CHŘIPKA JAKO PRASE

Featured Image

Pozor! Pozor! Svět se opět začíná rozdělovat na ty, co přežijí a ty, co uhynou. Rozdělování ale nezajišťuje ani Svatý Petr, ani virus A(H1N1), ale stará dobrá média :o) V ohrožení je každý – I TY!

Před týdnem jsme se z mediálních kanálů dozvěděli, že je tady nová hrozba – TA PANDEMIE, co vykosí lidstvo a postará se o potřebný evoluční krok tím, že bude zabíjet lidi hlava nehlava. Jsme opět svědky situace, kdy obětaví lidé z médií nasazující vlastní život přinášejí zpravodajství z oblastí, kde hynou nevinní lidé. Počty nakažených již dosahují několika tisíců a celosvětová pandemie klepe na dveře.

Je tedy vhodná doba položit si několik jednoduchých otázek a pokusit se zorientovat se v záplavě informací:

„Odkud se ta nemoc vzala ?“

Zpravodajství:
O původu nemoci se příliš nehovoří, vznikla v Mexiku. Největší úhyn zaznamenalo mexické hlavní město a odtud se začala nemoc šířit leteckým provozem do celého světa. USA, Kanada, Evropa a postupně další země hlásí postupný úhyn lidí na svém území. Nemoc v sobě nese prvky ptačí chřipky, jejíž avizovaná pandemie se nestačila rozvinout do katastrofických rozměrů, prasečí chřipky a lidské chřipky. Nákaza se přenáší snadno. Stačí se projet MHD, kde někdo kýchne nebo se nečistou rukou přidrží madla a nekontrolované šíření neviditelné smrti nic nezastaví. Reportáže TV H@vn@ velmi názorně a polopaticky přehrávají uvedené situace. Jedinou skvrnou na jinak konzistentním katastrofickém způsobu informování veřejnosti je „home video“ pár lidí z TV Ho@vn@, kteří ve svém cynismu chrochtají na kameru a dělají si z toho srandu – počítám, že chřipkový holocaust v kombinaci s právním zastoupením židovské obce jim dá za vyučenou a budou moct přijmout novou výzvu ve farmaceutickém výzkumu a posloužit jako pokusní králíci při vývoji očkovací vakcíny. Pro veřejnost platí, že kdo nenosí roušku jako Michael Jackson, odsuzuje se sám k smrti, ať je kdekoli na světě.

Fakta:
Nemoc pravděpodobně vznikla ve vesničce nedaleko Mexico City s poetickým názvem „La Gloria“. Je to oblast, kde vládne chudoba a lidé sdílí své domovy s domácími zvířaty. Člověk, který strádá obecným nedostatkem kvalitní stravy chudé na vitamíny, je podvyživený a žije v nevyhovujících hygienických podmínkách, je se svou oslabenou imunitou vynikajícím hostitelem nově vznikajících virových kmenů. V takovém prostředí připomínajícím živelnou evoluční laboratoř je jen otázkou času, kdy virus zvířete přeskočí na člověka, zmutuje a začne se šířit mezi lidmi. Stejným způsobem došlo ke vzniku ptačí chřipky.

„Koho všeho již nemoc zabíjí ?“

Zpravodajství:
Připomíná mi to A.I.D.S., kde také platilo, že se nemoc šířila celým světem a kdo se nakazil, zhynul, ale nejdřív se na několik měsíců až let proměnil v zombie. Chřipka je prezentována jako mnohem zákeřnější, neboť nepostihuje pouze homosexuály, prasata a ptáky, ale všechny slušné lidi bez rozdílu. Na nemoc neexistuje očkování, což jen zhoršuje vyhlídky celého lidstva. Jen v ČR umírá na běžnou chřipku několik stovek lidí ročně. Světová zdravotnická organizace WHO již zvýšila stupeň rizika šíření pandemie z 4 na 5 z celkem 6 možných. Dle renomovaného odhadu, který nevyslovil expert nezávislého Institutu Fresenius, ale sám hlavní hygienik ČR, by v naší zemi vyhynulo cca 3,5 milionů lidí, přičemž ČR má zásoby jediného léku, který „údajně“ zabírá, pouze pro 20% obyvatelstva. Z toho se ale musí odečíst několik set tisíc vyvolených z řad vládních úředníků, úředníků ministerstev, příslušníků městské a státní Policie, no a něco málo z řad zdravotníků v nemocnicích a u Záchranné služby, kteří dostanou lék preventivně zdarma. Sluší se dodat, že je připomínána Španělská chřipka, která v letech 1918 – 1919 pročistila genofond o 50 milionů lidí a je zdůrazňováno, že nemoc má bouřilvější průběh u lidí se silnou imunitou, neboť se jejich organismus brání více.

