Zamyšlení nad příčinami morálního úpadku společnosti

Featured Image

Ačkoliv se jistě najdou mnozí, kteří budou tvrdit, že se dnešní stav společnosti (po morální stránce) nijak neodlišuje od generací minulých, dovolím si nesouhlasit a zamyslet se nad možnými důvody, které dnešnímu stavu dopomohly. I když se v našich dějinách střídaly různé vlny morálních úpadků a vzestupů, zaměřil bych se na posledních několik málo let.

Starší generace mi jistě dají za pravdu, že to, co si dovolí dnešní mládež, si v jejich mladých letech nepamatují. Je tato změna způsobena pouze většími možnostmi a v důsledku toho rozmazleností mladé generace? Nebo zde hraje obrovskou roli špatná výchova a příklad rodičů? Přičtěte k tomu nespočet devastujících  filmů, seriálů a her, které obsahují zvrácené lidské hodnoty a dostáváme ovoce dnešní mládeže.

A co takhle „moderní“, „vědecký“, „in“ a mnohými zbožňovaný pokroucený náhled na lidskou sexualitu, kdy čím více a s čím větším počtem, tím lépe? Jaké ovoce to přináší, to už mnozí nevidí, nebo vidět nechtějí. V ČR je docela alarmující situace se stavem pojmu „rodina“, kdy se rozvod stává moderním a oblíbeným pojmem, místo snahy do vztahu něco investovat a dělat něco se sebou samým.

Můžeme zde také zmínit kariérismus, sobeckost, zneužívání a mnoho dalších nešvarů dnešní doby, kdy se vyzvedává lidské ego a „jde se přes mrtvoly“. Toto přináší ovoce ve formě zničených a pošlapaných mezilidských vztahů. Nechci však jenom přidávat další položky na velmi dlouhý seznam. Chci se zaměřit na příčinu.

Za vším vidím společný jmenovatel – odklon od Boha a v důsledku toho od morálních hodnot, které si společnost posouvá daleko za hranice toho, co je zdravé. Můžeme soudit dítě, které se chová jako dobytek? Kde budeme hledat příčinu jeho chování? Nenajdeme ji, náhodou, velmi často v zdevastované rodině, která buďto neexistuje, nebo je naprosto nefunkční? A proč je nefunkční? Jistě z mnohých důvodů. V neposlední řadě také v důsledku nevěry rodičů  (a z toho plynoucích rozvodů), která v nejednom případě vede k sebevraždě, alkoholové závislosti, depresím atd.

Kde se vytratila láska a soudnost? Kde je lidská schopnost odpustit a pokořit se při prosbě o odpuštění? Takový člověk je dnes spíše vzácností. Ježíš Kristus kdysi pronesl velmi aktuální slova „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?…Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.“

Co všechno může způsobit ignorování jen jednoho Božího příkazu „nesesmilníš“ (nepodvedeš)? Hádky > rozvod > zničené rodiny a životy > sebevraždy, alkoholismus, deprese a mnoho dalšího. Toto všechno vnímají a odnášejí děti, které jsou v důsledku tohoto negativně ovlivněny, nedostává se jim lásky, řádné výchovy a pak to tak vypadá…

Toto byly „jen“ ilustrační příklady toho, co mi na dnešní společnosti vadí. Mnoho lidí plive a vysmívá se Božím zákonům, aniž si však uvědomují, že jsou tady ne proto, aby omezovaly, ale aby ochraňovaly (jak je vidět na příkladu výše).

Ale proč se lidé od Boha odvracejí? Protože neexistuje? Není to proto, že Jej nechtějí? Že chtějí být sami sobě bohem? Za mnohé jistě může také věda, která už přece všechno vyřešila a zjistila, že žádný Bůh není, že? Tento blud však není předmětem tohoto článku. Existuje nespočet věřících vědců a indicií, které na Boží existenci ukazují. Je na každém z nás, jak se k Jeho existenci, našemu životu a životu lidí okolo nás, postavíme.

Shrnuto a podtrženo, domnívám se, že ovoce dnešního stavu společnosti je způsobeno tím, že se ignorují základní lidské hodnoty, jako např. „nezabiješ“, „nesesmilníš“, „nepokradeš“, „miluj bližního svého“, „odpouštějte si navzájem“ atd., které nám zanechal Stvořitel, aby nás ochránil před  důsledky toho, co dnes v hojné míře zakoušíme.

Co si o tom myslíte vy? Jaká je podle vás příčina dnešního stavu společnosti?

 


01.06.2011 MARPEFI
 
 

12345 (5x známkováno, průměr: 2,80 z 5)
594x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:56
D-FENS © 2017