klimajugend

Milankovičovy cykly

V době, kdy nevzdělaná autistická hysterka inkoherentně vříská How dare you, je rozprava o faktorech způsobujících oteplování Země vedena pouze na emočním základu. Díky tomu mainstream kromě uhlíku o jiných možných příčinách klimatických změn nehodlá informovat, což je docela průser.


D-FENS © 2017