Fakta:
Aby nebylo zpravodajství úplně manipulativní, v posledních okamžicích vždy komentátor dodá, že zatím vyhynuli v drtivé většině jen Mexičani. O to zajímavější je, že u Evropanů, kteří se nakazili při pobytu v Mexiku a přivezli si prasečí chřipku s sebou domů, má nemoc velmi mírný průběh – asi tak jako běžná chřipka. Stejně tak při bližším prozkoumání důvodů, proč několik stovek lidí v ČR na běžnou chřipku zemře, zjistíme, že se jedná vždy o kombinaci s nějakým dalším přidruženým onemocněním. Dalším faktorem je, že Hispánci, Asiati nebo Černoši mají jinou odolnost na virové kmeny. Například u očkování proti žloutence se toto bere automaticky v úvahu při vývoji očkování. Zhýralí konzumenti v Evropě trpící dobrou životní úrovní a dostatkem kvalitní stravy můžou být celkem v klidu. Naopak v USA a v Asii asi zažijí adrenalinové chvíle. Zatímco v jiných oborech lze pracovat s přesnými čísly, v medicíně se jedná vždy o pravděpodobnost a špetku štěstí nebo smůly. Evropa z toho vychází jako území, kde by měl mít virus A(H1N1) asi nejméně trofejí, i když se začne šířit ve větším měřítku. Na druhou stranu může taková pandemie vyřešit vleklé problémy takových lokalit jako je Chánov.

„A jak s tomu problému postavit ?“

Zpravodajství:
Katastrofické zprávy aktualizované každou hodinu zvyšují sledovanost, což je zvláště v době probíhající ekonomické krize prostředek, kterak utržit více peněz za reklamní šoty v TV. Sice ze zpožděním, ale přeci byla zahájena široká diskuse o názvu chřipky. Židovská obec v Izraeli totiž odmítla název prasečí chřipka, neboť prase je nečisté zvíře. V Egyptě zase vyhlásili akci „zabijte všechna prasata“. Paris Hilton prohlásila, že jí se prasečí chřipka netýká, neboť ona nejí vepřové. Investoři se masově zbavují akcií komodit na burzách, neboť se očekává hluboký propad spotřeby vepřového masa. WHO sice navrhlo politicky korektní název „nová chřipka“, ale nic to nezměnilo. Nemoc se dále nazývá prasečí chřipka nebo mexická chřipka, což je standardní postup u nazývání pandemických chorob podle místa vzniku. U komunikačních uzlů na hranicích a letištích se přijímají opatření, která mají pomoci oddělit zdravé a nakažené lidi s použitím osvěty, termokamer, izolace a improvizovaných polních nemocnic s karanténou.

