Češi a Moravané nebo Srbové a Chorvati? - zpět na článek

Počet komentářů: 252

Přidat komentář
 1. Drobná poznámka ke kolonizaci území dnešní ČR Slovany.

  Kolonizační proudy byly patrně tři. Ten hlavní prošel Moravskou bránou a postupně obsadil valnou většinu starého sídlištního území.

  Dva další se dají identifikovat podle jiného pohřebního ritu – stavby mohyl. Jeden kolonizoval dnešní východní Čechy patrně z Kladska, které bylo velmi starou součástí českého státu. Druhý přišel proti proudu Dunaje přes Vitorazsko do jižních Čech. Pozůstatkem těchto dvou kolonizačních proudů jsou dvě velké mohylové oblasti, jedna jihočeská, druhá východočeská, které se ve svých extrémních výběžcích téměř dotýkají.

  Viz: Michal Lutovský, Hroby předků. Největší jihočeský slovanský mohylník u Vitína jsem viděl na vlastní oči, je tam cca 50 mohyl v hlubokém lese.

  1. Jasně, jedna migrační vlna to určitě nebyla. Jestli ale dvě, nebo tři, nebo se trousili ve větších nebo menších počtech jednorázově nebo spíš průběžně, to zatím nedokážeme říct s jistotou, kdo ví jestli kdy vůbec. Jinak ale máte pravdu s těmi mohylami, díky kterým dokážeme alespoň tušit odlišnost příchozích do jižních a východních Čech. Do jižních Čech nejspíš dorazili Doudlebové až ve druhé vlně. Zatím máme stále relativně málo archeologického materiálu na nějaké přesnější závěry a v blízké budoucnosti se to těžko změní k lepšímu. Ale pokud do východních Čech opravdu přišli osadníci z Kladska, jenom by to potvrzovalo teorie o východočeských Chorvatech, potažmo o dvojích Chorvatech zmiňovaných Kosmou (jedni ve východních Čechách a druzí na druhé straně Krkonoš). Jinak díky za tip, toho Lutovského jsem ještě nečetl ;)

   1. Materiálu máme málo, protože košer historici a archeologové to co se nehodí, prostě schovají do nějakého zapadlého archivu, případně ten artefakt co popírá slátaniny historiků, prostě komplet odignorují.

    Viz „Tripolská kultura“ která v podstatě popírá oficiální „košer“ historii evropy posledních 5 000 let. A poukazuje na to, že tu kdesi na východě byla jakási hodně vyspělá kultura, jejíž malý západní cípek se nám dochoval ve formě „tripolských“ vykopávek.

    Tedy zcela logicky, čím víc jdeme na východ, tím vyspělejší kultura, čím víc na západ, tím primitivnější kultura. Zvlášť když srovnáme tripolské pra-slovany se slovany o pár tisíc let později na ůzemí střední evropy. Zcela jasně patrný posun k primitivnější kmenové formě.
    Byť tehdy stále naháněli strach jak byzantincům tak i frankům.

   2. Upřímně řečeno, ta tisíciletá pra-slovanská historie je mnohem zajímavější. Jenže se jaksi nedochovaly žádné písemné prameny.
    Na vině jsou především křesťanští fanatičtí fundamentalisté, kteří likvidovali jakékoliv zmínky o slovanech a jejich kultuře s nacistickou důsledností a brutalitou.
    Nejtypičtějším příkladem je přepadení alexandrijské knihovny křesťanskými teroristy. A co nezlikvidovali oni, to dorazili o pár set let později arabáči.

    V 9.-11. století pak již plně etablovaná křesťanská teroristická organizace zlikvidovala slovanskou kulturu zcela. Zničili chrámy, vykáceli posvátné háje atd…
    Otázkou je jestli se slovani stali tehdy už tak slabými a nebo jestli to prostě proběhlo zcela krvavě a oni se nedokázali ubránit.

    Ostatně i to co se z tohoto období několika set let dochovalo v oficiální historii, docela nahání hrůzu: samá bratrovražda, kompletní vyhlazení celých slovanských rodů odmítajících přestoupit na křesťanský kult atd…

    1. A do třetice, co se té pradávné pra-slovanské historie týče, tak jak „skythové“ tak „etruskové“ byli právě praslovani.
     Praslovani ovládali v podstatě kompletně černomořskou oblast včetně Anatolie. A velkou část východního středomoří. A to včetně Palestiny.
     Ostatně to že se dnes rusové kamarádíčkují se Sýrií a mají tam vojenskou základnu a těší se tam celkové oblibě, má zřejmě pradávné historické kořeny.

     Persie/írán byly taky kdysi slovanské, pak nastala doba úpadku a v 7. století to tam povraždili a především poznásilňovali arabáči.
     Dodnes je pro Íránce/Peršana urážkou, když ho označíte za araba. Ikdyž je od araba k nerozeznání, tak si i po těch tisící letech zachoval v kolektivním vědomí fakt, že on je jiného původu než arabi. Ostatně i jejich jazyk není semitský. Podobně jako Chetité měli nikoliv semitský, ale indoevropský jazyk.

     1. Jen tak pro představu ostatních komentujících – malý vzorek etruštiny (Tabula Capuana, cca 470 př. n. l.)

      iśvei tule ilucve apirase / lethamsul ilucu cuieschu perpri / cipen apires / racvanies huth zusle

      Ten jazyk se dnes ani nepovažuje za indoevropský, schází veškerá podobnost i v té nejzákladnější slovní zásobě, která je vysoce konzervativní (otec, matka, bratr, sestra, jeden, dva, tři, čtyři).

    2. No vidíš, sám jsi došel k tomu, že pro klid v duši je skoro lepší se v tom nevrtat. Jako já. Dokud jsem měl výklad historie ve svých rukách, byl klid, ale jak se manželce jednou odněkud dostalo jiného výkladu, byl malér.

     1. No jo to jsem viděl u malé dcerky ségry, na kalhotkách se ji dělal záhyb a to byl nesnesitelný a nekončící řev. .-))

      1. Začínáš být nejenom debil (to jsi dávno), ale taky docela slušně perverzní. Snad radši uber, prase, dokonce i ochota pana domácího respektovat kdejakého úchyláka (samozřejmě v zájmu jeho zásady nevměšování) může mít své limity.

       1. To jsou tvoje deviace sprostý debile, co jiného otrapu taky může napadnout. Hovado, kroť se hormonálníku.

       2. Na prdelce ty vole a ohlížela se do zrcadla bambulo, co si podsouváš matláku, neser.

        1. Výborně, popiš nám ještě nějaké další detaily, vůbec nevypadáš s každou další větou jako větší a větší pedál. Napsal bych taky, že větší a větší mentál, ale to zřejmě nebylo možné už někdy v době, kdy sis zakládal ten duplicitní účet*, protože Pedogey (nebo jak ses to jmenoval) už nikoho nezajímal. A vůbec, ono se ne nadarmo říká, že mlčeti zlato (ve tvém případě by to šlo rozšířit na „udělat cokoliv krom mluvení zlato“).
         ————————————
         *BTW, to by panu domácímu taky nemuselo bejt úplně recht, tak drž pysk, úchyláčku, protože není vyloučeno, že momentálně žiješ víceméně z toho, že o tobě neví.

         1. Nech si ty kopulační žvásty, nikoho slušného nezmatláš ideologu a cákale sprostý.

          1. OK, uznávám, že jsem to přehnal. Omlouvám se za své nemístné poznámky. Je naprosto jasné, že napsat „s každou další větou“ byla chyba, ty tvoje aberace nemají větnou strukturu. Řekněme „s každým dalším projevem úchylnosti“.

       3. Tos mne nadzvedl, jdi do prdele s drátem do voka šmejde.

        1. Tvl, já jsem rozrušil nějakýho kryptopedouše, co se baví tím, že do anonymní diskuse spamuje sračky, co vypadají jako výstup z porouchaný AI, a navíc to vypadá, že spamování je ještě ta méně temná stránka jeho aktivit. Srdce mi fakt puká, píčo.

         1. Jsi bezmozek a sebestředný vyrvál, no.

     2. Skythové a Etruskové byli Slovani? Praslovani ovládali Palestinu? Persie byla slovanská? Tak určitě… Že Íránci nejsou Arabové a z velké části nemají semitský původ, je pravda, stejně jako se sami nepovažují za Araby. Jenže když bláboly doplníte faktem, nestane se z toho fakt, ale zůstane to blábolem.

      1. 1) A co ta černomořká oblast ? Tu taky 5 000 let ovládají arabáči a muslimové ?
       Podobnost slovanské cyrilice s řeckou cyrilicí taky nic ?

       2) Populace Íránu byla kdysi bílá, stejně jako populace severní Indie a mluvila taktéž „indoevropským“ jazykem.
       Jaké to podivné náhody ? Podle íránských legend a indických eposů tam „bílí bohové“ přišli odněkud ze severu.

       3) Tripolskou kulturu jste taky jaksi odignoroval. Před těmi 5 000 lety tu podle košer pejzatých historiků měli být jen jacísi neandrtálci a primitivové s pěstními klíny. A ne pokročilá kultura s patrovými domy a keramikou jakou by nezvládl leckterý středověký hrnčíř.

       4) Napřed se laskavě naučte něco o původu jazyků a písma a pak něco vykládejte o faktech a blábolech. Protože rozšíření jazyků a jazykových skupin taky hrubě odporuje oficiální historii.
       Logicky, kde je jazyk, tam muselo být taky nějaké etnikum, které tímto jazykem mluvilo. A tenhle fakt se nedá tak snadno překroutit a vylhat jako nějaké ojedinělé nálezy či zničit jako písemné dokumenty.

       1. Tripolskou kulturu jsem neodignoroval. Jsem v práci a tripolská kultura je takový fenomén, který si zaslouží samostatnou odpověď, kterou jsem zkrátka neměl čas ještě napsat. Pravda, mohl jsem se alespoň zmínit, že odpovím později. Ale popořádku:

        Ad 1) Slovanská cyrilice nevznikla na základě té řecké? Nevymysleli ji Cyrili a Metoděj a neupravili tu řeckou speciálně kvůli odlišnostem slovanských jazyků od řečtiny?

        Ad 2) Populace Íránu. Území, na kterém se dnes nachází dnes stát Írán, nemělo původně takzvanou bílou populaci. Dnes už je bezpečně doloženo, že nejstarší popuce obývající toto území (samozřejmě těžko přesně určit hranice) měly geneticky i vzhledově nejblíže k dnešním indickým Drávidům. Jazykově je to otázka, protože tady mluvíme o době zhruba před 30-50 tisíci lety. Následný vývoj této oblasti je na tuny textu, takže ho přeskočím až k Árjům, neboli indo-íránským kočovníkům a tudíž předkům Peršanů (potažmo dnešních Íránců) a části Indů (přesněji těch vyšších kast, zejména takzvaných bráhmánů/kněží a kšatrijů/bojovníků). Mimochodem naši Cikáni nemají s Árji nic společného, i genetika potvrdila, že v Indii patřili k těm nejnižším kastám. Zpět k Árjům. Z písemných pramenů vyplývá, že Árjové dorazili do prostoru Íránu ze severu, a sice kolem roku -1500 př. Kr. Dokládá to i genetika – z předchozí doby dosud nebyl objeven žádný vzorek typicky indo-íránských haploskupin v rámci uzlu R1a. Než Árjové přišli, mluvilo se v Íránu proto-semitskými a proto-drávidskými jazyky. Co se týče staroíránských legend ze souboru zvaného Avesta, tak z jejich podrobné analýzy vyplynulo, že se vztahují k období, kdy Árjové ještě žili ve středoasijské stepi (Kazachstán, Turkmenistán atd.), kde zhruba v letech -2000 až -900 existovala kultura Andronovo (přesněji spíše kulturní okruh s různou délkou existence jednotlivých subkultur). Nikdo netvrdí, že by se jednalo o primitivy, jak ostatně napovídá takzvané město Arkaim, které je michodome jedním z dalších 20 dosud objevených podobným sídlištím na území zhruba 400×150 km, které dostalo pracovní název „Země měst“. Mimochodem samotné Andronovo navazovalo na ještě sarší kulturu Sintašta, která nejspíše vynalezla loukoťové kolo a válečný vůz tažený koňmi, které se od nich rozšířily na jih do Mezopotámie nebo do Egypta. Nebyli to žádní mírumilovní zemědělci, ale kočovní pastevci. Ostatně step se k zemědělství nehodí, ale k pastevectví více než dobře. Nejsem znalcem Avesty, ale pokud vy pane KaBrňáku ano, rád si nechám vyložit pasáže, které by Sintaštany, Andronovany nebo Árje spojovaly se Slovany, kteří údajně žili všude v Evropě, nebo je aspoň spojovaly s Tripilskou kulturou, která na západní Ukrajině a v Moldávii existovala v letech -5800 až -2800 př.Kr.

