Děkujeme, odcházíme. Fakta a fikce

Featured Image

Rád bych uvedl na pravou míru některé lži a dezinformace, které se našimi médii šíří a štvou lidi proti lékařům.

Na úvod podotýkám, že jsem letošní absolvent a od léta pracuju v jedné fakultní nemocnici v Brně jako lékař jednoho chirurgického oboru. Nejsem aktivním členem žádně odborové organizace.

1. Tato akce se týká nemocničních lékařů. Zaměstnaci řetězců jako je Agel a soukromí ambulatní lékaři nemají s tímto nic do činění. Tohle je potřeba vědět, když se bavíme o výši platu a pracovních podmínkách, které jsou u ambulantních specialistů pochopitelně úplně jiné.

2. Personální situace v našem zdravotnictví

Jedním slovem průser. Doktoři chybí už i ve velkých fakultních špitálech, kde v minulých letech převažoval počet zájemců nad počtem volných pracovních míst. Dokonce se už i tam upoušít od PhD ojebu, tj souběhu mini úvazku (typicky 0.2) a PhD „prezenčního“ studia za 8 hodin práce ve špitále  denně. Toto bylo ve FN  do letoška běžné, na některých klinikách dokonce pravidlem. Poptávka po absolventech je tedy nejen na okresech, ale i ve fakultních nemocnicíh. Částečně za to může demografický vývoj. Částečně odchod maldých lékařů do zahraničí. Částečně klesající zájem o studium medicíny. A částečně to, že cca 50% absolventů našich LF jsou Slováci. A jejich platy se v minulých letech zvýšily na úroveň podobnou u nás, takže po promoci z velké části odchází domů. Takže Slovensko má nového doktora, který vystudoval u nás za naše peníze.

3. Platy

Průměrný plat lékaře za r 2009 je podle statistik 48.700Kč měsíšně brutto. (Zdroj zdn.cz) Toto je suma, kterou zmrd Heger neopomene při kařdé příležitosti zdůraznit a hlavně suma, kterou porovnává s platem průměrným a s platy lékařů v EU. Nikde ale neuvedl, kolik se za touto na první pohled vysokou částkou skrývá odpracovaných hodin. Berme jako průměrný počet služeb za měsíc 5. Jedna služba weekendová (což obnáší 24h) a 4 všední (což je 15.5h) práce navíc. To máme 86 hodin měsíčně přesčas. Pracovní týden má 40 hodin, pro zjednodušení berme 4 týdny do měsíce. To znamená, že doktor v měsíci odpracuje 1.5x víc než zaměstnanec se standardní pracovní dobou. Když tímto podělíme uváděný plat, vyjde nám přibližně 32.500Kč brutto měsíčně za osmihodinovou pracovní dobu.

Tole je částka, se kterou by se mělo operovat při porovnání mzdy s jinými profesemi a s porovnáním mzdy doktorů v zahraničí.  Vyjádřeno k průměrnémmu platu v ČR v r 2009 (23.500 brutto, zdroj Kurzy.cz), máme po zaookrouhlení 1.4 násobek celostátního průměru. Zajímalo by mě, kde Heger vzal číslo 2.1, které uvádí ve svém otevřeném dopisu.  Do výpočtu nezahrnuju přesčasy mimo služby. Ty placené nejsou, dohání se v nich to,co se nestihlo v standartní pracovní době

4. Z bodu 3 plyne, že průměrný doktor odpracuje ročně 86×12 což je 1032 přesčasových hodin. Dle zákoníku práce to může být max 150h ročně. Kdepak asi bude chyba?

