Totální světová čipová totalita

Featured Image

Dovolte mi shrnout, co se dnes šušká mezi konspiračními teoretiky: Totální globální světovláda je prakticky na spadnutí. Co si však pod pojmem „globální světovláda“ představit?

Každý správný konspirační teoretik ví, co od ní lze očekávat: Úzká nedotknutelná elita bude držet totální moc nad všemi lidmi na světě. Lidé budou buď členem elitních kruhů, anebo budou elitě sloužit v dolech, v továrnách, na polích… Kdo nebude součástí elity anebo nebude elitě sloužit, bude utracen, jako neužitečný pojídač zdrojů.

Elita bude létat vrtulníkama, tryskáčema, budou jezdit elektrickýma Teslama, a budou mít v ruce čip zaručující neomezený kredit. Oproti tomu služebníci budou ze svých přidělených bytů jezdit do továren po cyklostezkách na kolech, a úroveň zdrojů které budou smět konzumovat bude určovat takzvaný „sociální kredit“: Za službu elitě získá služebník více kreditů, a koupí si třeba elektrokolo. Ale pokud člověk udělá něco špatného, třeba začne kritizovat „stranu“, budou mu kredity odebrány a bude chodit pěšky. Čím bude člověk starší, a tudíž méně výkonný služebník, tím méně kreditů si na sebe vydělá, až nakonec nebude mít žádné kredity, a umře hlady. To samozřejmě platí také pro disidenty, kteří by zkoušeli kritizovat elitu: Jejich čip bude zablokován, a buď umřou hlady, anebo je agenti systému prostě odstraní.

Historicky nebylo možné lidi jen tak najít a zastřelit. Vždycky bylo kam utéct. Ale to už je minulostí: Čipy, a tudíž lidé, budou v Totální Světové Totalitě snadno dohledatelní skrze globální 6G síť. Také nebylo historicky možné lidi jen tak vyhladovět, protože lidé mohli vždycky pytlačit, nebo mohli krást, nebo se mohli zúčastnit takzvané „šedé ekonomiky“ (rozuměj – ekonomiky která nesloužila „elitě“). Avšak časy se značně změnily, a „elita“ již konečně dostává do ruky nástroje, díky kterým již nikdo neuteče, nikdo si nezapytlačí, a nikdo nic neprodá ani nekoupí, aniž by to nezaznamenaly všudypřítomné kamery a mikrofony, napojené na počítače schopné rozeznat slova a obličeje… Počítače schopné rozeznat zboží, zvířata a lidi. Nastupující totalita tudíž bude opravdu totální, protože bude mít pod kontrolou všechny lidi, všechny zvířata, všechny rostliny, všechno zboží, a všechno nerostné bohatství na světě.

Práce na totální světové totalitě začala již velmi dávno – je to vskutku běh na dlouhou trať. Blbé je, že se vždycky objevil nějaký Sokrates, co se začal moc ptát, a žákům pak vysvětlil o co jde, a tak probudil lidi vedené do totalitního režimu. Sokrata sice po zásluze popravili, nicméně „elitě“ se při tom rozpadl dům z karet, a mohli začít nanovo. Nebo když už ta totalita pěkně šlapala, objevil se nějaký Ježíš Kristus, jenž svým chováním ukázal světu, že organizované náboženství a Římský totalitní systém jsou nahovno. A jako na potvoru ho lidi začali poslouchat, a začli si myslet, že kněží v chrámě jsou jen banda pokrytců, a že César není bůh, ale jenom obyčejný člověk. A jelita mohla začít nanovo…

Moderní člověk si může myslet, že Kristovo poučky „když vás někdo uhodí, nastavte mu druhou tvář“ jsou pěkná blbost, ale faktem zůstává, že Křesťanství dobylo Řím tak, že se Křesťané tak intenzivně nebránili, římským legionářům začalo být blbé vraždit nevinné, nebránící se a odpoušjící Křesťany. Představte si situaci, kdy římský pohan legionář seká hlavy usměvavým lidem, kteří mu koukají do očí a sebevědomě říkají: „Odpouštím ti, a když mě zabiješ, půjdu do nebe. A co ty, nechceš jít taky do nebe?“