        Ad 3) Tripolská kultura (chcete-li přesněji Cucuteni-Trypilia) je dnes už velmi dobře známý fenomén a popravdě fascinující, protože se opravdu jednalo o jednu z nejvyspělejších kultur starověké Evropy. Co o ní víme? Ve zkratce. V době svého rozkvětu stavěla rozsáhlá a neopevněná sídliště s počty domů dosahujících až tří tisícovek, v nichž mohlo žít kolem 20-40 tisíc obyvatel. Zajímavostí těchto sídlišť jsou nejasné a dosud diskutované důvody pravidelného kompletního spálení po 60-80 letech, přičemž některá sídliště byla znovu postavena na místě těch starých, dokonce se zachováním původního půdorysu budov. V jednom případě se dokonce ukázalo, že takto bylo město obnoveno celkem 13x. Z archeologických nálezů vyplynul ohromující fakt, že za dobu téměř 3000 let existence si trypilští lidé udrželi stabilní životní úroveň a jejich zvyky nedoznaly téměř žádných velkých změn. Jejich společnost zůstala silně rovnostářská, téměř bez sociální diferenciace a zřejmě úplně bez politické elity, na což ukazuje neexistence jakýchkoli panovnických sídel ve městech (s výjimkou o něco větších domů na několik menších, které naznačují příslušnost k rodině). Jednotlivé domy, eventuálně velkorodiny, byly zcela soběstačné, tudíž mezi trypilskými lidmi neexistovala téměř žádná potřeba obchodu. Až v pozdějších fázích, nejspíše pod vlivem takzvaných Kurganů (kultura Yamnaya, Proto-Indo-Evropani) a přísunu výrobků z bronzu došlo k určitým společenským změnám. Z mizivého počtu nalezených zbraní se také uvažuje o vysoké míře mírumilovnosti Trypilců. Základem jejich obživy bylo zemědělství. Pokud jde o genetický původ, mitochondriální DNA (v ženských liniích) ukazuje, že trypilská populace byla poměrně různorodá a měla vazby na starší paleolitické obyvatelstvo Evropy. Naproti tomu chromozomální DNA (mužské linie) byly objeveny jednak ty předovýchodní a kavkazské (haploskupiny J, T, G), které stojí za šířením zemědělství do Evropy, ale také ty starší paleolitické (I, K, H). Ani jediný vzorek takzvaných indo-evropských haploskupin R1a nebo R1b. Ty byly naopak typické pro její sousedy na východ od Dněpru, zejména pak pro Pontokaspickou step (mezi Černým a Kaspickým mořem a Kavkazem), kde existoval takzvaná Kultura Yamnaya v letech -3600 až -2400 př.Kr., což je, jak známo, dosud největší adept na Proto-Indo-Evropany. A jak známo, Yamnaya byla také ohniskem vzniku pro Sintaštu nebo Andronovo. Po určitou dobu Trypilci a Kurgani vzájemně koexistovali vedle sebe a ovlivňovali se. To dokládají archeologické nálezy v přímořském pásmu nebo z Krymu. Jednalo se o prolnutí typicky pasteveckého yamnayského způsobu života s trypilským zemědělstvím. Avšak zánik byl nevyhnutelný. Avšak zánik byl nevyhnutelný. K němu došlo mezi lety -3000 až -2800 př.Kr., kdy byla Trypilská kultura z části transformována a z části zničena ve válkách, jak naznačuje vzrůstající počet opevněných hradišť ve vyšších polohách, objevy jeskynních útočišť a hrobů bojovníků a celkově ústup Trypilců do všech směrů s výjimkou východu, odkud Kurgani přicházeli. Je možné, že se na jejich zániku podílela také klimatická změna, neboť počátkem -3. tisíciletí se citelně ochladilo. Každopádně v pohlcení Trypilské kultury Kurgany z Kultury Yamnaya můžeme hledat prvotní impuls k přeorientování primárně pasteveckých Indo-Evropanů směrem k zemědělství, přesněji těch, kteří dále pronikali do srdce Evropy. Jak už jsem psal jinde, ani nejbrutálnější formy ničení kultur nájezdníky nezničí předchozí kulturu, ale z části ji převezmou a přetvoří ke svému obrazu.
        Další vývoj v této oblasti je také poměrně dobře archeologicky zdokumentován, ale je natolik obsáhlý, že by si zasloužil spíš samostatný článek. Ve zkratce následovala období úpadků i vzestupů, nic co by odpovídalo bájné slovanské zemědělské kontinuitě. Ani třeba takový Hérodotos nic o žádné slovanské říši v tomto prostoru neví. Jeho zprávy ze spisu Dějiny jsou dost obsáhlé a také by byly na samostatný článek.

        Ad 4) 5000 let nazpátek ode dneška je strašně dlouhá doba, co se týče vývoje jazyka. Psal jsem to v odpovědi panu Tentonovi v diskusi článku o Řípu, ale zopakuju to i vám, pane KaBrňáku. Pokud někdo tvrdí, že za tu dobu se na tak obrovském území zachoval ve víceméně nezměněné podobě jazyk Slovanů a začal se diferenciovat až se vznikem jejich jednotlivých států počínaje 9. stoletím, tak je to tvrzení naprosto scestné, které nemá se současným jazykovědným poznáním společného absolutně nic. Jazyk Slovanů se Nehledě na to, že podrobené obyvatelstvo velmi často přebírá svých pánů – typickým příkladem je dnešní Maďarsko – geneticky a vzhledově jsou neodlišitelní od středoevropanů a vůbec Slovanů, dokonce ugrofinské DNA je u nich mizivé procento, ale mluví maďarsky. Stačí si porovnat dnešní češtinu a bohatě zdokumentovanou češtinu ze 14.-15. století, jak velký rozdíl mezi nimi je. Ignorace těchto základních faktů vypovídá dost o jakýchkoli pohádkách o bájných slovanských říších.

        1. Tohoto místního exota není třeba krmit, je to jako mluvit do zdi :)

         1. Zrovna toto konkrétní krmení bylo velice zajímavé, hlavně ta neopevněná sídliště, „pravidelně“ likvidovaná a „pořád“ neopevňovaná. Připomíná to pokus o starověkou Utopii.

          1. Zajímavá interpretace. Pokud by byla správná, tak to Trypilcům vydrželo pár tisíc let, než je, jak bývá obvyklé, převálcovali primitivnější a dravější proto-indoevropští Kurgani.

          2. Tu utopii jsem samozřejmě nemyslel vážně. Spíše mě zaujala ta „mírumilovnost“.
           Třeba podle toho někteří usuzují, že „snahu“ válčit máme „zděděnou“ od předků.
           https://www.osel.cz/13171-zapadoafricti-simpanzi-pouzivaji-valecnou-taktiku-povazovanou-za-lidskou.html

          3. Tedy, že by si takhle někdo pár tisíc let v pohodě a klídku kempoval, bez zbraní a bez masivního opevnění, když všude okolo se to ty tisíce let mydlilo, vyvražďovalo a vyhlazovaly se celé etnika či národy, mi připadá jako další fantasmagorie his-tóriků. Kterou lze vyvrátit čistou logikou.

           Vlastně nejpravděpodobnější je to, co jsem uvedl již na začátku diskuze. A sice že opravdu nepohodlné důkazy byly likvidovány. Bo by se třeba zjistilo, že tato údajně primitivní kultura disponovala metalurgickými postupy, které je těžké napodobit i dnes.
           Protože kultura bez opravdu solidních zbraní a slušného opevnění, by tam nevydržela ani pár století.

           Někteří severoameričtí indiáni měli opravdu pokročilou kulturu, životní filosofii i kosmologii. Ale dojeli právě na nedostatek kvalitních zbraní, a to během pár století.

           Prostě v téhle teorii cosi hodně smrdí.

         2. Hele, souhlas, ale právě podobné „hrach na zeď“ reakce bývají paradoxně ty, z kterých se člověk dost často dozví něco zajímavého.

        2. Trochu mě překvapilo tvrzení, že „step se k zemědělství nehodí“…
         Nejsa zemědělcem, nerozumím tomu, ale dosud jsem žil v přesvědčení, že obilniny všeho druhu (= kulturní traviny) se pěstují v prostředí „kulturní step“…
         Dokonce bych se snad i hádal, že třeba skály či bažiny jsou méně vhodné…

         1. V původní východoevropské stepi jsou celkem malé srážky, horká a suchá léta a celkově krátké vegetační období.
          Kulturní step je řekl bych původní krajina-les, přetvořená člověkem právě pro pěstování obilnin.
          Co si pamatuju, tak v Sev. Americe byl problém s oráním stepí kvůli tuhé půdě.
          Nicméně taky nejsem odborníkem, počkám si, až se objeví Ygorek.

         2. Možná je tím myšleno „step bez dostatečných vodních zdrojů“. Pak bych věřil, že k intenzivnímu pěstování obilovin není vhodná. Se zavlažováním se to může změnit. Taky záleží na ročním úhrnu přirozených srážek a regionálních SET a SAT, Sumách efektivních a aktivních teplot a jejich křivce rozložení během vegetačního případně dormančního období. A taky na skutečném složení půdních horizontů a vlastnostech svrchní produkční vrstvy.

          Zemědělci do toho ostatně nemají moc co mluvit. To bychom se ocitli na tenkém ledě. Co je a není vhodné rozhodne nařízení Společné zemědělské politiky EU a směrnice Evropské komise.

         3. Nejsa zemědělec, i tak zkusím odpovědět, i když se můžu mýlit. Pokud je někde dobrá půda a dost vláhy, tak v současném geologickém období je zpravidla „koncovým“ rostlinným společenstvím les. Za několik set až tisíc let ty stromy na dané lokalitě převládnou a „vytlačí“ traviny a křoviny.
          Pokud je tam přirozený vývoj a les tam není, tak je něco „špatně“. Nejčastěji je to zima nebo málo srážek. V tundře je třeba moc sucho a moc zima, aby tam les rostl. Ve stepi je sice dost teplo, ale moc sucho, aby tam rostl les. A když je tam sucho na les, tak tam bude zřejmě sucho i na „kulturní“ plodiny. V mezopotámii se muselo zavlažovat a v Egyptě byly záplavy s úrodným bahnem.
          Čili zemědělství v minulosti potřebovalo dost vody a to až do doby, než se vyšlechtili „odrůdy“, co zvládli i nižší srážky.
          Když ve stepích nešlo nic moc pěstovat, tak to tam zkusili s dobytkem.

          1. Ve Skotsku je dost vlhko, ale asi na hovno půda, ne, že tam stromy taky moc nerostou?

          2. Tam to bude asi dáno teplotou. U nás je poslední „klečové“ pásmo a přitom ta kosodřevina to už ani není les. Nad ní je už moc zima na les. Když jdete pod ni, tak tam bude zpravidla smrk, pak jedle potom buk a nakonec dub.

          3. Hupert
           JJ, tenká vrstva kyselé půdy, ve které se stromy neudrží.
           V minulosti se tam dokonce brambory pěstovaly tak, že se půda shrnula do „řádku“ se stran, aby vůbec něco bylo.
           Na některých místech se teda situace změnila poté, co byly vykácené lesy kaledonských borovic.

          4. A ještě jsem zapomněl na zvířata. Na některých místech není les i když by být mohl, protože jej zvířata stihnout „spást“ dříve, než jim odroste.

          5. Latimerie podivná 15.11.2023 v 19:15

           Zemědělství v minulosti potřebovalo vody méně než zemědělství současné. Proč? Protože výnosy třeba obilí byly asi tak desetinové.
           Odrůdy zvládající sušší podnebí byly k mání vždy a středoevropské odrůdy (Ludwig) vyšlechtěné ze sovětské poválečné potravinové pomoci Rakousku (Mironovská 66) se používají dodnes. V tuzemských podmínkách byly, a kupodivu ještě jsou, populárnější odrůdy západoevropské, které třeba v Německu při dostatečné ochraně proti chorobám a škůdcům a při normálním vlhkém počasí dávají lepší výnosy. Na jejich protlačování se podílí třeba západoevropský chemický průmysl.
           (Zkráceno, ale snad pchopitelno.)

           Jinak: kazašské stepi loni vydaly průměrně 1,4 t obilí z hektaru, tuzemská kulturní step něco přes 6 t/ha.

          6. @ygorek
           To že se step k zemědělství nehodí bylo napsáno v kontextu starověku a k tomu se vztahoval můj příspěvek. Těžko říct, jaké odrůdy měli k dispozici v neolitu a chvíli po něm. Znalci by možná věděli.

          7. Latimerie podivna 17:.11.2023 v 10:31

           Jaké odrůdy plodin měli zemědělci v neolitu k dispozici je odborníkům známo.
           Příklad z praxe: Prof.RNDr.František Kühn, CSs., který mě učil botanice, je jezdil určovat po vykopávkách minimálně v rámci střední Evropy již v sedmdesátých letech minulého století.

          8. Latimerie podivna 17.11.2023 v 10:31

           A jako obvykle, ještě doplněk: existují rostliny, které se dejme tomu od neolitu nezměnily. Proto vyrážejí po světě výpravy botaniků hledajících předky dnešních odrůd.
           Důvodem je (tuším jsem to zde v minulosti zmiňoval) nepříjemný jev „rozpadu“ moderních výkonných odrůd. Stále je nutno vycházet z odrůd starších až nejstarších a znovu je křížit. Tím se zabývají specializovaná pracoviště.

           Oddělení genetiky a šlechtění je zaměřeno na studium a uchování světové kolekce genetických zdrojů ječmene jarního, ovsa a žita…dále na množení a udržovací šlechtění vlastních odrůd (zejména ječmene a pšenice) včetně prodeje jejich osiv…
           https://www.vukrom.cz/cz/slechteni-a-geneticke-zdroje-rostlin.html

          9. Co obilí… ale švestky ! (případně další ovocné stromy)
           Ještě to co se sázelo v meziválečném a těsně poválečném období, mělo velmi solidní odolnost. Zatímco nové odrůdy hnijou před očima, či usychají nebo jsou sežrány snětí či nějakou jinou nemocí jen co se mírně změní počasí.

