Vinnej nevinnej – international

Featured Image

Posledně jsme si na tomto místě rozebrali vnitropolitické dopady a lokální příčiny policejního zásahu probíhajícího – celá věc ještě ani zdaleka neskončila – na naší politické scéně. Na závěr jsem podotkl, že motivace té skupiny, která tento zátah iniciovala nám nejsou známé a je tedy na místě maximální opatrnost v závěrech.

Na maximální opatrnosti trvám. Takže se dnes můžeme podívat na další souvislosti a celkové cíle z jiného úhlu.  Bohužel, pro účely následujících tvrzení je nutné nejprve se podívat na mapu a vytrpět něco málo o postavení ČR v Evropě a souvisejících zájmech našich blízkých i vzdálenějších sousedů. Nejprve tedy k té mapě a určitě nemám na mysli turistickou. Zabývat se budeme jen moderní historií, v té starší už se tolik nelže.

Vlastně už od třicátých let minulého století je celé ekonomické ukotvení republiky dáno její pozicí na hranici mezi nejprve mocnostmi a pak velmocemi, nebo – chcete-li – tábory. Už necelých 100 let v lepších časech těžíme z toho na co doplácíme v těch horších. Že jsme jakýmsi místem střetu mezi zájmy těch velkých. Je zajímavé, že na jedné straně je to vždy Rusko, ať už skryté za SSSR či nikoliv. Na straně druhé to nejprve bylo Německo, potom Francie ( a Německo) a nakonec Spojené státy. Tento stav trval až do doby, než se socialismus ukázal být překážkou pro další setrvávání Ruska na pozicích daných výsledkem druhé světové války. Nevyhnutelným důsledkem bylo zhoupnutí kyvadla na druhou stranu a úprk pod křídla jiného velkého bratra. Netrval však dlouho. Podíl na tom má i evropské vyšší školství, vyrábějící již tradičně jak na běžícím pásu levicové intelektuály. Skvělým příkladem je i naše fakulta žurnalistiky produkující trotly setrvale nazývající národní socialisty pravicovými extremisty a anarchisty řadící mezi levičáky. Rusko se mezitím zbavilo obtížného břemene lidské tváře a netahavejch šikmovočků a mohlo pokračovat ve standardní předválečné imperiální politice založené na ruských menšinách v bývalých svazových republikách, tahání peněz z oněch šikmovočků bez jejich zatěžujícího financování, podpoře kdejakých šíitských muslimů, budování rezidentur, mokré práci na území bývalých satelitů a vytváření nátlakových skupin a vlivových agentur tamtéž. Zdánlivá ztráta jednoho z pilířů bipolární struktury světa znamenala zvýšenou pozornost a ostražitost vůči tomu zbývajícímu, což Rusku na výše uvedené poskytlo dost času. Nedílnou částí ruské mezinárodní politiky samozřejmě zůstalo i to, že se nijak nerozpakují používat přímé akce. Tyto provádí následující tajné služby (vybráno z výroční zprávy BIS):

V zahraničí je to zpravodajská služba (SVR), Hlavní zpravodajská správa Generálního štábu Ministerstva obrany RF (GRU), Federální agentura pro vládní komunikaci a informace (FAPSI) a Zpravodajské ředitelství Federální pohraniční služby (GFSP). Pomineme ochranu vedoucích představitelů Ruska (FSO a FPS) a služby ochrany vnitřní bezpečnosti Ruska (FSB a FAPSI). Na území České republiky tedy zpravodajsky působí hlavně důstojníci SVR a GRU. Proti nim zde zasahují naše tajné služby, tedy UZSI, BIS a VZ. Jak a proč si řekneme dále. Ze zahraničních služeb zde působí ještě americká CIA.

