Kremr a jeho kámoš cigoš

Featured Image

S opožděním a jistým nadhledem se p.t. čtenářům nabízí trochu jiný pohled na našeho nespravedlivějšího a nejprofesionálnějšího trestního soudce Roberta Fremra, jehož údy spravedlnosti jsou ozdobou každého režimu.

Bolševický agent Fremr infiltruje Ústavní soud?

Vůbec se mi nelíbí, proč se Fremrově přechodu na Ústavní soud zabránilo a naprosto to nechápu. Nabízí se nám tu narativ, který tvrdí, že ÚS je ctihodná instituce, která pečlivě na laboratorních vahách váží každé pro a proti v každém jednotlivém případu, vždyť, jak tvrdil bývalý šéf ÚS Rychetský, jde o lidské osudy! Opak je bohužel pravdou. Ve skutečnosti je Ústavní soud instituce stejně prohnilá jako všechny ostatní soudy, najdete tam stejně arogantní tváře, stejná nadutost, stejné zacházení. Používám takový test – přijdu na podatelnu a chci tam zůstat přes oběd. Kyselost ksichtů úřednic je měřítkem prohnilosti instituce.

Fremr by tak byl ozdobou tamního týmu soudruhů jurisprudentů. Ústavní žaloba je brána jako ultima ratio a každý postižený naší soudní soustavou se k ní upíná jako tonoucí k pověstnému stéblu.

Ve skutečnosti je Ústavní soud institucí zcela zbytečnou a lze říci, že je to stejná banda gaunerů plných arogance a přezíravosti jako na kterémkoli jiném stupni soudní soustavy, kteří si hrají vzájemně do ruky a vzájemně se kryjí. Základní agenda ÚS je odmítací. Odmítnuto je 95-98% ústavních stížností. Pro zjevnou neopodstatněnost, pro předčasnost, pro nepřípustnost, pro neodstraněné vady, pro cokoli, co si přezíravá chamraď zrovna usmyslí. Nebo se zkrátka uplatní to, čemu se říká Holänderovský svévolismus (dle příjmení jednoho z nechvalně známých tamních bývalých soudců), který v podstatě na úrovni judikátu ÚS stanoví, že „co se nám dělat nechce, to dělat nebudeme“. Vše samozřejmě za 250 tisíc měsíčně pro každého soudruha soudce, plus byt zdarma a plus BMW s řidičem zdarma.

Pokud nejste člen preferovaného etnika, utlačovaná feministická soudružka nebo nějaký homosexuální transgender, nemáte u Ústavního soudu prakticky žádnou šanci uspět i kdyby vás mučili rozžhaveným železem a nutili pít roztavený olovo, aby z vás vytáhli přiznání. Základem spravedlivé justice je samozřejmě princip předvídatelnosti, když se ovšem podíváte na judikáty, které z ÚS lezou a soud se tzv. někoho zastal, zjistíte, že spolu mají pramálo společného a že na jeden typově stejný judikát uznaný, připadá 25 judikátů odmítnutých, ačkoli jsou si kauzy podobné jako vejce vejci. Nabízí se buď korupce, nebo si jurisprudenti točí na kole štěstí, komu stížnost uznají a komu ne.

A tak i taková kauza Tempel byla vyhodnocena jako stížnost zjevně neopodstatněná, dyť přece nespravedlivé doživotí pro nevinného, wo co jako gou. Kavalce máme, stůl máme, záchod máme přímo pod hubou, poměry se rozhodně zlepšily k našemu dobru!

Fremr by se na ústaváku rozhodně vyjímal a byl by ozdobou našeho brněnského justičního Palerma. Vůbec nevím, proč všichni mají takovou radost, že se tam soudruh Fremr nedostal. Kdyby se tam dostal, došlo by k demaskování této instituce a každý by nakonec viděl, co je to za parazitní dobytek žijící na úkor daňových poplatníků. Nebo vy jste snad zažili nějaký konzistentní a časově neměnný postoj ÚS chránící naše práva a svobody? Já nikoli.

