FSM 9: Ukončení smlouvy o povinném ručení

Featured Image

V tomto dílu FSM si přiblížíme, jak vypovědět smlouvu na povinné ručení tak, aby z toho řidič měl maximální prospěch a pojišťovna utřela lusku.

Jaká je současná (3.2012) situace v terénu: Počet pojistných smluv roste tempem ca 2% za rok. Objem vybraného pojistného klesá tempem miliard za rok. Konkurence tlačí ceny dolů a to je dobře. Špatné je, že se to neděje dost intenzivně. Skutečné náklady na jednu pojistnou smlouvu jsou asi 1000 Kč. Co je nad to, je zmrdí sádlo. Ačkoli nás pojišťovny už asi deset let ubezpečují, že se jim povinné ručení jako produkt téměř nevyplatí, na trh vstupují pořád další subjekty, pro které je to atraktivní. Pojišťovny vyvinuly celou řadu promyšlených metod k odrbávání klienta, například:

– sjednají pojistnou smlouvu za nízkou částku a pak každý rok po záminkou různých úprav šroubují cenu pomalu nahoru, přičemž spoléhají, že si toho nevšimnete a když si toho všimnete, je už stejně pozdě, protože už nemůžete ten rok smlouvu vypovědět; slepice je tak přinucena snést další zlaté vajíčko.
– ideální klient je pro pojišťovny ten, který uzavřel někdy v roce 2000 povinné ručení za vysokou cenu. Tento jedinec tedy platí například o 30% vyšší pojistné než jeho soused se stejným autem a stejným bonusem, který se o své pojištění zajímá a jen tak ze sportu každé dva roky povinné ručení vypoví a uzavře výhodněji. Tohle není fér.
– vykládají klientům nesmysly např. ohledně bonusů nebo malusů a nutí je uzavírat pojistky za vyšší ceny
– pojišťovny mění jednostranně smluvní podmínky, provádějí jednostranně opt-out, tedy odmítnou hradit škodu při nesplnění nějaké byť irelevantní povinnosti (např. zimní gumy)
– provozují nespravedlivý systém stanovování pojistného podle zdvihového objemu nebo výkonu motoru, ačkoli mezi výkonem motoru a způsobenými škodami není žádná korelace. V souvislosti s downsizingem, kdy i litrový motor dosahuje výkonů typických kdysi pro dvoulitr, pojišťovny najednou zapomněly, že zdvihový objem je špatný a plynule přešly k výkonu. Až se najde nějaký jiný parametr, který by jim umožnil osolit pojistky, tak použijí klidně tento parametr.
– při likvidaci škody drbou klienta, jak se jen dá
– při havarijním pojištění neaktualizují hodnotu předmětu pojištění pro účely výpočtu pojistného, ale důsledně aktualizují jeho hodnotu pro účely výpočtu pojistného plnění. Pokud se tomu nebráníte, zjistíte, že sice platíte pojistné odpovídající novému autu, ale plnění v případě nehody odpovídá například jen polovině jeho ceny.

Nejsilnější zbraní pojišťoven proti klientům je nepochybně ovlivňování právního a mediálního prostředí v zemi. Z povinného ručení se některými legislativními změnami v posledních letech stala regulérní daň z auta odváděná do rukou soukromých subjektů. Podmínky pro vypovězení pojistné smlouvy jsou nastaveny ve prospěch pojišťoven. Díky iniciativě pojišťoven máme jeden významný atribut českého silničního fašismu: platíme povinné ručení i za automobil, který nejezdí po veřejných komunikacích ani na nich nestojí. Řidičům je vyměřováno výpalné zvané „příspěvek do garančního fondu“ soukromé vyděračské organizaci zvané Česká kancelář pojistitelů, při rozhodování této instituce se široce používá presumpce viny. Nikdo neví, jaká je skutečná bilance toho jejich garančního fondu. Máme také skutkovou podstatu přestupku nevyřazení neprovozovaného vozidla z evidence. Pojišťovny se také rády zapojují do prohlubování silničního fašismu jako takového, za připomenutí stojí jejich pokusy o zpřísnění bodového systému, nebo nedávný pokus stanovovat výši pojištění nikoli podle bonity a rizikovosti klienta, ale podle počtu trestných bodů za přestupky. Podporují aktivity organizací jako Besip, ÚAMK a pomáhají utahovat šroub. Hanba jim, zejména České pojišťovně a Kooperativě.

