Čaputová je sympatická. Jen chce ČR sebrat veta v EU a vnutit Zelený diktát

Featured Image

Je symptomem dnešní doby, že lidé nevolí politiky podle jejich volebního programu, nýbrž podle osobních sympatií. Když pak ovšem ti jinak sympatičtí politici začnou uskutečňovat svůj nečtený program, jejich voliči mohou být notně překvapeni, že proti jejich vůli provádí revoluční, nenapravitelné a leckdy krajní ideologií motivované změny.

 

Strana prezidentky Čaputové, „Progresivní Slovensko“, je podle svých oficiálních dokumentů radikálně levicově-zelená, eurofederalizační strana, která má v programu vysloveně cílený útok a rozvrácení Vyšehradské čtyřky a zavedení brutálních environmentalistických represí do střední Evropy. Aby tomu napomohla, slibuje nám Čechům, Polákům a Maďarům odebrat právo Veta a naopak nekriticky podporovat Němce v jejich Zeleném zideologizovaném tažení za revoluční přeměnu Evropy. A protože jejich program nikdo nečte – nebo ne dost důkladně -, nikdo se proti těmto nehoráznostem ani nebouří.

Demokracie však stojí v prvé řadě na informovaném voliči – a tak bych vám rád doslovně citoval nejextrémnější a nejkritičtější části toho, co Progresivní Slovensko a prezidentka Čaputová chystají nejen pro Slováky, ale i vysloveně pro Čechy, z jejich oficiální Vize, Programu do PS a Programu do EU.

Lisabon 2.0: připravit ČR o suverenitu v daních, zahraniční politice a armádě

Budeme presadzovať silnú spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. Okrem iného to znamená prechod na väčšinové hlasovanie vo vybraných oblastiach, zvlášť pri implementácii rozhodnutí EÚ, strategickom operačnom veliteľstve EÚ, spoločnom financovaní vojenských misií, spoločnom vývoji a nákupe. Dlhodobou ambíciou je vytvorenie ozbrojených síl EÚ.

Podporíme prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade EÚ v otázke (environmentálnych) daní. Je to dôležité napríklad pri efektívnom zavádzaní uhlíkovej dane a cla či reformy spoločných minimálnych daňových sadzieb na benzín a naftu s cieľom zabrániť nákupnej turistike do okolitých krajín bez želaného environmentálneho účinku.

Budeme presadzovať spoločné európske pravidlá, ktoré dajú základ bezuhlíkovej a cirkulárnej ekonomike, podporia ekologické inovácie a prispejú k udržaniu globálneho otepľovania pod 1,5°C.

„Přechod na většinové hlasování“ znamená, že ČR přijde o právo veta. Právě v „přechodu na většinové hlasování“ v 68 oblastech, od migrace po energetiku, spočíval téměř veškerý význam Lisabonské smlouvy – a jakkoli se tehdy eurooptimisté zapřísahali, že nám nikdy nehrozí žádné vnucování migrantů nebo zákazy elektráren, s odstupem pár let se děje přesně to. Nicméně Lisabonská smlouva EU nestačila – stále zbývá pár klíčových oblastí, v nichž členské státy zůstávají suverénní.

Dlouhodobým cílem EU jsou „společná fiskální politika“ a „společná daňová politika“, tj. „Unijí řízený rozpočet všech států“ a „Unií nastavované daně ve všech státech“. Progresivní Slovensko a Čaputová to výslovně podporují proto, aby byla ČR převálcována zeleným diktátem: jako typičtí Zelení extremisté ví, že demokratická většina by ve V4 „uhlíkové daně“ odmítla, takže chce prostě V4 sebrat právo rozhodovat o svých daních a „zelené daně“ jí vnutit z Bruselu.