Ale takhle? Ta bezejmenná masa vohnoutů si bude pořád myslet, že když už je odsoudí nějaká justiční slepice na okresní úrovni, že přijdou k ústaváku a ten je očistí, protože to jsou přece ti odborně zdaní a mravní soudruzi a soudružky, kteří chápou těžkosti běžného ovčana. Nechápou a neočistí a dokud před soudem nebudou stát a nepoznají realitu na vlastní kůži, nedojde jim to. Kapacita soudní soustavy zatím nestačí na to, aby soudy řídily každý aspekt našeho života, takže většina obyvatel se – ke svému nekonečnému štěstí – s justicí nepotká, protože kdyby tomu tak bylo, tak kromě antibiotik budou českému zdravotnictví scházet i antidepresiva a anxiolytika.

Proto po vzoru Václava Klause volám – víc takových Fremrů!

Soudruh Fremr, jeho modus operandi a novodobé kolority, aneb každý soudce má svého cigoše

Ve skutečnosti bude bolševický soudruh soudce daleko víc škodit na místopředsednickém postu soudu Vrchního v Praze. To na ústaváku by si strčil jeden prst do prdele a jednou rukou by dal na klávesnici svého PC pokyn nějakému asistentovi:

„Ústavní soud připomíná, že pojmovým znakem institutu ústavní stížnosti je její subsidiarita, jež se po formální stránce projevuje v požadavku předchozího vyčerpání všech dostupných procesních prostředků k ochraně práva stěžovatele. Ústavní soud je tak oprávněn k přezkumu toliko pravomocných rozhodnutí a zásahů orgánu veřejné moci, a to ve chvíli, kdy ochranu ústavně garantovaných základních práv nemůže poskytnout jiný orgán veřejné moci. Ústavní stížností by tak měla být napadána v zásadě konečná a pravomocná meritorní rozhodnutí, nikoliv rozhodnutí dílčí a procesní, byť proti nim není formálně přípustný opravný prostředek.“

A control-C, control-V a máme vyděláno 250 000 Kč. No řekněte, kdo z vás to má? Tamní kumpáni se nudí už takovým způsobem, že spolu dokonce soutěží o judikát, ve kterém budou použita neobvyklá slova, třeba „lama“ a podobně.

Na Vrchním soudu se soudruh soudce bude muset přece jenom v zájmu ochrany liberální demokracie a evropských hodnot trochu starat a zabývat se výrobou důkazů pro naše dobro a proti sprostému hnusákovi či odsouzenému … pardon … podezřelému.

Jedním z takových výrobců důkazů jsou samotní fízlové. To naběhne fizlík s psíčkem a ten vočuchá přesně to, co má vočuchat a zalehne přesně tam, kam má zalehnout, samozřejmě bez ohledu na skutkový stav. Důležité je, aby psíček vyčuchal a buďte si jistí, že taky vyčuchá přesně podle toho, jak soudruh Fremr chce.

No a když to náhodou nejde s fízlama (například při civilním opatrovnickém řízení), druhým stupněm výroby důkazů jsou tzv. znalci. Příkladmo: vážená paní znalkyně, zjistěte, zda náhodou tady tenhle drban a zmetek není nebezpečný psychopat (nebo pederast), který bude ubližovat dětem. Protože my tady máme matku chudáka a ta si přeje eradikovat otce z života jejich společného dítěte. My na něj nemůžeme nic najít, ale vy soudružko, vy se určitě vynasnažíte. Když nám ho hezky dodáte na stříbrném tácu, tak my vám z jeho kapsy vyplatíme 100 000 na znalečném. A počet hodin, paní znalkyně, tím se vůbec nezabývejme, kdyby ten kaštan náhodou podal trestní oznámení, tak se tím nikdo stejně zabývat nebude.

Třetím stupněm výroby důkazů dle vzoru soudruha Fremra je tzv. spřátelený cigoš. Cigoš je obvykle v kriminále víc než na svobodě, je to vpravdě brutální sadistický stošedesátikilový psychopatický hošík, ovšem tuto psychiatrickou nálepku na rozdíl od potížistů nemá, protože to by nemohl být použitý k tomu, k čemu jej soudruh Fremr použít chce a musí.