Od roku 1990 mnohonásobně vzrostla aktivita ruských tajných služeb na našem území. Má se za to, že v současnosti zde působí asi 7 rezidentur proti jedné západní. Jak už výše naznačeno, podstatný rozdíl v práci východních služeb proti západním je ten, že důstojníci SVR a GRU se nevyhýbají násilným řešením a nebo přímým zásahům. V živé paměti je například vyhoštění několika ruských „diplomatů“ ke kterému došlo když dotyční při návštěvě MO zcizili jakési dokumenty, nebo střílečka na Slovensku stará asi tak dva roky. Tam to muselo být obzvlášť veselé, když až ven prosákly zvěsti o převozu naprosto nekomunikujících jedinců přes civilní hraniční přechod zpět do Čech. Znáte to. Mrtvola není nejvhodnější společník na cesty ať si říká kdo chce co chce. Z několika zpráv BIS vyplývá, že jsme ruskými službami nejpromořenější část Evropy. O síle vlivových agentur svědčí několik věcí. Jednak je to vlna antiamerikanismu, ať už bereme v úvahu mainstreamová média nebo blogy a jednak snahy o ekonomickou provázanost s Ruskem. Zejména se to týká energetiky. Podceňování jiných než ruských ropovodů a plynovodů, snaha ovlivnit výsledky výběrového řízení na dostavbu Temelína a bagatelizace ruských aktivit. To by samozřejmě nebylo možné bez skupování nakladatelství a vydavatelství (naposled Babiš a Mafra). Nedomnívejte se snad, že by takový postup byl jednorázový a dílem chvilky. Je to dlouhodobá mravenčí práce, kdy příslušná rozvědka krmí potenciálně užitečné osoby, třeba prostřednictvím zájmové činnosti. Celkem nedávno byl takto na Moravě zjištěn modelářský kroužek s rozpočtem menšího městečka, jehož členové byli nečekaně řiditelé několika větších stavebních a strojírenských podniků.

Do těchto reálií si dosaďte výběrové řízení na dostavbu Temelína. Existují dvě relevantní nabídky. Zjednodušeně jsou to americká (Westinghouse Electric Company, LLC a WESTINGHOUSE ELECTRIC ČR), a pak ta, co se jí zde neříká ruská, ale kupodivu česká (ŠKODA JS, Atomstroyexport a Gidropress). Obě nabídky mají okolo 4000 stránek + doprovodná dokumentace. Pravděpodobně jediný člověk který je celé přečetl a pochopil je Dana Drábová a nikde nenajdete k těmto nabídkám žádné její souvislé vyjádření, jen sem-tam nějaký náznak. I z nich je nicméně jasné, že byť je údajně americká nabídka o něco vyšší, kvalitu nelze srovnat. Zde jsme také zpět na Moravě, která je nejspíše velmi oblíbené místo, protože odtamtud jsou snad všechny firmy, které v té r… promiňte, české nabídce jsou uvažovány jako subdodavatelé. Bylo by zajímavé nahlédnout do jejich vlastnické struktury. To, co potřebujete ještě vědět je to, že nedílnou součástí nabídky je ostraha celého objektu spojená se systémem včasného varování a protivzdušnou obranou. To znamená, že vítěz si zde může naprosto legálně vybudovat plně vyzbrojené stanoviště protivzdušné obrany s radiolokátory, raketami země-vzduch, propojením na letectvo a na libovolné zpravodajské zdroje. Samozřejmě, že toto stanoviště bude, přinejmenším formálně, podléhat velení… no jo, ale jakému? A od jakého stupně pohotovosti? A hlavně od čí pohotovosti? Teď mi napadá, jestli tohle byl úmysl už tehdy, když se vyšvindlovaly Grippeny, jejichž avionika si se systémy NATO příliš nerozumí. Dokážete si představit, že by na našem území, tedy na území státu který je členem NATO, takové zařízení měli Rusové?! A dokážete si představit co s Rusy dělá pomyšlení, že by neměli? Ostatně, uvidíme dále. Pokud Vás napadly ony aktivity, které tu proběhly proti imperialistickému radaru, tak to byl jen slabej čajíček proti tomu co se tu strhne teď. Mimochodem, v oněch původních protiradarových aktivitách bylo Rusko nevinně. Ne, že by neřvalo, to ne, to správná velmoc musí, ale ve skutečnosti i tam bylo jasné, že je ten radar v jejich zájmu. Myslíte, že ty aktivisti dnes tuší, že prachy jim zřejmě sypali ručníkáři? A myslíte, že pokud by to věděli, že by je to sralo?