Stačí si například vybavit reakce pojišťoven na krok pojišťovny Slavia, která nabízela a stále nabízí pojištění proti pokutám. Ze strany Slavie se jednalo spíše o marketingový tah než o pojistný produkt. Slavia není žádná pojišťovna pirátů, naopak, je to zcela konformní organizace a partner ÚAMK estébáka Vaníčka. Zmr. Bálek, tehdy tiskový mluvčí České pojišťovny, tehdy řekl: „Pojišťování pokut by šlo proti našim záměrům. Česká pojišťovna se snaží motivovat řidiče k tomu, aby jezdili opatrně, aby na silnicích ubylo mrtvých a raněných. Pojišťování pokut však podporuje nedisciplinovanost a jde opačným směrem.“ A představitel Kooperativy: „Takové pojištění nepřipravujeme proto, že nechceme podporovat řidiče v porušování dopravních předpisů.“

Možná se vám zajídá naprosto otřesná kampaň Kooperativy spočívající v rozmisťování stupidních výchovných hesel na nadjezdech u silnic. Jejich lidovost se oženila s vulgaritou – např. „Lepit se někomu na zadek smrdí“ (D3 mezi Rozvadovem a Plzní) a morbiditou: „Z onoho světa zpátečku nedáte“. Když mají peníze na takovou kampaň a mohou platit mzdu indolentovi, který tyto slogany vymýšlí, jistě se najde prostor pro snížení pojistného.

Mor na jejich hrady. Pokud máte nevýhodnou smlouvu na povinné ručení, existuje hned několik způsobů, jak se s tím vypořádat.

Většina postupů směřujících k výpovědi pojistné smlouvy je popsána v zákoně č. 37/2004 Sb. O pojistné smlouvě. Další důležitý zákon je Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla č. 168/1999 Sb.

1. Dohoda

Pojišťovna a řidič se mohou na zániku pojištění dohodnout. Ze strany pojišťovny však většinou není o takovou dohodu zájem, protože jim odchází zákazník, kterého by mohli dojit a vyrábět další stupidní cedule na nadjezdy. K dohodě tedy musíte pojišťovnu vhodně motivovat, viz dále.

Ve všech případech „vystoupení“ ze smlouvy je lepší požadovat potvrzení o délce trvání bezeškodního průběhu za účelem převedení bonusu na novou pojišťovnu. Nová pojišťovna sice má určitě přístup do databáze ČKP a vidí online, kolik měsíců jste neboural, ale je to pojistka proti ojebání.

2. Výpověď před koncem pojistného období  (§ 22 odst. 1)

Nejsnazší postup při výpovědi povinného ručení představuje jeho výpověď alespoň 6 týdnů před výročním dnem. Výroční den nastává na konci období, na které bylo pojistění sjednáno, tedy nejčastěji na jeden rok. Pokud jste tedy pojistili auto 15.5.2011, výroční den nastane 15.5.2012 a vypovědět smlouvu lze do 31.3.2012. Zde pojišťovna nemůže klást odpor. Pojištění pak zanikne k výročnímu dni nebo dle dohody.

Výpověď je třeba učinit písemně.

Není úplně nezbytné smlouvu hned úplně vypovědět. Stačí se dostavit se na pobočku a výpověď požadovat. Příslušný pracovník pojišťovny se pokusí situaci nějak řešit a zamyslí se nad dosavadní cenovou politikou pojišťovny vůči vaší osobě. Je na vás, jak hluboce se zamyslí a kolik zmrdího sádla z vaší pojistky odsaje. Můžete také pojišťováka seznámit s konkurenční nabídkou a osvětlit mu, že jejich ústav není na trhu jediný. Pokud sleva bude dostatečná, dohodnete se, stará smlouva se ukončí dohodou a uzavře se nová výhodnější. Až v případě, že pojišťovna je mimořádně neflexibilní a odolává liposukci, je nutno přistoupit k výpovědi.

Pokud jste datum k jednostranné výpovědi prošvihli, nevěšte hlavu. I tak lze dát pojišťovně koule do svěráku a to hned dvojím způsobem.

a) Dejme tomu, že jste uzavřeli smlouvu 15.5.2011. Dnes je 20.4.2012 a vy chcete smlouvu vypovědět. Bude vám řečeno, že alespoň šest týdnů, není nárok atd., přesně jako na tom školení s tématem „small client intimidation“ a očekává se, že zastrčíte žihadlo a odejdete poslat prachy. Z toho si nic nedělejte a trvejte na tom, že chcete smlouvu nadále vypovědět, ale až k dalšímu výročnímu dni, to bude 15.5.2013. Sice je to až za rok a budete možná nucen snést ještě jedno zlaté vejce, ale sám pojem „výpověď“ je hrozivý. Pobočky i jejich jednotliví pracovníci jsou často odměňováni na základě různých ukazatelů a výpovědi nemají rádi. Trvejte tedy na výpovědi k termínu, který nastane za rok. To zákon nezakazuje. Dá se očekávat, že se pojišťovna pokusí nějak dohodnout.

b) Sdělte pracovníkovi pojišťovny, že oceňujete jeho neobyčejnou vstřícnost a že máte plán. Až dostanete příkaz k úhradě, stejně nezaplatíte, což přivodí zánik pojištění (viz níže) a o klienta přijdou tak jako tak. Zda se tedy nehodlá raději dohodnout na výhodnější smlouvě a klienta si udržet.

3. Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy (§ 22 odst. 2)

Tento postup je výhodný pro ty řidiče, kteří uzavřeli pojistnou smlouvu nedávno a zjistili, že je nevýhodná. Pojištění lze vypovědšt do 2 měsíců ode dne
uzavření pojistné smlouvy. Ani zde pojišťovna nemůže klást odpor, výpověď musí akceptovat. Výpovědní lhůta je osmidenní.

4. Výpověď po pojistné události (§ 22 odst. 3)

Obě strany (!) mohou pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Případná škodní událost se tak dá šikovně využít ke skoncování se zlobivou pojišťovnou.

5. Výpověď do 1 měsíce od doručení oznámení o úpravě pojistného

Smlouvu o pojištění lze vypovědět také v případě, že pojišťovna upraví výši pojistného a pojistník s touto úpravou nesouhlasí. Výpověď je třeba učinit písemně a musí být doručena pojišťovně do 1 měsíce od doručení sdělení pojišťovny o úpravě pojistného. Pojišťovny toto ustanovení flexibilně obcházejí hned několika způsoby.

6. Uložení registračních značek do depozita
(§ 12 odst. 1 pís. c) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Zde to začíná být zábavné. Povinné ručení zaniká i vyřazením vozidla z evidence, a to i vyřazením dočasným. V podstatě stačí dát RZ do depozita na jeden den. Zákon tento postup nezakazuje a co není zakázáno, to je povoleno. Po uložení značek na úřadě se s potvrzením odeberte na pojišťovnu, kde dojde k ukončení smlouvy. Pak je třeba zase RZ z depozita získat, k tomu je nutný protokol z STK a emisí. A zde může nastat úraz. Některé obecní úřady si tuto povinnost vykládají tak, že se musí jednat o nový k tomuto účelu vystavený protokol a nikoli jakýkoli platný protokol. Výklad, že se musí jednat o „nový“ protokol, je účelový, zákon toto výslovně nestanoví (§ 13 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb.) a tudíž je to úřednický voluntarismus. Nevýhodou tohoto postupu je jeho relativní pracnost (je nutno dojít dvakrát na úřad), dočasná nemobilita (autem bez RZ nelze jezdit) a 200 Kč poplatek z uložení RZ do depozita. Výhodou pak je, že pojišťovny nemají protizbraň.

7. Nezaplacení

V případě, že pojistné nezaplatíte, pojištění zanikne podle §12 odst. 1 pís. e) zákona č. 168/1999, tedy dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené
pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného. Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc. I zde se skrývá zádrhel. Zákon obecně nezakazuje pojišťovně dohodnout se s pojištěncem na sankcích pro případ, že nezaplatí včas. Pokud tedy hodláte ukončit povinné ručení tímto způsobem, seznamte se nejprve se zněním pojistné smlouvy.

8. Fiktivní prodej

Jednoznačný favorit pro běžnou praxi ojebávání pojišťoven. Zánik vlastnictví je důvodem k okamžitému ukončení pojistky.

Jak docela nedávno proskočilo médii, chtějí se pojišťovny bránit tomu, aby jejich klienti vystupovali z nevýhodných smluvních vztahů právě tímto způsobem a nakoupily média, aby jejich prostřednictvím zastrašovaly řidiče.

Cokoli vlastníme a je to naše, můžeme prodat, pokud to zákon nezakazuje (zbraně, drogy…). Auto lze prodat. Auto lze prodat mezi občany na základě občanského zákoníku a v něm upravené kupní smlouvy. Kupní smlouva je ústní nebo písemná. Písemnou formou zákon vyžaduje jen u nemovitostí. Od kupní smlouvu lze také odstoupit, toto právo má kupující, pokud má věc neodstranitelnou vadu, která brání jejímu používání. Tato vada mohla být v okamžiku prodeje skrytá a prodávající sám o ní nemusel vědět (např. nefunkční klimatizace, kterou prodávající nezapínal). Důvod pro odstoupení od smlouvy také vzniká, když si kupující vymínil, že předmět koupě má nějaké vlastnosti (např. není bouraný nebo je bouraný) a pak se ukáže, že tomu tak není. Smlouva také mohla být od počátku neplatná.

