Kterak úředník zabil spolkový život aneb na argumentech nezáleží

Featured Image

D-FENS čtu již drahně let a vždy mně oslovovala rozmanitost, možnost vybrat si příspěvky, které mě zajímají. Duch článků i převážná část diskusí je mně blízká a souzní s mým pohledem na svět. Protože však poslední dobou jsou články orientovány poměrně jednostranně (a nedivím se), po dlouhém váhaní jsem se já, zapřisáhlý individualista rozhodl ukázat, že státní prasárny se nedějí jenom na silnicích vůči řidičům a všude jinde odpíračům včeliček. Pokud se pan domácí rozhodne toto uveřejnit, jsem zvědavý na diskusi, leč nejsem registrován, takže se nebudu moci zapojit, omlouvám se.

Historie

Na Vranovské přehradě se vždy plulo. Tento fakt lze doložit mnoha historickými fotografiemi, i z období války. Také odborné publikace, týkající se plavby zmiňují tuto vodní plochu v souvislosti s umístěním (přemístěním) některých osobních lodí (Ing. Miroslav Hubert, Michal Bor, Osobní lodě na Vlavě 1865 – 1985, NADAS, 1985). V sedmdesátých a osmdesátých letech tato vodní plocha byla základem pro zámořské plavby bratří Pátých, zde se plavil jejich Pasát, zde byl pokřtěn slavný Golden Horn. V současnosti je hlavní vodní plocha u přehrady základnou pro dva jachtkluby s bohatým každoročním sportovním programem. Kromě toho se na hladině pohybuje množství plavidel jednotlivých majitelů okolních rekreačních chat. Dále působí na Vranovské přehradě linková a výletní osobní plavba, provozovaná dvěma soukromými subjekty velkými plavidly.

Z hlediska životního prostředí slouží tato nádrž jako místo odběru vody soukromou firmou Vodárenská a.s. pro úpravnu na vodu pitnou, ale není zařazena jako vodárenská nádrž. Podle Zákona o vodách je zařazena do II. ochranného pásma, pouze bezprostřední odběrné místo, vyznačené plavebními znaky je I. ochranné pásmo. Vlastní odběr se provádí z hloubky až 16 metrů.

Rok 2015

MD byla vydána vyhláška č. 46/2015 Sb., která v příloze jmenovitě na Vranovské přehradě (mimo jiné lokality) umožňuje plavbu plavidel s vlastním strojním pohonem (dále pouze „motory“,“motorová plavba“). Plavba je omezena na plavbu ve výtlaku a je omezen výkon motoru na 10 kW.

Zmíněná vyhláška vzbudila velikou radost a iniciovala mnohé aktivity spojené s „motorovou“ plavbou. Od umístění kajutových lodí na vodní plochu až po podnikatelské záměry s tím spojené. Tato radost však neměla dlouhého trvání. Ještě v tomtéž roce došlo k závažné konfrontaci se znojemským odborem životního prostředí, který tuto vyhlášku 46/2015 Sb. odmítl akceptovat a začal se ohánět jakousi starou okresní vyhláškou č. 146/2000, která plavbu zakazuje. Navíc tento odbor ŽP povýšil tuto okresní vyhlášku na opatření obecné povahy a tvrdil, že je tudíž nadřazena vyhlášce Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb.

Rok 2016

Naivní představa, že se lze s úřadem slušně dohodnout při vyvolaném osobním jednání, byla rychle uvedena na pravou míru arogantním, přezíravým a kategorickým vysvětlením, že kdyby měl městský úřad dost peněz na výkup veškerých okolních rekreačních objektů, zruší to všechno. A vy tady ještě chcete takovou potenciálně nebezpečnou plavbu? No jo, ale vždyť je tady povolena velká osobní plavba? To je obecný zájem. A můžete nějak doložit, kolik ropných (či jiných) havárií v nějakém časovém období bylo registrováno? My jsme tady proto, abychom tomu předcházeli (takže to zakážeme všechno). A vůbec………………

A tak začala právní válka, která trvá dodnes.

Argumentace, petice, vyjádření Plavebního úřadu (kladné), ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí. Bezpočet jednání. Překrucování faktů, špatné používání označování a výrazů. Odvolávání se na metodiku EU ohledně ekologie současných spalovacích motorů. Pokusy shodnout se na pohonu PB. (Trochu legrace – co kdybychom postavili parník, tedy s parním strojem. Všimnou si, že je to vlastně také spalovací motor, byť s vnějším spalováním? Ten by byl určitě ekologický, taková nádní voda z parníku … konec legrace).