           Za vše může samozřejmě ekonomická „honba za výnosy“. Která vyrábí vyšlechtěné odrůdy které ale k tomu aby neshnily či nebyly napadeny jinými škůdci vyžadují jednat tuny toxických pesticidů a pak ještě pravidelné chemické hnojení pro dosažení těch výnosů (rozmetat hnůj je všechno jenom ne ekonomické).

           Což znamená že se pak náš jídelníček skládá výhradně z toxických šmakulád.

           Další věc je, jak si naše skvělá „green deal“ permakulturní evropa budoucnosti představuje pěstování těchto odrůd bez (zakázané) agrochemie ?
           Odpověď najdeme ve formě středověkých hladomorů, kdy nepřízeň počasí spojená se škůdci a následovaná neúrodou, způsobila smrt milionů lidí na podvýživu a dalších milionů na nemoci umožněné oslabením organizmu podvýživou.

           Jak se vážení těšíte ne takovou novou evropu budoucnosti ?

         4. jizlivec 15.11.2023 v 18:04

          Kulturní step je výraz používaný pro kompletně zemědělsky využívanou krajinu. Podle mého mínění se jedná o označení pejorativní evokující jistou jednotvárnost a pustotu.
          Step se k zemědělství nehodí, ale používá se.

        3. ScythianAres:
         Děkuji za velmi rozsáhlou odpověď. Ona v podstatě každá s těchto otázek by vydala na samostatný článek a na rozsáhlou dikuzi pod ní.
         To co jste zde napsal o tripolské kultuře by mohlo vyjít klidně jako samostatný článek i tak jak to je.

         Nicméně to, že je v archeologii něco „dobře zmapováno“ nemá logiku. Protože známe jen to co už bylo vykopáno a zdokumentováno (pokud to tedy nebylo úmyslně zničeno či schováno). O těch zbylých 99% artefaktů co ještě zůstaly pod zemí, prostě nemáme ponětí.

         Nebo bych to přirovnal k chlápkovi, co jezdí na montáže do ciziny na měsíc a myslí si, že jeho manželka je věrná, protože ten týden co pak je doma mu skutečně „věrná“ je. Ovšem co dělá ten zbylý měsíc, o tom nemá ani ponětí. Tak podobně se to má s archeologickými průzkumy.

         Relativně prozkoumané jsou velmi hustě obydlené oblasti jako je západ a střed evropy, a to ještě jen do omezené hloubky. A to opravdu jen relativně, pokud to srovnáme třeba s Ruskem na západ od Uralu (o tisících kilometrů sibiře na východ od Uralu ani nemluvě).

         Ale pokud se nacházela na tomto území nějaká prastará slovanská říše, která si stavěla (byť patrové) domy ze dřeva a zemní valy s palisádami, tak toho po ní moc nezbylo. A i kdyby něco zbylo, tak to na sibiři v té bažině těžko budeme hledat. Po těch tisících let.

         To je jen tak obecně k archeologii a k tomu co víme o minulosti.
         Když tu padlo konstatování, že 80% informací o starověkých kulturách se nedochovalo, a to byly kultury co byly posedlé stavbami z kamenů a v relativně suchém klimatu, tak co byste chtěl o slovanech někde na východě evropy, kde je vlhko, zima, šílené zimy a ještě tam odjakživa staví ze dřeva. Protože to citelně lépe izoluje proti chladu.

         1. Chápu to správně, že tvrdíte, že objevitel Tripolské kultury, český rodák Čeněk Chvojka, jinak žák velkého českého vlastence Lubora Niederleho, který napsal velmi obsáhlé a na informace velmi hutné dílo Slovanské starožitnosti, pojednávající o kultuře a zvycích Slovanů, a dalšího velkého českého vlastence Josefa Ladislava Píče, jinak spouzakladatele české archeologie, se postaral o to, aby cokoli, co by Tripolskou kulturu nějak spojovalo se Slovany, aby zmizelo z povrchu zemského? Nebo se o to postarali všichni jejich následovníci a vymazali ze všech písemných záznamů jakékoli Chvojkovy, Niederleho a Píčovy případné zmínky nebo úvahy o spojení s bájnou slovanskou říší????? To jako myslíte opravdu vážně? Na jednu stranu tripolská kultura stavěla domy, které archeologie dokáže najít, ale na druhou stranu celá bájná slovanská říše všude jinde stavěla domy ze dřeva, které už najít nedokážeme? Neprotiřečíte si tak trochu náhodou? Stejně tak všechny z genetických výzkumů byly usilovně vymazány všechny důkazy o spojení Trypilců se Slovany? Jako fakt?

        4. Cucuteni-Trypilia je hodně zajímavý případ.

         Jedna z věcí, kterou si v souvislosti s jejich životem musíme uvědomit, je, že 5000 a více let dozadu byla Evropa osídlená poměrně řídce. Maximum neolitické populace v Evropě se odhadovalo na 23 milionů lidí zhruba před 4000 lety, takže za Cucuteni-Trypilijců to mohlo být dejme tomu 10 milionů, na území od Portugalska po Ural.

         Tím pádem je docela dobře možné, že Cucuteni-Trypilia neměli ve svém bezprostředním okolí žádné dostatečně nebezpečné nepřátele. Byl to početný národ, soudě dle velikosti sídel jich klidně mohlo být třeba milion celkem. Pak si na ně asi žádný malý kmen z principu vyskakovat nemohl. Teprve Praindoevropani (Kurgani), kteří začali zvládat jízdu na koni, jim začali být nebezpeční.

         Zajímavé je ale to, že Cucuteni-Trypilia neválčili mezi sebou. Jistě, pěšky na stepi to není úplně ono. Ale i tak.

         1. Jenže pokud tam nikdo neválčil resp. neměli žádné významné nepřátele a přitom neválčili mezi sebou, čím vysvětlíte tu opakovanou likvidaci a znovuobnovování jejich sídel?

          1. To je podobná záhada jako opouštění mayských měst. Nevíme toho moc o jejich kultuře, náboženství… Třeba se nějaké místo po určité době považovalo za „opotřebované“. Oni po sobě ani nenechali moc hřbitovů. Mimochodem, „Burned House Horizon“ se vyskytuje na daleko širším území než jen Cucuteni-Trypilia, sahá od Albánie až kamsi k Donu.

           Jim by zase možná přišlo divné, že relativně chudé středověké společnosti vydávaly značné množství peněz na stavbu katedrál.

          2. Nikoliv záhada. Důvod známe, jen nám je úmyslně tajen. Ač ho má každý před očima. V té společnosti se patologické sociální jevy a „psychologická nákaza“ staly tak nesnesitelnými, že lidé jednoduše opustili „civilizaci“ a utekli do okolní džungle.
           Totéž se stalo třeba s Chetity.

           A totéž jsme v soft formě mohli pozorovat během „covidu“. Kdy se města proměnily v uzavřené psychiatrické pavilony a lidi se div nemordovali kvůli nakřivo nasazenému náhubku. Kdo nemusel do města, byl šťasten.

           Tak si to 10x až 100x vynásobte, a máte tu důvod, proč ti lidé ve spěchu opustili města a civilizace zanikla.
           Ostatně hezky je to popsané i v Bibli v pasáži o Sodomě a Gomoře. Tentýž jev.

           Třeba Praha už dnes regulérně připomíná Sodomu se vším všudy, multikuti nae…afroafričany dýlující fet uprostřed města, buzeranty a transvestity všude a degeneráti z celé republiky (Fiala, Ropušan, Pekarová,…) se do Prahy stahují. Zatímco každý příčetný člověk co si to může dovolit, mizí odtud pryč.

          3. co třeba epidemie, případně náký náboženský kraviny

    3. Upřímně řečeno tahle teorie o křesťanských fanatických fundamentalistech má dvě drobné vady. Nebudu nijak křesťanské náboženství a fanatiky obhajovat, ostatně jako jakoukoli podobnou ideologii. Ale pokud by chtěli vymazat všechny písemné prameny o „bájné tisícileté slovanské kultuře“ tak si opravdu myslíte, že by se jim to povedlo na 100 % ? Vždycky něco uteče nebo se zapomene. Tou druhou drobnou vadou je, proč by se stejnou vervou nechtěli zlikvidovat jakékoli zmínky o ostatních, třeba o Germánech nebo Keltech? Proč ne cokoli o předkřesťanském Římu, přestože tam pak sídlil papež? Proč ne cokoli o starověkém Řecku?

     1. ScythianAres: určitě přijdete na to, kterého diskusního faulu se dopouštíte. Že někdo něco někomu neudělal nemůže být důkazem pro to, že něco neudělal někomu jinému. Zde jste tedy stejně bezzubý jako kaBrnak, což je poněkud překvapivé, na tuhle úroveň bych si myslel, že se dostat nechcete.

      1. Ano máte pravdu, že to není důkazem. Hledám analogii a opravdu mě zajímá odpověď na otázku, proč se nikdo nepokusil vymazat veškeré zmínky o Řecku, stejně jako o bájné Slovanské říši. A pokud by opravdu Slovanská říše sahala od Itálie (Etruskové) až do Persie, opravdu si myslíte, že by se povedlo vymazat ji na 100%?

       1. ScythianAres: to si sice nemyslím, ale současně jsem čekal, že kaBrnaka utřete nějakým faktičtějším způsobem než diskusním faulem (pokud tedy vůbec budete mít potřebu na něj reagovat, takových už tu moc není).

       2. Keltové už byli zlikvidovaní, tedy „zneškodněný nepřítel“. Na rozdíl od houževnatých slovanů. V tom je jádro pudla a důvod živé a intenzivní falsifikace slovanské minulosti až k absurditám typu „dokud nepřišel Cyril a Metoděj, tak slované neměli žádné písmo“.

        Co vás vůbe vede k domněnce, že se V CÍRKEVNÍCH KLÁŠTĚRECH a jejich knihovnách uchovala opravdu PRAVDIVÁ historie keltů či řeků? A ne jen to co se církvi a Vatikánu hodilo do krámu? A potom taky případně středověké falzifikáty.

        Oni si mohli vymyslet prakticky cokoliv, když originální papyry a svitky v Alexandrijské knihovně byly zničeny křesťany (ty nejdůležitější) a zbytek zlikvidován muslimy.
        Kolik se podle vás dochovalo z těch 700 000 alexandrijských svitků, které mapovaly celou starověkou historii eurasie a dávno zaniklých říší ?

      2. Já si nemyslím, že je to diskuzní faul. @Scythian namítal, že i když někdo chce něco podstatného/významného vymazat z historie, tak zpravidla něco uteče a někde se nějaká ta zmínka objeví. Žádná ale není.
       Druhá námitka @Scythian se týká motivu. Proč chtěli mazat zrovna Slovany a ne někoho jiného. To mě přijde jako relevantní dotaz. Čím si to ti Slovani zasloužili?
       Něco jiného by bylo tvrzení, že nevymazali germány a proto nevymazali ani nikoho jiného. To ale @Scythian netvrdil, jen se ptal proč zrovna Slovani a ne Germáni, Kelti, staří římané nebo řekové.

       1. Latimerie podivna: to první jsem vůbec neřešil. To druhé je dotaz, který v kontextu vyzněl jako potvrzení toho, že se to nestalo, protože se nestalo ani něco jiného a to stále platí.

        Protože: čím si to ti Slovani zasloužili? Vím já? Já o nich nic nemazal. Z pohledu tehdejších cenzorů k tomu mohly být velmi pádné důvody, které už právě nikdo dnes nemá jak zjistit, protože není z čeho (teď tedy čistě hypoteticky, že mohlo být z čeho). A proč ne Germáni nebo Keltové? A proč ano? Když neznáte pohnutky pro mazání jednoho, proč si myslíte, že by měl mít dotyčný stejné pohnutky o těch dalších?

        Za takových 1000 let je docela dobře možné, že naše historie a třeba WW2, holokaust a dnešní přístup k němu může někomu evokovat úplně stejné otázky – proč mohl jít někdo do basy za to, že to zpochybňoval? To je přece blbost, protože za zpochybňování jiných genocid se do basy nemuselo. Takže i to s tím holokaustem je určitě nesmysl!

        Pokud se zachová dost pramenů, i za 1000 let jim to ale smysl dávat může, protože obrázek o realitě si udělat dokážou. Když ty prameny zmizí, budou se jen dohadovat, pokud vůbec budou mít o čem.

        1. @Kabrnak napsal: „tisíciletá pra-slovanská historie je mnohem zajímavější. Jenže se jaksi nedochovaly žádné písemné prameny.“
         Dává tady nějakou hypotézu, že existovala tisíciletá kultura, která je podle něj zajímavější, ale jako na potvoru všechny písemné prameny podle něj někdo zničil. Je tu hypotéza bez důkazů. Jestliže trvala tisíc let, tak je skutečně divné, že by se o ní nezachovali žádné písemné zmínky a že by si někdo dal tu práci, aby všechny písmené prameny zlikvidoval. Proto mě přijde otázka, proč by to někdo dělal u Slovanů, ale ne germánů/keltů atd., logická a nepovažoval bych to za nějaký argumentační faul.
         Neexistence takových pramenů se dá vysvětlit i jednodušeji, a to tím,že taková tisíciletá slovanská kultura, o které píše @kabrnak, neexistovala.
         Ta @kabrnakova hypotéza je na stejné úrovni, jako když budu tvrdit, že nedávno přiletěla flotila Aštara Šerana, vlády o tom ví a komunikují s ní, ale tají to. Neexistence něčeho se občas dokazuje velice těžko.

