Společnost

Společnost, politika a jiné hříchy

Prezident dosadí většinu Ústavního soudu a rozhodne budoucnost na 10 let. Budeme aktivistická soudcokracie, nebo demokracie?

Všechny dosavadní prezidentské volby v ČR byly poměrně bezvýznamné – platil bonmot Douglase Adamse, že „Úkolem prezidenta není moc vykonávat, nýbrž odvádět od ní pozornost.“ Prezident nemůže téměř nic. Jedno však může: jmenovat ústavní soudce. Drtivé většině ústavních soudců vyprší mandát v letech 2023-25 a nový prezident jmenuje své soudce. Ti mohou mít na ČR na dlouhých 10 let větší vliv, než vláda samotná. Právě progresivní ÚS nedávno rozhodly např. o vybití 30% krav v Nizozemí, popravování pacientů bez jejich souhlasu, či kriminalizaci odvěkých názorů.


Vítání občánka 2023

Milé občánko, sešli jsme se dnes zde, abychom tě uvítali jako první dítě v novém roce. Teď to ještě nevnímáš, ale v budoucnu jistě oceníš, že tě oslovujeme genderově neutrálně. Samo si rozhodneš, až trošku povyrosteš, které z padesáti pěti pohlaví si zvolíš. Tomu ti budou jistě nápomocni nejen rodič 1 a rodič 2, ale i každá základní organizace LGBTQ+ v místě tvého bydliště.


D-FENS © 2017