Všechny tyhle epizody má již totální světová totalita za sebou, a protože není blbá, kdysi – před stovkami let – rozvrhla si dlouhodobý plán, jak všechny tyto eventuality předejít. Jsou to všechno víceméně válečné plány, protože světová elita se vůči obyčeným lidem chová jako ve válce s nepřítelem, kterého si snaží podmanit. A zde je vhodné upozornit, že umění války není jenom házet bomby a střílet z kuše. Skutečné válečné umění znamená donutit nepřítele dělat to co chceme „my“. A absolutně nejvyšší forma válčení je dokázat to bez použití násilí tak, aby si nepřítel nebyl vědom, že s ním vůbec válčíte. „Nejlepší trik, který ďábel dokázal byl, když přesvědčil lidi, že neexistuje!“

Historici se dodnes neshodují, kdo v roce 1933 zapálil říský sněm. Prý to udělal nějaký duševně vyšinutý komunista. To ale nevadí, protože o důsledcích se už nikdo nehádá: „Požár Říšského sněmu, sídla dnešního německého parlamentu, znamenal konec ústavních svobod Německa a posloužil jako záminka k vyhlášení stanného práva a ke zrušení základních občanských práv. Tehdejší říšský kancléř Adolf Hitler zdůvodnil vyhlášení mimořádných opatření potřebou „boje proti rudému teroru“.

Podobně tomu bylo s přepadením vysílačky v Gliwicích, což byl incident, kterým nacisté ospravedlňovali přepadení Polska: „Operaci s označením Himmler provedla 31. srpna 1939 speciální skupina příslušníků SS převlečených do polských uniforem.“ Z deníků pilotů Luftwaffe si pomatuji, jak v roce 1939 Němci Nacistům skutečně věřili, že Polsko napadlo Německo jako první. Říkali to v rádiu, a psali o tom všude v novinách… Něco jako když se dvacítka zaměstnanců CIA oblékne do arabských hadrů, ukradne čtyři letadla, a vyrazí na New York. Útok na Světové Obchodní Centrum znamenal konec ústavních svobod v USA a zrušení základních občanských práv, a posloužil jako záminka k vyhlášení války Iráku. Tehdejší americký president George W. Bush zdůvodnil vyhlášení mimořádných opatření potřebou „boje proti teroru“.

Nicméně nástup totality může vypadat také jako nástup Komunismu v Rusku: Víte proč jsou nová auta vizuálně krásná, ačkoliv trvanlivost nových aut není ani poloviční oproti držákům z konce devadesátých let, a mechanici co musí moderní vozy opravovat je nesnáší, protože jsou zbytečně složité? Je tomu tak protože nová auta nakupují zejména ženy. Normální člověk by si nový módní Mercedes nebo BMW v plné palbě nikdy nekoupil, protože chápe, jaké jsou to díry na peníze. Ne tak ale ženy a muži snažící se okouzlit ženy. Ženy si kupují to co se jim líbí, a záleží jim na tom, aby to mělo hezké barvy, a aby to bylo hustý. A jelikož autům nerozumí, jsou ochotné zaplatit autorizovanému servisu cokoliv si naúčtuje.

S Komunismem je to velmi podobné: Je to hezké, barevné, stojí to hromadu peněz, zejména na údržbu vizuálního dojmu, ale jinak to moc dobře neslouží. V březnu 1917 dostaly ruské ženy právo volit, a do roka se Ruskem prohnala revoluce. Komunisti měli barevné vlajky a krásné transparenty, dokonce měli křiklavými barvami pomalovaný celý vlak.

Feminismus/Komunismus nakecal ženským, že lepší než být doma s dětmi, je pracovat na plný úvazek někde ve fabrice. Když jsou všechny mamky v zaměstnání, děti musí být ve škole, kde musí od rána do večera poslouchat státem schválené učitele a učitelky. Státem schválení učitelé a učitelky děti zcela zdemoralizují, a ze šťastných a zvýdavých bytostí udělají tupá líná hovada – ovšem vycvičená sloužit komunistické straně.

V západní Evropě lze taktéž vysledovat nástup socialismů ihned poté, co ženy dostaly volební právo. Malým velkým tajemstvím, které feministky neučí ani na genderových studiích je, že ženy podvědomě touží po něčem, co jim zajistí životní jistotu. Tudíž, ženy které se nestanou součástí nějaké rodiny, budou statisticky významně volit státem garantované sociální jistoty, aniž by si uvědomily, že jsou obětí svých pudů. Ženské prostě nesnesou pocit, že jsou samy, a když je nebude chránit muž, budou hledat ochranu v komunitě. V tomto se ženská psychologie velmi liší od té mužské, protože muži nenaleznou nikdy klid, dokud se nepostaví na vlastní nohy, a uloví „svého vlastního“ mamuta.