Může se vám tedy stát, že prodáte auto známému, ale pak se ukáže, že auto mělo skrytou vadu, nebo si kupující vymínil, že v autě nebylo souloženo a doma najde otisk dámské lodičky zevnitř na střeše. Odstoupení má pak za následek zrušení smlouvy od samého začátku, což znamená, že si smluvní strany musí navzájem vrátit plnění, které si do té doby již poskytly. No a teď to drama. Jeden den uzavřete kupní smlouvu, vy prodáte auto, v souladu se zákonem zrušíte pojistku, a druhý den máte auto zpátky. Takové neštěstí. Musíte si ho nechat, protože ho už nikdo jiný nechce koupit.

V odkazovaném článku hořekuje pojišťovna AXA, že 20% jejich klientů vystupuje z pojistek tímto způsobem a že bude požadovat doložení kupní smlouvy nebo technického průkazu. Na to ovšem nemají žádný nárok. Pojišťovna se zjevně chce otočit na tom, že neplatný je ten právní úkon (v tomto případě prodej a ukončení smlouvy o pojištění v jeho důsledku), který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. AXA je také řádně zmrdskou a drahou pojišťovnou, takže se nelze divit, že každý pátý klient chce vystoupit. Kdyby AXA poskytovala kvalitní služby za výhodné ceny a její zaměstnanci na každého klienta nekoukali jako na něco, co vylezlo zpod kamene, neměli by žádný problém s fiktivními prodeji.

I kdyby se pojišťovna pokusila identifikovat případ, kdy automobil změnil na velmi krátkou dobu vlastníka, což za použití metod Velkého bratra lze (aniž by nějaký zákon dával pojišťovně právo šťourat se ve vašich majetkových poměrech), zjištěná změna vlastnictví „tam a zpět“ nic neprokazuje a není ničím, co by odporovalo právnímu řádu. K odstoupení od smlouvy skutečně dojít mohlo a když ne, tak stejně žádný zákon nezakazuje, aby si pan A něco koupil od pana B a vzápětí to pan B prodal panu A zpět. To rozhodně není neobvyklé, pan A například potřeboval peníze, aby zaplatil nějaký účet. Rozhodující je pak úmysl, s jakou pánové A a B celou transakci provedli, a o tomto účelu budou jistě oba mlčet, nehledě na to, že se o tom s pojišťovnou nemusejí vůbec bavit.

Po článku plném výhrůžek se na jeho konci ukáže, že samy pojišťovny nemají dosud jasno, jakým způsobem tyto výhrůžky převedou do praxe a budou fízlovat a šikanovat své klienty:

„Výklad právních norem není zcela jasný, bude potřeba počkat na obecnou soudní rozhodovací praxi. V současnosti ovšem nemáme informace o tom, že by se některý z těchto případů dostal až do fáze soudního sporu. Pakliže se tyto případy budou řešit soudní cestou, budou mít pojišťovny jasnou informaci, zda současná úprava pojistných podmínek je dostačující, či nikoliv,“

Jinak řečeno, zmrd z Český se o tom ještě ani jednou nesoudil, je to taková drobná buzerace, kterou budou zkoušet na své klienty a když se někdo bude cukat, tak ho nechají plavat. Velkej pes mrdá.

Rizika fiktivního prodeje bych viděl jinde. Pokud poplatník daně z příjmu prodá automobil do jednoho roku od pořízení, příjem z prodeje musí uvést do daňového přiznání. Prodej movité věci je sice osvobozen od daně z příjmu, ale osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu jednoho roku. Jako výdaj může uplatnit kupní cenu automobilu. Dovedu si představit, že pojišťovny nebo ČKP začnou práskat fiktivní kupce-prodejce FAÚ nebo finančáku. Fiktivní kupec automobil na určitou dobu skutečně koupí se všemi právy, která z toho plynou, může tedy s automobilem disponovat, klidně s ním odjet a už se nevrátit. To vyžaduje určitou zdrženlivost při výběru partnera pro takovou akci. Většina těchto problémů pomine involvováním spolehlivých obchodních partnerů jako je Aštar Šeran, Stojan Jakotyč, Umumbu Membe apod.