Dále EU již dlouho usiluje o „společnou bezpečnostní“ politiku, k čemuž je nezbytná „společná zahraniční politika“. Přeložte si to jako „Unijní Ministerstvo Obrany“ a „Unijní Ministerstvo Zahraničí“. V praxi by to např. znamenalo, že by ČR již např. nemohla podporovat Izrael, ale společně s Francií a zbytkem „severozápadní EU“ by musela podporovat palestinské teroristy z hnutí Hamás. Musela by zrušit uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele a naopak by musela vyslat naše vojáky, aby podporovali džihadisty z hnutí Hizb-alláh a Hamás proti Izraeli na Golanských výšinách a v Libanonu, nebo povstalce v Libyi, protože na tyto mise své vojáky vyslala Francie, která je spolu s Německem vůdčí silou za celým konceptem „euroarmády“. Progresivní Slovensko rovnou bez obalu říká, že bude podporovat antiizraelský kurz EU v otázce Íránu, pásma Gazy a Západního břehu:

Budeme podporovať EÚ v otázke jadrovej dohody s Iránom, izraelsko-palestínskeho konfliktu a všeobecne zachovania multilaterálneho poriadku a medzinárodného práva. Pre Slovensko je strategicky kľúčové zastaviť dnešný rozvrat.

Toto vše zároveň znamená, že chce Progresivní Slovensko s Čaputovou vytvořit „Unijní superstát“: EU by převzala všechny klíčové funkce národních států snad kromě ministerstva Vnitra (prozatím), a Česká Republika by tím byla degradována na úroveň pouhé samosprávné provincie, která však nemá svrchovanost ani nad vlastním rozpočtem.

Převést Slovensko do opozice proti V4

Je pochopitelné, že s takto vyhraněným „anti-V4“ programem nemohou být zájmy našich států v souladu. Proto Progresivní Slovensko a Čaputová usilují V4 opustit a přeskočit na stranu nekritických podporovatelů nekompromisní Zeleno-Rudé německé politiky, se kterou „progresivně-levicoví“ členové strany PS pochopitelně bytostně souzní:

Dynamika našich bilaterálnych spojenectiev a koalícií v EÚ prekročí úzky regionálny či historický rámec symbolizovaný zoskupením V4 (…)
Slovensko musí odmietnuť geopolitickú koncepciu strednej Európy ako protiváhy vplyvu Nemecka (…)
V našej vízii bude Slovensko súčasťou voľného bloku menších členských štátov nielen zo stredoeurópskeho priestoru, ktorý bude prirodzeným strategickým partnerom Nemecka a Francúzska v prehlbovaní európskej integrácie.
Cieľom je presunúť ťažisko európskej spolupráce v strategických a politických otázkach z formátu V4 na nových partnerov, s ktorými zdieľame hodnoty a spoločnú víziu Európy
V strategických otázkach týkajúcich sa budúcnosti EÚ má Slovensko bližšie k iným členským štátom než k zvyšku V4

„Překročit“ V4, „odmítnout“ její zájmy, „přeorientovat“ se na „progresivní“ Zelené a radikálně-levicové státy a veškerou svou váhu vrhnout k podpoře Německa a Francie v přeměňování EU ze svazku svobodných států na centrálně řízenou eurofederaci a eurostát – to je program, který Progresivní Slovensko prohlašuje za „zájem Slovenska“.

Otázka je, zda tyto hodnoty skutečně sdílí i „Slovensko“, resp. jeho demokratická většina, nebo zda se Slováci pouze neobtěžovali přečíst si program svých vrcholných politiků.

Zelená totalita a tisíc nových „uhlíkových daní“

Chcete Zelenou revoluci, která vám zcela zakáže auta se spalovacími motory, kotle na TP, znedostupní letecké dovolené a zničí evropský průmysl nerealistickými soudružskými „ambiciózními závazky“ ve jménu „boje proti CO2“? Progresivní Slovensko pochopitelně ano, jinak by to nebyla strana progresivní levice:

Podporíme ambicióznu klimatickú politiku EÚ (uhlíková neutralita do roku 2050, znižovanie emisií o 55 % do roku 2030, podpora biodiverzity, zladenie poľnohospodárskej politiky a klimatických cieľov) s dôrazom na spoločné nástroje na zmiernenie vplyvov zelenej transformácie.
Pripravíme zákon, ktorý vyhlási stav klimatickej núdze. Upraví a priorizuje smerovanie krajiny k bezuhlíkovej ekonomike aj adaptáciu na klimatickú zmenu.
Navrhujeme prelomové posilnenie úlohy ministerstva životného prostredia, rozšírenie jeho politického významu a právomocí napríklad o lesné hospodárstvo a energetiku

Kvóty a Závazky na snižování emisí nejsou ani omylem neškodná symbolická gesta: v Nizozemí kvůli neplnění závazku na snižování emisí dusíku soudy zakázaly stavbu 18000 objektů, přikázaly zastropování maximální rychlosti na „zelenějších“ 100km/h a ze stejného důvodu bylo jako „řešení neplnění emisních závazků“ zcela vážně navrženo vybití 50% veškerého dobytka v zemi. A takovéto soudně vynutitelné zničující a nesplnitelné závazky v té nejextrémnější a nejfanatičtější podobě chce Progresivní Slovensko s Čaputovou vnutit všem – Slovákům i V4.