         1. Kabrnak mele sračky jako vždycky, to si myslím, že je dostatečně vysvětlení všeho a není třeba se v hovnech dál nimrat.

          Von si nějakýho jinýho vděčnýho pasáčka najde, třeba Sysopa, nebo někoho takovýho podobnýho.

         2. Latimerie podivna: na tom, co jsem napsal to ale nic nemění, odkazuji na svou první reakci ScythianAresovi. Dál si myslím, že pokud se nechápeme, tak se budem už jen točit v kruhu, nevím, jak to lépe vysvětlit, reps. nerozumím, čemu nerozumíte Vy, ale nevidím důvod se v tom dál nimrat.

          Pokud jde o kaBrnakovo tvrzení, tak tam s Vámi souhlasím a nemyslím, že je nutné se o tom vůbec bavit (protože kaBrnak se tady už roky vyjadřuje přesně v intencích příletu Aštara, prostě slátaniny a nesmysly, se kterými nemá smysl polemizovat).

        2. Že se dědictví antického Řecka a Říma katolická církev snažila eliminovat a jak tu pan Nitus píše níže, povedlo se jí to prý jen z 80%, o tom tedy bezpečně víme. Proto se ptám, jestli máme nějaké důkazy také o tom, že se katolická církev nebo kdokoli jiný snažil zlikvidovat komplet všechno, co by nás i jen náznakem zpravovalo o existenci nějaké Slovanské říše nebo kontinuálně existující slovanské kultuře v Evropě? A máme nějaké důkazy o tom, že by zlikvidovali i důkazy, které by je z této eliminace usvědčili? Pozor! Nepočítám v toho zprávy od německých kronikářů z doby germanizace Polabských Slovanů. Ty pouze dokumentují běžný jev podmaňování cizích území silnějším sousedem. Pokud žádné důkazy nemám, tak se ptám na analogie a očekávám vysvětlení, proč se to v případě jiných kultur nestalo. Kultury domorodých Američanů také kompletně zničili příchozí kolonizátoři a nahradili je tou svojí evropskou. Aspoň to tak vypadá na první pohled. Ale při bližším pohledu tam mnohé přetrvalo, minimálně lidi, kteří si nějaké povědomí o těchto událostech uchovali. Nehledě na to, že průběh krvavého dobytí Ameriky je podrobně zdokumentován a nikdo se nesnažil ho vymazat, ačkoli by to možná bylo lepší. Pokud Slovani žili na tak obrovském území, jak se tu někteří diskutující snaží tvrdit, tak opravdu by všude na tak obrovském území všichni naráz zapomněli, že měli předtím nějakou vlastní civilizaci? Nedochovalo by se vůbec nic?

         1. ScythianAres: uff, za mě fakt nemá smysl reagovat na kaBrnakovy bláboly a vážně se jimi zabývat. Proto jsem o nich vůbec nemluvil, poukazoval jsem pouze na pro mě nesmyslnou argumentaci o jiných, kterou jsem pak více rozvedl v odpovědi pro LP v 15:43.

          1. Jasně, já vám to ani nepodsouvám a oceňuju, že mě aspoň někdo trošku usměrnil. Přesto si stejně jako Latimerie nemyslím, že by to byl argumentační faul. Možná to tak vyznělo a měl jsem to napsat lépe, ale jak se snažím vysvětlit, pokud nemám důkazy, hledám podobné situace a co k tomu vedlo. Takže otázka, proč byli komplet vygumováni Slovani a nikdo jiný a hlavně z jakého důvodu, není na vás, ale na pana KaBrňáka. Jsem upřímně zvědavý na odpověď.

          2. ScythianAres: beru, hlavně bych Vás nerad znechutil nějakými drobnostmi. KaBrnak možná odpoví, pokud na středeční konspirační schůzce dostane vhodné noty, jinak se obávám, že vyklidí diskusní pole. Současně si ale nemyslím, že by z jeho strany skutečně šlo o diskusi, protože prakticky vždy vede pouze rozsáhlé monology, které považují příspěvky ostatních toliko za možnost napsat těch blbostí víc na víc úrovních. Tedy abyste pak nebyl zklamán, že Vaše upřímná snaha (á la příspěvek výše o Tripolské kultuře) nepřináší kýžené ovoce. Na straně druhé Vás může těšit, že je nás tady víc takových, kteří to naopak oceníme, nicméně pro nás jste to primárně nepsal.

          3. Ale kdeže znechutil. Naopak jsem se nechal v jedné z výše napsaných reakcí na pana KaBrňáka vyprovokovat a snížil se na úroveň odpovědi typu že míchá bláboly a fakta. A to jsem si předsevzal, že pokud budu po zveřejnění článku o něčem diskutovat, tak jen na základě faktů. Takže pošťouchnutí bylo vhodné. Jestli bude chtít odpovědět, to je na něm a koneckonců jak už tady někdo jinde trefně poznamenal, do diskuse se kolikrát promítnou další zajímavosti, které se do článku nevejdou. Jinak samozřejmě mě velice těší kladné ocenění od řady místních domorodců. Psal jsem to spíš pro radost, ne pro nikoho konkrétního, dokonce ani pro ty, kdo věří bludům o Tartárii. Klidně se přiznám, že mě tyhle teorie také kdysi oslovili. Ale když jsem je začal hlouběji studovat a ověřovat, co tvrdí, dost mě zklamaly, že nemají vlastně nic, s čím se dá opravdu pracovat. Zároveň netvrdím, že cokoli, co prezentuju ve svých článcích, se nemůže s dalším poznáním upřesnit nebo dokonce změnit.

         2. ScythianAres:
          tak tady už se dopouštíte značné demagogie ohledně těch důkazů. To je jako byste chtěl po vrahovi písemné důkazy o tom, že se dopustil vraždy a na kom. Přitom první co vrah udělá, že nejen zničí tělo, ale především zamaskuje a zlikviduje veškeré stopy kterého s tímto zločinem spojují.
          Tedy ptám se kdo, kde a proč by uchovával informace o svém nepříteli, kterého se snaží už velmi dlouho zlikvidovat ? A to celých 1 000 po dobu středověkého chaosu, válek, epidenií které vyhuvbily až 50% obyvatel území.

          Nemyslíte, že to sebou nese opravdu značné „režijní náklady“ uchovávat nebezpečné informace v klášterech pod patronací mnichů a ještě tak aby se k tomu při přepadení kláštěra náhodou nedostal někdo nepovolaný ? Ostatně i takoví církev nenávidící husité spíš kláštěr podpálili než že by se tam hrabali v jeho knihovnách.

          A co se nám dochovalo z té slavné antiky V ORIGINÁLE ? On je to spíš dvacáty opis z opisu opisu pergamenu který je opisem starších pergamenů (další nákladná režie, kdy to mnich při svíčce po zimních večerech opisuje třeba rok).
          A jak tu již bylo řečeno, uchovalo se jen to co církev uznala za vhodné, a z toho zveřejněn byl jen zlomek a z toho nepatrný zlomeček se dostal mezi lid před vzestupem vzdělanosti v 18. století.
          Vždyť i tu jejich slavnou slátaninu jménem Bible, museli nějací polovzdělanci do češtiny překládat na koleně nějací poloamatéři, protože nám nechtěli dovolit číst ani tu Bibli !

       2. Latimerie podivná:
        Kladete si špatnou otázku. Otázka není „jakto že se nic nedochovalo ?“. Správná otázka je „kdo měl tehdy nějakou motivaci uchovat pravdu či vůbec něco o slovanech ?“

        Jediné kde se uchovávaly písemnosti posledních 1 000 let, byly klášterní knihovny. A to nejnebezpečnější, ale přitom důležité k uchování se odvezlo do tajných archivů Vatikánu.
        A měla církev nějakou motivaci uchovat pravdu o vyspělé slovanské kultuře, když si cíleně vymyslela báchorku o tom, jací byli slovani primitivní křováci, dokud k nim nepřišel Cyril & Metoděj a vůbec křesťanský kult, který jim přinesl „civilizaci“ ?

        Tak mi můžete odpovědět na otázku, kdo a kde by měl motivaci celých 1 000 let uchovávat pravdivé informace o slovanech a hlavně proč ?

        1. Vy tu obhajujete vyspělou slovanskou kulturu, takže na tuhle otázku byste měl odpovědět vy. Samotní Slovani neměli žádnou motivaci něco uchovat?

         1. Se vetřu. Měli, v hlavě a ústním podání, jako Mohamed.

          1. Jen doplním, že v té době ještě nepoužívali ztrátovou kompresi.

          2. @ Hupert

           Co to je zrátová komprese?

          3. Ztrátová komprese umožňuje pomocí algoritmu vybrat a uložit z původní kompletní informace jen její část tak, aby bylo možné z ní původní informaci zrekonstruovat do podoby pokud možno odpovídající originálu. Šetří to místo v úložišti informace. Předpokládám ale, že s audio či video kompresí se jako každý denně setkáváš – mp3, mpeg-4, divX, atd. Ona je to vlastně hodně stará záležitost – už nejmíň od Hebrejců, když vypustili v zápisu samohlásky.

          4. @ Hupert

           Dík, to je zajímavé. Já jsem pro holistická řešení. Staří slovani něco napsali. Kam to napsali, když se to ztratilo? Buď to shořelo, nebo zetlelo. Takže ne pergamen, ale papír. Do keramických tabulek ryje jen blbec, když má papír. Papír se naučili od číňanů, nebo číňani od nich. Pak začali hodně cestovat a řezat se s pocestnýma a domorodcema a papírny s sebou netahali. Kaněc filmá, Sklavjane izčézli.

          5. Oheň komprimuje hodně, značně ale komplikuje rekonstrukci do původního stavu.

          6. @ Hupert

           Kdo má silného ducha, vyvolá původní zprávu z negativu. Tehdy měli pomalej internet, takže nearchivovali.

          7. Kdo má silného ducha, internet nepotřebuje, tomu stačí Akáša.

          8. @ Hupert

           Jako cloudový archiv je ákaša dobrá a věčná, ale linkuj to někomu kdo chce citace, odkazy a důkazy. Lidi už si nevěří, sebranka nevděčná.

         2. A kteří slovani, jak a kde by to uchovávali ? Myslíte ty násilně pokřesťanštěné (od katolických čech až po ruské pravoslaví), kterým jen za náznak zabývání se jejich tradičním „pohanstvím“ hrozila inkvizice a popravčí špalek ?
          Kde inkvizice řádila tak, že se nedochovaly ani prastaré slovanské/keltské léčebné postupy, kdy porodní bába která zachránila umírajícího novorozence (znala některé prastaré léčebné techniky předávané pouze ústně) za to šla na hranici, protože v tom uzdravení určitě měly prsty ďábelské síly ?

          Stačí si vzpomenout na udavačství a „hon na čarodějnice“ který tu probíhal během kovidového šílenství, a máme tu jen nepatrný zlomek toho co probíhalo v našich násilně pokřesťanštěných zemích. Kde lidi na sebe navzájem donášeli při „zpovědi svaté“ z čiré blbosti či záškodnictví, pokud rovnou neudávali zjištně, bažíc po majetku toho, kdo dostane do spárů inkvizice. Doba pobělohorská, to bylo už kompletní finito, ze kterého jsme se prakticky dodnes nevzpamatovali.

          A v tomhle prostředí chcete aby se uchovaly rozsáhlé slovanské písemnosti, celé knihovny, či aspoň písemné svědectví těch co se s se slovany setkali ?
          To co se uchovalo (záměrně nebylo zničeno) je míň než ubohý pahýl.

          1. My nechcem celé knihovny, nám by stačila i malá knížečka. Slovany potkal leckdo (o tom je taky ten článek), jen ta tisíciletá říše chybí.

         3. POdle mě je „důkazní břemeno“ na těch, co tu tvrdí, že pergamen je něco jako žulový kvádr, který bez jakékoliv zmeny přečká tisíciletí, asi jako egyptské pyramidy. A to ještě v perfektně čitelném stavu.

          A to v klimatu nikoliv suchého středomoří ale studené a deštivé evropy, kde všechno organického původu doslova tleje před očima. A v společenském klimatu vyhlazovacích a náboženských válek kde bylo v oblibě vše nepřátelské co hoří, vypálit do základů.

          A to nejde zdaleka jen o pergamen samotný, ale hlavně o inkoust, který tehdy vážně nebyl high-tech a písmenka měly tendenci blednout i když byly uložené v ideálně suchém archivu (jako že většinou nebyly).

          Já osobně se nedomnívám že pergamen vydrží to co nápisy vytesané egypťany někde uvnitř hrobek a pyramid, skryté před písečnou erozí a dalšími škodlivými vlivy.
          Ostatně, i proto je „mayský kalendář“ nikoliv na pergamenu, ale vytesaný do kusu šutru. Zjevně před těmi tisíci lety neměli zdaleka takovou důvěru v pergamen, jako zdejší diskuzní chytráci a demagogové.

          1. Ale kdepak. Důkazní břemeno je na těch, co tvrdí, že tu ta tisíciletá slovanská říše byla. A klidně ty důkazy mohou být vytesané do toho šutru.

          2. Já když čtu ty vaše nadávky na pergameny, tak si furt říkám, jestli si nepletete pergamen a papyrus.

           Pergamen se samozřejmě nedá válet jen tak na dešti, ale v běžné klášterní knihovně vydržel dlouho, a to i v našem klimatu. Rozhodně „netlel před očima“. Historici běžně pracují s 500-700 let starými pergameny vlastníma rukama, jen s jemnými rukavicemi.

