Společnost

Společnost, politika a jiné hříchy

My máme správný názor založený na datech

Nejnovější hit propagandy v dokazování správnosti a oprávněnosti oficiálních názorů spočívá v tvrzení, že byly vytvořeny pomocí vědeckých postupů založených na datové analýze. Všechno bylo přesně vědecky změřeno, hozeno do grafu a výsledkem nutně musí být naprosto nepopiratelná pravda, kterou zostudíme všechny dezinformátory. Jak si pamětníci dobře vzpomínají, tak tato metoda představovaná legendárním Jan Kulveitem slavila obrovský úspěch při sestavování mimořádných opatření proti šíření covidu.


Program zapadnizena.00kazda

Dobrý den, před třiceti lety jsem byl bez možnosti výběru donucen začít používat Váš program zapadnizena.00kazda, který už několik desítek let prezentujete jako nejnovější a nejlepší model tohoto typu programů s tím, že všechny předchozí, staletí testované a optimalizované verze programu byly staženy z trhu a zlikvidovány, i přes značný odpor a nesouhlas jejich spokojených uživatelů.


D-FENS © 2017