Jako intermezzo proběhlo odsouzení a poprava jedince nešťastníka, který se spolehl na uvedenou ministerskou vyhlášku a „motorově“ se plavil. Byl samozřejmě bdělou a ostražitou policií odchycen, ztotožněn, nahlášen, řešen, odsouzen, na odvolání předán k řešení do místa bydliště kde byl na základě argumentů omilostněn. To neuniklo bdělému oku znojemskému odboru životního prostředí, věc vrácena a pravomocně konečně odsouzen. Popraven celkem citelnou pokutou.

Rok 2018

Krajský úřad Jihomoravského kraje vydává nové opatření obecné povahy, kterým úplně zakazuje plavbu malých a rekreačních plavidel se spalovacími motory na Vranovské přehradě. Krajští úředníci opět zcela ignorují vyhlášku Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb. i nesouhlasné stanovisko Státní plavební správy.

Dosud jsme prošli s porážkami odvolacím řízením u krajského úřadu a prvním stupněm soudní mašinérie.

Současnost

Pravomocné opatření obecné povahy má podobu zákazu všech spalovacích motorů, tedy i pomocných motorů plachetnic. To je zásadní zpřísnění i proti původní okresní vyhlášce 146/2000, která tyto motory na plachetnicích tolerovala. Tento fakt zabil i dosud praktikované plavby plachetnic. Je totiž v rozporu s plavebními předpisy manipulovat s plachetnicí v místě vývaziště (mola) bez motoru, nemluvě o tom, že přestane-li vítr, bez motoru není návratu. Samozřejmě mnohonásobně vzrostla aktivita policie ČR, která pomáhá a chrání, seč jí síly stačí. A že jich má dost, je to přeci příjemné se v létě prohánět po hladině, lepší, než sedět ve služebně. Nadále trvá obecný zájem na velké osobní plavbě, dokonce se v roce 2016 rozšířil počet lodí ze čtyř na pět, když z Prahy dorazil Poseidon. Jen tak pro srovnání, když je tedy tím hlavním argumentem ekologie: pomocné motory plachetnic jsou z převážné většiny závěsné na benzin. Objem nádrže je kolem 10 litrů a jedná se o zhruba 40 lodí. Kdyby všechny najednou vypluli, vezlo by se po hladině dejme tomu 400 litrů benzinu. Je to nepravděpodobné, ale budiž. Ty dvě nejméně ekologické velké výletní lodě ze šedesátých let mají po dvou naftových vestavěných motorech a veze si každá v nádržích kolem 2000 litrů nafty.

Ale zpátky do války. V současnosti již rok leží odvolání u Nejvyššího správního soudu. Čilý klubový život umírá, lodě se prodávají, vodní plocha osiřela. Úředník zvítězil.


Vranov nad Dyjí 1. 3. 2021

Yacht-master


Pokračování

Tak jsme se dočkali! Úředník má svůj další postupový krok k likvidaci občanské společnosti potvrzen Nejvyšším správním soudem! Dne 30. září vydal NSS rozsudek jménem republiky, v němž potvrzuje správnost a oprávněnost opatření obecné povahy vydané Krajským úřadem JM kraje. Je zbytečné popisovat jedenáct stran právní mluvy, důležité je, že zákaz motorů na Vranově je tímto rozsudkem potvrzen. Zarážející je však ještě jedna okolnost. NSS vysvětluje, jak je možné, že tutéž činnost jeden zákonný předpis povoluje, zatímco jiný ji zakazuje. Ano, je to tak správné a právně možné. Jeden pohled je z hlediska plavby a ta je možná, druhý pohled je z hlediska ochrany vod a ten to zakazuje. Fakt, že již při tvorbě povolujícího předpisu proběhla meziresortní diskuse tuto skutečnost zohledňující, je zanedbatelný. Prostě úředníkova knuta zapráskala a vy koukejte poslouchat, holoto!

Kdy už jsem jenom tohle zažíval?

 


Pardubice 23. 10. 2021

Yacht-master

 

12345 (268x známkováno, průměr: 1,11 z 5)
14 641x přečteno
Updatováno: 24.10.2021 — 0:08

Reklama

D-FENS © 2017