           Pergamen je ale taky pekelně drahý, takže na něm bylo psáno jen to nejcennější, a často se dokonce používal znovu (seškrábané palimpsesty, které dnes ale umíme přečíst). Inkousty byly různorodé, ale třeba Sinajský kodex, starý 1700 let, se stále ještě dá v klidu číst pouhým okem bez pomůcek.

           Potíž s konzervací textů je hlavně v tom, že hlavním používaným materiálem k psaní byl za antiky PAPYRUS. Ten egyptský, který se taky z Egypta hojně vyvážel, protože ho produkovali značné množství a levně. Je to právě papyrus, na který se vztahují vaše slova o tlení před očima. Ani v Itálii nevydržel více než 200 let. Ten se opravdu udrží jen v tom extrémně suchém Egyptě, a i tam se s historickými kusy musí zacházet extrémně opatrně.

           Fun fact: v Herculaneu byla objevena obrovská zuhelnatělá knihovna plná svitků. Běží snahy o to, přečíst je nějak nedestruktivně pomocí rentgenu a algoritmů. Před měsícem se nějakému studentovi podařilo přečíst první slovo: „purpurový“ (v řečtině) a hned pod ním, na dalším řádku, „víno“. Asi to ještě nějakou dobu potrvá. Na druhou stranu, kdyby se to podařilo, rozrostly by se naše znalosti o antické literatuře asi tak desetinásob.

        2. A on měl někdo motivaci celých 1000 let uchovávat pravdivé informace o germánech, keltech, „předkřesťanských“ římanech a řecích? O nich se ví, ale to že se o nich ví, není důsledkem „motivace celých 1000 let uchovávat o nich pravdivé informace“.
         Tvrdíte, že něco bylo, ale nedáváte žádné důkazy, že to bylo. To že něco není, ještě neznamená že to bylo a někdo to zničil. Jednoduší vysvětlení je, že to něco co není, vůbec nebylo. Nedá se příliš dokázat, že něco nebylo. Ale (někdy) se dá dokázat, že něco bylo.
         On byl pergamen docela vzácný (a tedy drahý) a zase se tak neničil. Když na něm byly napsány škaredé věci, tak se často jen vyškrabalo to, co na něm bylo napsáno a místo toho se napsalo něco hezčího. Nyní už lze zpravidla přečíst i to, co bylo vyškrabáno (palimpset). A ani na vyškrabaném se nic o tisícileté slovanské říši nic nenašlo.
         Navíc mě ta myšlenka tisícileté slovanské říše hodně připomíná (naštěstí) neúspěšný pokus o jinou tisíciletou říši z nedávné doby. Tady bude přání otcem myšlenky a zbytek už obstará internet.

         1. No, někdy se dá s dostatečnou mírou spolehlivosti dokázat, že něco nebylo…
          Obecně pokud to něco nutně muselo zanechat dosud patrné nepřehlédnutelné stopy, a ty se jaxi nenacházejí…
          Pak je jistě možné usuzovat, že to spíš vůbec nebylo, než že někdo ty stopy bezezbytku odstranil (zvlášť pokud je to technologicky vyloučeno)…
          Disclaimer: toto nelze použít na písemnosti, spíš na rozsáhlejší a masivnější objekty: například jsem si naprosto jistý, že v antice neměli loděnice schopné postavit něco jako Titanic…

          1. @jizlivec
           Ne že bych s Vámi nesouhlasil, ale zkuste prokázat, že něco nebylo. To je tak těžké, že je to skoro nemožné.
           Jinak souhlasím s Vámi, že… „to spíše vůbec nebylo, než že někdo ty spoty beze zbytku odstranil“.

         2. @ Latimerie

          Takže podle tebe je Kabrňák vlastně aktuální reinkarnace Adolfa Hitlera. Jako jo, sranda a přehánění musí bejt. Ale není to až moc legrační? Abychom se smíchy nepřerazili.

          Ty vado, nebo jsi to myslel vážně? Jako fakt jo? Tisíciletá říše slovanských nacistů pod vedením Kabrňáka? Ty kjávo, tak to já ti teda raději nebudu odporovat, ať nedojde k nějakýmu zhoršení zdravotního stavu.

          1. @ModryKlokan
           ehh, teď jsem z toho paf. „Takže podle tebe je Kabrňák vlastně aktuální reinkarnace Adolfa Hitlera.“. Přiznám se, že fakt nevím co si o tom myslet. Nemyslím si, že bych napsal cokoliv v tom smyslu, co píšete.

          2. @ Latimerie

           15.11. 20:41
           „Navíc mě ta myšlenka tisícileté slovanské říše hodně připomíná (naštěstí) neúspěšný pokus o jinou tisíciletou říši z nedávné doby.“

           Váš příspěvek je o pět komentářů výše, poslední odstavec, předposlední věta… V jakým jiným smyslu, bych si to asi tak měl vykládat?

     2. Technická poznámka: Dědictví antického Řecka a Říma se křesťanské civilizaci povedlo eliminovat asi z 80 %, což je velmi úctyhodný výkon, vezmeme-li v úvahu, že to byly kultury, ze kterých sama křesťanská Evropa vycházela (například mše se sloužily v latině, že). V tom podle mě jistý záměr určitě spatřovat lze, a ne, že by se tak docela nezdařil. Eliminace některých kultur, které byly potírány zcela cíleně za použití jednoznačně genocidálních prostředků (Aztékové, Toltékové, severoameričtí Indiáni…) takových úspěchů kolikrát nedosahovala.

      1. Vy tu obhajujete vyspělou slovanskou kulturu, takže na tuhle otázku byste měl odpovědět vy. Samotní Slovani neměli žádnou motivaci něco uchovat?

       1. Pardon, to mělo být jinam, překliknutí….

 2. No češi, moravané slezané si asi moc v gutlince čechrat peří nemohou protože jakýsi etnograf spočítal že jich je tak milión a nejvíc na tom prý zapracovali osmašedesátníci na „vjeky. Ostatní to prý fakt nezajímá a už víte jak na tom jste – nejste demokraticky. Rychecký vám i řekl že je €občan, co a v jeho naformátování jste se 108. chunty 5. demolice se vskutku šperky pavlády záhub. Nazdar bazar

  1. A pyjale se jim jede do afriky divit že nekomunikují tamtamy a kouřovými signály, nevím jestli si z něj nehačli. :-) Kocourkov hadr ale nevím jestli se tomu smáli nebo zírali na …

 3. Boze, to muselo dat prace to sepsat…
  Smekam a klanim se :-)
  A urcite si to prectu, ale az budu mit par hodin casu :-))

  1. To jsem byl kdysi se synem na procházce a narazili jsme na takový velký kuželovitý předmět složený ze spousty komponent. Zatáhnu za jednu – nic, za druhou – řada dalších se přestaví. Říkám: „Co to může být?“ a syn:“ Přeci hromada, táto.“

 4. To je dobry tohle :) Oficialni vypousteni novych vetru z USA zadnice :) Takze zacatek konce americkeho dobrodruzstvi – zastupni valky : Schopnosti USA pomoci Ukrajině se každým dnem zmenšují — Bílý dům. Země však stále poskytuje vojenskou pomoc, o kterou Kyjev žádá, uvedl poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan
  WASHINGTON, 14. listopadu Schopnosti, které mají Spojené státy k poskytování pomoci kyjevským úřadům, se den ode dne zmenšují, ale země stále poskytuje vojenskou pomoc, o kterou Ukrajina požádala, uvedl na brífinku poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan.
  „Každý týden, který uplyne, naše schopnost plně financovat to, co považujeme za nezbytné, abychom Ukrajině poskytli nástroje a kapacity, které potřebuje jak k obraně svého území, tak k pokračování v pokroku, což je stále těžší a těžší,“ řekl Sullivan. „Stále jsme schopni poskytnout vojenskou pomoc, o kterou Ukrajina žádá. Ale pokud bychom získali plné financování, mohli bychom tak učinit na mnohem jistějším a konzistentnějším základě,“ poznamenal.
  „Okno se zavírá“, ale Bílý dům nemůže uvést konkrétní datum, kdy budou vynaloženy všechny prostředky Washingtonu na pomoc kyjevským úřadům, řekl úředník. „Mohu vám říci, že už to má vliv na naši schopnost dát Ukrajině vše, co potřebuje. A tento účinek se časem jen zesílí,“ dodal.

  1. Já tuto informaci vnímám jako zprávu „hele hoši, už jsme na vaší frontě vypálili všechen ten starej šrot, co bychom ho jinak museli shodit do Grand Canyonu. Sice ještě nějakej máme, ale ten si z různých důvodů chceme nechat, například proto, že jsou to ještě rámcově použitelné zbraně, které jinde můžeme prodat výhodněji. Navíc už nám stejně patříte, protože váš dluh u nás přesáhl 5000 % vašeho HDP, takže nemá cenu vás nadále zadlužovat, a střednědobě tedy s naší pomocí nepočítejte, protože pominul důvod vám pomáhat. Koukejte se s Rusákem urychleně domluvit, protože navzdory hlasitým deklaracím, že to nikdy neuděláte, vám nic jinýho nezbývá. Tu vaši část, kterou neobsadí Rusové, stejně obsadíme my, respektive už jsme ji obsadili, takže zase o tolik nejde.“

   1. Na domluvu treba dvoch.

    1. Rusové podle mého názoru jsou ten poslední, kdo by se šprajcoval. Jednak to nevypadá, že by nějak přesvědčivě vyhrávali, jednak je ta válka taky dost slušně zatěžuje, a hádám, že průměrný Rus toho musí mít docela plný zuby a jeho podpora pro pokračování války nebude nekonečná, a jednak vlastně dosáhli svého. Kdyby se dneska domluvili, že se s okamžitou platností přestává bojovat, obě strany zůstanou tam, kde právě jsou, namaluje se nová státní hranice, kopírující průběh fronty, a tím jsme hotovi, tak Putin nemá jednak záminku a jednak možná ani důvod pokračovat v bojích. Dojít vítězně až do Kyjeva nebyl deklarovaný záměr (což samozřejmě neznamená, že Putin nedoufal, nebo ještě nedoufá, že se mu to povede).

     1. No pozor, Rusove maji jeste jeden duvod, a to strategicky. Strategicky cil Rusu je zlikvidovat utocny potencial ukronacistu a extremnich nacionalistu na generace dopredu. Rusove nemaji chut na velkou zastupni valku s USA kazdych 10 let. Kdyby minuly rok dobyli Kyjev, jak by to museli delat ? No klasicky, tajna policie, razie, koncentraky, popravy… Za velike nepopularity a vysokych nakladu. Tak na to jdou jinak : Nechaji ukacka at jim bojechtivi sami nabehnou pred hlavne, resp. je tam nazene jejich silena vlada. Je to delsi, ale pro Rusy o to jistejsi postup. Po teto valce zustane z Ukrajincu podobne torzo co je ted z Nemcu, jak je videt na „rozhodnosti“ Nemcu pri obrane sve civilizace pred slimaky. Mnozi se take uzasle ptaji, kde je ten probuh silny, udatny duch Nemcu (cim samozrejme nijak nechvalim jejich tehdejsi rezim a jeho cile a metody) , kdy jako maly narod pred 80 lety jen-jen ze neovladli cely svet ? Odpoved je jednoducha : Ti s takovym duchem tehdy padli – prezili zbabelci. Dnesni Nemci jsou potomci tech zbabelcu… Dodnes se z toho neposbirali. A to same ceka ukrajinsky narod. Putin je dabelsky strateg…

      1. až češi pochopí, že ukrajina je pro rusko něco jako morava pro česko, v podstatě jeden národ, ale ne tak docela uplně, s tím, že na moravě je několik etnik, které jsou ne až tak uplně ani moravany ani češi, viz prajsko, goralie, valašsko a další, tak přestanou s nepochopitelným fanděním ukrorussákům proti ruskorussákům

       1. Co takhle připustit i možná „pseudodohodu že nástroj akce pindostanu na popud london city domu rotchild a to že sice bruslí v tom že se dohodli na likvidaci €araboafrikou ECB výměny obyvatel evropy a vám € až po zboží a službách pokud se nezachovají podle naturelu a víry ještě i ekonomicky a vedlejším produktem je i mazání záměru domu rotchild? či to snad tak chtějí na styl harariho šwába že v izraeli mají 3,5 miliónu lidí pod 100%ní kontrolou a s 2,2 milióny otroky v gaze. Plány bussinesmanů se šíbry dlouhých prstů bych řekl že jsou také ve hže a možná že dnes už samotní strůjci neví co dělá jejich levá a pravá ruka. A jenom se směji jak by to asi zanalyzoval poblitolog tamtamů a kouřových signálů komunikace v africe.
        https://www.youtube.com/watch?v=zK87uDviI7M

        1. Kalergiádu s oceněním pílí loutkářů likvidace bílé rasy (rasistů) až prý dnes skutečných 2%? statisticky planetárně snad 7? a jistě slovanů jsem tam nevložil, soráček. Ze 30% v 80.desátkách. Bác

       2. @jungvoj
        prajsko ani goralie, tedy Hlučínsko a jižní část Těšínska nemají s Moravou nic společného.
        Tak jako oblast minimálně na západ od Dněpru nemá nic společného s Ruskem a to nejen posledních 30 let.

        1. Dachsmeister: ale no tak, to jsou přece malorusové a jsou součástí říše už miliony let, říkal to JH, ta parta pár neschopů nemá na vlastní stát nárok.