A tak stejně jako u nových krásných aut s falešnými výfuky, falešnými zvuky, a s plastovými světly připomínajícími český broušený křišťál – když uděláte dobrý vizuální dojem a slíbíte jim jídlo, ubytování, a lékařskou péči zdarma, ženské si to rády koupí. A když to chtějí ženské, tak si to nakonec koupí aji chlapi. Jinak nedostanou… A úplně nakonec malý Pavlík Morozov, na popud své matky, zradí svého otce, protože jak vám každá feministka dosvědčí: „Fotrové jsou hrozní hajzlové, nechtějí nás živit!“

Totální Světové Totalitě stála dlouhou dobu v cestě Evropa a Amerika s jejich zastaralou „křesťanskou“ morálkou. Křesťanská morálka totiž otevřeně uznává existenci hierarchie, nejenom té státní (Césarovi co je Césarovo), ale také té rodinné, kde děti patří rodičům, a kde hlavou domácnosti je Otec. To se komunistům nehodí do krámu, protože stejně jako prasata ve farmě zvířat, oni si chtějí být všichni rovni!

Křesťanská morálka výslovně schvaluje okamžité fyzické tresty, které nezanechají trvalé fyzické následky. Za prohřešek výprask a je to. To jde přímo proti feministicko/komunistické snaze „vždycky na každého něco mít“ – třeba že táta měl před válkou koloniál, že před dvaceti lety líbal Karlovo Boženu z kravína, anebo že před deseti lety projel šedesátkou kolem školky! Fem/Kom miluje černé puntíky.

Křesťanská morálka znamená, že každý člověk je osobně zodpovědný pouze za svou spásu. Bible hovoří o tom, že člověk může být v zajetí fyzickém, ale také v zajetí psychickém (v zajetí hříchu), a že kdo se neosvobodí bude to mít holt špatný… A o svobodě, fyzické a psychické, to celé je – už od doby, kdy Mojžíš vyvedl otroky z Egypta.

Proto nebylo nikdy úplně možné dobýt Evropu: Evropanům byli k smíchu pověrčiví divoši, protože Bible jasně říká, že duchů se nemáme bát. Bible také jasně říká, že Bůh nechtěl žádné „krále“ ani „vladaře“, ale že tyto mocenské struktury jsou jen výmysl lidí (1 Samuel 8-11) Bible varuje před organizovaným náboženstvím, ať už v podobě filištýnského pohanství, nebo v podobě služby zlatému teleti, nebo v podobě super-legalismu, při kterém Židovští kněží kamenovali lidi za to, že v Sobotu přiložili do ohně, zatímco jim v Jeruzalémě na ulici umírali chudáci hlady.

Moderní lidé toto nechápou, protože skutečné biblické učení je záměrně zamlžováno, zesměšňováno, nebo ho jako u nás, za železnou oponou, komunisté rovnou zakázali. Trvalo to přes sto let, ale dnes již Evropa skutečně není křesťanská. A to co si moderní Euro-Americký člověk pod pojmem „Křesťanství“ představuje, je ve skutečnosti jenom něco jako když Jidáš políbil Ježíše. V mafii tomu říkají: Polibek Smrti. „Sice jsem tě podvedl a zradil, ale chci aby sis myslel, že tě stále miluju!“ Polibek smrti slouží k nenápadné identifikaci osoby, která má být popravena.

A tak jsme zde – na prahu Totální Světové Totality: Poslední překážka, totiž Křesťanská Západní Evropa a USA, již neexistují, a za chvíli budou komunisti věšet kapitalisty na provazech, které si kapitalisti sami vyrobili. Nezbývá než vysvětlit, jak jsme se sem dostali. Celý proces má dvě dimenze: Dimenzi duchovní, a dimenzi světskou.

Světský proces byl následující: Skrze takzvané „hospodářské cykly“ obhospodařuje centrální banka celou ekonomiku jako když vám na poli roste pšenice. Přes léto roste, a na podzim ji sklidíte. Banky nejdřív tisknou, ekonomika roste, lidé začínají věřit v budoucnost, a tudíž si začnou půjčovat, aby mohli investovat, protože nic nenasvědčuje tomu, že by nemohli splatit… Pak ovšem banky na chvíli tisknout přestanou, a slabší kusy (zadlužení lidé a firmy) vyhlásí bankrot, čímž se z nich defakto stávají otroci bank. Během tohoto cyklu ekonomika vždy trochu povyroste, a pak je opět zaříznutá, jako když pravidelně sekáte trávu: Lidé přijdou o domy, firmy přijdou o majetek, a žádný velký strom vám na trávníku nevyroste – tedy pokud to vy, jako centrální banka, nedovolíte.

