poukazování na to, že je tam třeba udělat pořádek a dovézt demokratismus.

Minulost píše budoucnost. Teď nám muslimští bojovníci přišli taky udělat pořádek. A navíc jsou to svatí bojovníci. Korán je pro ně posvátný, je pro ně nadřazen všem jiným knihám. Pro muslima není svatější knihy, než je Korán. Muhammad dovršil jejich náboženství tím, že jim dal islám. Tím uzavřel historickou kapitolu pohanství a sjednotil všechny své věřící pod jednu neotřesitelnou náboženskou víru. Můžete porazit některé bojovníky, ovšem tu svatou víru kdo porazí? Vy, oděnci multikulturalismu?

Súra 9

Pokání/verš 29

Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma – dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.

Pokání/verš 30

A říkají židé: „Uzajr je syn Boží!“ a říkají křesťané: „Mesiáš je syn Boží!“ A taková je řeč, již ústy svými pronášejí a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Bůh proti nim bojuje! Do jaké lži upadli!

Pokání/verš 38

Vy, kteří věříte! Co je s vámi, že když je vám řečeno: „Vytáhněte do boje na cestě Boží!“, jste jako přikováni k zemi? Což se vám líbí více život na tomto než na onom světě? Vždyť užívání života pozemského je nepatrné proti užívání v životě budoucím!
Pokání/verš 39

Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným, vystřídá vás národem jiným a nebudete Mu moci v ničem uškodit, neboť Bůh je věru mocný nad každou věcí.
Pokání/verš 41

Jděte v boj lehcí a těžcí a bojujte majetky i osobami svými na cestě Boží! A to bude pro vás lepší, jste-li vědoucí.
Pokání/verš 55

Nechť nebudí obdiv tvůj jmění jejich ani děti jejich! Bůh si je tím přeje pouze potrestat v životě pozemském a chce, aby duše jejich odešly, zatímco jsou nevěřící.
Pokání/verš 123/122

Věřící nechť se nevypravují všichni najednou, proč by se z každé skupiny nemohl vypravit oddíl, aby se lidé z něho poučili o náboženství a aby po návratu mohli varovat svůj lid – snad budou se mít na pozoru!
Pokání/verš 124/123

Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!
Súra 5

Prostřený stůl (verš 4/3)

A jsou vám zakázány zdechliny, krev, vepřové maso a to, co bylo zasvěceno jinému než Bohu, dále zvířata zardoušená či zabitá úderem, pádem či bodnutím rohu nebo zakousnutá divokou zvěří – kromě těch jež jste očistili a dále to, co bylo podřezáno na kamenech vztyčených...

Prostřený stůl (verš 5/3)

Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství…
Fatva

Oznámení muslimům na celém světě, že autor satanských veršů, které jsou proti islámu, prorokovi a Koránu, stejně jako všichni, kdo se podíleli na jejich publikaci a znali obsah této knihy, jsou odsouzeni k smrti. Každý, kdo přijde o život ve snaze popravit Rushdieho a jeho následovníky, spolupracovníky, stane se mučedníkem. (Ájatolláh Chomejní v Teheránu 14. února 1989).
Satanské verše vyšly i v Londýně v roce 1989. Vidíte ten rok? To je letící šíp. Víte, co znamená metafora letícího šípu u muslimů? A letí už dlouho, víte, pane Laffito? Kolik teroristických útoků se odehrálo ve světě od roku 1989? A kde ty útoky postupně nejvíce sílí? Odpovězte si někdy na otázky, které vám kladou jiní a nebuďte tak zahleděný do sebe. I umělci umí přemýšlet, aspoň někteří. A pak si přečtěte pozorně Korán. Možná tomu přijdete na kloub.

 


13.06.2017
-ed-

12345 (113x známkováno, průměr: 3,38 z 5)
13 039x přečteno
Updatováno: 11.6.2017 — 23:15

Reklama

D-FENS © 2017