         1. @fadtwi
          ano já vím, 100x opakovaná lež se stává…
          Ale aby se tu nějaký polský potencionální vlastizrádce pouštěl do zmatených úvah, jsem nemohl dopustit v rámci aktivity házení hrachu na stěnu a perel sviním.

          1. Dachsmeister: tomu rozumím, kaji se za své nepochopení a vyjadřuji plnou podporu (když má člověk kladivo, všechno vypadá jako hřebík a když má perly, holt musí házet, taky se mi to stává).

        2. i tak vás miluji, tedy jako bližního svého,
         poznámka: ne tak docela -v překladu do znamená to co to znamená,
         druhak: ano jsem hrdý na to , že nejsa čechem,
         třeťak: podle vašeho jména lze usuzovat , že jste prajzak, lakomý nenavistny prajzak, nenavidící fšechny okolo, vpodstatě nenávidící i prajzaky,…ale já tak , jak vy neuvažuji,

      2. Muj tip je, ze Rusko se v soucasne situaci citi celkem pohodlne a na mirove dohody pristoupi jen, pokud by jeste dostalo neco bokem. Treba Odesu, nebo tak neco. Pokud ted UA prijde s tim, ze jako vsechno dobry, cosmesi tosmesi a od zitrka zase kamos, tak si myslim, ze na to se Rusaci vyserou. Tento stav by se kdykoli zase preklopil v horkej konflikt, ledva by zapad zase nahromadil nejakou proslou techniku a munici.

       1. Sysop
        15.11.2023 v 5:54

        Muj tip…

        – – –

        Odhaduju podobný vývoj, s ním vznik čehosi jako „Svobodná republika Západní Ukrajina“, či „Západní svobodná republika Ukrajina“ nebo ještě jiný výtvor, o kterém se bude mohutně debatovat a hlasovat, zkrátka potrava pro média No.1.

        .

        1. Mozna budou muset Rusove pripadne otaleni prehodnotit, protoze Ukrajina sahla ke strategickym kadrovym zasobam a sranda konci: https://cz24.news/boj-do-posledneho-ukrajinca-na-front-bol-povolany-kyjevskym-nacistickym-rezimom-68-rocny-duchovny/

         1. Sysop:
          „… kadrovym zasobam…“
          – – –
          Sice nevím, zda tento případ je skutečnost, ale setkávám se s lidmi z několika oblastí UA a jejich historky jsou tomuhle blízko. Ostatně i různá videa se zajatci ZSU ukazují, že věk mezi 50-60 lety se objevuje často již řadu měsíců.

          .

         2. I každý asijský nindža ví, že k vítězství je podstatná síla ducha.

          1. No jestli duchovni budou hazet chlebem, tak vidim jen na dalsi prosranou ofenzivu.

          2. Jo, netrefili se s tím povolávacím rozkazem do nejvhodnější církve pro novou ofenzívu.

          3. @ Hupert

           Jeden duch nestačí. Když postavíme větší armádu ze slabších duchů, tak je to cajk. Tuhle vojnu vyhrajeme.

          4. ModrýKlokan: Bojový duch se ovšem do vojáka nevtělí jinak, než v REM fázi spánku. K jejímu dosažení pomůže pouze kvalitní duchna.

          5. @ Hupert

           Tak to jsou na frontě v prdeli. Nemají nafasovaný duchny.

          6. A budou ještě hůř, až se mezi ducha a duchnu vetře nějaké další duchovní pohlaví.

          7. Misto duchen fasujou fet. Prej to ma na objem vetsi vykon.

          8. Fet je nejlepší, vygeneruje v hlavě ducha i duchnu současně.

          9. Klidně i ducha pod nebo nad duchnou…nebudu tu ale přepisovat celou Kamasutru.

          10. @ Hupert, Sysop

           Ale prej pak nerozeznají vlastní vod nepřátel. Tak ti nevim.

          11. To je fuk, Buch si je pak prebere.

          12. @ Sysop :-D)))))))

        2. Radši ani co bude nespekuluji ale je jisté je že aktivita „businessmanů přes mrtvoly na zisk samovolně neustane, to je proti jejich „přirozeným schopnostem.

        3. Důvod proč russsssové válku začali, byl zlikvidovat tu banderovskou líheň do posledního ukro-nácka.
         Že by kdy souhlasili se zachováním jakéhosi EU-USA protektorátu na západě kolem Kyjeva-Lvova, kde by se dekádu fanatizovali, militarizovali, jezdili na teroristický výcvik do Polska či ČR a pěstovali si tam dál to svoje náckovství a nenávist vůči „moskalům“ a vychovávali od mateřské školky další malé bandera-jugend ?

         To je fakt nepravděpodobné. Stačilo vidět, co za fanatickou svoloč vychovali z náctiletých výrostků za pouhých 8 let od „majdanu“ a oděského masakru. Viz ty různé neonacistické prapory Azov, Ajdar atd. které neměly problém střílet vlastní lidi a civilisty co nebyli dostatečně ideologicky uvědomělí (=nenávistní vůči všemu ruskému až za hrob).

         1. „Důvod proč russsssové válku začali, byl zlikvidovat tu banderovskou líheň do posledního ukro-nácka.“
          Jasně. A teď ještě tu o Červený karkulce, a můžeme jít spinkat s pocitem, jako by nám někdo provedl lobotomii šroubovákem.
          Realita je taková, že Rusům o nějaký ukronácky šlo někde ve třetím, čtvrtém plánu. Samozřejmě to byla zcela ultimátní záminka, zvlášť za podmínek, kdy to debilní Ukroši s těmi svými bataliony Azov posírali, kudy chodili, ale rozhodně si nedělám iluze o tom, že utrpení pár tisíc etnických Rusů v příhraničním pásmu bylo reálnou příčinou války. Tak to nechodí ani v zemích, kde má lidský život podstatně vyšší cenu, než v Rusku. Putin prostě dospěl k závěru, že na ten Drang nach Westen nadešel správný čas. Likvidovat někoho do posledního zkurvenýho nácka v plánu není a nikdy nebylo, protože nedává smysl kvůli nějakým (z části fiktivním) náckům udělat z Ukrajiny, obilnice Evropy, jednu velkou spálenou zemi, a už vůbec kvůli nim nedává smysl napřed organizovat a pak obhajovat genocidu. Pakáž stupidní banderovská posloužila svému největšímu nepříteli jako kombinace užitečného idiota, rituální oběti a páté kolony. That`s it, nic víc v tom nemá cenu hledat.

          1. Nitus: utrpení pár tisíc Rusu v příhraničním pásmu je s vysokou pravděpodobností primárně vina Rusáků, kteří dělali vše proto, aby to tam fungovalo jako naše Sudety, které pak taky „musel“ přijet zachraňovat hodný strejda Adolf. Takže si nemyslím, že Rusák to „utrpení“ vnímal nějak negativně, když pouze zneužil místní užitečné idioty pro své vyšší cíle.

          2. Tak daleko, že je to vina Rusů, bych rozhodně nešel, ono mi totiž nepřijde úplně pravděpodobné, že se něm museli nějak angažovat mimo to, že ho dostatečně dlouho ignorovali. Primárně je to za mě pořád vina Ukrajinců, kteří rovněž vše ignorovali, přičemž ale na rozdíl od Rusů měli jednak mandát (je to jejich státní území) a jednak zájem (šlo o průser, o který fakt nestáli) to aktivně řešit. Jistě, viník války jsou Rusové, ale podmínky pro její vznik připravili Ukrajinci. Za mě je to jedna banda, tvořená dvěma různě zabarvenými agresivními teritoriálními zmetky, co si fakt nemají vzájemně co vyčítat.

          3. Nitus: psal jsem tu víckrát o Podněstří, kde Rusák s tanky vyjebává s Moldavskem a kde vyhlašuje nezávislost. Moldavsko to zatím tiše trpí, posílá tam prachy, zpátky nechodí nic a provokace se zatím minuly cílem. Stačilo by, aby je tam šla moldavská armáda srovnat tak, jako ukrajinská LLR a DLR a dopadlo by to stejně.

           Nevylučuji, že v případě DLR a LLR je to jinak, nesvítil jsem jim u toho, ale modus operandi nahrává stejnému vnímání jako v případě Podněstří (nebo Sudet, kde to proběhlo stejně).

          4. fatdwi: ona už to moldavská armáda srovnat zkoušela v devadesátých letech, ale nějak to nevyšlo.

          5. Hele, ty Karkulko, pokud už se tu pokoušíš lhát, tak to aspoň musíš umět.

           Na začátku války Putin veřejně ohlásil cíle SVO tedy DEMILITARIZACE a DENACIFIKACE Ukrajiny. Což znamená že se nepřestane válčit:

           a) dokud na Ukrajině bude jediný kanón či kulomet.

           b) dokud bude na ukrajině jediný oddíl zuřivých bandrovců, kteří by jen čekali na to, až zase dostanou do ruky kvér a můžou zase začít vraždit ženy a děti jak na východě ukrajiny tak v Rusku

           Což je v podstatě opak toho co dělala na ukrajině americká administrativa v čele s Nulandovou. Maximální militarizace populace a přesměrování veškěré hospodářské činnosti na válečnou mašinerii. A pak ideologická výchova mládeže a mladých do 30 let, k co největší nenávisti k rusům i k vlastním obyvatelům na východě.

           V této souvislosti je zcela absurdní představa, že by rusové po těch desítkách tisíc mrtvých nechali někde na západě bez dozoru „banderovskou líheň“ pod patronací USA, kde by se jen během pár let „míru“ přezbrojili a dovycvičili a zase napadli rusko či zbývající proruskou část ukrajiny.

          6. Myslím, že jsi trochu příliš optimistický, co se týče Putinovy schopnosti (a možná i ochoty) dodržet tyhle plány. Putin sice vyhlásil nějakou pětiletku, ale to bylo na začátku války, která se IMHO nevyvíjí tak úplně podle jeho představ. Takže i kdybych věřil, že to Putinovo prohlášení bylo 100 % pravdivé a opravdu ten záměr měl (which is not exactly the case, Putinovi tak nějak inherentně nevěřím ani dobrý den), tak to ještě zdaleka neznamená, že na těch plánech bude trvat.
           Do prdele, opravdu tohle vysvětluju debilovi co tvrdí, že Ukrajina napadla Rusko, a ještě k tomu má nick KaBrnak??? What have I done with my life???

          7. výsledkem potyčky na dněpru bude to, že si malorussové s velkorussy a bělorussy padnou do náručí, potyčka bude označena jako výsledek západní provokace, no a hněv lidu se obrátí proti ,,,,no hádejte proti komu?

          8. No je to píp, tak ta 7. mapa u prvního odkazu. Nepromítlo se to.

          9. Jedenáctá k čertu. :-))))

          10. Psal jsi to skorem v půl dvanáctý. Dokonce i jako mluvící hodiny jsi k hovnu, úchyle.

          11. Hele nemám jen tebe ve vesmíru hormon čaroději, dej pokoj nebo se zvencneš z nadílky. :-)

          12. Z jaký nadílky? Vysereš se mi za dveře a zazvoníš? Tomu bych věřil, to bys možná tak nějak rámcově zvládl.

          13. Klídek, steve.

          14. Já si myslím, že pro ty, co v Rusku vládnou, je „utrpení“ etnických Rusů asi stejně důležité, jako lidská práva pro USA. Když se to hodí, tak se to vytáhne a když se to nehodí, tak se o tom cudně mlčí.

          15. Me je putna, kdo tam ma jaky zajmy, kdo lze vic, nebo kdo ma jaky pochybny prava. At se tam hlavne melou za svy.

     2. Je to speciální operace denacifikace kdyby šlo o kótu bez skrupulí a ohledů jak u natičů či teď stylem v gaze dávno tam rusko je s exote s putinem. Máš vůbec přehled o kontextech nebo se zapichuješ jako vidle hnojáku agresivní s prizmem primitiva. Takového dárečka si tu pěstujete do diskuze bum bum prásk bum bum, exote. Jak můžeš vůbec takhle skoušet ostatní nekompromisní a bez schopnosti argumentace a konfrontace věcí a podstat. joudo namyšlený, patrně bez sebereflexe ba jo netizace brutopýrace a nečum, hloupo.

   2. Amici rekli, ze maji posledni miliardu pro UA a pak ze ma financovani prevzit EU. Coz nevidim jako zasadni problem, my mame penez jako sracek a urcite nas to ekonomicky proti USA jen posili.

    1. To ale asi jen v případě, že se za ty prachy Ukrajinci obrátí proti amíkům.

     1. Ukrajinec se za prachy obrati proti komukoli. Problem ovsem je, aby se ty prachy cestou nepoztracely.

      1. Podle sebe soudim tebe, co….

       1. @ Lojza

        … a tohle by se ti mohlo taky líbit… „Kdo jinému jámu kopá, až se ucho utrhne.“

        1. Nikoliv. Kdo jinemu jamu kopa, je u nej na brigade

        2. Original zni ‚Kdo jinemu jamu jamu, sam do ni sam‘ a ‚Tak dlouho se chodi se dzbanem pro vodu, az da nekdo konecne na pivo‘.

         1. Dva devadesátiletí manželé u advokáta, se chtějí rozvést.

          Advokát se ptá…
          A stojí vám to ještě za to?

          Ale jo, my o tom přemýšlíme už hodně dlouho.

          A proč jste to tedy neřešili už dříve?

          No, my jsme čekali, až umřou děti.

