Jak se stát autorem na D-F?

Update redakčních pravidel k 30. 01. 2021

Úvod

www.dfens-cz.com

je soukromý, nezávislý a nevýdělečný webový magazín. Je provozován skupinou nadšenců v jejich volném čase za jejich peníze.

www.dfens-cz.com

není veřejné médium. Každý návštěvník našeho webu je naším hostem, kterého můžeme uvítat, ale také vyhnat holí. Nezveřejňujeme články na objednávku ani na přání. Nezveřejňujeme individuálně zadávanou reklamu, kromě velmi omezeného rozsahu podpory jiným webům a spřáteleným organizacím, kterou je možno dohodnout individuálně.

Reklamy Google, které se na webu zobrazují, slouží k financování provozu webu a spřátelených organizací.

Články a autorství

1. Kdo může na D-F přispět?

Každý může přispět na D-F jako autor svým textem.

2. Zasílání

Článek je třeba odeslat e-mailem níže uvedenou adresu. Články je třeba posílat pouze na uvedenou adresu, jinak se může stát, že nebudou zveřejněny.

Zpráva musí obsahovat:

– text ke zveřejnění, viz dále
– informaci, pod jakým nickem má být článek zveřejněn. Tato informace je nutná. (dále viz bod 8)
– informaci, zda zveřejnit váš e-mail ano nebo ne (implicitně NE)
– informaci, zda má být u článku umožněna diskuse (implicitně ANO)

3. Pouze my rozhodujeme. Na zveřejnění článku nevzniká nárok. Cítíme se oprávněni nezveřejnit článek bez udání důvodu.

Doba od zaslání k zveřejnění článku je 1 – 3 týdny. Vzhledem k značnému objemu mailové korespondence se může stát, že článek nedorazí k redaktorovi nebo jej redakce přehlédne. V tom případě se neváhejte připomenout. Takové připomenutí nám nevadí, naopak, umožňuje identifikovat slabá místa v systému dělby práce a vylepšit je.

Pokud je článek vázán k nějaké aktuální události a jeho zveřejnění v shora uvedené lhůtě by bylo obsahu ke škodě, vepište do předmětu mailu slovo AKTUÁLNÍ.

4. Za články se nevyplácejí peníze.

5. Za obsah článku ručí jeho autor.

6. Politika exkluzivity

Autor odpovídá za to, že zaslané materiály nejsou zveřejněny jinde v tisku nebo na internetu, že jsou původní a nevznikly např. kopií nebo překladem jiného příspěvku. Pokud zjistíme, že to tak je, článek bude bez vysvětlení stažen a autorova registrace zrušena. V případě, že článek není originální a přesto je z nějakého důvodu hoden zveřejnění, musí redaktor znát od autora tuto skutečnost předem, autor pak v článku udá původní zdroj a přiloží souhlas původního autora se zveřejněním.

Pokud autor článku trvá na specifickém licencování článku, akceptujeme připojení creative commons licence. Pokud to není uvedeno, předpokládáme režim CC BY-NC-ND.

7. Trolling

Bude-li zjištěno, že článek byl napsán s nekalými úmysly (poškozování pověsti, obchodního jména, propagace zboží a služeb, propagace komunismu, environmentalismu a fašismu apod.), bude článek bez vysvětlení stažen a autor již nedostane příležitost na našem webu publikovat. Dále je článek možno z webu stáhnout na základě žádosti autora.

8. Zachování anonymity autora

Texty lze publikovat pod přezdívkou. Pokud přezdívku neuvedete, zvolíme ji sami podle vlastní úvahy.
U textu lze zveřejnit e-mail, pokud o to explicitně projevíte zájem.
Uděláme všechna myslitelná opatření, aby veškeré identifikační údaje zaslané nám spolu s mailem zůstaly mezi námi. Nemůžeme to však garantovat. Proto je v zájmu vaší bezpečnosti lepší, když v mailu nebudete uvádět osobní údaje nebo využijete možnosti anonymního mailu.

9. Formy spolupráce

Neregistrovaný autor: Autor odesílá příspěvky redaktorovi, který je po jejich formální kontrole publikuje na webu pod jménem „neregistrovaný autor“. Jméno (přezdívka) autora je uvedeno na konci v textu. Tento způsob spolupráce je obvyklý v případě, že autor publikuje článek jednorázově.
Spolupracovník: Autor odesílá příspěvky redaktorovi, který je po formální kontrole vloží na web. Předtím vytvoří v redakčním systému profil se jménem (přezdívkou) autora, takže každý další článek je publikován pod autorovou přezdívkou. Tento postup je volen v případě, když existuje předpoklad na dlouhodobější spolupráci a více článků. Takto vzniklá registrace platí ca 1 rok od posledního článku. Pokud během tohoto jednoho roku autor nezašle žádný další článek, přesuneme jej do statutu Neregistrovaný autor.
Redaktor: Získá širší sadu oprávnění v redakčním systému umožňující mu podílet se nějakým způsobem na tvorbě webu jako celku.

Cítíme se oprávněni autorskou spolupráci s kýmkoli bez vysvětlení přerušit.

FAQ

Jak zasílat články?

Elektronickou poštou na výše uvedenou adresu (pokud nemáte přístup do RS).

V jakém formátu zasílat články?

Články prosím zasílat v jednom z následujících formátů:

– MS Word (*.doc, *.docx)
– Libre Office a Open Office (*.odt)
– RTF (typicky Windows Wordpad)
– ASCII text s kódováním UTF8

a to pravopisně v pořádku a s kompletní diakritikou.

Akceptujeme texty v českém a slovenském jazyce.

Jak k textu přiložit obrázky?

Pokud jsou součástí textu obrázky, nevkládejte je přímo do dokumentu, ale uložte je samostatně. Do zprávy je přiložte jako samostatné přílohy. Do textu vložte pak značku označující místo, kde se obrázek má nacházet. Důvod: Zpětné získávání obrázku např. z Wordu způsobuje problémy.

Obrázky preferujeme ve formátu JPG.

Jak vkládat do článku odkazy?

Pokud budete vkládat do textu odkazy a formát textu to umožňuje, vložte je jako hyperlink.

Příklad: Našel jsem na Novinkách článek, že Američan….

Pokud použitý formát neumožňuje vkládat hyperlinky, uveďte je do závorky za slovo, které má link obsahovat.

Příklad: Našel jsem na Novinkách článek (http://www.novinky.cz/krimi/american-prelezal-v-kurimi-vagon–ted-bojuje-o-zivot_106465_bqa25.html), že Američan….

Otravujete mě, že mám špatně háčky a čárky. Jak je to teda správně?

Pro účely D-F jsme přijali konvenci blízkou tomu, co se považuje za správné v typografii.

Za čárkou se píše mezera.

Příklad:
Správně: Už tam visel, když jsme přišli.
Špatně: Už tam visel,když jsme přišli.

Před vykříčníkem a otazníkem se pro změnu mezera nepíše.

Správně: Odřízněte ho!
Špatně: Odřízněte ho !

Pro více informací

Používám počítač bez diakritiky nebo jsem již napsal text bez diakritiky. Je možné jej zveřejnit?

Ne. Texty doručené bez diakritiky ignorujeme. Nehodláme zatěžovat naše čtenáře texty, které nejsou srozumitelné. V případě nutnosti použijte skript Ohákování na stránkách laboratoře přirozeného jazyka.

D-FENS © 2017