Když je potřeba vyrobit nějaký důkaz, tak si soudruh Fremr nabrousí tužku, nasliní razítko a zavře vás do vazby. Ve vazbě k vám na pokoj přiřadí cigoše a ten bude mít (od Fremra ale nikoli přímo) přesně stanovený úkol – dostat z vás přiznání. Začne vám peklo, které velmi explicitně popsal ve svých rozhovorech s médii pan Alexander Eret, oběť Fremra v rámci politických procesů koncem 80. let. Cigoš (jeho osobní cigoš se jmenoval Karel Hanzlíček) vás nenechá vyspat, bude na vás močit, strčí vám do prdele kartáček na zuby, popřípadě se vám svojí vahou projde po hrudníku, popřípadě škrtit, pálit cigaretami apod.. Po pár dnech budete buď páchat sebevraždu (k velkému pobavení Fremra) nebo se přiznáte i k tomu, jak jste v popelnici šoustal mrtvé potkany a samozřejmě přiznáte přesně i to, co po vás soudruh Fremr bude chtít slyšet.

Eret mohl být samozřejmě tvrďák a cigošovi v nestřeženém okamžiku vrazit vidličku do orbity, pořádně zakvedlat, a následně, až bude inkapacitován a v šoku, mu vší silou dupnout na hrtan. Tím by jeho trápení skončilo, jenže pro soudruha Fremra by to bylo jen dobré. Měl by o svědka proti sobě míň (mimochodem, kde je Hanzlíček a další obyvatelé cely teď? Jaktože je novináři ještě nevypátrali? A jaktože po nich ještě vzhledem k nepromlčitelnosti komunistických justičních zločinů ještě nepátrá banda fízlů? Bojí se, že by Hanzlíček mluvil?) a z Ereta by se stal skutečný pachatel, kterého z něj Fremr chtěl mít.

Ostatně prvek služného a všehoschopného cigoše využívá naše justice v masivním měřítku dodnes, protože odkaz Fremra, soudruzi, je stále a stále živý. Velmi významně o tom svědčí kauza zlínských nevyšetřovatelů jedné vraždy u Vizovic, za kterou si dva zlodějíčci, kteří ji nespáchali, odpykávají výjimečné tresty. Kdo že to byl svědkem obžaloby? Jistý cigoš jménem Rakaš, který svatosvatě odpřisáhl na svůj stotřicetikilový pupík, že se mu oba zlodějíčci k vraždě přiznali ve vězení. A bylo vymalováno! Ke cti cigošovi svědčí aspoň to, že nikoho neznásilňoval a ani nemučil, prostě jenom za logistické podpory justice hezky lhal. Soudruh soudce Koudela měl svého vyrobeného pachatele a mohlo se odsuzovat a brát prémie. Věrný a pravdomluvný cikán Rakaš byl náhle stižen obrovskou velenemocí, na základě které ale v žádném případě nemohl zůstat v kriminále, takže mu hodná a spravedlivá justice trest za jeho milionové podvody na důchodkyních odpustila.

Vlastně se dá říct, že takový ctěný soudce Jindřich František Boblig z Edelstadtu, byl proti dnešním českým soudcům v čele s archetypálním Fremrem úplnej žabař. On když chtěl odhalit čarodějnici, aby mohl zkonfiskovat její majetek, musel  se sám podílet na věznění, mučení, sám si musel zašpinit ruce. Ještě třeba takové gestapo a německá justice s velkým Fremrovým vzorem soudruhem Rolandem Freislerem (všimněte si podobné fyziognomie s Fremrem) si muselo dát tu práci a vymlátit ze sprostých podezřelých informace, protože zakázka nacistického režimu bylo vyhledávat skutečné nepřátele.

Nic takového už současní Fremrové nepotřebují. Na špinavou práci mají cikánů plné kriminály. Sami se neušpiní a pokud vás bude někdo nutit chodit po rozžhaveném železe a pít roztavené olovo, budou to právě tihle cigoši, kteří za  minimální protislužbičky udělají přesně to, co soudruh soudce chce, aby si soudruh soudce ani fízlové neumazali své pěstěné ručičky. Mučení a šikana – to chce fortel a žaludek. Fremr je jen obyčejný zbabělec, který si za sebe nechá umazat jiné. To je ostatně jediný rozdíl mezi tzv. demokracií a diktaturou a zejména její justicí – diktatura je adresná a na šikanu si platí vlastní aparát.