          1. Jo. Po letech zas údernej fór, kterej jsem ještě neslyšel.

      2. Sysop: ještě, že takoví jsou jen Ukrajinci a třeba my tady máme tisíciletou historii obrácenou jedním správným směrem.

       1. Jiste, ale rec byla o Ukrajincich.

        1. Sysop: ale nesmyslná, protože to platí univerzálně.

         1. Nikoli, Hupert vyslovil hypotezu s vyjadrenim pochybnosti ‚asi‘. Coz jsem se snazil potvrdit. Ze to udela kdokoli jiny take, je mozne, ale mimo tema jeho vyroku.

          1. Do háje, tak já hledám řešení, jak nenechat milovanou EU vytunelovat Ušákům a vy se tu zhádáte a pomluvíte přitom všechny národy. Je mi z toho smutno.

          2. Reseni je v jednote. Bohuzel, neni nic, co by lidi sjednotilo a udelali prazskou tradicni, ev. bruselskou premierovou, defenstraci.

          3. Ono pro každou akci je třeba vytvořit nejdříve technické předpoklady. Chystám se proto v rámci green dealu navrhnout světovým korporacím vyrábějícím okna zásadní snížení výrobních nákladů, a to použitím staletími osvědčené výplně namísto skla, dvojskla či trojskla, a sice mastného papíru, mastného dvojpapíru a mastného trojpapíru, samozřejmě s perforací ve středu pro snadnější defenestrační trh.

          4. Nojo, ale to rinceni skla a pripadnou sanci, ze strepy dole udelaji fajnou podestylku, to papirem nenahradis. Rozumis, nejlepsi ventil na emoce je jadrne ceske sproste slovo, rinceni skla, let urednika,… to nemuzes odflaknout.

      3. „… Ukrajinec se za prachy obrati proti komukoli…“

       – – –

       Zvláště ten tzv. „západní“ – Lutsk, Rivne, Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil a tyhle končiny. Odtud pochází Bandera, Šuchevyč, Ščyhelskyj atd.
       Tam nikdy nikdo nic pořádného nedokázal, krom vraždění.

       .

       1. To jsou ti, co potvrzuji ceske rceni, ze ‚z vychodu neprislo nikdy nic dobreho‘ ;-)

 5. zdravím zde ctěné čtenáře
  dovolím si dvě poznámky k tématu
  za 1, novými poznatky se došlo k možnému závěru, že pojmenováni češi vzniklo ze slova cisza, ciszy, tedy ticho nebo tiší, ovšem ve významu odlišném , než jak uplně mu rozumíme dnes, znamená to lupiče, co zákeřně, zpoza buku, tiše přepadavá ostatní, dokonalejší dojem získáme zde ve Slezku, kde se neříká cisza, anobrž to zní czisza, až cziesza, no , a od toho není daleko czieszy, tedy češi,
  za 2, přenadherná řeka v Slezku Olše, polsky Olza, se vykládá původ slova různě, opět nové poznatky se přiklánějí k významu , že pojmenování řeky vzniklo s ,,o łzach,, tedy o slzách, něco jako proud slz, čeští narodovci ovšem prosadili název Olše, bo tam v okoli řeky prej rostou, checht

  1. Tak na tohle přišli už byzantské vojska, že se slovany se v podstatě nedá moc bojovat, protože nevylezou v hlučném šiku na nějakou louku, kde se nechají pobít, ale že přepadávají vojsko při průchodu lesy či roklinami, kde se vynoří jakoby odnikud, dají jim strašně na držku a zase potichu zmizí beze stopy.

   I proto bylo později mnohem efektivněji použito likvidaci slovanů křesťanství. Jakmile nahradíš kulturu národa či etnika jinou pa-kulturou, tak je v podstatě její konec. Identicky to proběhlo i s islámem.

   ps: není Těšín ve své podstatě spíš „Češín“ , než město, kde si všichná na něco neustále těší ?

  2. ad 1) Tahle teorie má 3 podstatné vady.

   Za prvé, všeslovanský výraz pro „ticho/tichý“ je ve spisech psaných staroslověnsky doloženo jako „тихъ“ (čteno „tichŭ“). Pokud by toto slovo mělo něco společného se slovem „čech“ pak by i název pro Čechy bylo doložen s počátečním písmenem „T“. Což není ani jedinkrát. Stejně jako není nikdy doložen s písmenem „I“, jako třeba Čichy. Analogicky je to stejné jako hledat ve slovu čech osobní jméno, jak o tom píšu v článku.

   Za druhé, o významu slova „tichý“ jako synonymu pro „zákeřný“ slyším poprvé. Je to nějak doloženo? Nebo je to také vycucané z prstu?

   Za třetí. Pokud by sousedi Čechů nazvaly Čechy podle toho, že Češi přepadávali, tak jde o takzvané exonymum, tedy pojmenování nějakého cizího národa tam venku za hranicemi, podobně jako v případě Němců. Němci se samozřejmě Němci nenazývají, mají vlastní název „Deutsche“. Tudíž my jako Češi bychom v tom případě museli mít nějaké jiné pojmenování pro sebe same. Jenže se nazýváme Češi. Mimo to by bylo trochu zvláštní, že bychom sami sebe nazvali „zákeřnými lupiči co přepadávají zpoza buku“.

   Celá tahle teorie nejsou žádné nové poznatky, ale výmysl nějakého vtipálka.

   1. Tichý ve smyslu zákeřný, resp skrytý bude nejspíš anglicismus. Silent se v podobném smyslu občas používá. Silent killing, Silent war, Silent participation…

    1. Anglicismus to být může. Mě ale zajímá slavicismus (nebo jak to nazvat). Konkrétně bych chtěl vidět důkaz z třeba z nějakého staroslověnského spisu, kde by v tomto kontextu bylo slovo ticho použito.

   2. @ Scythian Ares

    2) možná nějaká „synonyma“ či personifikace existují: tichošlápek, tichá voda… takový „tichý prd (pšouk)“ je velmi zákeřný

    3) přijetí přezdívek, vymyšlených jinými lidmi, za vlastní, je v lidském kolektivu naprosto běžné… dám jeden příklad: jistý známý spolehlivě slyší na svou původní pionýrskou (skautskou) přezdívku Tlama. Jsem si vcelku jist, že si ji sám nevymyslel.

    1. Docela dobré příklady. Je pravda, že tichošlápek může být také člověk, který předstírá neškodnost, ale je to jenom přetvářka. Říká se „tichá voda břehy mele“, což se říká o lidech, kteří se moc neprojevují, ale mohou překvapit, a to jak pozitivně, tak negativně. Samotná voda opravdu podemílá břehy a kdo na něm postaví barák, který potom spadne, může to brát jako zákeřné. A zákeřný tichý prd? Ten pobavil :D Přesto všechno si opravdu nemyslím, že by „tichý“ bylo synonymem pro „zákeřný“, nebo by došlo k posunu významu, jako se to často může v průběhu času stát. Zkusil jsem si vyhledat nějaké informace o etymologii tohoto slova a nikde nic takového ani náznakem, naopak vše ve významu „klidný“.Chtělo by to použití samotného slova ve významu zákeřný v co nejstarší dochované písemnosti, nejlépe psané ve staroslověnštině, která má k praslovanštině nejblíže. Pak bych tomu uvěřil.

     Přijímání přezdívek vymyšlených ostatními je běžné. Tuším, že onen Tlama se tomu původně vzpouzel, pak se s tím smířil, a teď je na takovou přezdívku dokonce řekněme „hrdý“ :D Tyhle příklady znám i ze svého okolí, já měl taky přezdívku. Ale co funguje u jednotlivce, nelze přenášet na větší uskupení lidí. Každá etnická jednotka se nějakým způsobem nazývá a tím vymezuje vůči sousedům. Pokud si sousedé vymyslí nějaké jiné jméno pro ně, tak by ho mohli přijmout jedině v případě, že by si je ti druzí sousedé nějakým způsobem podmanili. Těžko budou přijímat jméno, navíc hanlivé, od sousedního kmene, který je takto pomlouvá. Dovedu si představit, že třeba nějaká lupičská družina takové jméno klidně přijala, viz. „Mokrý Banditi“ ;)

     Z trochu jiného pohledu – ta spousta toponym na základě slova „čech“ zejména v Polsku, která nejdou vysvětlit přistěhovalectvím Čechů, by opravdu znamenala vesnice, kde žijí zákeřní lidé? To si nemyslím.

     Krom toho je největším zádrhelem etymologie slov „tichý“ a „čech“, která je u prvně jmenovaného dost jasná.

     1. @ Scythian Ares

      To téma je asi (evidentně) součástí Vaší profese, takže nehodlám vést žádnou odbornou polemiku. Ovšem článek i diskuse jsou velmi zajímavé, takže když už Vás tady máme, můžu všem tajně prozradit, jak je to doopravdy. Stačí když mi to potvrdíte neoficiálně. Do odborné literatury mě uveďte jako anonymního řadového člena Vašeho autorského kolektivu.

      Klíčový je sufix „ček“. Ticháček, louskáček, klobouček, blbeček, hrobeček, ptáček jarabáček… Když přišli první čechové po namáhavé cestě do Čech, museli se nutně ožrat. A když se jich místní domorodci ptali, co tady dělají, tak staří opilí čeští lupiči nesrozumitelně mumlali: „stavím si tady domeček, proto kácím stromeček a pro tebe hrobeček“. Jediný srozumitelný bylo to „ček(ch)“. A tak vznikli češi.

   3. @ScythianAres
    V první řadě děkuji za pěkný článek, příjemné osvěžení v místních místy kalných vodách.
    V neposlední řadě děkuji za vyvrácení polských vlastizrádných lží hrdého pilota Felicie pocházejícího ze statku kteří jeho předci ukradli kdovíkomu už v 16. století.

  3. @polské kydy
   ad2)
   Vlastní etymologie hydronyma Olza. Bořek spolu s Lehr-Spławiňským vycházejí ze starší etymologie Milewského. Ten etymologizuje z ide. tvaru *Ali-ga, přičemž *ali- přiřazuje význam „bílý“ a ga je hodnoceno jako starý sufix objevující se i v struga (stru-) čes., pol. Olza. Etymologie Jurgena Udolpha vychází z předpokládaného tvaru Aliga, Olbga, Oldza. Tak soudí kromě Milewského, Bořka a Lehra-Spławiňského ostatně i kolektiv autorů „Zeměpisných jmen…“. Udolph přináší soubor hydronym: Algá, Allge, Algupys, Algupis, Alguvá, Algasis, Algetos, Algaw z východního Pruska, Litvy, Lotyšska, Kuronska a Běloruska, řeku Alguštica a lokalitu Algunja na Balkáně, lokalitu Etrurii, Algae, španělské řeky Algama, Algameca, Algamitas a lýdskou lokalitu ´cdyi“a. Tentýž autor rekonstruuje kořenovou podobu *el-gl ol-g- „zapáchat, hnít“, Olza tedy znamená dle Udolpha „páchnoucí řeka“, což je motivace ještě semanticky možná, kterou přinesl již K.Buga, který spojil naše hydronymum a rus. olbgá „bažina, bláto“ a srovnával s lot. alga. Obdobně soudí i autoři „Zeměpisných jmen…“. Obraťme však svou pozornost zpět k Hansi Krahemu a povšimněme si, že Hans Krahe nalézá relativně vysoký počet řek s kořenem *el-/*ol-/*al- po celé Evropě. Pokud předpokládáme, že dnešní Olza (*Olbza, germánská *Aliza) po uplatnění Vernerova zákona (jako Jizera, germánská *hara, staroevropská *hara, není tedy ani toto jméno řeky keltského původu, byť se to běžně traduje) vzniklá z původního, staroevropského *Alisa (nejspíše keltským zprostředkováním). V duchu staroevropské teorie můžeme považovat *al- za kořen a *-sa za hydronymický sufix. Nyní je ovšem nutné dokázat, že naše rekonstruovaná *Alisa je vskutnku staroevropská a ne kupříkladu keltská. Vezměme do ruky mapu Evropy a zanesme do ní hydronyma od stejného kořene *al- motivována různými sufixy. Jedná se o řeku Ala v Norsku, lotyšskou řeku Ala, přítok Bereziny Ola, potok a stejnojmenné město Ala při Adiži. Další tvary zastupuje řeka v Latiu Allia I´Alia, řeka při Jíilichu *Al{a) Elle a přítok litevské Upé Alej. Též je možné jmenovat říčku *Alva (Olve) v povodí Labe (stará Alva, Olva), řeku Alava (Allow) v Cornwallu, Allaw na Alglesey, jezero Alowe (1355) ve východním Prusku (Alavia, jezero na Litvě Alóvé a lotyšskou řeku Alave. Hydronyma typu *Alaventa jsou velmi častá ve Velké Británii. Jmenujme Alwent Beck (1235 Alewent) u Durhamu, Alwini Alwyn (1200 Alewent) v Nortumberlandu, Allen (1275 Alwent) rovněž v Nortumberlandu a Allan Water (12 st. Aloent, 1160 Alewent), přítok Tweedu ve Skotsku. Existují rovněž rař-sufixové tvary – za všechny přítok Neckaru Alantia (773) Elz a stejnojmenný přítok Mosely, Elte (1014 Alinde), severozápadně španělskou řeku Alenza < *Alentia a lit. Alantá. Z r-sufixů snad stačí jmenovat řeku Alara (1096), dnešní Aller, přítok Wesery. Pro nás nejzajímavější však jsou s-sufixy, už pro její vztah k naší Olze, kterou rovněž považujeme za sufigovanou pomocí -s-. Tak Alsa, dnešní Ausa, se vlévá do Jadranu při Aquilei, Alsa, dnešní Als při Vídni, řeka Alsa na Litvě, existují dvě toskánské říčky Elsa a jedna stejnojmenná na Sicílii. Z báze *Alsina, *Elsana můžeme jmenovat německou Else (13 st. Elsen), Use (1108 Ilisina), řeku Auze < *Alisa, přítok Auby, přítok Rýna Elisa (983), dále Ausenne<Alisenna<Alisontia ve Francii, k ní pak další francouzské řeky jako jsou Ausonne <Alisontia, Auzance ve Vendée, Alsance (též Alrance, Rance), přítok Rhóny Lozence a Au-zances (1195 Alsanciá), odvozené od *Alisan-tia. Co do sémantického obsahu staroevrop-ského kořene *al-, Krahe nachází lot. nř- kmen aluóts „pramen“, lit. aleti „zpalavovat“, almeti „téci“, almés, elmés, plur. „tělní tekutina, krev“, adv. Almais „tekoucí, spěchající“. Jméno Olza snad tedy znamenalo prostě jen „tok“, což je z hlediska pravidel pro určování staroevropských hydronym naprosto regulérní.
   Můžeme tedy jméno řeky Olzy považovat za prokázané staroevropské, neboť vyhovuje jak svým sémantickým obsahem, tak i možnosti zařazení do širší staroevropské struktury slovotvorné a zároveň rozšíření příbuzných hydronym přesvědčivě ukazuje nemožnost přisoudit našemu hydronymu keltský či germánský původ. Řeka Olza není ostatně ve Slezsku (ani v českých zemích) zdaleka jedinou „staroevropskou řekou“. Sama Odra je stejného původu, dále Opava, Visla, Nisa, jinde v českých zemích pak Morava, Dyje, Labe, Jizera, Otava, možná i další.

