média

Otesánek má hlad

Tlusťochu zaplať, Otesánek je hladový. Česká televize a Český rozhlas mají nedostatek peněz, požadují navýšení daně z přijímačů, která je v rámci matení veřejnosti vytrvale nazývána koncesionářský poplatek. Výběr peněz stagnuje a nedaří se udržovat životní styl jejich zaměstnanců.


Omlouváme se, že jsme nechali zaznít názor mimo generální linii

Nějakým nedopatřením v Českém rozhlase byla narušena generální linie správných názorů a jediné pravdy. Do éteru byl naživo vpuštěn arcikacíř Koller. Tento nepřítel lidu, modernějším slovem dezinformátor, narušil generální linii v informování veřejnosti ohledně ukrajinského konfliktu. Posluchači doslova omdlévali šokem, chrabrá moderátorka včas vypla mikrofon a ukončila rozhovor. Bylo to tak nestoudně ohavné, že po kritice zodpovědných spoluobčanů vedení rozhlasu zhnuseno slovy toho arciďábla se všem posluchačům ze srdce omluvilo. Demokracie byla spasena a ubráněna. Sláva!


D-FENS © 2017