Budeme podporovať fungovanie a prehlbovanie Energetickej únie ako prvku bezpečnosti a kontroly vplyvu výroby energie na životné prostredie v členských štátoch. To zahŕňa diverzifikáciu zdrojov energie, odstraňovanie technických a regulačných obmedzení medzi štátmi EÚ.

„Energetická Unie“ je další obrovská ztráta suverenity ve prospěch Bruselu, která by na ČR dopadla extrémně destruktivně. Jednak by tím EU získala pravomoc nám diktovat, jaké elektrárny nesmíme a naopak musíme mít: zákaz uhelných elektráren, povinnost zavést více zkorumpovaných a drahých OZE. Ale mimo to Německo léta ohrožovalo naši rozvodnou síť obrovskými návaly energie z větrných elektráren. Mohlo dojít k poškození páteřních vedení a několikatýdenímu blackoutu, při kterém by se společnost propadla do krize. Proto ČEPS draze pořídil tzv. „odpojovací transformátory“, které nebezpečné přebytky energie v německé síti odpojí a nedovolí jim zničit tu naši. Němcům se to ale nelíbí a proto začali požadovat „energetickou unii“, při které by se o české rozvodné síti rozhodovalo v německém Frankfurtu, pochopitelně podle německých zájmů. Progresivní Slovensko s Čaputovou by naši rozvodnou síť rádi destrukci německými OZE předhodili.

Podporíme zavedenie cirkulačnej emisnej dane z motorových vozidiel ako dodatočnej dane sledujúcej environmentálny charakter v spotrebe. Každoročná progresívna daň by sa odvíjala od množstva emisií (g/km).
Podporíme rozšírenie systému obchodovania s emisiami ETS a súčasne zavedenie celoeurópskeho uhlíkového cla na dovozy z krajín, ktoré nemajú rovnaké klimatické ciele ako EÚ.
pri efektívnom zavádzaní uhlíkovej dane a cla či reformy spoločných minimálnych daňových sadzieb na benzín a naftu s cieľom zabrániť nákupnej turistike do okolitých krajín bez želaného environmentálneho účinku

„Bezkarbonové“ Zelené hnutí je ze své samé podstaty nevyhnutelně totalitní: pokud jednou přistoupíte na premisu, že „CO2 způsobuje změny klimatu které nás existenčně ohrožují“, a reflektujete nezvratný fakt, že každý člověk vypouští CO2 v důsledku veškeré své činnosti, plyne z toho jen jediný možný závěr: je nutné do nejmenšího detailu ovládat životy všech lidí na Zemi a brutální represí je donutit, aby své emise CO2 zmenšili. Není možný žádný kompromis, jako např. „my nesnášíme auta protože CO2, tak se vy vystěhujte do Austrálie a tam vás necháme na pokoji“. Ne; dokud kdekoli na planetě kdokoli vypouští CO2, jeho život=emise CO2 musí být zcela ovládnut a zregulován Zelenou internacionálou.

Přímé zákazy ovšem mívají nepříjemné politické dopady – a tak se Zelení včetně Progresivního Slovenska inspirovali politikou, kterou jistý politik vystihl slovy „demokracie byla odsouzena k zániku v okamžiku, kdy politici zjistili, že mohou uplácet voliče jeho vlastními penězi.“ To, co chtějí zakázat, „pouze“ zdaní k nepřežití – ať se jedná o auta, energii nebo elektroniku z dovozu. Ovšem peníze vybrané na takovýchto „zelených daních“ poté podstrčí studentům, příjemcům sociálních dávek aj., aby si koupili jejich hlasy a zajistili, že „zelené přerozdělení majetku“ se stane osobním ekonomickým zájmem silných skupin. Progresivní Slovensko chce takto zavést nové „uhlíkové daně“ na naftu a benzin, k tomu nové uhlíkové daně na auta samotná, avšak „sociálně citlivě“ takto vybrané peníze přerozdělit jiným skupinám, jejichž hlasy by si tak koupilo. Jakmile se jednou povede takový mechanismus zavést, zpravidla se nepodaří jej znovu zvrátit, protože příjemci „zelených daní“ si zvyknou na nový zdroj příjmů a bojují o něj zuby nehty.