Hospodářské cykly ovšem zpravidla netrvají do nekonečna, a otázka je, kolik má světová ekonomika ještě cyklů před sebou? Světové ekonomice naposledy pořádně pustili žilou při krizi v roce 2008, kdy splaskla bublina tak velká, že krachovaly nejenom firmy jako General Motors, ale zkrachovaly dokonce i některé banky. Krachy byly tak velké, že to už nemohly zachránit ani samotné centrální banky, a tak se na scéně objevili „odvážní“ politici, kteří se bankám a věřitelům zaručili, že ty dluhy pokryje Americká vláda (z daní obyčejných občanů), a Euro-vláda (z daní obyčejných občanů).

Dnes jsme tedy v situaci, kdy banky skrze svou „boom and bust“ finanční politiku ovládly největší firmy na trhu. A při krizi v roce 2008 „národní vlády“ „vyplatily“ a tudíž ovládly tyto banky. Takže defakto žijeme v systému, kde národní vlády ovládají největší firmy na trhu skrze banky, které ovládají národní vlády skrze úplatné politky. A tak vlády a banky, zacyklené samy do sebe jako Oroboros, ovládají největší firmy jako třeba Volkswagen, nebo GM – firmy které od té doby vyrábějí poruchová, ale zato velmi bezpečná, a na oko „morální“ eko auta s barevnými displeji – a elektromobily, které jsou úplně k hovnu. A to všechno protože moderní komunismus, je zelený komunismus. A komunismus již od pradávna ovládají „ženy“ – Lagardová, von Layenová, Merkelová, Čaputová… Anebo Makarónová, která ovšem vládne poněkud nenápadně, jako svého času Obamová…

A jak jsme se dostali k prahu Totální zelené totality v „duchovní rovině“?

Sun Tzu říkal, že smyslem války je donutit nepřítele, aby dělal to co chceme. A to nejde jen tak skrze banky a státem schválené zákony. Na ovládnutí lidí musíte ovládnout jejich mysl, a k tomu existují určité metody: Agent KGB Juri Bezmenov tyto metody definoval jako „Demoralizace –> Destabilizace –> Krize –> Normalizace“.

Demoralizace – na západě je již hotová, jenom na východ od železné opony se ještě trochu cukají. Hodnoty, jenž byly Evropanům po staletí vlastní, jako třeba „Osobní Svoboda“, „Rodina“, „Vlast“, anebo „Bůh“, jsou prakticky pryč, a místo nich je moderní člověk rád, když mu na letišti nestrčí prst do zadku, nebo když může zajít na hokej, a večer kouřit marihuanu před spaním. Pro ty kdo nemají rádi kouření nabízí doktoři uklidňující prášky. Pro ty, kdo nechtějí prášky, třeba telenovely a pořady o vaření…

Pointa je, že před sto lety bylo smyslem společenského žití chodit do kostela, za kulturou, chodit do hospody a zajímat se o politiku. Obecně se nesmělo krást, a kdo kradl, dostal přes hubu… Franta Pepa Jednička, stejně jako američtí presidenti a britský král, byli před sto lety alespoň na oko křesťané, a nemohli si dovolit dávat na odiv morální dekadenci jako to předvedl například Bill Clinton, anebo LGBTObama. Se starou komunistkou Merkelovou by se před sto lety nikdo ani nebavil.

Nahaté ženské v novinách a na veřejnosti byly před sto lety zakázané, protože naši předci dobře věděli, jaký bordel dělá nahaté ženské tělo v myslích mladých, hormóny nabušených kluků. Takový bordel, že se přestanou soustředit na matiku a fyziku. Tradiční rodina znamenala „první sex až o svatební noci!“, protože sex byl o plodění dětí a ne nějaká zábava. A ženská, které se narodilo dítě mimo manželství byla kurva, a její dítě bylo parchant.