Proto se také za porušování svých ústavních práv nikdy ničeho nedovoláte, protože kdo že vám to strkal kartáček do prdele? No to byl přece cigoš, fízlové ani soudce ne-e. Tak se suďte s cigošem, ale vidíme to hošku bledě, protože víš co, ty nemáš důkazy. A pokud nějaký máš, tak my se postaráme, abychom je buď nepřipustili nebo interpretovali v tvůj neprospěch.

Reakce progresivně-postmoderní neomarxistické společnosti

Co ovšem nejvíc na kauze Fremr pobavilo, byla reakce potrefených neomarxistů. První se samozřejmě ozvala mainstrýmová média a někteří justiční prominenti, kteří poukazovali na to, že soudruh Fremr musel údajně dodržovat tehdejší zákony. To musel Herrmann Göring taky. I Robert, tedy pardon Roland Freisler soudil přesně dle zákona. Pan ctihodný doktor Josef Mengele byl podle dnešních měřítek našich neomarxistů úplný světec a naprosto úžasný nacistický znalec v oboru zdravotnictví a byl vlastně úplně nevinný, protože makal taky přesně podle tehdejších zákonů. A když by to nedělal on, někdo jiný by se určitě našel, přece. Tak hoď kamenem, kdož jsi bez viny.

A mimochodem, marxistická soudružko Rakušanová, marxistická soudružko Šabatová, marxistická soudružko, bývalá ústavní soudkyně Wagnerová, znásilňovat někoho kartáčkem na zuby je podle vás OK? Je to podle zákona snad? Kterého, nechám se poučit. Krýt tyto zločiny je taky podle zákona? Tak proč vlastně stíháte toho Cimickýho? Takže když si hysterická kráva zabučí na fejbůčku, tak se fízlové můžou strhat? Kdežto tohle je jako nic? Jaktože ještě nikdo nehledá cigoše Hanzlíčka a další obyvatele cely s Eretem? Jaktože Fremr ještě nebyl na výslechu? Vy nevíte, že zahájení trestního stíhání musíte udělat z úřední povinnosti? Vy jste četli Fejsbůk hysterické krávy Fabiánové ale CNN Prima news ne? U Cimickýho jste to věděli? Aha, už vím – Eret je chlap, heterosexuál a běloch a tudíž utlačovatel, takže podle té vaší neomarxistické justiční doktríny se vlastně znásilnit může, pardon, zvlášť pokud to dělal dvěstěkilový cigoš Hanzlíček, protože on vlastně jen protestoval proti staletému útlaku své rasy. Už tomu rozumím!

A taky rozumím tomu, že není kouře bez ohníčku. Kdyby média chtěla advertising Eretova utrpení, pak by nevyhnutelně muselo začít vyšetřování. Jenže nezačalo. Nezačalo, protože Ereta využili. Eret by se určite vyšetřování Fremra nebránil. Trestné činy na něm spáchané nejsou promlčeny. Ten, kdo ve skutečnosti chtěl Fremra vystrnadit z ústaváku, byl někdo jiný. Někdo hodně mazaný a dobře informovaný. Někdo, kdo umí rozjet omezenou mediální kauzu, komu novinářské vonuce všechno donesou, aby udělali přesně to, co on chce. Někdo s ambicemi, kdo se umí připomenout u správné prdele. Někdo, koho zlí jazykové prorokovali, že se dostane až na ESLP. Že, Simone? Tak na ESLP ti to nevyšlo, to tě přeskočila ta divná feministka a kovaná neomarxistka Šimáčková se svojí teplou citronovou šťávou a zkyslými vajíčky a nenávistí k mužům, ale tak ústavák, ten už si ujít nenecháš. Ty seš takovej tichošlápek, že?

Tož ti přeju hodně štěstí.


7.9.2023 Challenger


Související články:


12345 (195x známkováno, průměr: 1,30 z 5)
11 732x přečteno
Updatováno: 7.9.2023 — 0:34
D-FENS © 2017