Zničení energetiky: zrušit vše kromě obnovitelných zdrojů

Jelikož se Progresivní Slovensko nekriticky inspiruje Německem, imponují mu i zákazy jaderných a tepelných elektráren a přechod k obnovitelným zdrojům. To je ovšem tak kontroverzní téma, že si nedovolí revoluci ze dne na den, a tak mlží. Nejprve se tváří, že jádro nejenže nevylučují, ale dokonce podporují:

Sme za dostavbu a bezpečné uvedenie do prevádzky dvoch nových blokov v Jadrovej elektrárni Mochovce. Bezpečnosť týchto reaktorov musí byť preverená pred uvedením do prevádzky, o ich záveroch musí byť verejnosť informovaná a prípadné nedostatky musia byť odstránené.

Ovšem když se nenecháte ukolébat a čtete dál, narazíte na pravý opak. Mochovce jsou totiž poslední jádro, a to ještě protože jsou již rozestavěné – až doslouží, žádné další jaderné elektrárny již nebudou a staré se naopak výslovně zlikvidují:

Nebudeme plánovať ani nepodporíme výstavbu nových veľkých jadrových blokov. Zabezpečíme efektívne využitie európskych prostriedkov vo viacročnom finančnom rámci 2021 – 2027 na likvidáciu V1 v elektrárni Jaslovské Bohunice.

Nutnosť prechodu na obnoviteľné zdroje a energetickú udržateľnosť bude súvisieť aj s tým, že jadrový priemysel sa postupne stane čoraz menej rentabilným vzhľadom na prísne medzinárodné požiadavky na bezpečnosť elektrární, zodpovednosť prevádzkovateľov za celý palivový cyklus či riziko havárie.

Zde jíž Progresivci naznačují, že jádro nepatří mezi OZE, na které se má „přecházet“ – a zdůvodňují to existenciálně ničivými povinnostmi pojištění proti jaderným haváriím. To je geniálně zvrácená taktika „nepřímého útoku“, kterou Zelení prosazují v posledních ca. 10 letech: neustále uměle zdražovat pojištění jaderným elektrárnám skrze neustále rostoucí požadavky na pojistné částky v naději, že se takové „pojištění“ nakonec stane prohibitivně drahým. Jedná se tedy de facto o skrytý zákaz provozování. Ale aby pozorný čtenář nemohl mít nejmenších pochybností, nakonec jdou rukavičky úplně dolů:

Štátna energetická politika bude podporovať iba zvyšovanie energetickej efektívnosti, nové obnoviteľné zdroje energie a uskladňovanie energie. Ostaté zdroje budú postupne nahrádzané s dôrazom na znižovanie sociálnych dopadov bez znižovania ochrany životného prostredia.

Slovensko bude podporovat pouze „nové OZE“, všechny ostatní zdroje energie – tedy vše od uhelných po jaderné – budou „postupně nahrazené“ OZE a ničím jiným. Větrníky a solární panely samozřejmě nelze stavět donekonečna, takže zbývá jediné řešení: zpopelnit celé obrovské lesy v „bývalých“ uhelných elektrárnách, které se spalováním stromů magicky změní na „elektrárny na biomasu“ a tedy „obnovitelné zdroje“. Slovensko již nyní plánuje zvýšit spalování lesů na 4,7 milionů kubických metrů ročně, aby splnilo stávající „uhlíkové závazky“ EU – ale to nestačí. Progresivní Slovensko tedy ve spalování lesů řádně přiloží pod kotel, protože je odhodlané splnit i ty nejnovější, nejfanatičtější a technicky nejnesplnitelnější „uhlíkové závazky“ EU.