Feministky a komunisté můžou tvrdit, že je dobře že je ta doba pryč. Nicméně to nic nezmění na faktu, že to byla doba, kdy Euro-Americká civilizace vládla světu, a to tak, že prakticky neexistovala síla na světě, která by Evropany z jejich vládnoucí pozice setřásla. Jen si to srovnejte s dneškem, kdy se Matematika, Chemie, Fyzika odsouvají na druhou kolej jako nepovinné, okrajové předměty, a na jejich místo nastupuje „sexuální výchova“, strašení dětí koncem světa, a inkluze debilních dětí mezi ty normální. Když se dneska zeptáte dětí na populární zpěvačky, tak vám o nich řeknou víc, než Palacký o českých dějinách. Zato ale moderní děti neví prakticky nic o politice, o právu, o světě… To je záměr, a smysl, „demoralizace“.

Destabilizace – v západní Evropě a USA začala v roce 2008 velkou dluhovou krizí, a pokračovala otevřením hranic Evropy barbarům z jihu a východu. Zatímco dluhová krize má za cíl ochudit obyčejné lidi a oslabit takzvanou „střední třídu“, cíle otevření hranic západní Evropy jsou několikeré: Jednak zničit důvěru lidí v ostatní lidi tak, že do společností, kde lidé ani nezamykali domy (Německo, Británie, Švédsko…) vpustíte statisíce potenciálních násilníků a zlodějů, kteří zničí místní „high trust society“ (anglický pojem pro společnost, kde si lidé navzájem důvěřují).

Vpuštění statisíců potenciálních zločinců má efekt také na svobodu lidí ve společnosti: Následkem migrační krize je potřeba zavést policejní kontroly a občanské průkazy v zemích, kde osobní průkazky zatím nejsou povinné. Dále taková krize pomáhá zvýšit pravomoci státu „v zájmu bezpečnosti“. Zkušenosti s migranty zejména z blízkého východu a Afriky dále ukazují, že v zemi s hranicemi dokořán roste nenávist proti přistěhovalcům, roste rasizmus, roste násilí, a nadměrně se zatěžuje sociální systém a nemocnice.

Veřejné fondy kdysi bohatých západních zemí pravděpodobně neustojí nárůst nepracujících imigrantů a stárnoucí populace, protože už dnes začínají vážně docházet peníze. Celá společnost v EU a USA se zkrátka již přes deset let destabilizuje.

KrizePoté, co je úspěšně provedena demoralizace a destabilizace, přichází na scénu „krize!“ Je to otázka správného načasování, a pak stačí jen šťouchnout.

Pokud bychom věřili konspiračním teoriím, jako že samozřejmě nevěříme – ale co kdyby… Potom takovým šťouchnutím může být kombinace špatné úrody, otevřených hranic a koronaviru. Koronavirus může a nemusí být reálný, nicméně co je zcela jistě reálné jsou dopady koronaviru na světovou ekonomiku. Když se totiž začnou zavírat celé fabriky a přestanou jezdit lodě z oblastí zasažených koronavirem, může to být ta poslední kapka, která splaskne současnou dluhovou bublinu, a to navzdory faktu, že Trump zakázal Federální Reservě zvýšit úrokové sazby a přejít do „bust cyklu“.

Co se stane ve všeobecně zadlužené společnosti, když kvůli Korovaviru na tři měsíce zakážou provoz fabrik? Ti co byli „na hraně“ přes tu hranu přepadnou. Koronavirus má ale ještě další plus. Co je cílem? Zničit fyzické peníze? Co kdyby se koronavirus šířil přes bankovky a mince? Co je cílem? Zakázat lidem protestovat proti politikům? Přece nechcete dovolit nějaká hromadná shromáždění, zrovna teď, když na celém světě řádí Koronavirus! Co je cílem? Očipovat všechny lidi? Jak zjistíte totožnost člověka zabaleného v plášťence s maskou? O zjišťování totožnosti milió ilegálních migrantů, kteří lžou o své totožnosti, ani nemluvě! Co se Totální světové totality týče, Koronavirus má jenom samá plus.

Totální světová totalita je již dostatečně zkušená na to, aby neprezentovala své plány přímo: Naopak, všechno se musí zabalit tak, aby to lidé sami chtěli! RFID čip pod kůži. Umožňuje identifikaci na dálku a „bezkontaktní“ platby! Pokud by se někdo vztekal, existují také čipy, které umí dávkovat sedativa v pravidelných intervalech… A na ty, kdo by se vztekali sedativům navzdory, pošleme predátora anebo smrtku.

Aštare Šarane, doufám že to vidíš!


08.03.2020 D-FENS

12345 (279x známkováno, průměr: 3,08 z 5)
21 476x přečteno
Updatováno: 8.3.2020 — 21:58

Reklama

D-FENS © 2017