Pokud se nám tedy podařilo úspěšně vyvolat konec pojistné smlouvy, nezbývá nežli uzavřít povinné ručení nové. I v této fázi je snadné být polapen do zmrdské pasti. Hlavní problém jsou internetové vyhledávače výhodného pojištění, které nejsou na pojišťovnách zcela nezávislé. A tak se vám může stát, že je váš zájem směrován úplně jinam, než kde se dá uzavřít výhodné povinné ručení. Jinde zase mají zvyk vnucovat zákazníkům balíčky služeb, které nepotřebuje, jako různá pojištění zavazadel a podobné sračky, a jejich pomocí činí cenu produktu netransparentní. Když povinné ručení neuzavřete do 14 dnů od ukončení smlouvy předchozí, dostanete se do mechanismu vyděračské organizace ČKP.

VersicherungsSchutzStaffel

Silniční fašismus a likvidační pokuty jsou obsaženy v zákoně č. 168/1999 Sb., §15: Provozování vozidla bez povinného ručení je spojeno s pokutou 5.000 – 40.000 Kč. Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla- li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající se téhož vozidla, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat registrační značku a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence. Pokuta 2.500 – 20.000 Kč.

V témže zákoně: § 1, odst. (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, (dále jen „pozemní komunikace“), provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

Povšimněte si, že se jedná o dvě různé věci, jednou splnění zákonných podmínek k provozování vozidla (§ 1) a podruhé povinnost uzavřít pojištění (§ 15). Podle § 15 je přestupkem i takové jednání, kdy automobil neprovozujete, neparkujete ho na veřejné komunikaci, ale automobil je nadále v evidenci motorových vozidel, protože splňuje zákonné podmínky, aby v evidenci byl. Zdánlivě a zcela logicky není důvod platit pojištění za škody způsobené provozem vozidla, protože jej neprovozujete. Přesto zákon zavádí tuto povinnost a sankci za její neplnění. Je to obcházení účelu zákona obsažené v tom zákoně samotném. Fašismus – jsi žid a musíš do Dachau, i když jsi nic neudělal, protože jsme tak rozhodli. (na stejné téma viz např. článek Dr. Tomáše Berana na Autowebu).

Zlodějská organizace ČKP se nedávno stala terčem kritiky, protože její racketeeři vymáhali výpalné i z majitelů motocyklových muzejí za exponáty, a dokonce i za ty, které mají čísla v depozitu. Majitel muzea Hošťálek na ně podal trestní oznámení, o výsledku pochybuji. Stává se také, že ČKP udává vlastníky, u nichž v databázi zjistila delší než 14-denní výpadek v úhradě pojistné daně, úřadům za nesplnění povinnosti odevzdání čísel, ale tato činnost není systematická a někdy na to zapomenou. Úřad pak rozhodne v příkazním řízení o pokutě. Jinou oblíbenou taktikou ČKP je námitku přijmout, říci, ano, my bereme na vědomí, že vozidlo nebylo provozováno, ale teď nemůžeme rozhodnout, protože nemáme čas. Zhruba půl roku nemají čas, mezitím penále narůstá, a po půl roce se přihlásí znovu. Nechtějí slyšet žádné argumenty a nakonec to dají exekutorovi. Není proti nim obrana, je to mafie v mezích zákona.

Panu Hošťálkovi i jiným podobným neštastníkům nelze než doporučit, aby se drželi § 24c odst. 1 zákona, který jasně říká: „Je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojištění odpovědnosti v rozporu s tímto zákonem, je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem a proti pokusům ČKP vybrat od nich výpalné se ohradili do 30 dnů od rozhodnutí, že mají platit.

Obecně vyžadují všechny akce s povinným ručením větší pozornost, pokud jde o termíny, protože ČKP je banda zmrdů a bude tak dlouho, než někdo s jejich zlodějskou praxí neskoncuje z pozice moci (na což nejsou zrovna příznivé vyhlídky).

Poteciál

Jak správně konstatuje reklama na pojišťovnu Direct, správnou volbou poskytovatele povinného ručení lze ušetřit v průměru tisícovku. Sekundárně můžete ekonomicky oslabit subjekty, které se podílejí na prohlubování silničního fašismu a utahování šroubu a tím zlepšit svoje postavení vůči státu. Spojí se tak příjemné s užitečným.

Nejvýhodnější pojišťovna není ta, která to o sobě na internetu tvrdí. Je třeba si nechat zpracovat nabídky přímo na pobočkách nebo znát spolehlivý porovnávač pojištění. Pokud máte pojištěné jedno auto, není to asi tak zásadní, ale například v mém případě by se jednalo o zhruba deset tisíc, a to už za určitou námahu stojí. Dvě hodiny, které tím strávíte, jsou královsky zaplaceny právě tou úsporou.


11.03.2012 D-FENS

12345 (1x známkováno, průměr: 1,00 z 5)
908x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:55

Reklama

D-FENS © 2017