Nekritická poslušnost a nekritizovatelnost EU

Protože Progresivní Slovensko prezidentky Čaputové otevřeně usiluje o likvidaci suverenity národních států a přenos klíčových kompetencí do Bruselu, a protože otevřeně vyznává antiuhlíkovou ideologii s inherentně totalitními rysy, ani příliš nepřekvapí, že vyznává otevřeně netolerantní postoje proti svobodě slova. Evropská Unie je pouze a bezvýhradně dobro a jakákoli kritika EU je podle Progresivců zlo, proti kterému je nutné bojovat:

boj s konšpiráciami: EÚ chráni demokraciu a slobodu pre všetkých.
Spoločným problémom v EÚ je aj vlna klamstiev, konšpirácií a dezinformácií, s ktorými sa denne stretávame na sociálnych sieťach. Niekedy majú podobu nezmyslu, na ktorom sa dobre zabavíte, iné sú skutočne škodlivé – napríklad pre vaše deti. Niektoré nebezpečné klamstvá ovplyvňujú výsledky volieb, šíria neistotu, xenofóbiu a rasizmus, rozdeľujú spoločnosť na nepriateľské tábory, alebo sa snažia zničiť dôveru k myšlienke spoločnej Európy. V zápase s touto hrozbou je koordinovaný postup členských štátov výhodou, ktorú musíme lepšie využívať.

Černé na bílém: jakékoli poškozování „důvěry k myšlence společné Evropy“ je „klamstvo“, „konspirace“ nebo „dezinformace“. Kdokoli kritizuje EU za její neustálé zakazování a ničení svobody – od zákazů olova pro páječe, střelce a rybáře, přes zákazy spalovacích motorů až po zákazy medvídků mývalů -, nebo dokonce tvrdými fakty prokáže, že EU lže a manipuluje, je automaticky „konspirátor“, Nepřítel a Rozvraceč, proti kterému je nutné „společně zápasit“. I to už jsme tu jednou měli. Před rokem 1989. Přijde vám to nehorázné? Ale vždyť se „progresivci“ otevřeně sami hlásí k odkazu marxismu!

Progresivní strany požadují zeleno-komunistickou revoluci

Dnešní levicový „Progresivismus“ je v jádru pořád ten samý revoluční „pokrokový“ marxismus, který nastoloval Lenin: požaduje obrovskou revoluci která otřese Evropou i celým světem, bude přísně diktovat všem lidem a masivně přerozdělí majetek, což nazývá „pokrokem“ („progres“ je „pokrok“). Jenom dnes tak činí ve jménu „dekarbonizace“ namísto ve jménu „dělnické třídy“. Dělnická třída se naopak stala nepřítelem, protože zvýšila svou životní úroveň a proto „zradila“ starý marxismus. Tento blahobyt jí má nyní být odňat: klimakonference požadují 75% snížení příjmů a majetku střední i dělnické třídy (sebrat všem tolik peněz, aby si nemohli koupit zboží za 9 tun CO2, nýbrž pouze 2,1 tuny CO2), a jejich přerozdělení „zelenými daněmi“ ve jménu „dekarbonizace“ a boje proti „ekologickému vykořisťování“. A ruku v ruce jde omezování skutečné, parlamentní demokracie i svobody slova ve jménu „boje proti populismu“.

Prezident Reagan kdysi řekl, že svoboda nikdy není samozřejmá: každá generace o ni musí bojovat. Když teď už víte, jaký program boje proti svobodě mají i sympatičtí politici z „Progresivních“, tzn. revolučních a maskovaně Zelených stran (v ČR se jedná o Pirátskou stranu, která chce mj. represi i proti nejnovějším kotlům 3. a 4. emisní třídy), postavíte se za svou svobodu, nebo budete nadále fandit „sympatickým tvářím“ bez ohledu na jejich cíle?

Nyní ještě máte možnost to zastavit. Progresivní strany dnes nemají většinu v našich parlamentech a dobře ví, že se s jejich extremistickým programem by ji nikdy nezískaly. Proto se vší silou maskují a extrémní části svého programu skrývají před širokou veřejností. Pokud tedy před celým národem odhalíte a masově rozšíříte nepřikrášlenou, čistou pravdu o extremismu a nesvobodě, kterou Progresivní strany plánují zavést – nezpochybnitelné citace a fotky jejich programů, Vizí, stranických internetových fór apod. -, přijdou Progresivci o volební preference, nebudou zvoleni a nikdy nebudou moci svůj extremismus uskutečnit.

 


24.11.2019 Ondřej Tůma


Související články:

12345 (304x známkováno, průměr: 1,12 z 5)
14 737x přečteno

Reklama

D-FENS © 2017