pravo_pro_nepravniky

Panika! Vláda nás tajně pošle na Ukrajinu! A nebo ne? Za jakých podmínek a kdo (ne)může vyhlásit válku, vyslat síly a mobilizovat

Je fascinující, kolik inteligentních lidí se pohybuje na nebo za hranou paniky z údajné hrozby, že se ČR nebo NATO hodlá zapojit do války na Ukrajině svými vojáky, nebo dokonce „nedobrovolně mobilizovanými“ civilisty, a prý už o tom byly podepsány tajné „pakty“ s ukrajinskou vládou. Pro normální lidi dobrá a pro lháře špatná z práva: nic takového nedovoluje Ústava ČR ani naše zákony, dá se to objektivně dohledat a prokázat, a Armáda ČR má povinnost takovému hypotetickému rozkazu vlády odepřít poslušnost.


Jak je to technicky a právně s odvody, mobilizací, „dobrovolným převzetím“ a odepřením?

Kdekdo se teď trápí „mobilizací“, a je zmaten z „nedobrovolných odvodů“, „dobrovolného předurčení“ a dalších pojmů. Ve skutečnosti je to velmi jednoduché a logické: branné právo rozlišuje 8 kategorií mobilizovatelnosti od zcela nemobilizovatelných až po vojáky v boji. Každý ze jmenovaných institutů slouží k tomu, aby určité občany přesunul o jednu kategorii výše. Vše, co potřebujeme vědět o odvodech, mobilizaci atd., nám říká Ústava ČR články 2 a 43, ústavní zákon 110/1998 Sb. O bezpečnosti ČR, zákon 222/1999 Sb. O zajišťování obrany ČR, a branný zákon 585/2004 Sb. Jako veškeré právo, i tyto zákony je nutné číst, poskládat si a […]


D-FENS © 2017