Vlastně zbývá jen několik maličkostí na vnitropolitické scéně. Například Sociální demokracie přestala být pro východní tajné služby zajímavá. Její místo zabrali Zemanovci. To bylo tak před dvěma lety. Zároveň se prudce zvýšil zájem ODS o finanční zdroje, které začaly vysychat souběžně s klesající podporou. Projevilo se to zvýšeným prdelkováním vedení ODS a tím i vlády vůči Rusku. V nastalé temnotě padly dvě klíčové věty: Kalousek se nechal slyšet, že je třeba přehodnotit dostavbu Temelína a Nečas začal vynášet RosAtom  do nebe. Tím skončili. Zřejmě nebylo možné připustit vytvoření další rezidentury GRU (ono je to jedno, kterou budeme jmenovat, stejně všechny řídí Putin) vybavené i bojovou technikou. Za to samozřejmě bude nutno zaplatit zřízením rezidentury opačnou stranou, která ovšem jen z malé části vyváží to, co se zde děje. Pozitiva celé věci jsou mnohem lepší technologie elektrárny a nastavení mezí pro rozpínání ruské rozvědky. Celé věci se snaží zabránit Miloš Zeman jmenováním vlády, která vyhovuje jemu a východu a zároveň poskytne čas pro nahrazení ODS svojí stranou (SPOZ) ve sněmovně a tím otevře dveře Rusům. Na dokreslení lze dodat ještě to, že jak Bradáčová tak Ištván mají jednu věc společnou. Bohužel se, jak na potvoru, zrovna změnil web státních zástupců. Je teď samostatný (nzs.cz). Před tím byl na portálu Justice.cz. Na něm se dalo dohledat, že jak Bradáčová tak Ištván absolvovali tříměsíční stáž v USA, kvůli boji proti terorismu. Při přenosu stránek se to asi nějak ztratilo. Kdo je školil není tak těžké odhadnout. Pak vlastně stačilo Bradáčovou usadit na místo, kde mohla efektivně bránit některým státním zástupcům a vyšetřovatelům v přístupu k informacím citlivých kauz a Ištvána tam, kde moh převzít ty citlivé. V té žumpě, kterou je naše politika, prostě ty největší hovna nahoru vyplavat musely.

Musíme na tomto místě vzít v úvahu jednu základní věc. Naše tajné služby nemohou, a ani se nesnaží vyhrát, ať už si pod tím slovem představíme cokoliv. To jediné, čeho mohou dosáhnout je rovnováha sil působících na našem území.. Bláboly z tisku a blogů o tom, že jde o Temelín můžeme nechat stranou. To je jen prostředek k tomu, aby zde legálně vznikla ona zmíněná rezidentura americké zpravodajské služby. Také jste si všimli, že když se napíše CIA hned to zní jak spiklenecká teorie? Pokud by Vás zajímal můj názor, jsou mi americké drony milejší než ruské. Je velmi pravděpodobné, že pokud by výchozí situace byla opačná, já bych tu teď chválil Rusy, i když to je těžké za jakékoliv situace. Ale ona není. Co se naší a vlastně politiky vůbec, týká, doufám že jste vyléčeni z toho, že si zvolíte poslance, ti jmenují vládu a ta vládne. Je to legrační představa a trošku za dobou. Realita je jinde. Vláda samozřejmě vládne, ale vocamcaď pocamcaď. Žádný Kalousek neroste do nebe. Otázkou zůstává, zda je to dobře nebo špatně. Když se ovšem podíváte do historie, zjistíte, že skutečná politika se nikdy nedělala na úrovni kladečů věnců a pochodování před čestnou jednotkou. Ti nejmocnější nejsou ani ti, kteří se scházejí v Římských klubech nebo Bilderbergu. Kdepak. Jsou to bezejmenní úředníci mající svou práci ve státní zprávě a k ní přilepšení od některé ze služeb. Už z titulu utajení nemohou očekávat něčí zájem. Ten by znamenal, že svou práci dělají špatně. A není-li je možné najít, není je možné ani podplácet. Krom toho doba, která je potřeba na jejich postup velmi důkladně prověří jejich loyajalitu. Vysoká politika je zajímá jen potud, neškodí-li zemi a jejich prací je vyvážit vnější vlivy tak, aby nepůsobily synergicky. Vlády a prezidenti se střídají, ale oni ne. To na nich jsme závislí. A tak se stalo co se stalo. Že se přitom zbavíme alespoň některých kmotrů a jejich capo di tutti capi Kalouska je jen dobře. A třeba se v některých okrajových částech Karlových Varů začne mluvit i česky.


07.07.2013 Honza B.
 

12345 (2x známkováno, průměr: 3,00 z 5)
497x přečteno
Updatováno: 27.11.2015 — 23:53
D-FENS © 2017