 6. No tak snad už ani nevím jestli se mi to zdálo nebo jsem měl včera halucinace či si mezi sebou dělají až takové kanadské fóry? Nechápu, viděl jsem včera uaz s ukr značkou a nálepkou takového toho Z pro nové řidiče s papírnictví, takového na styl dítě v autě. Až mám dojem že se matrix scvoknul do kulata. Jediných povolených projevů v orwellstanu. Nebo v tom seděl fakt „žertýř?

 7. Dalsi ridic osobaku svym pasivnim utokem vyradil 4 vojaky ceske armady: https://www.novinky.cz/clanek/krimi-auto-narazilo-do-vojenske-kolony-40450825

  1. @Sysop: Žena v Hjundaji.. Asi hoši ještě neměli zimáky.

   1. Zrejme vyjimka pro armadu neslapla dostecne rychle na brzdu.

  2. @Sysop
   tak bojové vozidlo civilisty Fabia v bitvě u Tábora bylo úspěšnější, ale i tak pěkný úspěch ix20 z naší montovny.
   No už to bohužel nevyrábíme…

   1. Dachsmeister: žádná škoda, Venga byla vždycky hezčí a jediné, čím mi ix20 1.6 AT utkvěla v paměti, tak tím, že to kolegovi žralo téměř na deci stejně jako mě V6 s více než dvojnásobným objemem a skoro třínásobným výkonem:-) To jsem mu původně nevěřil, pak se podíval na spritmonitor a fakt, je to k neuvěření, ale nákupní taška se 125 hp může klidně brát přes 10 a průměr má těch 54 majitelů ropných polí skoro 8.5 (kolega jezdil za 9.5).

    Na straně druhé, když teď vidím, jakou škodu je to auto schopné způsobit v bojovém nasazení proti obrněné technice AČR, uznávám, že spotřebu může vyvážit odolnost a válečné schopnosti a hned se na to – podobně jako na fabii – dívám jinýma očima:-) Kolega ale tehdy spotřebu neobhajoval tloušťkou pancíře, nadával na ni jak špaček, takže až teď se dozvídám, kde je tajemství tohohle povozu:-)

    1. @fadtwi
     1.6 atmo benzín s měničem 4 kvalty z 80.let v krabici, kolik by to mělo žrát!? ;-)
     Po faceliftu měnič 6 kvalt A/T
     Každý rok se toho prodalo 30-40.000 ks, doochodci to brali jak diví.
     Venga měla „hezčí“ čumák, taky jsme ji montovali první roky než se přesunula do Žiliny.
     Dále bych se k tomu povozu vzhledem k loajalitě k rýžodárci nevyjadřoval…

     1. Dachsmeister: no, krabice – spíš krabička. Žrát by to mělo tak o litr míň, řekněme těch 7.5 průměr na spritmonitoru bych bral jako nic moc, ale ne jako tragédii. Kdyby i tak kolega držel litr nad tímto průměrem, sice bych se smál (maje v minulosti stejnou spotřebu s 2.5/200 hp), ale ne tolik.

      Důchodci to předpokládám brali s 1.4 a klackem, takže tam byla spotřeba určitě přívětivější. Kolega koupil 1.6 kvůli sobě a automat kvůli manželce. Možná kdyby věděl, že to sundá BVPčko, díval by se na to jinak, prostě malé velké bezpečné auto, postrach prémiových SUVček:-)

      1. Mohli by udelat nejakou retro omezenou serii v olivove, ted by sla na dracku.

       1. Sysop: dobrej nápad, rovnou bych dal na přední dveře pod zrcátko počet sestřelů, aby nový majitel nezačínal na nule:-)

        Dachsmeister by to měl navrhnout na vánočním večírku, třeba chytne extra prémie. Pojmenoval bych to Infantry edition a úplně k tomu vidím reklamní video ve stylu České sody a škody henlein.

        1. @fadtwi
         už jsme to dnes v továrně probírali, když ty 0.7mm plechy navrstvíme do 200vrstev, možná to 30×173 neprorazí bez uranové špičky. ;-)
         Pak už jen lafetovat 2 Javeliny a je z toho v duchu bojových tradic Hetzer II :-D

         1. Dachsmeister: mě přijde, že to už přemýšlíte moc nad konverzí na BVP, což je s ohledem na schopnosti základu zcela zbytečné. Já hlasuju pro Infantry line, oliva jak psal Sysop, sestřely pod zrcátko, k tomu sada samolepek pro přidávání dalších sestřelů, černé plechové disky a na nich Vraník OR34 Protektor. Do interiéru plaketa, do kufru sada s polní lopatkou a k autu připomínková brožura slavné bitvy z 15.11.2023, obsahující výstřižky z novin, nejlepší komentáře z twitteru a QR kód pro stažení aplikace a členství v exkluzivním Infantry Clubu (kde bude samozřejmě leaderboard s počtem sestřelů všech členů, zajímavé rozhovory se zraněnými vojáky, odkazy na aktuální dění a fórum se spotterskou sekcí, aby měl každý možnost okamžitě nahlásit pohyb AČR a tím umožnil nejbližšímu infantrákovi zasáhnout do dějin).

          1. Na miste bitvy by se mohl za podpory nejakeho fondu EU udelat pamatnik pro kazdorocni potlach. Pokud Izraelci nevybombarduji zbyle novinare Al-Jazeery, mohli by se tito dostavit k dokumentaci kyzene akce.

          2. Sysop: to je nápad! Sereš by to mohl zafinancovat z nějakého mírového fondu jako památku chrabrých civilistů, kteří hrdinně nastavili čelo zlovolné armádní moci.

           Akorát by to nejspíš znamenalo, že by bylo nutné vyměnit fotky a Hynudai by musel podepsat papír, že ix20 je horské kolo a nikoliv automobil. Přecejen glorifikovat v dnešní době tak nemoderní a nepopulární dopravní prostředek, byť by byl účastník promírovým hrdinou, to by neprošlo… Nabízí se hned ale materiál na pomník, na TripAdvisoru by se mohl stát slibnou součástí nového poznávacího okruhu pro veganisty s názvem „palladiová stezka“.

          3. U veganistu je ovsem zapotrebi brat ohled na jejich nedostatek zivocisnych bilkovin a pripadnemu hromadnemu kolapsu z vycerpani u ucastniku predejit. Navrhuji udelat maly okruh okolo pamatniku, rekneme prumer 100 metru, kde by bylo mozne jezdit stale dokola, po pulhodine zmena smeru, maximalni rychlost 30 km/h.

           Asi je nacase zalozit nevladni prispevkovou organizaci a dat tomu nejaky financni rozmer.

          4. @brainstorming
           pánové, Vás je škoda, to chce nějakou ziskovku co by firmám radila kterak se stát společensky odpovědný, udržitelným a bez uhlíkové stopy.
           A certifikáty vydávat a prolobovat jejich povinnost, atd. atp. principem sněhové koule vstříc světlým zítřkům, zpátky ni krok!

          5. Obavam se obrovske konkurence, zejmena pak diky chrleni mnozstvi vzdelanych mladych kadru z vysokych skol, kde je toto, na rozdil od nepotrebne mechaniky a jinych dnes uz cim dal tim vice zbytecnych ved, stezejnim tematem.

         2. 0,7 mm? pak není divu, že ten odpad hnije jak kartón a nikdo s tím nechce mít nic společnýho, pže se to nedá vařit, lehkej ťukanec je totálka, pže kasla zkroucená jak banán…fujtajbl

          1. Proto se na to davaji i ty slaby brzdy, aby se nerolovala strecha, kdyz prudcejc zabrzdis..

      2. @fadtwi
       no vysoké to bylo, místa vzadu dostatek, výhled přes přední zdvojený A sloupek mizerný, odpružení zejména vzadu uskákané, interiér celoplastový.
       Jednou někdy před 10 lety jsem to nafasoval na služebku s 1.4 CRDi 66kW (eco verze měla 55kW) na cestu do Žiliny a dostal špatný nápad předjíždět.
       Byl to manuál pětikvalt a nešlo to ani na dvojku ani na trojku. :-(
       Ale spotřeba 5l/100km.

       1. Dachsmeister: to jste byl ještě bigoš, ne? Manažerovi něco takovýho na cestu do sesterského podniku, to muselo vypadat, že jste aspoň 30% pod plánem a vrchní velení přistoupilo k tvrdým trestům.

        1. @fadtwi
         jsem pod levelem vedoucích pracovníků, ech bola taká doba.
         Terazky už nie, CRDi už má o 2 dcl větší objem v služebních i30 7kvalt dvojspojka.
         Ovšem bohužel skvělé 2.0 CRDi s 8AT nahradily 1.6T Hybridy s 6AT v nivé generaci Tucsonu.
         Náš oblíbenec na služebky je teď 2.5 CRDi 5AT H1 pseudomultivan 8 míst se zadním náhonem.
         K mání i verzi 6MT 5 míst a 2m3 kufr oplechovaný.
         A samozřejmě kokem komína Kona electric, ta do Žiliny a z5 v klidu (i neklidu) dojede.

         1. Dachsmeister: ropáky fakt nemusím, i30 už zní jako normální auto. Chápu, že na Vaší úrovni z toho Genesis nekouká. H1 je na mě moc dodávka, co Staria, tu Vám nedají? Za mě jedno z nej MPV (nepočítám Lexus LM). Pro normálního člověka je to sice na hraně, ale pořád dostupné futuro a na silnici to nejde přehlédnout, chtít takové auto, určitě bych k dealerovi vyrazil to omrknout blíž.

          1. @fadtwi
           Staria je taky, ale má přední náhon.
           Náhodou u nás si i skladník ze šroubárny může koupit lehce jetý 23tkm Genesisis G90 5.0 V8 za 550.000 Kč z roku 2016!
           Ale co s tím?
           Jako investiční vůz jsem to nevyhodnotil a do důchodu se bohužel ještě nechystám.

          2. Dachsmeister: u takové kisny přece přední náhon zaprvé nevadí a zadruhé to může mít i 4×4 a je tedy potřeba zadat potřebný požadavek vedoucímu autoparku.

           No, skladník ze šroubárny možná, ale tady se bavíme o služebkách, ne? A tam to nejspíš ve flotile není. Jinak souhlas, že investiční kus to není, ale zajímavé auto na ježdění ano. Skoro bych zvažoval, že to vezmu, ač taktéž nedůchodce. Jaké jsou podmínky pro spekulativní výkup zaměstnancem za účelem dalšího prodeje? Musíte to nějakou dobu vlastnit? Dostanete si i k menším Genesisům, třeba G70 Shooting Brake, pochopitelně s Lambdou?

          3. Ten Genesis je náhodou fakt krásnej, sem ho neznal :)
           S řidičem, lahví champagne a nějakou přítulkyní vzadu ideální kombinace :)

   2. Na to, cim to bylo trefeno, to dopadlo velmi dobre. Tu haupnu asi otevreli jen proto, aby nevypadalo fakt blbe, ze na rozdil od tech vojaku se s tim dalo hned odjet.

 8. Velmi zajímavé a hodné pozorného přečtení a snad i zapamatování.

  Teď jen nezbývá než doufat, že nejste druhým Mrcasíkem.

  1. Člověče, vy musíte mít setsakramentské komplexy, že cítíte potřebu mě mermomocí vyvolávat i pod článkem od zcela jiného autora; na téma nesouvisející s ničím, co jsem kdy napsal; a poté, co jsem sem přes týden nenapsal ani čárku.

   1. Své přání vydáváte za skutečnost marně.

    A měl byste být hrdý na to, že tak oceňuji vaši profesionalitu – dovoluji si usuzovat, že vaši šéfové jsou s vámi vesměs spokojeni.

Napsat komentář

D-FENS © 2017