Fakta:
Média a politici se tradičně drží hesla „čím hůř, tím líp“, neboť oběma jde v podstatě o to samé – o koryto. Každý se s rizikem vyrovnává po svém – viz státní idiocie v Egyptě nebo prohlášení Paris Hilton. To, co probíhá na letištích, jsou ale pouhá standardní opatření, která mohou snížit pravděpodobnost zavlečení nemoci na dané území. Kromě toho třeba termokamery sice stanoví tělesnou teplotu bezkontaktně s vysokou přesností, ale s chybou +/- 2 °C, takže v rámci prevence si cestující měří teplotu již na palubách letadel ještě před přistáním. Také jsem někde v TV H@vn@ viděl hezkou vizualizaci funkce vzduchotechniky v letadle. Podle TV zpravodajství do letadla neproudí čerstvý vzduch, takže když nakažený kýchne, nakazí všechny ostatní cestující včetně posádky :o). Inu, již se stalo a jak je známo nad Mexikem prakticky utichl letecký provoz. Hysterie je obecně známým prostředkem, jak s pomocí prostého lidu přesouvat miliardy. Vzpomeňme útoky z 9/11 a následnou hysterii, kdy si prostý lid „vynutil“ zredukování svých občanských práv ve prospěch boje s terorismem. Dnes můžeme sledovat, jak státy tlačí na farmaceutické firmy, aby vyráběly Tamiflu a jak stát štědře financuje vývoj vakcíny na nemoc, která pravděpodobně do pandemie opět nepřeroste. Je možné, že vir zmutuje do neškodné podoby stejně tak jako že zmutuje do podoby smrtící. To ale bude trvat minimálně šest měsíců.


Nevím, jak ostatním, ale mě nepřipadá, že by prasečí chřipka splňovala kriteria pandemie, která připraví o život desítky nebo stovky milionů lidí napříč zeměkoulí. To by platilo pro onemocnění, které by se šířilo všemi způsoby a nedělalo rozdíly mezi místem a rasou – zženštilí humanisté ráčí prominout, ale politickou korektnost přenechávám povolanějším. Jak je vidět, důležitou roli hrají geny a životní úroveň, což jsou aspekty, které celkem výrazně diferencují rizika úmrtí na tento druh chřipky. Já si preventivně koupil Tamiflu za lidovou cenu cca 1000 Kč a odložil ho do ledničky. Lék má expiraci cca dva roky, takže kdyby náhodou A(H1N1) zmutoval do podoby, kdy začne kosit i bílé heterosexuální Evropany, nebudu muset stát frontu v lékárně a uplácet překupníky za možnost si lék koupit. Dá se očekávat, že WHO za pár dní zvýší riziko na stupeň 6 a pak bude Tamiflu rozdáváno jen těm, u nichž se onemocnění prokáže, tj. nebude v nemocničních lékárnách v prodeji proti předpisu. Je ovšem třeba počítat s tím, že hysterie si vybere svou daň a mnoho plebejců přes výhrady lékařů bude užívat Tamiflu preventivně, čímž se jednak připraví o možnost se nemoci ubránit, kdyby je postihla a jednak tím zbytečně snižují zásoby léku pro ostatní. Možná, že v zaostalejších lokalitách, zažijeme kauzy, kdy si někdo v MHD kýchne a dav jej zlynčuje nebo všímaví občané budou posílat občanská upozornění na místní úřady s tím, že soused je nějakej divnej, že by měl jít na izolaci. V každém případě budou profitovat ti, kdož jedí zdravé jídlo a automaticky dodržují základní hygienické návyky. Inspiraci možno hledat např. u bývalého rumunského státníka Nikolae Čaušesku, který si po každém potřesení ruky odběhl ke svému tělesnému strážci umýt ruce ve stříbrné misce s 96% ethanolem. Pro běžné smrtelníky postačí, když si budou mýt si ruce před každým jídlem, žít zdravě, nejlépe mimo městské aglomerace, minimálně využívat MHD a mít zdravý odstup od cizáků :o).

P.S. Při psaní tohoto článku jsem si ani jednou neodkašlal, neměl jsem zvýšenou teplotu a nepřišel jsem do kontaktu s žádným potenciálně nakaženým člověkem a dle mě známých informací zatím nehrozí riziko, že by se nákaza šířila i prostřednictvím internetu pouhým čtením článku.

12345 (3x známkováno, průměr: 1,67 z 5)
292x přečteno
Updatováno: 28.11.2015 — 0:01
D-FENS © 2017