Společnost

Společnost, politika a jiné hříchy

Členství v EU je prostě skvělé

Sklízíme sladké plody svého členství v Evropské unii, díky které se náš život stal lepším, veselejším a radostnějším. Vše pozitivně sviští vzhůru, jen škarohlídi ovlivnění ruským zlořečením to nevidí. Jaké jsou skvělé výsledky našeho ukotvení v západních strukturách? Vše shrnuje 16 stránková brožura vydaná Úřadem vlády.


John Deere Gumball

Před nedávnem mne zaujaly prostesty zemědělců respektive dnes pod více sexy názvem farmářů, respektive těch, kdo točí svůj kapitál v zemědělské výrobě – rostlinná, živočišná a zpracovatelský průmysl. Tedy protesty kapitalistů v zemědělské výrobě – dále jen „zemědělců“. Ti to oproti obchodníkům mají těžší tím, že obzvláště v zemědělské výrobě dokáží otočit kapitál jen jednou za rok.


D-FENS © 2017