5. Cílem akce není všechny doktory vyhnat do zahraničí. Cílem je zajistit takové podmínky, aby do zahraničí neodcházeli. Většina z těch, kteří teď podali výpovědi, nikam odejít nechtějí. Důkazem budiž to, že jsou ještě tady. Odchody do zahraničí probíhají průběžně nezávisle na jakékoliv akci. Ze svého okolí vidím, že odcházejí nejvíc lékaři s cca jedním rokem praxe. Čili tací, kteř zjistili, v jakém stavu je systém u nás a nechctějí tyho podmínky dál trpět. Co se týká možností – V Německu nyní chybí asi 4000 lékařů. K 1.1.2013 přestane platit výjimka neomezených přesčasů, v Německu bude chybět 10.000 doktorů. Už nyní příchozím platí jazykové kurzy, takže není potřeba umět dokonale německy.

6, Zajímavé je také procento podpory akce napříč různými obory. Největší podporu má mezi anesteziology a chirury. Nejmenší u oborů, jako je kožní, oční, imunologie, onkologie apod. Což je pro lékařský stav jenom dobře, protože provoz na ARU a chirurgiích se dá sice omezit, ale ne nijak výrazně a pokud jich odejde tolik, kolik deklaruje, začnou umírat lidé. Toto Heger dobře ví a zatím hraje poker. Ale právě tyto akutní obory spolu s zobrazovacími metodami můžou celý systém ochromit a budou mít klíčový vliv na výsledek celé akce.

7. Pohled absolventa

Nástupní plat je 17.340Kč hrubého. O osobním ohodnocení nemůže být řeč, přesčasy jsou neplacené. Po zapsání do oboru, což trvá cca půl roku kvůli „nedostatku úředníků“ činí plat 18.790 Kč hrubého. Sloužit se začíná podle oboru a jednotlivých pracovišť. Většitnou zak za 3-4 měsíce. Služby jsou placené všude jinak, je těžké nasat napsat nějaký průměr. Vezmeme konkrétní příklad.

Můj plat s pěti službama do měsice dělá cirka 23 tisíc čistého. Když vezmeme počet přesčasových hodin podle bodu 3, vyjde za měsíc včetně služeb odpracovaných 246 hodin. Což dělá 94 Kč/hodinu čistého. Bráno i za práci v noci, o sobotách, nedělích a svátcích. A ještě podotýkám, že se na službě rozhodně nevyspím. Za poslední dva roky na škole jsem měl na jakékoliv brigádě víc. Když kamarád spravoval byt, zedník si řekl o 200Kč/h čistého a tvářil se jako samaritán. Jen pro porovnání.

8. Načasování akce

Argumenty proti jsou jasné. Je krize, všichni utahují opasky, je problém sehnat práci, všude se šetří.

Už od revoluce všichni ministři zdravotnictví slibují reformu a v rámci ní adekvátní odměňování. Nikdo z nich pro to nic neudělal. Všichni naše důvody chápou, souhlasí, ale nic se neděje. Stráský svého času prohlásil, že jakmile bude ve zdravotnctví 100mld ročně, problém bude vyřešen. Dnes tam teče 230mld ročně a nic se nestalo

Akce Děkujeme, odcházme běží od března 2010. Bývalá ministrině akci ignorovala, stejně tak zpočátku ministr součastný. Nyní si uvědomil, že stojí po krk ve sračkách a začíná  kopat do všech okolo sebe. Třeba obvinění přednostů za výši našich platů zní jako dobrý vtip. A pikantní je i prohlášení o hlednání viníka. Zajímalo by mě, jak sebe a své předchůdce za tento stav potrestá.

Ve zdravotnictví se rozhazují miliardy na nesmyslné a předražené nákupy, na předražené stavební zakázky. V tomto světle jsou požadované 3.5 miliardy z rozpočtu 230mld ročně pakatel.

A ještě na závěr bych rád reagoval na několik typických přízpěvků, které se stále dokola opakují v v diskuzích pod libovolným článkem na toto téma na libovolném serveru.

„Je to jasné porušení Hypokratovy přísahy“

Hippokratova přísaha se už dávno nepoužívá, přísahá se na Tzv „Ženevský lékařský slib“. A v něm se nepíše nic o tom, že bysme nemohli podat výpovědi, že bysme měli pracovat za mrzký peníz do roztrrhání těla. Lékař se svobodný člověk, může si podat výpověď kdy chce.

„Doktořina je poslání, vybrali si to dobrovolně, tak ať  makaj“

Tahle kravina se objevila v lékařském slibu ČSSR, na který se přísahalo do r. 1989. Doktořina je práce jako každá jiná. Primárním cílem je vydělat si na slušný život. Nikdo z nás to nedělá z altruizmu. Tím, že jsme si tehle obor zvolili, jsme akceptovali těžká studia, práci náročnou a zodpovědnou, celoživotní vzdělávání a spousta dalších aspektů tohoto povolání. Toto každý z nás věděl, když se hlásil na školu. Na oplátku žádáme adekvátní finanční ohodnocení a rozumné pracovní podmínky, Čehož se nám zatím nedostává.

„Nebete si pacienty jako rukojmí“

Lékař je svobodný člověk a může si podat výpověď kdy chce. Pokud má našetřeno, může se válet třeba rok doma a nikomu po tom nic není. Snaha jednat z naší strany byla, na problém se upozorňovalo dlouhodobě od devadesátých let. Tato akce probíhá už devátý měsíc. Že se k tomu politická reprezentace postavila místo čelem prdelí není naše chyba. Výpovědi jsou jediná možnost, stávka by se obrátila proti nám, nebo by se ji podařilo pomocí tlaku nadřízených rozbít.

Poskytovatelem zdravotní péče je zřizovatel zdravotnických zařízení. Tj kraj u krajských a ministerstvo zdravotnictví u fakultních špitálů. Sem je potřeba směřovat stížnosti.

„ Ještě jsem neviděl chudýho doktora, co by chtěli?“

Já jsem neviděl chudého právníka, architekta, veterináře… A to je správně, že vzdělaný člověk, který pracuje hodně a poctivě má víc, než hospodský povaleč. Ale hodinový plat lékařů naprosto neodpovídá této profesi.

„Naše  zdravotnictví je černá díra, stojí za hovno, péče je mizerná, tak ať jsou s těma požadavkama do hajzlu“

Naše zdravotnictví stojí cca 7% HDP ročně. Což je nejméně v západní a střední Evropě. Poskytovaní péče je na špičkové úrovni. Kdo zažil státní zdravotnictví třeba v Anglii, dá mi za pravdu. Onkologická léčba, síť kardiologických pracovšť, plně hrazené endoprotézy, kardiostimulátory, systém očkování… O tom si můžou nechat na západě jenom zdát. Obrovské rezervy jsou v hospodaření, korupci a v jednání některých doktorů s pacientem. A hlavně obecně v systému pojištění a přerozdělování peněz v rámci rezotu, to by ovšem vydalo na samostatný článek.

V následujícím týdnu by se měly zveřejnit finální počty podaných výpovědí. Nemocničních lékařů je u nás cca 10.000, očekávaný počet výpovědí bude někde mezi 3-4tis. Což znamená vzhledem k výše zmíněné struktuře mezi obory kolaps systému. V některých krajích (Vysočina, Jihomoravský) dokonce nebude zajištěna ani akutní péče. Dá se očekávat, že Heger bude kydat hnůj na všechny okolo sebe. Že se na Lžidnes a Novinkách objeví série účelových článků na téma pochybení lékařů, korupce v nemocnicích apod. Blesk a Mladá fronta budou obviňovat lékaře, že ohrozí pacienty.

Na lékaře bude zcela nepochybně vyvíjen nátlak na stažení výpovědí.

Prosím, zachovejte si při zacházení s těmito informacemi zdravý rozum a ověřujte si čísla a „fakta“, předhozená médii.


21.12.2010 Doctor
 

12345 (Zatím nikdo nehlasoval)
316x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:58
D-FENS © 2017